NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE to:

niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 25 lit.)PORAŻENIE MÓZGOWE to:

niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.103

ZAWAŁ SERCA, EDREDON OKAZAŁY, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, DUCHOWOŚĆ, SZKŁO LABORATORYJNE, WADLIWOŚĆ, MAŁPOLUD, ALABAMA, WSZECHMOC, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, GZIK, TELLURIUM, CYWILKI, RUMUNKA, SILNIK SYNCHRONICZNY, LATERALNY TRANSFER GENÓW, NAGRANIE WIDEO, MENEDŻER, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, KREATYZM, WSPÓŁCZYNNIK, SARONG, DYSKRYMINACJA CENOWA, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MIKSER, DIONIZYJSKOŚĆ, BLOCZEK, NIRWANA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SŁOWO MASZYNOWE, EMBLEMAT, WSZECHŚWIAT, RZĄDNOŚĆ, LIQUID, PAGI, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, ZESTAW, POLE BEZWIROWE, MONARCHIA PATRYMONIALNA, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, ZESPÓŁ, SULFACETAMID, FLUNITRAZEPAM, KOLEGIUM, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, OSZCZĘDNOŚĆ, POSTĘP GEOMETRYCZNY, DOBRO POZYCJONALNE, ZUPA Z GWOŹDZIA, DYSPLAZJA, TRZECIA CZĘŚĆ, PROFESJONALNOŚĆ, DROŻDŻOWNIA, KARUK, SEROHEMATOLOGIA, ZNACZENIE, GICZ, CZWÓRCZAK, POLEMICZNOŚĆ, TOY, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, SIEĆ, DRZEWO KOSMICZNE, GUGLE, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, WODA LECZNICZA, BALANS, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, TYKA, KANCIASTOŚĆ, AEROZOL, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, KOMISJA SKRUTACYJNA, KOMENTARZYK, ETAP, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, SZYNSZYLA MAŁA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, UCHO ZAPAŚNIKA, PRZYCHODNIA, ARCYDZIĘGLEL, OTWARTOŚĆ, CYGARO, UTWARDZACZ, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, SPIRANT, GŁOWA DOMU, OBJAWIENIE PRYWATNE, SMOK, GODZIWOŚĆ, JĄDRO OGONIASTE, CYNAMON, DOMINANTA, PÓŁSTRUNOWCE, KUSACZ KASZTANOWATY, ŁAD, EUROCENT, BIOFLAWONOID, NIEWYDOLNOŚĆ WIEŃCOWA, AKINEZJA, WOJSKOWY, OBSERWATOR STANU, JĘZYK CHORWACKI, OSTEOLIZA, AEROGRAFIA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, INNSBRUCK, LOJALIZM, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, NEUSTON, OBIEKT, KOSZT DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ, KOD, JELARANG, MAŚLANY RYNEK, GENIALNOŚĆ, CHORDOFON, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, PRZYWILEJ LOKACYJNY, POLATUCHA OLBRZYMIA, BARWY PAŃSTWOWE, ŻYŁA NIEZGODNA, KOZŁOWIEC, PREPPER, KANCLERZ FEDERALNY, PEDAŁÓWKA, SUPERBOMBOWIEC, TKANKA NACZYNIÓWKOWA, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, REMINISCENCJA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, AKT OSKARŻENIA, TFILIN, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, WOLANIE, GĄGOŁ KRZYKLIWY, KARMIDEŁKO, GRUPA IMIENNA, BANTENG, NIEGUSTOWNOŚĆ, DIAGRAM KWIATOWY, KAPUŚCIANA GŁOWA, KOPUŁKA, CHLOROHEKSYDYNA, JAGODNIK, PRODROM, RASZPLA CIERNISTA, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, OBRÓT PODATKOWY, PARALIZATOR, KARIERA, ALTERNATOR ALEXANDERSONA, NIEREALNOŚĆ, KILOMETR ZEROWY, EP, TEOGONIA, OSA ŚREDNIA, HOKEJ, GOTOWOŚĆ BOJOWA, TAGER, WOJAK, SŁOWIAŃSKOŚĆ, STYLING, FUNKCJA