DRYOPTERIS DILATATA, DRYOPTERIS AUSTRIACA - GATUNEK NALEŻĄCY DO RODZINY NERECZNICOWATYCH; WYSTĘPUJE W CIENISTYCH LASACH I ZAROŚLACH, NA NIŻU RZADKO, W GÓRACH DOŚĆ POSPOLITA; JEST TO ROŚLINA TRUJĄCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NERECZNICA SZEROKOLISTNA to:

Dryopteris dilatata, Dryopteris austriaca - gatunek należący do rodziny nerecznicowatych; występuje w cienistych lasach i zaroślach, na niżu rzadko, w górach dość pospolita; jest to roślina trująca (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRYOPTERIS DILATATA, DRYOPTERIS AUSTRIACA - GATUNEK NALEŻĄCY DO RODZINY NERECZNICOWATYCH; WYSTĘPUJE W CIENISTYCH LASACH I ZAROŚLACH, NA NIŻU RZADKO, W GÓRACH DOŚĆ POSPOLITA; JEST TO ROŚLINA TRUJĄCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.676

ŚWISTUNKA, GRAMATYKA GENERATYWNA, ROŚLINA NASIENNA, SIDLISZ, ŻŁÓB LODOWCOWY, METEORYT HED, ROŚLINY OSIOWE, STRATEGIA, PETRELEK ANTARKTYCZNY, ALOZA WIELKA, SÓJKA, KRUSZYNEK, DRZEWO GUTAPERKOWE, ZACNOŚĆ, BILBIL NIEBIESKOOKI, PIEPRZYCA SZEROKOLISTNA, CZAJKA, PRZELUDNIENIE AGRARNE, SERAU KĘDZIERZAWY, SOSNA KŁUJĄCA, RYCINA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, NIEOSTROŚĆ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, TRZMIEL RÓŻNOBARWNY, GROSZEK, BOŚNIACKOŚĆ, KONGER BIAŁOPŁETWY, SEKCJA ZWŁOK, SALAMANDRA ŹRÓDLANA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, KOZA PIERWOTNA, MODRASZEK GNIADY, ŻÓŁW IBERYJSKI, FIOLETEK, ŁĄTKA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, SROMOTNIK, TUPANDAKTYL, ZWOJEK ŻÓŁTY, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, KRÓTKOSZ STRUMIENIOWY, KOPETONA, SYDEROFIR, ROGATNIK BIAŁOGARDŁY, SAGOWCE, OMAN LEPKI, GŁUPKOWATOŚĆ, NUR, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, DZIERZBIK BIAŁOBREWY, KULICZEK, OSIKA, NIESAMOISTNOŚĆ, TORFOWIEC WKLĘSŁOLISTNY, BEZPLAMKA, DZIWOOK OZDOBNY, WARANOPS, GOŹDZIEŃCZYK SOSNOWY, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, PALMA, POETKA, DARUMA, BANKIWA, OKAZJA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, BROŃ TERMOJĄDROWA, MAŁPKA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, MIECZ SZYBROWY, WRZASKLIWOŚĆ, SZKARADZTWO, POKRZYWDZONA, POSTNIK, BILBIL CZARNOCZUBY, ŻYWOŚĆ, DUJKER KARŁOWATY, RDEST PTASI, PROCH, ŻÓŁTAKOWE, WIETRZENIE MECHANICZNE, METAL NIEŻELAZNY, ROZWIĄZŁOŚĆ, SARDYNELA EBA, WIOSKA TEMATYCZNA, KOMPENSATOR CIEPLNY, CZAS FIZYCZNY, STRYJ, PARTYKUŁA, WYRAK SUNDAJSKI, WZDRĘGA, BRACCIANO, SOSNA THUNBERGA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, AZTREONAM, WYMIENIACZ, ŚNIEŻNIK, NAPINACZ, MALUCH, KOROŁAZ PAPUASKI, WSTĘŻNIAKI, OZDOBNIK, MEZOFIT, NOCEK DAUBENTONA, STRZECHWA BEZZĄB, FERMION CECHOWANIA, DRAMAT WOJENNY, KOBOLD, STARODAWNOŚĆ, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, KUKAWIK, WIELKOŚĆ, BERNIKLA BIAŁOLICA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, LEMING, JEGO WYSOKOŚĆ, GRUCZOŁ MLEKOWY, MIASTOWOŚĆ, GORAL ZWYCZAJNY, UPALNOŚĆ, MAKAK CZUBATY, FLAMING KRÓTKODZIOBY, SKALA RANKINE'A, PROCES NIEODWRACALNY, ZAJOB, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, GŁUPTAK CZARNOSKRZYDŁY, BEZINWAZYJNOŚĆ, EUFONIUM, LAMPARCIK ZIELONAWY, KAMIONKA, TRASZKA SARDYŃSKA, LITERATURA WAGONOWA, PUKU, PRZĘDZIOREK, SZYBKOZŁĄCZE, AZYL DYPLOMATYCZNY, PIES, KLISZKA, ALERCE, WIRUS DENGI, KLIMAT STEPOWY, CZAPLA NADOBNA, MUNDSZTUK, KRZAKÓWKA WIELKODZIOBAR, NASTROSZEK DRUMMONDA, DRZEWIAK HUOŃSKI, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, ŁABĘDŹ CZARNODZIOBY, JĘZYK TYBETAŃSKI, WARSZTAT STRATEGICZNY, KOSACIEC DANFORDA, CZAPLA ŚNIADA, ANOMIA, KWAS ARACHIDOWY, NIEPYLAK, BICZOGON INDYJSKI, GÓRALKI, NOCNICÓWKA, BERGMAN, WANIENECZKA, SYMETRYCZNOŚĆ, AGAMA PERSKA, KROKODYL KUBAŃSKI, PÓŁOKRĄG, AGATIS NOWOZELANDZKI, SZCZAWNO-ZDRÓJ, BURZYK BIAŁOBRODY, GOMI, WILHELMKA, SCHERZO, KOZŁEK, SPECJAŁ, DOBRODUSZNOŚĆ, TURNIURZYK SROKATY, DAWIDIA, DELFIN INDYJSKI, KOMORA PŁYWAKOWA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, HARPIA, ODKRYTY SZACH, KAWKA, SKALNIAK KARŁOWATY, AMMOZAUR, BIAŁOCZÓŁKA BRĄZOWA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, GLAPA, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, OSET ZWISŁY, NIEŚMIERTELNIK, KATTA, JODŁA FRASERA, WRÓBEL ZWYCZAJNY, RZECZYWISTOŚĆ, KROWIA WARGA, GRĄD SUBATLANTYCKI, JAWAJSKI, ŻAGIEW PRĄŻKOWANA, KOROŁAZ BIAŁOGARDŁY, UTWARDZACZ, WIKARIANT, LAMNA ŚLEDZIOWA, ŚWIDROWIEC, SZCZYPIOREK, ZAINTERESOWANA, PARAMAGNETYK, MARTINI, GRZYB KASZTANOWATY, PIECUSZEK, PLAMIEC AGREŚCIAK, KONOPNICA, METALIK OGNISTOSTERNY, GRZEBIUSZKA SYRYJSKA, ZWÓJEK, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, TYMIANEK, SZURPEK NIERÓWNY, WIELOBARWNOŚĆ, NEKENRAPTOR, RELACJA SYMETRYCZNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, LOKACJA, ŻYWOŚĆ, ROKITNIK, BIOREGULATOR ROŚLINNY, JEDLICA MENZIESA, SKORUPIK JABŁONIOWY, REGIEL, TOALETA, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, JEŻYNA POPIELICOWA, CIASNOŚĆ, TRZMIEL KAMIENNIK, GĄSKA ZDRADLIWA, GOOGLE, JESIOTR, KOLCOBRZUCH NILOWY, ŚMIGŁOWCOWIEC, LEPNICZKA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, WĄŻ TRAWNY, DRAMAT, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, AGAMA CZERWONOGŁOWA, MOTOROWIEC, KACZKI NURKUJĄCE, BILBIL OKULAROWY, ŻÓŁW OSTROGRZBIETY, OPOS, LŚNIAK POSPOLITY, BARCZATKA WILCZOMLECZÓWKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ZŁOCIK KARAIBSKI, USTRÓJ RODOWY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, KINGORIA, CHONDRYT OLIWINOWO-BRONZYTOWY, MUZYKA CHODNIKOWA, CECHA PODZIELNOŚCI, IMPAS, CYNAMOŃCZYKI, KORMORAN NIELOTNY, MONSTERA WONNA, JASZCZURKA CZERWONA, PANTERA, PODGORZELEC, TWAŁEK, PERŁOWIEC, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, PRĄTNIK NABRZMIAŁY, WŚCIEKLICA DORODNA, ŻOŁNA PURPUROWOGŁOWA, JEŻYNA FAŁDOWANA, TRASZKA KORSYKAŃSKA, DRZEWICA KARAIBSKA, STAN STACJONARNY, WĘŻÓWKA KRĄŻKOLISTNA, JĘZYK WĘGIERSKI, HALI BUT, ANEKS, ZAWODNICA ŚWIERKOWA, ŁOPATONOS, PROSTOŚĆ, PSTRĄŻENICA MARMURKOWANA, ŚWIDRAK, PIĘTRO TURNIOWE, AGAMA SYNAJSKA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, TRZMIEL ZACHODNI, ŻŁÓB POLODOWCOWY, KAWON, PIWONIA, TELEMARK, ANDÓWKA RDZAWOBRZUCHA, SIEJA MIEDWIAŃSKA, STOKŁOSA SZTYWNA, GRA NIESKOŃCZONA, WYMYK, ?AMITRYPTYLINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRYOPTERIS DILATATA, DRYOPTERIS AUSTRIACA - GATUNEK NALEŻĄCY DO RODZINY NERECZNICOWATYCH; WYSTĘPUJE W CIENISTYCH LASACH I ZAROŚLACH, NA NIŻU RZADKO, W GÓRACH DOŚĆ POSPOLITA; JEST TO ROŚLINA TRUJĄCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRYOPTERIS DILATATA, DRYOPTERIS AUSTRIACA - GATUNEK NALEŻĄCY DO RODZINY NERECZNICOWATYCH; WYSTĘPUJE W CIENISTYCH LASACH I ZAROŚLACH, NA NIŻU RZADKO, W GÓRACH DOŚĆ POSPOLITA; JEST TO ROŚLINA TRUJĄCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NERECZNICA SZEROKOLISTNA Dryopteris dilatata, Dryopteris austriaca - gatunek należący do rodziny nerecznicowatych; występuje w cienistych lasach i zaroślach, na niżu rzadko, w górach dość pospolita; jest to roślina trująca (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NERECZNICA SZEROKOLISTNA
Dryopteris dilatata, Dryopteris austriaca - gatunek należący do rodziny nerecznicowatych; występuje w cienistych lasach i zaroślach, na niżu rzadko, w górach dość pospolita; jest to roślina trująca (na 23 lit.).

Oprócz DRYOPTERIS DILATATA, DRYOPTERIS AUSTRIACA - GATUNEK NALEŻĄCY DO RODZINY NERECZNICOWATYCH; WYSTĘPUJE W CIENISTYCH LASACH I ZAROŚLACH, NA NIŻU RZADKO, W GÓRACH DOŚĆ POSPOLITA; JEST TO ROŚLINA TRUJĄCA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - DRYOPTERIS DILATATA, DRYOPTERIS AUSTRIACA - GATUNEK NALEŻĄCY DO RODZINY NERECZNICOWATYCH; WYSTĘPUJE W CIENISTYCH LASACH I ZAROŚLACH, NA NIŻU RZADKO, W GÓRACH DOŚĆ POSPOLITA; JEST TO ROŚLINA TRUJĄCA. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x