ODCINEK LINII TRANSMISYJNEJ ZWARTY LUB ROZWARTY NA KOŃCU I RÓWNOLEGLE DOŁĄCZONY DO OBWODU; ZADANIEM STROIKA JEST PRZETRANSFORMOWANIE KOŃCOWEGO ZWARCIA LUB ROZWARCIA NA ODPOWIEDNIĄ WARTOŚĆ SUSCEPTANCJI (REAKTANCJI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STROIK to:

odcinek linii transmisyjnej zwarty lub rozwarty na końcu i równolegle dołączony do obwodu; zadaniem stroika jest przetransformowanie końcowego zwarcia lub rozwarcia na odpowiednią wartość susceptancji (reaktancji) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STROIK

STROIK to:

element instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie (na 6 lit.)STROIK to:

niedużych rozmiarów strój (ubranie) - może to być nazwa ubranka np. dla dziecka, lalki (na 6 lit.)STROIK to:

ozdoba, kompozycja z kwiatów, gałązek i innych elementów dekoracyjnych, którą umieszcza się np. na stole, grobie (na 6 lit.)STROIK to:

incytator w niektórych aerofonach piszczałkowych i idiofonach dętych; element instrumentu muzycznego służący do wprowadzania w drganie słupa powietrza zawartego wewnątrz instrumentu lub rezonatora (na 6 lit.)STROIK to:

dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza (na 6 lit.)STROIK to:

ozdoba głowy w postaci miniaturowego kapelusza lub kompozycji ze sztucznych kwiatów, koronki, woalu i innych elementów dekoracyjnych; noszony zamiast kapelusza na eleganckie okazje lub zamiast welonu podczas ślubu (na 6 lit.)STROIK to:

dziewczęca ozdoba głowy, element stroju ludowego; przepaska do włosów ze wstążek, kwiatów i innych elementów dekoracyjnych (na 6 lit.)STROIK to:

urządzenie muzyczne, pomocne przy strojeniu np. gitary (na 6 lit.)STROIK to:

przyrząd służący w aerofonach do wprowadzania do drgania słupka powietrza znajdującego się w piszczałkach (na 6 lit.)STROIK to:

ozdoba świątecznego stołu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODCINEK LINII TRANSMISYJNEJ ZWARTY LUB ROZWARTY NA KOŃCU I RÓWNOLEGLE DOŁĄCZONY DO OBWODU; ZADANIEM STROIKA JEST PRZETRANSFORMOWANIE KOŃCOWEGO ZWARCIA LUB ROZWARCIA NA ODPOWIEDNIĄ WARTOŚĆ SUSCEPTANCJI (REAKTANCJI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.201

SALAMI, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, NAMPULA, MŁAKA, ARSENAŁ, GAŁKA, MUSZNIK, KOMODOR, SROM, FIŃSKI, POLIPTYK, FAZA, KOCIE OKO, OGNIE, DŻAGA, RICHELIEU, PROWENIENCJA, ROZDZIAŁEK, WIEŻA STRAŻNICZA, GOŹDZIENIEC, KLERODENDRON, WIKARY, PRĄD TĘTNIĄCY, OBRUS, SER TOPIONY, PRZEPRÓCHA, JĘZYK, SUBRETKA, PORNOGRAFIA, KOLOKATOR, ŁONO, WIEK PROKREACYJNY, KETEN, ZAAWANSOWANIE, CZYNNIK NIECENOWY, SPORTÓWKA, POSOBOROWIE, TECZKA, MORDENT, NIENOWOCZESNOŚĆ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, WABIK, SAMOTNA MATKA, MAKARON, KOMISUROTOMIA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, WULGARYZM, KORUPCJOGENNOŚĆ, FRAMUGA, SAMOISTNOŚĆ, DWÓJNIK, PARA 0, SZEW, WILGOTNOŚĆ, PAS POOPERACYJNY, GÓRALSKI, KURACJA, DEKALKOMANIA, TONACJA, ŻÓŁTY KARZEŁ, ETAPOWOŚĆ, ROMANSIDŁO, ŚWIADEK KORONNY, TKANKA MIĘKKA, AFRYKAŃSKOŚĆ, POKREWIEŃSTWO AGNACYJNE, ZAŁOŻENIE, ASTER NOWOBELGIJSKI, BUJOWISKO, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, TYP, DRACENA, HISTERYK, EDESTYDY, OBSERWATOR, AKRONIM, KOZAK, DZIECIAK, INDUKTOR, DYSCYPLINA SPORTOWA, ESCUDO, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ANKUS, GALERIA SŁAWY, DERYWAT, PĘDNIK STRUMIENIOWY, WERYFIKACJA, PREPAID, SIATKA, DOWÓD, OKTET, PLAZMA, WIEK POPRODUKCYJNY, CHODZĄCY SZKIELET, KABINA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, TERAPIA ODRUCHOWA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ANEMIA APLASTYCZNA, KAPISZON, TARANOWANIE, RECEPTYWNOŚĆ, ALARM POŻAROWY, BATON, AZJATA, PATAFIAN, KLON, ŚWIATŁO CZERWONE, BYŁY, FUNKCJA TOTALNA, KREDENS, ŁOWCA , SWATKA, EPIZOOCJA, DYWANOKSZTAŁTNE, TRIAL ROWEROWY, STREFA RYFTU, OPACZNOŚĆ, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, FIZYKA SŁOŃCA, PUSZKA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, KAWAŁ, EKSYKATOR, SPEKTAKL MUZYCZNY, STEWA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, WIELKOŚĆ, SEKS, HETEROMORFIZM, EKSPRES KOLBOWY, PLEWA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, FIGLARNOŚĆ, IZBA ROZLICZENIOWA, SPRZĄCZKA, CZASOWNIK FRAZOWY, ANALIZA FUNKCJONALNA, KAJMAK, MAŃSKI, ANTOWIE, SALAMI, SINFONIA, BABOCHŁOP, BATERIA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KOŁO MŁYŃSKIE, ZAWIKŁANIE, DZIAŁANIE, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, BASEN, CZAJKA, HARMONIKA SZKLANA, POLNIK BURY, HANTABA, LINA, OGNISKO, BŁĄD LEKARSKI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŚWIATŁODRUK, OKULARY, SCENOPISARSTWO, ODTWÓRSTWO, KARAFUŁKA, ŻEGLARZ, SZPRYCA, KNOT, STYMULATOR, PODUSZKA, TURBINA PELTONA, USŁUGOWOŚĆ, BISEKS, KONDOMINIUM, STEREOTYPIA, GANC EGAL, FLEGMA, CIASTKO, DULKA, PERILLA ZWYCZAJNA, MĄŻ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, DEMENTI, NIETYPOWOŚĆ, NAWÓZ MINERALNY, KLUCZ TELEGRAFICZNY, KLINIKA ODWYKOWA, SALWA BURTOWA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, BAZA TRANSPORTOWA, ŚWIECA, NADAWCA SPOŁECZNY, BRAT KRWI, WYWIAD, ZABIEG FIZYKALNY, PUPIL, POMROWICOWATE, KAPER, REZONATOR