PRZESTĘPNA, ANALIZA KOSZTÓW, REGULATOR POGODOWY, POGODNOŚĆ, SKUTEK, FILTRACJA, OZÓR, MOBULA, KURIA, PŁYWANKA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, DROBNOUSTEK BECKFORDA, ZABYTEK, DSS, DRZEWO ROZPINAJĄCE, POGOTOWIE GAZOWE, OWOC, GOŹDZIENIEC, GHI, PIERWSZOŚĆ, PRAWY PROSTY, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KOŃ POZNAŃSKI, KWARTET SMYCZKOWY, ANALIZA CZYNNIKOWA, RARYTAS, HIPPIS, ATRAKCYJNOŚĆ, MUŁ, AGAL, SCENA, CHOROBA FABRY'EGO, ŚLĄSKOŚĆ, NIEOKRZESANIEC, ANTYKACZYZM, KOMUNAŁKA, NEOSTYGMINA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, REGION WĘZŁOWY, DIU, SWAR, STREFA PERYGLACJALNA, BOCIAN SIODLASTY, ASTER, MELODIA, WEŁNA MINERALNA, SZCZOTKA, CHLEBOWIEC, GENRE, ROZBUDOWA, AGREGAT POMPOWY, KONSOLETA, SATYRA, POCIĄGŁOŚĆ, FACHOWOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ABLACJA, PIEŃ MÓZGU, OBRÓT SYNCHRONICZNY, WIELKOŚĆ, CZERSKA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, EPKA, GRACJALISTA, STOPA, ARKABALISTA, SZYSZAK HUSARSKI, CZYSTOŚĆ, METRYKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, LAGUNA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, GŁOWIZNA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, PRZESYP, ŚMIERĆ ŁÓŻECZKOWA, ZAGRANIE, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, OGONEK, WODOGŁOWIE WRODZONE, ANONEK, TRANSPORTEREK, PARANOJA, PROTOROZAUR, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, FLAWONOID, BUDYŃ, AKOLITA, FISTUŁA, PAJACYK, CHOROBA DARLINGA, OTTER, SEKUNDA, OKAP, OCZKO W GŁOWIE, MÓZG, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ZNAJDEK, WARYSCYDY, KIEŁKOWNIK, KOŁEK, STRONA TYTUŁOWA, BOCZNIK, STRUŻYNA, JUNAK, RABV, FIZYKA MOLEKULARNA, IDZIKOWSKI, CUDZOŚĆ, PIRACTWO, BUDOWNICTWO LĄDOWE, FILM KATASTROFICZNY, MISTRZYNI, RÓWNOWAGA OGÓLNA, PÓŁKULA, KAMPANIA, RZECZ PRZYSZŁA, PODNOSKA, HERBATA BIAŁA, ECCHI, CENTRUM URAZOWE, AMORTYZACJA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, GRUPA FOKUSOWA, HAMBURGER, TWIST, ANGIELSKOŚĆ, LIROGON SKROMNY, GOLKIPERKA, GYYZ, PANEK, ŻYWIOŁOWOŚĆ, ?PRÓG BÓLU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.103 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 25 lit.)
PORAŻENIE MÓZGOWE niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE
niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 25 lit.).
PORAŻENIE MÓZGOWE
niepostępujący i nieustępujący zespół objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, powodujący różnorodne zaburzenia psychomotoryczne oraz upośledzenie rozwoju umysłowego; przyczyną jest najczęściej niedotlenienie mózgu powstałe na skutek nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesnego porodu, patologicznego przebiegu porodu i inne (na 16 lit.).

Oprócz NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - NIEPOSTĘPUJĄCY I NIEUSTĘPUJĄCY ZESPÓŁ OBJAWÓW ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POWODUJĄCY RÓŻNORODNE ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE ORAZ UPOŚLEDZENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO; PRZYCZYNĄ JEST NAJCZĘŚCIEJ NIEDOTLENIENIE MÓZGU POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W CZASIE CIĄŻY, PRZEDWCZESNEGO PORODU, PATOLOGICZNEGO PRZEBIEGU PORODU I INNE. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast