OSOBA ZNAJĄCA SIĘ NA KOMPUTERACH, WYKSZTAŁCONA W ZAKRESIE INFORMATYKI LUB POSIADAJĄCA W NIM DUŻE DOŚWIADCZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFORMATYK to:

osoba znająca się na komputerach, wykształcona w zakresie informatyki lub posiadająca w nim duże doświadczenie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA ZNAJĄCA SIĘ NA KOMPUTERACH, WYKSZTAŁCONA W ZAKRESIE INFORMATYKI LUB POSIADAJĄCA W NIM DUŻE DOŚWIADCZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.159

KOSARZ, WODA PO KISIELU, NIELEGAL, PŁASZCZ WODNY, DERESZ, POTRZASK, TWARDZIEL, ASTROGRAFIA, BĄK, EMISJA WTÓRNA, SKATING, WYŚWIETLARNIA, ZEWŁOK, KRATKA ODPŁYWOWA, INSTYTUCJA PRAWNA, JEZIORO GLACJALNE, BIEGUN MAGNETYCZNY, UMOWA WIĄZANA, YGGDRASIL, CUD, PODATNOŚĆ, PROTEST SONG, PRZEMYSŁ NAFTOWY, MIKSER, TABUIZACJA, PÓŁSIOSTRA, PRZYSTOSOWANIE, GORSET, RAFAŁ, WIETNICA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, WYKRAWACZ, PRZESTRZEŃ HILBERTA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, BECZKA ŚMIECHU, MASZYNOWNIA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, GRZEBIEŃ, MA, NAPOMNIENIE, GŁOWA, NEUROBLASTOMA, AEROLOGIA, CHAŁUPNICA, TRZMIELOJAD, PODNÓŻEK, SYSTEM ZARZĄDZANIA, NIEWAŻNOŚĆ, TELECENTRUM, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, GUMA, KUBRAK, SZCZOTKA, NIUCHACZ, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, UDRĘCZENIE, SZACHY KORESPONDENCYJNE, OLIMPIADA, MIERZEJA, SAMOWOLA, TARNOWIANKA, CHRYJA, ALPINARIUM, UMOWA BARTEROWA, DENAT , BEZPOWROTNOŚĆ, BYDLAK, KAPOTAŻ, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, CZWARTY, SKRZELONOGI, RYM NIEPEŁNY, NAUKI PENALNE, AGRESJA, PAPILOTEK, ZBIÓR, ZĘBNICA, OBIEKT MOSTOWY, MSZA GREGORIAŃSKA, HANDLARKA, OBWAŁ, STYL KOLONIALNY, SUKMANA, KATAFALK, ŻÓŁW TORNIERA, POETA LAUREATUS, WZROST, BACH, HARDTOP, JINFENGOPTERYKS, RYBA PO GRECKU, NIEPOBOŻNOŚĆ, DOBYTEK, ADIANTUM DELIKATNE, PROCENT PROSTY, KAMIEŃ KOTŁOWY, PELYKOZAURY, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, PRZECIEK, KOŁNIERZYK, SNUTKA GOLIŃSKA, METROPOLIZACJA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, MAJSTRA, KROSNO, MODYFIKACJA, PRZYCZEPNOŚĆ, PROBLEMISTYKA, SEKCJA, SEKULARYZACJA, APORT, KOPROFIL, BEJCA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, FILTR, TENIS ZIEMNY, ART DECO, SKIP, KASYNO, KONCYLIACJA, ROZPADLISKO, UMIŁOWANIE, BEZPOSTACIOWOŚĆ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, POŻAREK, OCHOTNIK, ODWARSTWIENIE, ŁAŃCUSZEK, WYSZYWANKA, KRÓLOWA RENET, EPUZER, KOTEW, KAMBIUM WASKULARNE, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, PRZEDSTAWICIEL, WOJSKA PANCERNE, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, KOLIZJA, SEKSUOLOGIA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, ZIARENKO, OPASKA, OBRONICIEL, TENIS STOŁOWY, NAMOLNOŚĆ, WŚCIEK DUPY, STACJA, ZJAWISKO THOMSONA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, XHOSA, TYP ANTROPOLOGICZNY, ŻYCIAN, BŁONA GRAFICZNA, TENUTA, CYKL EKONOMICZNY, ZDRADA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, BROŃ SIECZNA, NÓŻ BOJOWY, DUŃSKI, PROGRAM, ZASADA PODCZEPIENIA, TRYBUN, ANTYDOGMATYZM, SAŁATA LOLLO, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, NASTĘP, ANTAŁ, DIATERMIA, BIOKOMPONENT, ROZSZCZEP WARGI, SZTUKA