TO, ŻE COŚ CHARAKTERYZUJE LUB GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEZAMOŻNOŚĆ to:

to, że coś charakteryzuje lub gdzieś jest zła sytuacja materialna (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEZAMOŻNOŚĆ

NIEZAMOŻNOŚĆ to:

brak dostatecznych środków materialnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostki (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ CHARAKTERYZUJE LUB GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.940

PROMIENNOŚĆ, POPYT NIEELASTYCZNY, CHEMEX, PRZYNĘTA, PRZEZORNOŚĆ, PACHYPLEUROZAUR, STACJA, CZARTER, DOWÓD ONTOLOGICZNY, GRUSZKA, KONIECZNOŚĆ, LEPSZOŚĆ, KLĘK PROSTY, NIESAMOISTNOŚĆ, POMOC, FILTR POLARYZACYJNY, NIEBEZPIECZEŃSTWO, STYLISTKA, PŁAWA, CZERSKA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, POSEŁ, PYCHOTKA, SMAK, JEDENASTY, BESZBARMAK, ACEFALIA, DRAŻLIWOŚĆ, CIĘŻAR, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, WAGA, NARKOTYK, WIDZENIE, PRZEKAŹNIK, FILOLOGIA POLSKA, WIERCIPIĘTKA, SURFAKTANT, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, CIĄGNIK BALASTOWY, ROMBOŚCIAN, ANDANTE, SIEROTA ZUPEŁNY, SPULCHNIACZ, PIEPRZ, PERFUMKI, ABLUCJA, PAMPA, STRES OKSYDACYJNY, ENUMERACJA, KANCONETA, POLE, DZIW, ENIGMAT, ZAIMEK ZWROTNY, MEDIUM, KANONIERKA, NAGRODA, KOD, SKAŁA ALITOWA, AKTOR, PROWINCJA, CIS POSPOLITY, KAKAO, BOROWODOREK LITU, RESTAURATOR, DŹWIGNIA FINANSOWA, TRAŁ, AKCJA NIEMA, SALSA, SKRÓT SYLABOWY, ACEFALIA, KIŚĆ, NOTABL, NAWAŁNICA, BIEGUN, SREBRNY EKRAN, DESKRYPCJA OKREŚLONA, TIOTEPA, KLESZCZOWATE, EKSPRES, DWUNASTKA, TARATAJKA, GLOBALNOŚĆ, NIEMORALNOŚĆ, DERESZ, KRATER, GOSPODARZ DOMU, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, BEZWODNIK, ROZMARYN, ABSOLUTYZACJA, WYRAZ POCHODNY, OGRANICZNIK, SIŁA WYŻSZA, PROSTA, PIEŚŃ, KRYSTALOMANCJA, PODAWACZ, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, KANAŁ, LAMPERIA, KĘPA, GOLKIPER, SZASZŁYKARNIA, DYPTYK, KOZERA, AUSZPIK, LODOWIEC ALPEJSKI, WZGLĄD, TABU, REPREZENTACJA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, SROGOŚĆ, NIESAMOWITOŚĆ, PASTWA, KUC DARTMOOR, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, KOMORA CIŚNIENIOWA, KATEGORIA FLEKSYJNA, TRAWA PASTEWNA, WYRZUT, TROLL, PRZESTAWNIA, CHOROBA PLUMMERA, ZASTĘPNIK, TRENCZ, DOBRO RZADKIE, AMARANT, BARCZATKA, UNIFORM, CHROPAWOŚĆ, LICZBA RZECZYWISTA, CYPRZYN, ŚWIECKOŚĆ, ŁAMACZ BLOKADY, KOTEW, STUPOR, DOM POSELSKI, KANAŁ LATERALNY, WYMIANA, MUZA, KIEŁBAŚNICA, WIETRZNOŚĆ, GOTOWOŚĆ, CIEPLARKA, GÓWNO, PIKOTKA, KIEROWNICTWO, BRAMKARKA, MOZART, ESKADRA, SIOSTRA, ZAJAWKA, SATYSFAKCJA, JĘZYK MASZYNOWY, KARTA MOBILIZACYJNA, NACIEK, PRZYKURCZ, FLOTA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, RASA, GWINT STOŻKOWY, PILA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, ZŁO KONIECZNE, PRYMUS, INTERWAŁ, POLEPA, OKALECZENIE, DOSTAWCA, POWAGA, WADA, CZERNINA, PIRYDOKSAL, GLORIETA, TRZĘSIDŁA, MEMBRANA, WOLNY RODNIK, TROSKA, KRYKIET, SOSNOWE, OWOC SZUPINKOWY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SUKMANA, TWIERDZA, PODNOSKA, OBŁĄKANY, ŚCIEŻKA, BAZA LOTNICZA, SKRZYNKA, GALAS, FASETKA, PAPIER, POKAZOWOŚĆ, KONSYTUACJA, SKARYFIKACJA, ŻAGIEW, EKSTREMOFIL, DELEGACYJKA, PŁACA ZASADNICZA, PIRANIOWATE, ADORACJA, WSZECHMOC, MAŹNICA, BEZPŁCIOWIEC, NIEAKTYWNOŚĆ, WAŁ, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, HYDROZOL, ORGIA, KACZKA, KAMIEŃ U SZYI, WIEK PRODUKCYJNY, PISARZ, TUSZKA, KREOLKA, STACJA TELEWIZYJNA, KACAPSKI, CIUCIUBABKA, KOMORA GORĄCA, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, KASZA, PHISHING, EUROCENT, GENEZA, EMPIRYZM, RAK KRAWIEC, JERZY, NIEDOKRWIENIE, MIERZEJA, REKLAMANT, ŚCIÓŁKOWANIE, ODSYŁACZ, DROGA KONIECZNA, RYNSZTOK, SOLE, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, NIESTEROWNOŚĆ, PRODUKT, WCIĄGARKA, WAGON TAROWY, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, PODRÓŻ, KRYNOLINA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, EKRAN, DOSIEBNOŚĆ, OLIMPIADA, KIRPAN, JIG, KOMA, LIS MORSKI, JAZZ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SIEKIERA, GAPA, OBRÓT PIENIĘŻNY, FORMACJA, MORALNOŚĆ, PANEKLA, WZROK BAZYLISZKA, WIERNY, MODEL, MAKABRYCZNOŚĆ, KARP PO POLSKU, INTERFEROMETR LASEROWY, BAJKA, SZCZOTKA, EDIAKARAN, DUŃSKOŚĆ, WYGIĘCIE, KAMIEŃ NAGROBNY, MIECZ OBOSIECZNY, STYPENDIUM, AZOLLA, BROŃ TERMOJĄDROWA, RÓŻA SKALNA, APOLOGIA, PŁASKOŚĆ, KOMISJA SKRUTACYJNA, STROP KLEINA, DYNA, DÓŁ, TŁUSTY KĄSEK, MINERAŁ, RYSUNKI, EMIGRACYJNOŚĆ, FUNKCJA EKSPRESYWNA, KLUZA, BREST, ANTYSOWIETYZM, PLEWKA, ESPERANTYDA, ZIELENICE, NABRZEŻE, OPASKA, KOŃ, KOPOLIMER, ?WERANDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.940 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ CHARAKTERYZUJE LUB GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ CHARAKTERYZUJE LUB GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEZAMOŻNOŚĆ to, że coś charakteryzuje lub gdzieś jest zła sytuacja materialna (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEZAMOŻNOŚĆ
to, że coś charakteryzuje lub gdzieś jest zła sytuacja materialna (na 12 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ CHARAKTERYZUJE LUB GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - TO, ŻE COŚ CHARAKTERYZUJE LUB GDZIEŚ JEST ZŁA SYTUACJA MATERIALNA. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x