JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; ZAJMUJE PRZYBRZEŻNĄ WYSPĘ DIU, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEGO STOLICA - MIASTO DIU - ORAZ NIEWIELKI PÓŁWYSEP GHOGHLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIU to:

jest jednym z dwóch dystryktów wchodzących w skład indyjskiego terytorium związkowego Daman i Diu; zajmuje przybrzeżną wyspę Diu, na której znajduje się jego stolica - miasto Diu - oraz niewielki półwysep Ghoghla (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DIU

DIU to:

część stanu GOA, DAMAN i Diu w Indiach Zachodnich, obejmuje 2 enklawy na półwyspie Kathijawar i sąsiednie wyspy (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; ZAJMUJE PRZYBRZEŻNĄ WYSPĘ DIU, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEGO STOLICA - MIASTO DIU - ORAZ NIEWIELKI PÓŁWYSEP GHOGHLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.875

ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, POŻAREK, POMPA STRUMIENIOWA, WEGETARIANIN, WĘŻOWIDŁO, KAPUSTA GŁĄBIASTA, KOŁATKA, SUTKA, DWUCYFRÓWKA, OKTAW, DEOKSYGUANOZYNA, TRAIL, TURYN, WAMPIRZYCA, PACHYPLEUROZAUR, MASKA WSTYDU, EKSKLUZYWIZM, JĘZYK FILIPIŃSKI, SCHAB, BARIERA JĘZYKOWA, YORK, CIERNIOPLĄT, RUSSELL, DYSKRYMINACJA CENOWA, BIOMETRYKA, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, LIS MORSKI, VICENZA, KOBIETON, NOSOROŻEC JAWAJSKI, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, ROZEDMA PŁUC, PARTER OGRODOWY, POLIPTYK, BREDA, NOCEK ORZĘSIONY, BEZGRANICZE, ZAWIS, NERW UDOWO-GOLENIOWY, CISTECEFAL, LAMPA ŁUKOWA, BIAŁA DAMA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, SITAR, KOŚCIÓŁ, SORABISTYKA, MIKROWENTYLACJA, TAUBATE, LIBERALIZM SOCJALNY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, TAMTAM, CHRONOMETR, WRZECIENNIK, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, RELACJA ZWROTNA, JODEŁKA, OSTROGONY, ARAUKARIA WYNIOSŁA, KOŃ FIŃSKI, BYŁA, CIEMNA ENERGIA, SHOUJOAI, KOZŁOWANIE, LEWOSKRZYDŁOWY, MILLET, NIEOPANOWANIE, ŁUSKA, GERA, NIZWA, BUJANIE, WIDŁOGONEK, LAMNOWATE, BASEN, BOBOLICE, ILUMINACJA, ODMIEŃCOWATE, KRUSZARNIA, KLASTER, IRONIA ROMANTYCZNA, SZKOŁA ŚREDNIA, POTWORKOWATOŚĆ, TOŃ WODNA, GÓRA KALWARIA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, PLANETKA, NAKRYCIE GŁOWY, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, GRABEN, WYDERKA, SZWABSKI, JOGURCIK, RECEPTYWNOŚĆ, EMERYTURA POMOSTOWA, ZJAWISKO SEEBECKA, OAKLAND, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, PARAGENEZA, DELHI, FLETY, ROZPŁYWALNOŚĆ, APURE, PALEOPATOLOGIA, KOŚĆ KLINOWA, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, UMOWA O DZIEŁO, GRYMAŚNICA, LICZNIK PRZEPŁYWOWY, SKRZELONOGI, OKSFORD, BURIACJA, ZEROWOŚĆ, OBRONA PIRCA, AGAR, ZIMOWISKO, KABARDYNO-BAŁKARIA, SILNIK PRZELOTOWY, MASYWNOŚĆ, ZAMRÓZ, KROK, INTERPOZYCJA, BÓJKA, IDENTYFIKATOR, RACHUNEK KAPITAŁOWY, BARACOA, SUWNICA BRAMOWA, DEGRAS, SIATKOWIEC, TELEGRAF CHAPPE'A, BURAK STOŁOWY, WADA KONSTRUKCYJNA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, MOTYLEK, DEVELOPER, SZAROWIPTERYKS, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, DERKA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, MOST, WZROK BAZYLISZKA, ADHEZJA, NACJA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, PRZEKSZTAŁCENIE ORTOGONALNE, NIEOKRZESANIEC, MŁODA, TOR, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, BRYŁA SZTYWNA, ATEMOYA, WCIĄGARKA, USIŁOWANIE, LABIRYNT, PLANETA OCEANICZNA, GŁOGOWIANKA, SŁUŻBA, SREBRNA PAPROĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, ZASTAWKA, DINAR CHORWACKI, STENWANTA, RZECZY OSTATNIE, PECORINO, GZA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, ZRĄB TEKTONICZNY, POLE ZNACZENIOWE, CZERWONKA, BIOBIBLIOGRAFIA, ELASTOMERY, ARENGA PIERZASTA, PRASSAKI, TRIANGULACJA, BIBLIOPOLA, PIRUETKA, PSYCHOBIOGRAFIA, RADA NARODOWA, PODMIOT GOSPODARCZY, CILACAP, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, WASZYNGTON, KONCHYLIOLOGIA, KLISZA, GŁOGOWIANIN, PRZYWIDZENIE, CHESTER, BOCIAN BIAŁOSZYI, WŁAZ, ZASOBOŻERNOŚĆ, AGROMETEOROLOGIA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KINO AKCJI, KOSZULARZ, WIGILIA, TYRANIA, WRAK CZŁOWIEKA, JAJCE, DZIENNIKARZ PRASOWY, TELECENTRUM, SUPOZYCJA, TAKSIARA, BOREOPTERUS, TRÓJKOMBINACJA, SZTANGA, ZEGAR SZACHOWY, WYROK, LUANDA, SPADOCHRON, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, NAPÓR, GLACE, UBYTEK, ELEKTROŚMIECI, DOBRO, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, DARNIÓWKA POSPOLITA, LAWONICHA, ROŻEN, ASTRONOM, PROTOZUCH, KUTAHYA, NIEŻYWOŚĆ, PRONIEMIECKOŚĆ, WIELOŚCIAN FOREMNY, TWINNING, KONTRAKT TERMINOWY, MUNDŻAK INDYJSKI, BUTERSZNYT, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, HOMOGENIZATOR, XINTE, LEZGINKA, TIOTIKSEN, AUSTRALIA, ODLEWACZ, MASELNICZKA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, KOŻUSZYSKO, GŁOGOWNIK, MEZOSFERA, TRUSKAWKA, PRZYPADEK, ŻYTO, B, SPAWĘKI, KULCZYBA, PROBIERNIA, RÓWNE, ANACHRONICZNOŚĆ, CUDOWNY OWOC, AEROFOBIA, GARDEROBA, OBSADKA, SULFACETAMID, SAARN, KOMUNA, WALC WIEDEŃSKI, ŁUSKOWIEC, BIAŁA ŚMIERĆ, EKONOMIA, PROGRAM TELEWIZYJNY, DEOKSYNUKLEOTYD, SIEĆ TROFICZNA, CERAMIKA SZNUROWA, GARŚĆ, FURA, POSOBOROWIE, MINERALOGIA GENETYCZNA, JUNAK, NAUKI KOGNITYWNE, ORVIETO, KOMUNIA ŚWIĘTA, OFIARA, STRATEGIK, ANTENA KIERUNKOWA, GETYNGA, POGONIEC, WARTKOŚĆ, TYFLOPEDAGOGIKA, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, KWASOTA, CERIWASTATYNA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, CIAŁO STAŁE, ALBUM, TENKE, POTWÓR, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, LODOWIEC HIMALAJSKI, MOWA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, TOSKANIA, MIMETYZM, ZŁOTY STRZAŁ, ?MEANDER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.875 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; ZAJMUJE PRZYBRZEŻNĄ WYSPĘ DIU, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEGO STOLICA - MIASTO DIU - ORAZ NIEWIELKI PÓŁWYSEP GHOGHLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; ZAJMUJE PRZYBRZEŻNĄ WYSPĘ DIU, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEGO STOLICA - MIASTO DIU - ORAZ NIEWIELKI PÓŁWYSEP GHOGHLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIU jest jednym z dwóch dystryktów wchodzących w skład indyjskiego terytorium związkowego Daman i Diu; zajmuje przybrzeżną wyspę Diu, na której znajduje się jego stolica - miasto Diu - oraz niewielki półwysep Ghoghla (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIU
jest jednym z dwóch dystryktów wchodzących w skład indyjskiego terytorium związkowego Daman i Diu; zajmuje przybrzeżną wyspę Diu, na której znajduje się jego stolica - miasto Diu - oraz niewielki półwysep Ghoghla (na 3 lit.).

Oprócz JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; ZAJMUJE PRZYBRZEŻNĄ WYSPĘ DIU, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEGO STOLICA - MIASTO DIU - ORAZ NIEWIELKI PÓŁWYSEP GHOGHLA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; ZAJMUJE PRZYBRZEŻNĄ WYSPĘ DIU, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEGO STOLICA - MIASTO DIU - ORAZ NIEWIELKI PÓŁWYSEP GHOGHLA. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast