Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W TECHNOLOGII WOJSKOWEJ: CZĘŚĆ POCISKU PODKALIBROWEGO, KTÓREJ ZADANIEM JESTDOPEŁNIĆ ŚREDNICĘ POCISKU DO KALIBRU LUFY, Z KTÓREJ JEST ON WYSTRZELIWANY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SABOT to:

w technologii wojskowej: część pocisku podkalibrowego, której zadaniem jestdopełnić średnicę pocisku do kalibru lufy, z której jest on wystrzeliwany (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SABOT

SABOT to:

but stworzony wyłącznie z drewna, używany przez biednych chłopów w Holandii (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TECHNOLOGII WOJSKOWEJ: CZĘŚĆ POCISKU PODKALIBROWEGO, KTÓREJ ZADANIEM JESTDOPEŁNIĆ ŚREDNICĘ POCISKU DO KALIBRU LUFY, Z KTÓREJ JEST ON WYSTRZELIWANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.101

AORTA BRZUSZNA, TRZON, NIEUWAŻNOŚĆ, FLAWONOID, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, SINGIEL, ELEKTROINSTALACJA, PUŚLISKO, ZORBA, OLINOWANIE, KONFLIKT SEROLOGICZNY, PLEJADY, CZORT, SZEREG NEPTUNOWY, NIEPOKORNOŚĆ, SOLARKA, PRZETWÓRCZOŚĆ, LUŹNOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, WSPINACZKA SPORTOWA, MIĘDLARKA, HIPOSTYL, BIEG DYSTANSOWY, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, ZWÓJ, NIEUPRZEJMOŚĆ, OGNIWO SREBROWE, PERGAMIN, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, GRA RPG, BAWOLEC, PARY TANECZNE, JĘZYK GYYZ, STANOWISKO, ZACHODNI GORYL NIZINNY, STOPNICA, NAPARZANKA, GŁOWOTUŁÓW, SPRAWNOŚĆ, WYŚCIG, MEZOMORFIA, CHANAT, TUBUS, GNIAZDKO TELEFONICZNE, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, AMPUTACJA, SYMULATOR, POSZUR, DWA OGNIE, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, SPRYCHA, ZESPÓŁ, LICE, CENA PROGOWA, HYDROZOL, KORAL MADREPOROWY, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, MIEDZIORYTNICTWO, STATYSTYKA, BRZUSZEK, LITERAT, TEMPERATURA CURIE, PRZEDNÓŻEK, NAZWA RZETELNA, AWIZO, PRZEGRUPOWANIE, WOLNA KONKURENCJA, SZTAFETA POŻARNICZA, GÓRALKI, ĆWIARTKA, SIEWNIK RZUTOWY, DYSPOZYTYWNOŚĆ, NIEMODNOŚĆ, KASTANIETY, CEP, NIECIĄGŁOŚĆ, ALBAŃSKOŚĆ, WIDOWNIA, POZDROWIENIE, SŁOWO MASZYNOWE, KROKODYL, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, CAP, ZDANIE, ŁOPATA, PTASZNIK GIGANT, BEZJĘZYKOWE, CHIP, WICIOWCE, MINERALIZATOR, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ZIARNO, MERZYK GROBLOWY, KĄT UJEMNY, MATCZYNOŚĆ, MYSZ LEŚNA, PINGWINARIUM, PŁONIWOWCE, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, DYŻURNA RUCHU, NOZDRZAKI, KONIEC, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, CZEPIAKI, ULICA, PIKIETA, SYRENI ŚPIEW, DYCHAWICA, POWIĘŹ, ZRĄB, DEZERTER, PENDŻABSKI, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, WĄTŁOŚĆ, SYGNIFIKATOR, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, SMERFETKA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PRÓG RENTOWNOŚCI, LANDARA, PŁOZ, KONTIKI, BLOK WULKANICZNY, KREWETKA PŁYWAJĄCA, NARKOTYK TWARDY, BLOK DEFENSYWNY, GARDZIEL, CHŁOPAK, MATOLA, POZOSTAŁOŚĆ, RYCYK, FILEMON SĘDZIWY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, GRZECZNOŚĆ, ZADYSZKA, SINGEL, DEFICYT BUDŻETOWY, SERBISTYKA, SENSUALIZM, MINÓG STRUMIENIOWY, ŁUPINA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ŻEGLUGA PROMOWA, FORMALIZACJA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ŚWIERK BREWERA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, JĘZYK DUŃSKI, BRAHE, ŁOŻYSKOWIEC, TAŚMA