KONCEPTUALNA, OSSUARIUM, KOTLET SCHABOWY, TROL, GRZYWA FALI, SHAPESHIFTER, DIAMAGNETYZM, ROZBIERACZ, SCRATCHING, ANTENA DOOKÓLNA, POMAZANIEC, TAMBURMAJOR, ROZLUŹNIENIE, KOZACZKA, WIECZÓR POETYCKI, IMPRESJA, KOMPOTIERA, PRAGERMAŃSKI, OSTROWIANIN, CEFALASPIDY, GEOGRAF, TOKSYNA SINICOWA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, GRYPS, OBAWA, AFRYKANIZACJA, GRAFIK, WYCZUCIE, CZARNY CHARAKTER, NUMEREK, WAGON TAROWY, IZOMER OPTYCZNY, FLISAK, STOPNIOWALNOŚĆ, SŁOMIANY ZAPAŁ, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, DIABELSKI MŁYN, PORZĄDEK DORYCKI, KANAŁ LATERALNY, POMOC DOMOWA, ŁAJNO, UŚCISK, MASA KAJMAKOWA, ŚCIANA OGNIOWA, DECEPCJA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, LIMFOBLAST, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ZABRZE, WEDYZM, DEMENTI, DENDRODOA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, GAJA, KURATELA, SŁÓWKO, ŚWIETLICZANKA, WIECZÓR PANIEŃSKI, SEKUNDANT, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, UKRZYWDZONY, ALLEGRO, NIEPOSPOLITOŚĆ, PĘCHERZYK, STAN CYWILNY, RING, OPALENIZNA, MAHAJUGA, CHAŁTURSZCZYK, ASTRONAWIGACJA, PODPAŁ, POLIMER, JAŁOWIEC POSPOLITY, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ROK, REFLEKSOLOG, KACZKA KRAKWA, CEDUŁA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, PORTAL, OCHOJNIK, BIBLISTYKA, ŻUŻLAK, REFORMATOR, WŚCIEKŁY PIES, RUMIAN RZYMSKI, ŻONA LOTA, CHIMEROKSZTAŁTNE, ZABIEG LECZNICZY, KANISTER, ZAPINKA, WSPÓŁWŁADCA, KROWIENTA, STOPIEŃ, OBJAW, JĘZYK KENTUM, SZESNASTKA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, BENEFICJENT, GZY, PODUSZKA, WODNICZKA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, WSKAŹNIK UBÓSTWA, STAN ŚREDNI, PŁOCHLIWOŚĆ, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, KONSOLIDACJA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, WILCZA PASZCZA, KROWA, ZGNIŁEK, EPICYKL, GORETEX, GROTESKA, IMMUNOGLOBULINA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, WOLANT, MŁAK, FALOWNIK NAPIĘCIA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KOŁATANINA, ABSTRAKCJONISTA, ARGENTYNOZAUR, REWITALIZACJA, ZRAZ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, ŻÓŁW SZCZELINOWY, ?PAPILOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.159 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA ZNAJĄCA SIĘ NA KOMPUTERACH, WYKSZTAŁCONA W ZAKRESIE INFORMATYKI LUB POSIADAJĄCA W NIM DUŻE DOŚWIADCZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA ZNAJĄCA SIĘ NA KOMPUTERACH, WYKSZTAŁCONA W ZAKRESIE INFORMATYKI LUB POSIADAJĄCA W NIM DUŻE DOŚWIADCZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFORMATYK osoba znająca się na komputerach, wykształcona w zakresie informatyki lub posiadająca w nim duże doświadczenie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFORMATYK
osoba znająca się na komputerach, wykształcona w zakresie informatyki lub posiadająca w nim duże doświadczenie (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA ZNAJĄCA SIĘ NA KOMPUTERACH, WYKSZTAŁCONA W ZAKRESIE INFORMATYKI LUB POSIADAJĄCA W NIM DUŻE DOŚWIADCZENIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OSOBA ZNAJĄCA SIĘ NA KOMPUTERACH, WYKSZTAŁCONA W ZAKRESIE INFORMATYKI LUB POSIADAJĄCA W NIM DUŻE DOŚWIADCZENIE. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast