OWRZODZONA ZMIANA PIERWOTNA, JAKA POWSTAJE WSKUTEK DZIAŁANIA KRĘTKA BLADEGO W ORGANIZMIE; JEST OBJAWEM KIŁY PIERWSZEGO OKRESU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWRZODZENIE PIERWOTNE to:

owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 20 lit.)SZANKIER TWARDY to:

owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 14 lit.)WRZÓD HUNTERA to:

owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 12 lit.)WRZÓD TWARDY to:

owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OWRZODZONA ZMIANA PIERWOTNA, JAKA POWSTAJE WSKUTEK DZIAŁANIA KRĘTKA BLADEGO W ORGANIZMIE; JEST OBJAWEM KIŁY PIERWSZEGO OKRESU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.589

NARWALOWATE, GETER, GŁOŚNOŚĆ, ZMIANA, GOŁODUPIEC, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ILUSTRATYWNOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, TYMOLEPTYK, LUDY TURAŃSKIE, INSTRUMENT SMYCZKOWY, AGREGACJA, LODOWIEC WISZĄCY, FORMAT, SKAŁA OSADOWA, CZUJNIK INDUKCYJNY, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, SIKSA, OWCA JACOBA, KREDKA ŚWIECOWA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, TRUD, PŁYN ETYLOWY, ALTANNIK FIOLETOWY, GWICHT, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, MAQUIS, WRZÓD TWARDY, SATELITA SZPIEGOWSKI, SILNIK BOCZNIKOWY, MASKA, OBSZAR GÓRNICZY, OENEROWIEC, CZTEROTAKT, ATAWIZM, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PASMO PRZENOSZENIA, MANDAT, CIAŁO STAŁE, STOPIEŃ WODNY, OWOC SZUPINKOWY, MINBAR, LOT ŚLIZGOWY, ODRODZENIE, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, PAŹ, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, ŹRÓDŁO ODNAWIALNE, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, LEMUR KARŁOWATY, GŁUPKOWATOŚĆ, CHLORYN, NASADA, SKAŁA LUŹNA, ZAKŁADKA, ROZPRAWA, WOJSKO, CZAS, NADAJNIK TELEWIZYJNY, IRONICZNOŚĆ, OPIJUS, DIABELSKOŚĆ, ZATRUCIE WODNE, BRADYZAUR, WĄTŁOŚĆ, WIENIEC, TRANSPARENTNOŚĆ, AUTOTEMATYZM, FIRMÓWKA, CZYN SPOŁECZNY, SUCHY PROWIANT, NIEGODZIWOŚĆ, WYŚMIENITOŚĆ, BYSTRZAK, STOMIA, SUPERNOWA TYPU IA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, MOŻLIWOŚĆ, LANGUSTYNKA, ORMIAŃSKI, JEZIORO TEKTONICZNE, MANIERZYSTA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, GANGRENA, DUBLET, HISTERYK, CZUB, TENIS, SORBENT, WIELKOGŁOWOWATE, PUPIL, ANIOŁ STRÓŻ, POTRZEBA, ODŁÓG, LEASING OPERACYJNY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, OWOC POZORNY, WYNIOSŁOŚĆ, MISIACZEK, NIEZDOLNOŚĆ, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, NOWOWIERCA, FRIGERIO, KRUCZOŚĆ, AFTERPARTY, OCZOJEBKA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, INFLACJA KOREKCYJNA, SZMELC, KOD PREFIKSOWY, DOBÓR SZTUCZNY, REJA, KUMULACJA, PONURNIK, SZAROWIPTERYKS, KONTRAFAŁ, TRIAS, OSCHŁOŚĆ, FASOLA ZŁOTA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, CHŁOPIEC, KONTRDEMONSTRACJA, ŚREDNIOWIECZNIK, KLASYFIKACJA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, RELACJA SYMETRYCZNA, DWUBARWNOŚĆ, MAKAK MAGOT, ZMIANA WSTECZNA, WZMACNIAK, PODGRZYBEK, NIEKOMERCYJNOŚĆ, ZAGĘSTNIK, NIAUX, LICZBA POJEDYNCZA, AUTONOMIA, SOLARKA, RAJDÓWKA, PAŹDZIOR, PĘDNIK STRUMIENIOWY, BALAST, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, CHAŁTURA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, ŻABA KRZYKLIWA, WIELORYB, ARTYSTKA, TOTEM, WYTWÓRNIA, BEZNADZIEJNOŚĆ, RĘCZNE STEROWANIE, TARYFIARA, ASYMILACJA, KLON, BEZAN, SŁOWO MASZYNOWE, MIGRACJA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, GRZECZNOŚĆ, MARCHWIANE RĘCE, KARCIANE DOMINO, STRAŻNIK ŁOWIECKI, SKAFANDER, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, BARSS, OKRES