PÓŁPRODUKT CUKIERNICZY, SKŁADAJĄCY SIĘ GŁÓWNIE Z CUKRU I BIAŁKA, ZMIESZANYCH ZE SOBĄ W RÓŻNYCH PROPORCJACH, WRAZ Z DODATKAMI, PRZYGOTOWANY W STANIE PÓŁPŁYNNEJ MASY, KTÓRA ZASTYGA PO NAŁOŻENIU JĄ NA WYRÓB CUKIENICZY LUB PIEKARNICZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLEWA to:

półprodukt cukierniczy, składający się głównie z cukru i białka, zmieszanych ze sobą w różnych proporcjach, wraz z dodatkami, przygotowany w stanie półpłynnej masy, która zastyga po nałożeniu ją na wyrób cukieniczy lub piekarniczy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLEWA

POLEWA to:

warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PÓŁPRODUKT CUKIERNICZY, SKŁADAJĄCY SIĘ GŁÓWNIE Z CUKRU I BIAŁKA, ZMIESZANYCH ZE SOBĄ W RÓŻNYCH PROPORCJACH, WRAZ Z DODATKAMI, PRZYGOTOWANY W STANIE PÓŁPŁYNNEJ MASY, KTÓRA ZASTYGA PO NAŁOŻENIU JĄ NA WYRÓB CUKIENICZY LUB PIEKARNICZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.480

MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, SZWEDZKI, PIŻMÓWKA MALAJSKA, MONSTRUM, MŁOTOWATE, SMUKLICA ZWYCZAJNA, ŁUT, DZIAŁ OSOBOWY, PARNIK, BABULA, REAGENT, SPLĄTANIE, PSYCHOLOGIA, SUBSTANCJA CZYNNA, KOMPETENCJA MIĘKKA, ANAMORFOZA, WYDAWNICTWO, PUNK, POCHŁANIACZ, GLIKOL, ZAPŁATA, DWUCUKIER, NIEEFEKTYWNOŚĆ, CIĘGNIK, KREPON, DACHÓWKA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, UJŚCIE GARDŁOWE, EMOTKA, NIECZUŁOŚĆ, SELEKTOR, WALKA, BRUK, NIEPRZYJACIEL, SZACHULEC, WYNACZYNIENIE, PODSADKA, WYRAZY, UWŁOSIENIE, WINNICA NABOTA, WEKTOR, RANEK, ASTRONOMIA SFERYCZNA, RELING, FETA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, CZWARTACZKA, DOSTATEK, KILKAKROTNOŚĆ, PUSTAK STROPOWY, OBYWATEL ŚWIATA, TERCET, TKAŃCOWATE, BIOGEOCENOZA, USTNOŚĆ, KAWIARKA, JAŁMUŻNIK, MAFIJNOŚĆ, BAZYLEUS, KAWALKATA, KOMISJA ROZJEMCZA, ATAK, ANUCZIN, PRZEDSTAWICIEL, ODPÓR, AMORTYZACJA, MACZUGOWIEC, STÓŁ GIMNASTYCZNY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, CEMBROWANIE, KOŃ APPALOOSA, PRĄD INDUKCYJNY, LINORYT, KONIOWATE, MONOFAGI, KRATKA KSIĘCIA WALII, KARETTA, TAŚMA PRODUKCYJNA, GRUSZKA ZIEMNA, PLEZJOPLEURODON, POTNICA, SZYBKOŚĆ, FRONTON, PLANTAN, PRZYKASÓWKA, KROCHMAL, NIEODZOWNOŚĆ, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PASTORALE, ACENA ARGENTYŃSKA, SREBRZENIE, ERUPCJA, ANTYKOAGULANT, TEORIA ESTYMACJI, MANEWR PRINGLE’A, CZEMPIONKA, CUGANT, HARLEKIN, STANIE STRONIE, BACHATA, MARATON, SIODEŁKOWCE, GRANT, GEN LETALNY, PIERWSZOŚĆ, DZBANEK DO ŚMIETANY, LOGIZACJA, RZEMIEŚLNICTWO, ZNAK MUZYCZNY, NEURON LUSTRZANY, SZAGRYN, CYRKOWIEC, AKT, SKRZYNIA, STRZEMIĄCZKO, PRZYBUDOWA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, NOWICJUSZKA, NAKŁAD, PRZEPOJKA, ŚPIĄCZKA, BĄBELEK, KUSICIELKA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, PRAŻAK, BĘBEN, PODSZYWACZ, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, KAKEMONO, KAPITALNY REMONT, DONOR, SZCZUDŁO, SCHLUTER, OSIOŁ AFRYKAŃSKI, BŁOTNIAK, AEROZOL, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, DOBROSĄSIEDZTWO, KULTURA WODNA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, SETNIK, LAMPERIA, POUSSIN, RÓWNIANKA, TURYSTYKA SEKSUALNA, WIESZCZBIARNIA, OBIEG, KALKA KREŚLARSKA, EFEKT STYKU, KRZEWICIEL, MERYTORYKA, ODWSZAWIANIE, ZIELENICE, NOTABL, TEST PSYCHOLOGICZNY, NAKAZ, ODROŚLE, RESORTACJA GENOWA, TRĘBACZE, NAWÓZ SZTUCZNY, DRABINOWIEC MROCZNY, CHOROBA GÓRNIKÓW, FIGOWIEC POSPOLITY, NIETOPERZ, DWUPRZODOZĘBOWCE, PRZEBIEG, SPRINGBOK, WEŁNIAKOWE, KROWA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, DAR ZIEMI, CZEK PODRÓŻNICZY, HIPERFOKALNA, GARKOTŁUK, MIMETYCZNOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, RÓW PRZECIWPANCERNY, BILOKACJA, BLANK, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, TUNIKA, FINEZYJNOŚĆ, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, BLOCZEK, BRUKSELKA, EUPELYKOZAURY, GŁOS ELEKTORSKI, DETALISTKA, COŚ NA ZĄB, OUTLIER, DOLARÓWKA, PCHACZ, SUKCES REPRODUKCYJNY, BAZA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KLASYFIKACJA, SZUM, SUBSTANCJA OBCA, PĘD ROŚLINNY, WTAJEMNICZONA, STALÓWKA, SZASZŁYK, SZPRINGBOK, NIESKWAPLIWOŚĆ, TARTAN, FILTR CYFROWY, DESIGNER, BLOK, KROSOWNICA WIZYJNA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, GRZEBIEŃ, MIECZ DŁUGI, MĄCZKA KOSTNA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, MAZUT, COTELE, JĘZYK KREOLSKI, BAJEREK, NARTA, GRUPA ABELOWA WOLNA, SPAWACZ, IZOLACJONIZM, DZIECINA, PROMIEŃ ALFA, TERMINAL KONTENEROWY, OSTROŚĆ, STYL MANUELIŃSKI, KRYSZNAIZM, KARZEŁEK, KREOL, OBUDOWA, SIÓDEMKA, WF, STOS ATOMOWY, ROŚLINA WYMARŁA, ZŁOŻE GRUNTOWE, FASOLA, NAPLECZNIK, SKRZELOTCHAWKI, KREACJA, SKRZYŻOWANIE, MELODYKA KANTYLENOWA, AUTOMAT, WIECHA, WSTECZNICTWO, MELODRAMAT, RZEZAK, OŚWIETLACZ, SZPONA, APIKOMPLEKS, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, TERYNA, ESPRESSO, MAZUREK, BI, ELKI, KORNICKI, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, DZIURAWKA, WŁÓKNO WĘGLOWE, MONOTOPIZM, SUSZARKA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, MAGNES, MÜSLI, SPOINA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, WEKTOR WAHADŁOWY, SERIA, BEZGRANICZNOŚĆ, INFA, TOTEM, SYGNAŁ CIĄGŁY, HYDROCHEMIA, LIGAND, TUBKA, CYNOBER, BOŚNIA, SUMA KONTROLNA, MYJNIA, REAKCJA BIURETOWA, PSZENICA DURUM, DROGA PUBLICZNA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, NIEDOKRWIENIE, KEFALINA, PIJAŃSTWO, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, BIEG PŁASKI, MAZUREK, EFEKT FISHERA, NAGANIACZ, OKRUCH SKALNY, MECHANIKA KONSTRUKCJI, ALDEHYD, ?MIESZANINA EUTEKTYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PÓŁPRODUKT CUKIERNICZY, SKŁADAJĄCY SIĘ GŁÓWNIE Z CUKRU I BIAŁKA, ZMIESZANYCH ZE SOBĄ W RÓŻNYCH PROPORCJACH, WRAZ Z DODATKAMI, PRZYGOTOWANY W STANIE PÓŁPŁYNNEJ MASY, KTÓRA ZASTYGA PO NAŁOŻENIU JĄ NA WYRÓB CUKIENICZY LUB PIEKARNICZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PÓŁPRODUKT CUKIERNICZY, SKŁADAJĄCY SIĘ GŁÓWNIE Z CUKRU I BIAŁKA, ZMIESZANYCH ZE SOBĄ W RÓŻNYCH PROPORCJACH, WRAZ Z DODATKAMI, PRZYGOTOWANY W STANIE PÓŁPŁYNNEJ MASY, KTÓRA ZASTYGA PO NAŁOŻENIU JĄ NA WYRÓB CUKIENICZY LUB PIEKARNICZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLEWA półprodukt cukierniczy, składający się głównie z cukru i białka, zmieszanych ze sobą w różnych proporcjach, wraz z dodatkami, przygotowany w stanie półpłynnej masy, która zastyga po nałożeniu ją na wyrób cukieniczy lub piekarniczy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLEWA
półprodukt cukierniczy, składający się głównie z cukru i białka, zmieszanych ze sobą w różnych proporcjach, wraz z dodatkami, przygotowany w stanie półpłynnej masy, która zastyga po nałożeniu ją na wyrób cukieniczy lub piekarniczy (na 6 lit.).

Oprócz PÓŁPRODUKT CUKIERNICZY, SKŁADAJĄCY SIĘ GŁÓWNIE Z CUKRU I BIAŁKA, ZMIESZANYCH ZE SOBĄ W RÓŻNYCH PROPORCJACH, WRAZ Z DODATKAMI, PRZYGOTOWANY W STANIE PÓŁPŁYNNEJ MASY, KTÓRA ZASTYGA PO NAŁOŻENIU JĄ NA WYRÓB CUKIENICZY LUB PIEKARNICZY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PÓŁPRODUKT CUKIERNICZY, SKŁADAJĄCY SIĘ GŁÓWNIE Z CUKRU I BIAŁKA, ZMIESZANYCH ZE SOBĄ W RÓŻNYCH PROPORCJACH, WRAZ Z DODATKAMI, PRZYGOTOWANY W STANIE PÓŁPŁYNNEJ MASY, KTÓRA ZASTYGA PO NAŁOŻENIU JĄ NA WYRÓB CUKIENICZY LUB PIEKARNICZY. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast