KINAZA, KTÓREJ SUBSTRATEM JEST BIAŁKO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KINAZA BIAŁKOWA to:

kinaza, której substratem jest białko (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KINAZA, KTÓREJ SUBSTRATEM JEST BIAŁKO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.159

KAPLICA PRZYCMENTARNA, STORCZYKARNIA, ANTYFERROMAGNETYK, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, ŚREDNIOROLNY, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, SKUBANIEC, NIESTEROWNOŚĆ, HIEROFANT, HOMEOPATIA, FAJNOŚĆ, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, CNOTA, PRZEMYŚLNOŚĆ, OŚMIOKROTNOŚĆ, PRZEGLĄD, SPORT EKSTREMALNY, PRZESTRZEŃ LINIOWA, NIEWYRAŹNOŚĆ, ODMIENNOŚĆ, CIASTO, PARADOKS OLBERSA, BARIERA JĄDROWA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, NAPASTNICZKA, MEGAPOZYTYW, MODRASZEK KORYDON, PROBLEM DECYZYJNY, HARAS, ASOCJACJONISTA, PUŁAP STATYCZNY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, KRUCZOŚĆ, WYBITNOŚĆ, GROOMING, GOŁOGŁOWY, PULSACJA, KOMPARYCJA, BANDYCKOŚĆ, SZACHY CZTEROOSOBOWE, PIEPRZYCZNIK, MINISTER, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, PUPILEK, NIEMOŻEBNOŚĆ, PRZEPUKLINA UDOWA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, DIKSONIOWATE, PIŁKA NOŻNA, KOSTIUMERNIA, RZEŹWOŚĆ, BUFOR, KWAS HUMUSOWY, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, MARSZ, BIAŁKO PERYFERYJNE, KWASOWOŚĆ, DIODA OSTRZOWA, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, BULANŻERIA, SROMOTA, OSIOŁ, BANDEROLA, ALTANNIK FIOLETOWY, PAGI, SPÓŁKA PUBLICZNA, LINIA GEODEZYJNA, SZAROTA BŁOTNA, SIECIARZ JASKINIOWY, MSZAK, TEREN ZAMKNIĘTY, PODAŻ JEDNOSTKOWA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, PRZYCZÓŁEK, PONURNIK, LITERAT, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, KOZŁOWIEC, ANTENA DOOKÓLNA, FIZYKA SŁOŃCA, TAGER, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, NIŻSZE NACZELNE, UTYLITARNOŚĆ, SERDECZNIK POSPOLITY, METAJĘZYKOWOŚĆ, WĄTEK, STENWANTA, KOSTKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, ANTENA HELIKALNA, DOŁEK, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, PRZEBIEG, BRYNDZA, KALKA TECHNICZNA, CHROMATOGRAF GAZOWY, PULPIT, UCHO WEWNĘTRZNE, KOLCZATKOWATE, SIODLARNIA, PIESZCZOTA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, BEZSENSOWNOŚĆ, SZKARADNOŚĆ, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, ARCHEOLOGIA, NIEOSTROŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, KONTRAFAŁ, OLFAKTOMETRIA, ANIMALIZM, SERBSKOŚĆ, KILKAKROTNOŚĆ, LICZEBNIK, WYGŁOS ABSOLUTNY, RARYTASIK, ASFALT, KOMÓRECZKA, DWUWARSTWOWOŚĆ, FAJERWERKI, ASTER NOWOBELGIJSKI, WSPÓLNOTOWOŚĆ, BEZCELOWOŚĆ, BOROWODOREK LITU, ŁOŻYSKOWIEC, SUMA ZEROWA, PORAŻENIE MÓZGOWE, KĄT UJEMNY, LEWOSKRĘTNOŚĆ, KAPUŚCIANA GŁOWA, RZEP, ŻABY SESZELSKIE, PILOT, POSTNIK, DIPLODOKI, KRÓLEWICZĄTKO, KREATYZM, FILOLOGIA KLASYCZNA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, OGIEŃ KRZYŻOWY, MROCZEK