NAROŻNY DETAL SKLEPIENIA ZŁOŻONY Z ŁĘCZKÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH SIĘ KU GÓRZE POZWALAJĄCY NA PRZEJŚCIE Z RZUTU CZWOROBOCZNEGO DO OŚMIOBOCZNEGO LUB KOŁA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ KOPUŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TROMPA to:

narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TROMPA

TROMPA to:

narożne, stożkowate sklepienie złożone z jednego lub kilku łuków występujących uskokowe z lica muru (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAROŻNY DETAL SKLEPIENIA ZŁOŻONY Z ŁĘCZKÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH SIĘ KU GÓRZE POZWALAJĄCY NA PRZEJŚCIE Z RZUTU CZWOROBOCZNEGO DO OŚMIOBOCZNEGO LUB KOŁA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ KOPUŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.883

MAGNES, JAZZ, ZEŚWIECCZENIE, GALINSTAN, DERESZOWATA, GIROSKOP, MOC WYTWÓRCZA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, KONWENT, ZAMSZ, HEGEL, JASTRZĘBNIK, SKAŁA WAPIENNA, PROMINENT, LIEBERMANN, ARENA, LOKACJA, MINERAŁ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, PAŁANKA MIODOJAD, EPOKA LITERACKA, PRZETOKA, SOLARIUM, SERDAK, ALARM POWODZIOWY, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ESCUDO, KSIĘŻNICZKA, CARSTWO, ZBÓJNIK, PRAWIDŁO, GENIUSZEK, MASELNICZKA, SUKCESJA, WARUNEK LOKALOWY, INDEKSACJA, WSPÓŁŻYCIE, TARTALETKA, NAPAD, REGENERACJA, ZAMRÓZ, KONFIGURACJA, PIEPRZÓWKA, SAMOZAPALENIE, ZDZIADZIENIE, PÓŁROCZNIK, DOMINANTA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, EUTEKTOID, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ADALINA, UPADEK, MINI-ALBUM, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, ANGLISTYKA, RUTYNA, MOHORYCZ, OZONEK, DROŻDŻE, MORESKA, PREZYDENCJALIZM, FAJKA, GRZYBEK HERBACIANY, NOWICJAT, MURARKA, PORZĄDEK JOŃSKI, NIESPORCZAK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, UPADEK, PAS, CZASZA, PŁAST BRZOZOWIEC, MIKROSTRUKTURA, LUZAK, ŚNIEG, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, FELINOLOGIA, ŁAPÓWKARSTWO, RELIGIOZNAWCA, ZBOCZENIEC, MIJANKA, EKWILIBRYSTYKA, PRZODOWNIK, KRĄG KAMIENNY, WSPÓLNOŚĆ, OSTRĘŻYNA, ABNEGATKA, ONE-STEP, SODOMA I GOMORA, NACIĄG, EXLIBRIS, PAPA TERMOZGRZEWALNA, WNIEBOWZIĘTA, STARAJĄCY SIĘ, WAPIENNIK, MOGIROTACYZM, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, GEODEZJA, ZAMACH, ŻOŁDAK, KNEBEL, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PARODOS, EGZOTYK, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, RYSUNKI, PARTER, MARSKOŚĆ, KSENOLIT, FAVELA, KOSTKA, BÓR BAGIENNY, ROŚLINA KOPALNA, WYWÓZ, PANKREATYNA, KORDIAŁ, KONFEKCJONER, MADRAS, SZEWRON, STAROŚCIŃSKI, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, MIESZANIEC, ANGIELSKOŚĆ, STANDING FINANSOWY, ZGINIĘCIE, ŁAWA KOMINIARSKA, TRANSPOZYCJA, SKAŁA PLUTONICZNA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KANTOR, WIKIPEDYSTKA, ELOKWENCJA, KAPOK, ANUCZIN, GREEN, POTRZEBA, INWERSJA, MOGILAMBDACYZM, KARTAN, DOCHÓD WŁASNY, ALGA, ATUT, WERANDA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, ŻABKA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, CZĄBER, CZERWIENIDŁO, JEDNORAZOWOŚĆ, SKOK W BOK, ANITA, STAUROPIGIA, GARMAŻERIA, GRYBOSZ, ROZCHODNIACZEK, BADANIA, PRIORYTET, PRZESMYK, PINGWIN ANTARKTYCZNY, TEMAT, KREW, DYWERSJA, PELENG, DEMONOLOGIA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, PŁACA, KRYZYS, ELEMENT, PROGRAM, CENA MAKSYMALNA, FRYWOLITKI, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, POJAZD SZYNOWY, FAJCZARNIA, LALA, KABOTAŻ, CZART, GŁUCHY TELEFON, ŁUPINA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, SENES, KRÓLEWICZ, SZCZOTECZKA, WYGLĄD, POWSTANIE LISTOPADOWE, REPREZENTACJA, PANI, ZWROT, STRAWNOŚĆ, PICOWNIK, TRZMIELOJAD, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, HANAFITA, CHWALBA, KOMORA WULKANICZNA, MULTIKULTURALIZM, LITOGRAFIA, WYDZIAŁ, REAKTOR JĄDROWY, TWARZYCZKA, ODSYP, KINEZJOLOGIA, DELOKALIZACJA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, HOWARDYT, PRZECIWIEŃSTWO, PARMEZAN, PIERWSZOŚĆ, LICENCJA OTWARTA, WIDŁY, DEFLAGRACJA, SER, SUBSTRAT, REMULADA, MAPA MENTALNA, RACHUNEK ZDAŃ, FILM WOJENNY, STARA DUPA, KAPUSTA KWASZONA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, OWOC, KAMIEŃ BUDOWLANY, ZYGOTARIANIN, AMARANTOWOŚĆ, WAMPIREK, MANIPULATOR, SKONIA, SENSOWNOŚĆ, TYP, ARENDARZ, CEGŁA LICÓWKA, BIOLOG MOLEKULARNY, CZASOWNIK WIELOKROTNY, FACH, KABINA RADIOWA, TOP, POŻEGNANIE, ODKŁACZACZ, SIATKA, RETROGRADACJA, ZNAMIĘ, ZŁOTOGŁÓW, GARBARSTWO, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, PARZONKA, SKLEPIENIE PALMOWE, MAK OPIUMOWY, PALCÓWKA, ZOOLOGIK, KALKA JĘZYKOWA, SWEET, MIKOLOGIA, PROMINENT, WŁOSY TETYDY, FELOPLASTYKA, FOTEL OBROTOWY, BUKAT, GÓRALSKI, BASEN, DROBNICA, ŁAJKA, ZASYP, NASADA, ESPERANTYSTA, OKRĘT TRANSPORTOWY, PÓŁNOC, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, MECHANIZM, POMYWAK, KRYTYCZNOŚĆ, PODNIEBIENIE, ZŁOTY RYŻ, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, DIAKON, DYPTYK, AMPUTACJA, KŁĄB, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PALATOGRAM, KRATA, OBROTNIK, KONTROLA SKARBOWA, ROMANTYZM, KOLIZJA, MELISA, ZASÓB, ROKIET, MAMAŁYGA, BOCZNICA KOLEJOWA, WCINKA, ULOTNOŚĆ, PAPIERZAK, POCZUCIE, ANALIZA, KTOŚ, LAFIRYNDA, BANDAŻ, ?STREFA PODMIEJSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.883 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAROŻNY DETAL SKLEPIENIA ZŁOŻONY Z ŁĘCZKÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH SIĘ KU GÓRZE POZWALAJĄCY NA PRZEJŚCIE Z RZUTU CZWOROBOCZNEGO DO OŚMIOBOCZNEGO LUB KOŁA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ KOPUŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAROŻNY DETAL SKLEPIENIA ZŁOŻONY Z ŁĘCZKÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH SIĘ KU GÓRZE POZWALAJĄCY NA PRZEJŚCIE Z RZUTU CZWOROBOCZNEGO DO OŚMIOBOCZNEGO LUB KOŁA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ KOPUŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TROMPA narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TROMPA
narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły (na 6 lit.).

Oprócz NAROŻNY DETAL SKLEPIENIA ZŁOŻONY Z ŁĘCZKÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH SIĘ KU GÓRZE POZWALAJĄCY NA PRZEJŚCIE Z RZUTU CZWOROBOCZNEGO DO OŚMIOBOCZNEGO LUB KOŁA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ KOPUŁY sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - NAROŻNY DETAL SKLEPIENIA ZŁOŻONY Z ŁĘCZKÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH SIĘ KU GÓRZE POZWALAJĄCY NA PRZEJŚCIE Z RZUTU CZWOROBOCZNEGO DO OŚMIOBOCZNEGO LUB KOŁA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ KOPUŁY. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x