MAGNETYCZNA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, ZWODNICZOŚĆ, MISIOWÓZ, CIOTA, CZWÓRKA, TRYB, HB, OBUDOWA, SYMULACJONIZM, ONE-STEP, FLEGMA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, POZABIBLIJNOŚĆ, ABSURD NAZWOWY, KOMUNAŁKA, POLE WIROWE, KUCANY, KOTLINA KŁODZKA, KONIEC ŚWIATA, TRANSPARENTNOŚĆ, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, KOLBA, MURSZ, WYRAZISTOŚĆ, PÓŁCZŁOWIEK, HORMON STEROIDOWY, PRACOWNIK, USTNIK, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, TOR ODSTAWCZY, GALISYJSKI, ZBIOREK, CYBUCH, JODŁA SYBERYJSKA, ZATOCZKA, KILIM, POLOWANIE, STADIUM, PENTAPLOID, NIESTANOWCZOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, WIELKA ROSJA, TRACICIEL, WELON, WAŁ, PALEOLIT, KRĘTARZ MAŁY, ILUZJONIZM, MASKARADA, ORZEŁ, RELIGIA MOJŻESZOWA, ANODA, KOŃ LIPICAŃSKI, KRĄŻENIE MAŁE, PLASTIK, KOMPRESJA IMPULSÓW, RAMKA, KARAMBOLA, ZBROJA KRYTA, NAMPULA, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, ŁYŻKA, ŚWIĘTA KSIĘGA, POSZLAKA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, INKOHERENCJA, ŁUK AORTY, GAJOWIEC ŻÓŁTY, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, WYSPIARSKOŚĆ, MŁODZIK, PANCERZ, ROZDZIAŁ, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, LIGROINA, WYSZYWANKA, ZAPASY, TOTEM, PRACOHOLIK, MARCHEWKA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, BABINIEC, TARAS, DZBANEK DO KAWY, KREMOGEN, SZEŚCIAN, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PRĄŻEK, KANAŁ, GRANICA CIĄGU, PASYWIZM, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, BĄK, ROZWÓRKA, KONDENSACJA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, KINOTEATR, NIEDELIKATNOŚĆ, HALLING, PODZAKRES, APOKRYFICZNOŚĆ, JĘZYK INDIAŃSKI, HALOFIT, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ROZBITEK, BRUNATNE KOSZULE, MŁODY, REALGAR, SZACHY FISCHERA, MASŁO MAŚLANE, LEKTOR, BOSCH, CHLUBNOŚĆ, PODZIEMIE, PÓŁGOLF, GATUNEK POGRANICZNY, NIŻSZE NACZELNE, PRZESTRZEŃ BANACHA, ARSENIN, NEPOTYSTA, ŻYWOKOST, MAK NISKOMORFINOWY, UKŁAD DARLINGTONA, OKAZJA, KURDUPLOWATOŚĆ, REAKCJA SPRAWCZA, JASTRZĘBIE OKO, URODNOŚĆ, JĄDRO ZIEMI, POKAZOWOŚĆ, ADMINISTRACJA, WESTWERK, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, DRAMAT GANGSTERSKI, PISMO OKÓLNE, ŁAŃCUCH POKARMOWY, BEZPODSTAWNOŚĆ, OKRĘŻNICA ESOWATA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, SERCE DZWONU, BELKOWANIE, OKULAR, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, ŁOJÓWKA, KINO AKCJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.101 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w technologii wojskowej: część pocisku podkalibrowego, której zadaniem jestdopełnić średnicę pocisku do kalibru lufy, z której jest on wystrzeliwany, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TECHNOLOGII WOJSKOWEJ: CZĘŚĆ POCISKU PODKALIBROWEGO, KTÓREJ ZADANIEM JESTDOPEŁNIĆ ŚREDNICĘ POCISKU DO KALIBRU LUFY, Z KTÓREJ JEST ON WYSTRZELIWANY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
sabot, w technologii wojskowej: część pocisku podkalibrowego, której zadaniem jestdopełnić średnicę pocisku do kalibru lufy, z której jest on wystrzeliwany (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SABOT
w technologii wojskowej: część pocisku podkalibrowego, której zadaniem jestdopełnić średnicę pocisku do kalibru lufy, z której jest on wystrzeliwany (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x