POSREBRZANY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PSALMOGRAF, KRUMMHORN, DWUKROTNOŚĆ, MIARODAJNOŚĆ, S.Y, NIEZASKARŻALNOŚĆ, NERWICOWOŚĆ, LECYTYNA, GEJOSTWO, BIBLIOTEKA RUCHOMA, NIESTANOWCZOŚĆ, ŁOMOT, ATRYBUCJA STABILNA, PLAKODONTY, BRAHE, WALASEK, KOŃ GORĄCOKRWISTY, ŚRUBOWIEC, KAPSYD, ORYGINALNOŚĆ, ATU, ZDANIE WZGLĘDNE, KARBIDÓWKA, ŻARŁACZ LUDOJAD, SPROŚNOŚĆ, MODRASZEK BLADY, KURZA PAMIĘĆ, TWIST, DYWANIK, AROGANT, REMIZA, AKORD NONOWY, MATCZYNOŚĆ, MISKA, POLITYKA MIESZKANIOWA, KASZANKA, NIEOKREŚLONOŚĆ, MORA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, FILOLOGIA CHORWACKA, MĘTNOŚĆ, POLONISTYKA, WYMIENIACZ, LIGROINA, ROŚLINA BULWIASTA, TURECCZYZNA, WOLNA SOBOTA, FIGIEL, STUPAJKA, POMPA ŁYDKOWA, PRODUKCJA, SKOK SPADOCHRONOWY, SZKŁO AKRYLOWE, RELACJA PUSTA, NÓW, STATYSTYKA OPISOWA, KOZIBRÓD, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, POLICJA SĄDOWA, FUNKCJA BORELOWSKA, PALEC CYNKOWY, CHŁYST, MINERAŁ, OSPALSTWO, HEAD HUNTER, OBOZOWISKO, ECCHI, JĘDZA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, TŁOCZYSKO, OPAD, GOSPODARZ DOMU, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, SZCZYT SZCZYTÓW, WIENIEC, NIECHLUBNOŚĆ, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, GADACZ, KOMAR, ILUSTRATYWNOŚĆ, PUNKT POMIAROWY, PRINSEPIA CHIŃSKA, RACHUNEK BANKOWY, STRZECHWOWCE, MAŁOŚĆ, OSTATNI, GŁUPIĄTKO, CHOROBA HAGLUNDA, SZMELC, FAZA, SHIMMY, AUTOTELICZNOŚĆ, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, KALKA KREŚLARSKA, ŚLUB CYWILNY, RACJONALNA IGNORANCJA, CWANOŚĆ, TANINA, MLECZARKA, FINITYZM, SUPORT, SAMOUCZEK, RÓŻA SKOCZKOWA, BBS, MALAJALAM, TABLICA, WYCZERPYWALNOŚĆ, NUDYSTA, NIL, PUSTY DŹWIĘK, BIERZMOWANIE, TASIEMIEC, NONA, KREDYT HIPOTECZNY, SEKWENCJA PALINDROMOWA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ZAWODOWOŚĆ, SPEKTROMETRIA MAS, DOKUMENT, UMOWA ZLECENIE, TRWAŁOŚĆ, CENTRALNE OGRZEWANIE, MODEL HERBRANDA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, MOŻLIWOŚĆ, LEMIESZ, MIGDAŁ, MPA, ZARZUCAJKA, WIELOFAZOWOŚĆ, PRAWO BLIŻSZOŚCI, BIEG, ZEBRA, SKRYTOBÓJSTWO, NASKÓREK, TURBINA SPALINOWA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, PONCZ, SZTYWNIACTWO, POCIĄG, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, DOSADNOŚĆ, KOŁO, GRUPA ABELOWA, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, CYSTOSTOMIA, PĘDNIK AZYMUTALNY, EKSPERTKA, TRANSPOZYCJA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, ?MELODIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.159 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KINAZA, KTÓREJ SUBSTRATEM JEST BIAŁKO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KINAZA, KTÓREJ SUBSTRATEM JEST BIAŁKO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KINAZA BIAŁKOWA kinaza, której substratem jest białko (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KINAZA BIAŁKOWA
kinaza, której substratem jest białko (na 14 lit.).

Oprócz KINAZA, KTÓREJ SUBSTRATEM JEST BIAŁKO sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - KINAZA, KTÓREJ SUBSTRATEM JEST BIAŁKO. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast