NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE to:

niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 25 lit.)PORAŻENIE MÓZGOWE to:

niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.103

SPRAWA, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, INFORMATYKA, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, REKREACJA, CZERWONE ŚWIATŁO, REZYDENT, ŚCIANA OGNIOWA, JOŁOP, DRAMAT MODERNISTYCZNY, GLINIASTOŚĆ, TYLCZAK, KAPUSTA PASTEWNA, MONOSOMIA 18P, SYKATYWA, MAZER, CAPOTE, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, ETANOLOAMINA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, RADCA PRAWNY, SPIERDOLINA, FLOTA, KONSERWATORNIA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, TORREJA, SURF ROCK, MOGIGAMMACYZM, WYDATEK OSOBOWY, BISIOR, GRZYB MODRZEWIOWY, MAJEUTYKA, FACH, JĘZYKI TURAŃSKIE, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, BYLEJAKOŚĆ, BUFOR, OBŁÓG, ZABIEG, ZAMEK KLINOWY, HORMON TROPOWY, STRĘCZYCIEL, UROJENIE KSOBNE, BAKTERIE METANOGENICZNE, PLUTON, PRZETWÓRCZOŚĆ, CZARNOKSIĘŻNIK, MANIPULACJE, MÓŻDŻEK, NIEWYCZUWALNOŚĆ, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, ZAPRZĄG, WYSTARCZALNOŚĆ, ROZPRAWKA, INTERIOR, AUTOSZCZEPIONKA, KONWERTOROWNIA, BARBARZYŃCA, HOYER, POSTĘP GEOMETRYCZNY, PIEŃ PŁUCNY, NIELITOŚCIWOŚĆ, SKAŁA LITA, OSTRZE LIŚCIOWATE, CHUSTA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, SUWNICA STRYPEROWA, MARMUR, NORMALKA, KRZTUSIEC, EPOKA INDUSTRIALNA, ZWROT, WERSJA LEKTORSKA, STAROŚĆ, PONCZ, ŁĄCZNIK OLEJOWY, GÓRALSKI, KARD, KORZONEK, SUBSKRYBENT, PODGRUPA NORMALNA, SITAK, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, SANSARA, BĘKART, BRZYDKIE KACZĄTKO, MIOT, NEGATYW, DIPLOPIA, UKŁAD NIEINERCJALNY, SZAŁOT, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, APARAT, TAR HIMALAJSKI, WIEK PRODUKCYJNY, WOMBAT TASMAŃSKI, DEPRESJA ODDECHOWA, NIEZBĘDNOŚĆ, WĘZEŁ SA, INSTAGRAMER, SZELMA, GENOTYP, ZWÓJ GŁOWOWY, RYNSZTOK, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, NUKLEOPROTEID, MANTA, SALEP, MALAJALAM, RAK RZECZNY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, TUNIKA, NIESTANOWCZOŚĆ, ANTYBIOZA, NAPĘD TAŚMY, BUGATTI, KORMORAN BIAŁOLICY, EKOSFERA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, KOSTIUM KĄPIELOWY, UPIĘKSZENIE, ZAŁOGA, JAMA NOSOWA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, METAJODAN(VII) SODU, KONWENCJA, SUWNICA BRAMOWA, SER PODPUSZCZKOWY, LOGARYTM NATURALNY, HYDROZOL, ZARAŻONA, SYNTEZA WZROKOWA, NAWA GŁÓWNA, ŻABA ORANŻERYJNA, SZCZEROŚĆ, BITELSI, RUNDA, PROFESKA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, OGRANICZONOŚĆ, ZWINGER, INTEGRALNOŚĆ, MASA SPADKOWA, MAKABRA, PRZEBIEG UTAJONY, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, JAMA GĘBOWA, NIEDORZECZNOŚĆ, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, CYWILIZACJA, CHROPOWATOŚĆ, JAWNOŚĆ, NEWCOMB, TRANSPORTEREK, AKCJA NIEMA, GRZYBY ANAMORFICZNE, ZBOŻE, SPARTANKA, CHŁOPAK, ŚMIGŁOŚĆ, TERMIT, STRATEGIA, LEGATARIUSZ, KWARTET SMYCZKOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, PROTEAZA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, DIETA ASPIRYNOWA, IRLANDZKOŚĆ, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ZAGNIEŻDŻENIE, VOLKSDEUTSCH, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KADASTER, PRZYZWOITOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, WUEF, CHLOREK WINYLU, UZBROJENIE, CZARNA WDOWA, ANALIZA FRAZOWA, NIEZDOLNOŚĆ, HIPERTONIA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, OCHRONNIK, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, OUTSIDER, KULTYSTA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PRZEDPORCIE, KASA REJESTRUJĄCA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, AUŁ, GRA CYLINDRYCZNA, JĘZYK CZESKI, SKUNKS, DYMKA, PRZEJRZYSTOŚĆ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, LEJEK, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, BOMBA KOBALTOWA, LWIA SPÓŁKA, INFORMACJA, PŁUG WIRNIKOWY, SALAMI, ENANCJOMER, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, KOD JĘZYKOWY, IMPERIUM BRYTYJSKIE, NARWAL, PRZYBYSZ, CARGO, JEDNOKROTNOŚĆ, PŁETWOJASZCZURY, BESKIDNIK, RYBY, BIAŁA, ETER, POGOTOWIE RATUNKOWE, MODELOWOŚĆ, INSERCJA, JEŹDŹCZYNI, BLEDZIUCH, RZECZOWNIK, PÓŁSFERA, UISTITI PIGMEJKA, KRUMMHORN, KĄTNIK ŚCIENNY, IDEALIZACJA, SUSZARKA, ZŁOŻE, TORSJA, KANDYDEMIA, FILOZOFIA JĘZYKA, TWIERDZENIE KRONECKERA-CAPELLEGO, AKTOR, FILTR BARWNY, KATAJEW, PAPROTKA, KOMPRESJA DYNAMIKI, WZÓR, TOPOLOGIA SZYNOWA, AUTOMAT TELEFONICZNY, PARK KRAJOBRAZOWY, MONOCYT, CABAN, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, BERGENIA, OJCIEC CHRZESTNY, PŁOZA, ELEKTROWNIA CIEPLNA, GĘSIA SKÓRKA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, KOLOKWIUM, BERYL, POTOP SZWEDZKI, AKTORKA, LITR, ZANOKCICA CIEMNA, DIALOG SPOŁECZNY, POJAZD KONNY, SZESNASTY, ANANDA, FUNKCJONALIZM, TEOLOGIA NEGATYWNA, WODOGŁOWIE WRODZONE, CEREMONIA, PIERNIK, TEST ZDERZENIOWY, SŁODKA BUŁKA, FISTUŁA, WARTOŚĆ MODALNA, ISTNOŚĆ, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, FILM S-F, METAFIZYCZNOŚĆ, RUDAWKA ŻAŁOBNA, BODY PAINTING, OBCIĄŻENIE, WACHTA, IZOCHRONA, SZANKIER TWARDY, RODZINA NIEPEŁNA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, OWODNIOWCE, PRZEBRZYDŁOŚĆ, ZAWIĄZEK, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, KORMORAN ETIOPSKI, ZMIENNA ZALEŻNA, USTĘPLIWOŚĆ, PŁEĆ, POŁĄCZENIE WCISKOWE, SPUST, ?WOLUNTARYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.103 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 25 lit.)
PORAŻENIE MÓZGOWE niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE
niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 25 lit.).
PORAŻENIE MÓZGOWE
niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 16 lit.).

Oprócz NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x