AMAZOŃSKI, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, CYRKUMFLEKS, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, AUTOMOBILISTA, PRAWORZĄDNOŚĆ, SOSNOWE, SKWAPLIWOŚĆ, RULETKA, DERYWATYWA, MODUŁ SERWISOWY, MANIERYSTA, TRĄDZIK, KREACJONIZM, WOLNOAMERYKANKA, PORZĄDEK, RYCERSKOŚĆ, GWIAZDA PRZEWODNIA, FARBOWANY LIS, RURA WYDECHOWA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, SUPERPRZEBÓJ, MAŁOSTKOWOŚĆ, OBRONA CYWILNA, PASEK, SZCZUR, ŁAKOMY KĄSEK, MIKROPRĄD, DOKŁADNOŚĆ, CHEDDAR, MŁYNOWY, KATASTER, NIESTOSOWNOŚĆ, POLISA LOKACYJNA, SKAŁA LITA, HARTOWNOŚĆ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, OGNIWO GAZOWE, AUTONOMICZNOŚĆ, MEDIUM, AFRYKAŃSKI, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, MARTWOTA, JĘZYK GYYZ, TABLICA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, ZNACZNIK, JURA WCZESNA, UPOJNOŚĆ, FILM S-F, BODZIEC, HUBA WIERZBOWA, CHONDRA, PASKUDNIK, ANOKSYBIOZA, LUSTRZEŃ, SPEKULANT, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, NIEDOBÓR, KNAJPIARZ, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, SZLAK METABOLICZNY, AUTOMATYKA POGODOWA, PRZEGLĄD, POROŚL, REGLAN, DECYZJA OPTYMALNA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, LEWOSKRĘTNOŚĆ, BUDDYZM TYBETAŃSKI, WYCIĄG TOWAROWY, SPÓDNICZYNA, OKREŚLONOŚĆ, USTĘPLIWOŚĆ, GRUPA ADDYTYWNA, GAZ OBOJĘTNY, ABSURDALNOŚĆ, REMAT, MSZA, TONACJA, GILOTYNA HUME'A, EKS-KOMUNISTKA, BARWA NALECIAŁA, LAKKOLIT, PRAWO, KASZANKA, NIEZALEŻNOŚĆ, PODTLENEK AZOTU, TUNEL, WALEC HIPERBOLICZNY, POŁYSK, IMPULSYWNOŚĆ, DRAMAT SĄDOWY, OUTSIDER, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KRYSZNAIZM, OPASANIE, OWOC ZBIOROWY, ZAJOB, MASKA, RYJEK, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, TANK, AISZA, ASFIKSJA, CZUPURNOŚĆ, OSŁONOWOŚĆ, TEREN ZAKRYTY, ANAEROBIOZA, TOPOLOGIA SZYNOWA, MUZYKA TŁA, MOTOROWIEC, BOHEMISTYKA, NIELICZNOŚĆ, BYSTROŚĆ, POWIETRZNOŚĆ, PAPILOTEK, REPOZYCJA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, OFENSYWA, IDEALISTKA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, DWUSTRONNOŚĆ, ANONIM, PUNKT OKOSTNOWY, PŁACA ZASADNICZA, NIEROZUMNOŚĆ, ?WĘGLARNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OWRZODZONA ZMIANA PIERWOTNA, JAKA POWSTAJE WSKUTEK DZIAŁANIA KRĘTKA BLADEGO W ORGANIZMIE; JEST OBJAWEM KIŁY PIERWSZEGO OKRESU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OWRZODZONA ZMIANA PIERWOTNA, JAKA POWSTAJE WSKUTEK DZIAŁANIA KRĘTKA BLADEGO W ORGANIZMIE; JEST OBJAWEM KIŁY PIERWSZEGO OKRESU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWRZODZENIE PIERWOTNE owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 20 lit.)
SZANKIER TWARDY owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 14 lit.)
WRZÓD HUNTERA owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 12 lit.)
WRZÓD TWARDY owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWRZODZENIE PIERWOTNE
owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 20 lit.).
SZANKIER TWARDY
owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 14 lit.).
WRZÓD HUNTERA
owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 12 lit.).
WRZÓD TWARDY
owrzodzona zmiana pierwotna, jaka powstaje wskutek działania krętka bladego w organizmie; jest objawem kiły pierwszego okresu (na 11 lit.).

Oprócz OWRZODZONA ZMIANA PIERWOTNA, JAKA POWSTAJE WSKUTEK DZIAŁANIA KRĘTKA BLADEGO W ORGANIZMIE; JEST OBJAWEM KIŁY PIERWSZEGO OKRESU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - OWRZODZONA ZMIANA PIERWOTNA, JAKA POWSTAJE WSKUTEK DZIAŁANIA KRĘTKA BLADEGO W ORGANIZMIE; JEST OBJAWEM KIŁY PIERWSZEGO OKRESU. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x