KWARCOWY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, NOMOKRACJA, POR, WAGINA, KASA CHORYCH, FINITYZM, REAKCJA SPRAWCZA, ZUPA Z GWOŹDZIA, ZASADA, BASENIK, NIBYPESTKOWIEC, KARMIDEŁKO, LISTA, PRZEZIERNIK, KLASYFIKACJA ABC, OCENA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, SZCZOTKA, STYL KOLONIALNY, EMPORA, KONSERWACJA, BOCZNICA KOLEJOWA, SKRZYDŁO, FALA, PAŹ, STROIK, WOJNA DOMOWA, DYSKRYMINACJA CENOWA, INTERESOWNOŚĆ, LIBELLA, BEATA, RAMA, PROPAROKSYTON, HELISA, KIJEK, SZKOLNOŚĆ, KRYKIET, EDWARD, SUBSTANCJA DODATKOWA, NIELICZNOŚĆ, ALABASTRON, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, KOLCZATKA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, DRUK, ZASADA TOŻSAMOŚCI, LUNETA, ANTYLOPA KROWIA, STAN, LIRYCZNOŚĆ, GRZYB OKAZAŁY, LICENCJA POETYCKA, BUZIA, MANIPULATOR KULKOWY, DRUKARKA ROZETKOWA, MAZUREK, MELANIZM, AURA, WAŁ, WYBRYK NATURY, ODPŁATA, PLAN SYTUACYJNY, RURA ODPŁYWOWA, ŁAŃCUSZEK, KONCEPTUALIZM, STOPA ZWROTU, JEDNOLITOŚĆ, AKROBACJA, WRZÓD TRAWIENNY, ADAPTACYJNOŚĆ, REAKCJA ZAPALNA, PANI, KOREKTOR, TRANSLACJA, WYROSTEK BARKOWY, PŁUŻEK, KATAPULTA, NIEUWAŻNOŚĆ, TURMA, CIĄG DOKŁADNY, ZWROT, POMURNIK, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ZAUROPTERYGI, ZGROMADZENIE CZYNNE, SMOLT, NERCZAN, ROSYJSKOŚĆ, REPRODUKCJA, PHISHING, ZŁODZIEJKA, INTERPRETACJA, MATCZYNOŚĆ, ADAGIO, TROCINÓWKA, OBROŃCA, ?TIOSÓL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.201 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODCINEK LINII TRANSMISYJNEJ ZWARTY LUB ROZWARTY NA KOŃCU I RÓWNOLEGLE DOŁĄCZONY DO OBWODU; ZADANIEM STROIKA JEST PRZETRANSFORMOWANIE KOŃCOWEGO ZWARCIA LUB ROZWARCIA NA ODPOWIEDNIĄ WARTOŚĆ SUSCEPTANCJI (REAKTANCJI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODCINEK LINII TRANSMISYJNEJ ZWARTY LUB ROZWARTY NA KOŃCU I RÓWNOLEGLE DOŁĄCZONY DO OBWODU; ZADANIEM STROIKA JEST PRZETRANSFORMOWANIE KOŃCOWEGO ZWARCIA LUB ROZWARCIA NA ODPOWIEDNIĄ WARTOŚĆ SUSCEPTANCJI (REAKTANCJI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STROIK odcinek linii transmisyjnej zwarty lub rozwarty na końcu i równolegle dołączony do obwodu; zadaniem stroika jest przetransformowanie końcowego zwarcia lub rozwarcia na odpowiednią wartość susceptancji (reaktancji) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STROIK
odcinek linii transmisyjnej zwarty lub rozwarty na końcu i równolegle dołączony do obwodu; zadaniem stroika jest przetransformowanie końcowego zwarcia lub rozwarcia na odpowiednią wartość susceptancji (reaktancji) (na 6 lit.).

Oprócz ODCINEK LINII TRANSMISYJNEJ ZWARTY LUB ROZWARTY NA KOŃCU I RÓWNOLEGLE DOŁĄCZONY DO OBWODU; ZADANIEM STROIKA JEST PRZETRANSFORMOWANIE KOŃCOWEGO ZWARCIA LUB ROZWARCIA NA ODPOWIEDNIĄ WARTOŚĆ SUSCEPTANCJI (REAKTANCJI) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ODCINEK LINII TRANSMISYJNEJ ZWARTY LUB ROZWARTY NA KOŃCU I RÓWNOLEGLE DOŁĄCZONY DO OBWODU; ZADANIEM STROIKA JEST PRZETRANSFORMOWANIE KOŃCOWEGO ZWARCIA LUB ROZWARCIA NA ODPOWIEDNIĄ WARTOŚĆ SUSCEPTANCJI (REAKTANCJI). Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x