JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY SEMICKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 200 TYSIĘCY ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE IRAK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHALDEJSKI to:

język należący do grupy semickiej, którym posługuje się około 200 tysięcy zamieszkujących głównie Irak (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHALDEJSKI

CHALDEJSKI to:

język akadyjski - język z grupy semickiej, używany w Mezopotamii od połowy III tysiąclecia p.n.e. do początków I tysiąclecia n.e (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY SEMICKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 200 TYSIĘCY ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE IRAK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.433

JEŻOWIEC JADALNY, WIEŻA STRAŻNICZA, IMMUNOPATOLOGIA, ŚWINIA DOMOWA, OFICER TAKTYCZNY, PLATFORMA PALEOZOICZNA, SKAŁA GŁĘBINOWA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, BRYGADA, MUNSZTUK, RUNDA, GRYZEK, OWODNIOWCE, STAWAK, STYL CASUALOWY, RENTGENOLOGIA, PĘTLA NEFRONU, AMFIUMY, MONOPOL, MAKUMBA, PŁOMYCZEK, MINERAŁ AUTOGENICZNY, WSPÓŁISTNIENIE, STACJA ZBORNA, GŁOWNIA, CENTRUM, ORBITA, EUPARKERIA, WIRTUOZOSTWO, EKSPEDYTURA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, ROZMIAR KĄTOWY, LAMPA CROOKESA, PRZEBIERANIEC, BECZKARNIA, RYNNA POLODOWCOWA, ELFICKI, PSALM, KLUSKI, STRUNOOGONOWE, HARPUN, NAWIJACZ, KOLEJKA METRA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, PIES OGRODNIKA, CZAPKA SPORTOWA, SKRZYDLIK CHUDY, PYTANIE, PALUCH, MIETLORZ, AZERBEJDŻAŃSKI, PAŁKA MALEŃKA, KOSODRZEWINA, JODŁA NORDMANNA, KRAJ, DOJŚCIE, BIAŁY, OLIGOMER, DIASTOLE, BUDOWNICTWO LĄDOWE, BABIE LATO, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, KOŃ NA PATYKU, FILM PSYCHOLOGICZNY, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, METEOR, PIEC ŁUKOWY, WARZYWNIAK, SZPARA POWIEKOWA, PAJĄK, AZOTAN(III) POTASU, ZAPALNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, ZARZUTKA, RULETKA, SNIFFER, ROZNOSICIEL, UBARWIENIE OCHRONNE, FILOLOGIA SERBSKA, SAMOLOT, BROMOFORM, DRUŻYNA SPORTOWA, POJAZD KOLEJOWY, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, UŻYTEK, TELESKOP, MAGNETYT, FAKOMATOZA, POJAZD KONNY, PANCERZ LAMELKOWY, IRAK, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, FERMENTOR, KSOBNOŚĆ, WYJEC, POMIOTŁO, NOSOROŻCOWATE, LEUMAFIT, TEATR, METODOLOGIA, FILIPINKA, PROMINENT, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, JĘZYK PENDŻABSKI, PROTOROZAUR, CHASEREK, MALARZ, CYNKOGRAFIA, CYNOGNATUS, CUDACTWO, GONDOLA, SIAD TURECKI, SPRAY, GIBANIE, SPOCZYNEK, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁE, ALLOCHTON, MAPNIK CAGLE'A, METAMERIA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, PATAGOZAUR, ASTRONAWIGACJA, PIANOLA, DELFIN BUTLONOSY, ZIARNO, KIJEK, DIASYSTEM, KRÓTKI RÓG, CHOROBA DAVIDSONA, EWEŃSKI, MŁYN, OSTRONÓG, OKRUTNIK, HACKAMORE, PANDRAK, MUTACJA DYNAMICZNA, DZWONEK RĘCZNY, PRZYPŁYW, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, PŁYNNOŚĆ, SANSKRYT, ACETYLENEK MIEDZI, JĘZYK FALISKI, MASZT, ART DECO, GARBARZ, DOSIEBNOŚĆ, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, ZAUROPSYDY, ESKORTOWIEC, MUCHA, INTONACJA, JĘZYK ITALOCELTYCKI, REAKCJA ORIENTACYJNA, BEETHOVEN, KOSZYKARSTWO, BAS, ZWÓD, NIMFA, RODZAJ, MAŁPI