WYRAŻONA W TONACH MASA, JAKĄ URZĄDZENIE HOLOWNICZE LUB TAKIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW, MOŻE PODNIEŚĆ LUB POCIĄGNĄĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TONAŻ to:

wyrażona w tonach masa, jaką urządzenie holownicze lub takie, które służy do przenoszenia ładunków, może podnieść lub pociągnąć (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TONAŻ

TONAŻ to:

wielkość statku, okrętu, grupy statków lub całej floty podana w jednostkach objętościowych, określanych jako tony rejestrowe (na 5 lit.)TONAŻ to:

dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach (na 5 lit.)TONAŻ to:

masa wyrażona w tonach (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach ilość dóbr poddawanych obrotowi (na 5 lit.)TONAŻ to:

pojemność statku lub jego wyporność (na 5 lit.)TONAŻ to:

pojemność statku (na 5 lit.)TONAŻ to:

określa wyporność okrętu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAŻONA W TONACH MASA, JAKĄ URZĄDZENIE HOLOWNICZE LUB TAKIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW, MOŻE PODNIEŚĆ LUB POCIĄGNĄĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.702

KSIĘGA PARAFIALNA, MANTY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, BABA-CHŁOP, MOC CIEPLNA, FRASZKA, PODATNOŚĆ, KOT, KARTA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, WYGŁAD TEKTONICZNY, TEMPERATURA ZAPALENIA, PRZEKLEŃSTWO, KARKAS, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, OBBLIGATO, TAMPON, KOSZTY PRACY, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, SNAJPER WYBOROWY, PĘTO, ZIĘBIARKA, ROŚLINA DWUPIENNA, EPISKOPAT, NAWIAS KWADRATOWY, BEZCZYNNOŚĆ, PRASA HYDRAULICZNA, ORGANIZM, EDYKUŁ, STECZKA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KOMISARZ, MAPA MENTALNA, FASOLA ZŁOTA, WĄSKOŚĆ, POLIGAMICZNOŚĆ, KONSERWA, KULTUROWOŚĆ, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PIRACTWO, PŁEĆ, GŁOSICIEL, KANAŁ, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, AKLIMATYZACJA, PRZEWÓD RATUNKOWY, KAMERA VIDEO, STARZENIE MORALNE, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, TUBA, PRZEKŁAD, DOŻYWOCIE, KWALIFIKACJA, SERYJNY MORDERCA, SKUMBRIA, JEŻ MORSKI, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, AUTOMAT LOSOWY, ZŁOTODESZCZ, WYDZIELANIE, LEMIESZ, PLAN MOBILIZACYJNY, ODBOJNIK, GATUNEK ALOCHRONICZNY, ŻONISKO, NABIERACZ, DANIE ARBUZA, PODZIEMIE, CZYNNOŚCI DOWODOWE, EFEKT, PRAGNIENIE, PUNKT DYMIENIA, PODPINKA, RELIKWIA, INTERNAT, BLANK, NIBYPESTKOWIEC, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, ANITA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MARTWIAK, SUROWOŚĆ, EKONOMIA, FRAZA NOMINALNA, STAROWINA, RYNKA, PYZY, PRZEŚMIEWKA, DZIEŃ OTWARTY, SKRZYDŁO, NORZYCA, INDYKATOR, WOLE OKO, OBSADA, BEZWODNIK, DOBRA STRONA, BORDER, KIEROWNICTWO, TAPIR KORDYLERYJSKI, PAMPUCH, GODZ, JASKINIOWIEC, GALASÓWKA, ZAGROŻENIE, CZUJNIK IZOTOPOWY, GŁOŻYNA, CZĄBER, CZARNINA, MIĘSOŻERCA, FRONTALE, FLOTA, TYGIELEK, KAPSUŁA POWROTNA, DZIKI ZACHÓD, CUKRZYCA, ŚCIĘCIE, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, WYBIEG, OBSESJA, ŁUPEK SAPROPELOWY, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, KRĄG, BEZWZGLĘDNOŚĆ, WŁOSIANKA, HAFCIARSTWO, PEAN, ZŁĄCZE, FLAGRUM, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, KARL, BUDYNEK, PLURALIZM, POSZKODOWANA, TYFTYK, SER, PAPROTNIKI, DYWERSJA, POSUW, KOMUNALKA, ŻUŻEL, TRANSFLUENCJA LODOWCA, BURGRAF, DOJNICA, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, CYGAN, PRASA, LINON, KRAWĘDŹ, ZESTRÓJ INTONACYJNY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, PLUTON, FASOLA, AKREDYTACJA, SINGEL, MACZUGOWIEC, FILTR WĘGLOWY, ZIOŁO, BAJKA, STRAPONTEN, ORBIWIRUS, DRACENA, NACIEK, DULKA, PAROWIEC, DIAMENT, ODPŁATA, DOCHODZĄCA KOBIETA, EKOGROSZEK, CYKL ASTRONOMICZNY, PRACA, IZBA ROZLICZENIOWA, GALWANOSTEGIA, PRZETŁOK, IGOR, SAMPEL, MOST, MIMETYZM FORMALNY, WIATR, HANGAR, JEDNOLATEK, PODKARMIACZKA, STERYLNOŚĆ, SYMBOL, PIRAMIDA TELEPATYCZNA, LUK, HIGIENISTKA, TOM, BATALIA, OSOBNIK, STANCA, TRANSPOZYCJA, ANTENA TUBOWA, BIAŁORUSKI, DOBRA POŚREDNIE, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, PŁOMYCZEK, KANCONETTA, MARGINALNOŚĆ, BELA, AMULET, BUTLA, POWIEŚĆ RZEKA, STYL KOLONIALNY, KRĘG, EPIZOOTIA, POKRYWA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, ABRAZJA, PŁOW, SENIOR, PĘDNIK O NAPĘDZIE MIĘŚNIOWYM, MIŁOŚĆ, REKLAMÓWKA, ECCHI, PLOMBA, SŁUCHAWKA, GIGANT, OGIEŃ I WODA, JASTRZĘBIE OKO, IMMUNIZACJA CZYNNA, TROLLING, SZLAK ŻEGLUGOWY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KAMIEŃ, RICHELIEU, DEPUTAT WĘGLOWY, RZEKA EPIZODYCZNA, POMOC, FERETRON, AUTOMAT, KORD, DWUKÓŁKA, WJAZD, PRZEZIERNOŚĆ, WZGLĄD, LATAJĄCY DYWAN, BARETKA, GORCZYCZNIK, NIEUMARŁY, BARKAS, KILOMETR NA SEKUNDĘ, SZKANDELA, AGRESJA, SIMON, LIBELLA, ODTWARZANIE, TRZMIELINA, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, SKAŁA WAPIENNA, OCZAR, TŁUMIK, FONDUE SEROWE, KOGUT, ZNAK PISARSKI, REKWIZYCJA, DIABEŁEK, GRAF, RIKSZARZ, TERMOPLAST, PASSEPIED, BUT NARCIARSKI, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, KUCHNIA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, STANDING FINANSOWY, RUCH PRZYŚPIESZONY, KREDYT HANDLOWY, ZDANIE APODYKTYCZNE, ZAWODNIK, RICOTTA, LODOWIEC GRUZOWY, SKROMNOŚĆ, SZAFARSTWO, OCHRONA INDYWIDUALNA, KORYFEUSZ, PRZYJEZDNA, OKRES ZALICZALNY, CHOJAK, WCIERKA, ASTRON, REDUKCJA, BĄBELKI, MARK, ZASIĘG, OSZCZĘDZACZ, ANTRYKOT, OPŁATA SANKCYJNA, KOŁYSANIE, NAUPLIUS, HORYZONT, JĘZYK MARTWY, SYMPTOM, EKLER, DROBNICA, ŁOPATKA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, ?SYSTEM ALARMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.702 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAŻONA W TONACH MASA, JAKĄ URZĄDZENIE HOLOWNICZE LUB TAKIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW, MOŻE PODNIEŚĆ LUB POCIĄGNĄĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAŻONA W TONACH MASA, JAKĄ URZĄDZENIE HOLOWNICZE LUB TAKIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW, MOŻE PODNIEŚĆ LUB POCIĄGNĄĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TONAŻ wyrażona w tonach masa, jaką urządzenie holownicze lub takie, które służy do przenoszenia ładunków, może podnieść lub pociągnąć (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TONAŻ
wyrażona w tonach masa, jaką urządzenie holownicze lub takie, które służy do przenoszenia ładunków, może podnieść lub pociągnąć (na 5 lit.).

Oprócz WYRAŻONA W TONACH MASA, JAKĄ URZĄDZENIE HOLOWNICZE LUB TAKIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW, MOŻE PODNIEŚĆ LUB POCIĄGNĄĆ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WYRAŻONA W TONACH MASA, JAKĄ URZĄDZENIE HOLOWNICZE LUB TAKIE, KTÓRE SŁUŻY DO PRZENOSZENIA ŁADUNKÓW, MOŻE PODNIEŚĆ LUB POCIĄGNĄĆ. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x