GAJ, DOŁEK, MOTYLEK, WODA GEOTERMALNA, DONEGAL, WIETLICA ALPEJSKA, ZAKOCHANA, DYFUZOR, SSE, SZTYCHARSTWO, JESION WYNIOSŁY, NIDERLANDZKI, NA PIESKA, WIOSKA, ASTROLATRIA, UNIK, WATÓWKA, EOZYNOFIL, MUZYKA, NACZYNIA POŁĄCZONE, GANGSTERYZM, PLUTON, WĘDRÓWKA, TEORIA DOMINA, ŻYCIAN, HERMETYCZNOŚĆ, GERMANISTYKA, SMOLUCH, CMENTARZ GRZEBALNY, BEZGRANICZNOŚĆ, MOTOR, ZESTAWIENIE, OKSYTETRACYKLINA, DEFICYT BUDŻETOWY, NAPASTNIK, ZESTAW, SILNIK SYNCHRONICZNY, MINIMALIZM, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PĘPAWA SZCZECINIASTA, NADKRWISTOŚĆ, PARANOJA PIENIACZA, MOGIROTACYZM, JUDASZ, MYSZ DOMOWA, ROSA MIODOWA, GŁADKOMÓZGOWIE, MĘŻNOŚĆ, MION, PRAWICA, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, ZBIÓR, NIEDOTYKALSKI, AMBULATORIUM, PASKUDZTWO, DROBNOMIESZCZANIN, EKLIPTYKA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, BRACIA POLSCY, KOŃ OLDENBURSKI, PAWIE OKO, DYMORFIZM PŁCIOWY, SARABANDA, ROKOWANIA ZBIOROWE, PÓŁSTRUNOWCE, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, TAMBOURIN, RZEZALNIA, AFERA ROZPORKOWA, GLIZA, LAMBADZIARA, KLUCZ, OBCINAK, PORĘCZ, SYLWETA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, FLETY, ŚMIETNIK, SŁOWIAŃSKI, WIKARYZM EKOLOGICZNY, PTASZNIK GIGANT, MUZYKA ELEKTRONICZNA, WIR PYŁOWY, MAKIAWELISTA, PEŁZAK PROMIENISTY, CYBORIUM, LEBERWURST, UKŁAD HAMULCOWY, CHOLESTEROL, OGRÓDEK, BŁONA PODSTAWOWA, INERCYJNOŚĆ, MEDYCYNA PERSONALNA, JĘZYK OGNIA, SKŁAD CELNY, ROTACJA, CELESTA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, PRZEDSZKOLE, FIZYKA ATOMOWA, KRAWIECZYZNA, GANG, PODRÓŻ, ZWAPNIENIE, DYSTYCH, HIPOTELORYZM, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, PRZYLEPKA, ZLEW, BUDOWLA CENTRALNA, ASTER SIKKIMSKI, WIĘZADŁO, CAKE-WALK, MOCZARA WŁOSKOWATA, ŚMIECIUCH, RYKOSZET, REPOZYCJA, POKÓJ, MAANAM, FRAGMENTACJA PLECHY, PSEUDOPALATUS, MISKA, FLEBODIUM ZŁOCISTE, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, WIELORYB, MOCZARA SIERPOWATA, SINOLOGIA, PUSTYNNICA KATOLICKA, ŻERDNIK, SKRZYDŁO, ZAKUP, KLESZCZE TWARDE, UPAŁ, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PASMO PRZEPUSTOWE, ?PEROWSKIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.433 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY SEMICKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 200 TYSIĘCY ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE IRAK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY SEMICKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 200 TYSIĘCY ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE IRAK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHALDEJSKI język należący do grupy semickiej, którym posługuje się około 200 tysięcy zamieszkujących głównie Irak (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHALDEJSKI
język należący do grupy semickiej, którym posługuje się około 200 tysięcy zamieszkujących głównie Irak (na 10 lit.).

Oprócz JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY SEMICKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 200 TYSIĘCY ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE IRAK sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY SEMICKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 200 TYSIĘCY ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE IRAK. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast