Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PUNKT PRZECIĘCIA SIĘ Z OSIĄ OPTYCZNĄ SOCZEWKI LUB UKŁADU OPTYCZNEGO PROMIENI, KTÓRE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD NIE ZMIENIAJĄ KIERUNKU, A DOZNAJĄ JEDYNIE PRZESUNIĘĆ RÓWNOLEGŁYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT WĘZŁOWY to:

punkt przecięcia się z osią optyczną soczewki lub układu optycznego promieni, które przy przejściu przez układ nie zmieniają kierunku, a doznają jedynie przesunięć równoległych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT PRZECIĘCIA SIĘ Z OSIĄ OPTYCZNĄ SOCZEWKI LUB UKŁADU OPTYCZNEGO PROMIENI, KTÓRE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD NIE ZMIENIAJĄ KIERUNKU, A DOZNAJĄ JEDYNIE PRZESUNIĘĆ RÓWNOLEGŁYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.371

BIBLIA JAKUBA WUJKA, ARALIA, KORSYKAŃSKI, LAS ŁĘGOWY, PODKÓWKA, MIECZ UCHYLNY, MADRASA, OPCJA BARIEROWA, BER, ALLEGRETTO, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, JON CENTRALNY, JUMPER, NAZGULE, BYDLEŃ, ATREZJA POCHWY, WIKIPEDYSTKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, IMMUNOPATOLOGIA, NADPŁYNNOŚĆ, ASTROLOG, KOMOSA, MIŁOŚĆ, DOSTOJEŃSTWO, KARABIN BERDAN, STOPKA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, GNOJAK, EKLIPTYKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, URWIS, TARLAK, ESTETYKA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, SOBACZY LOS, MECHANIKA NIEBA, WCIOS, NORMANDZKI COB, ORLOG, ZMIENNOKSZTAŁTNY, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, KONSERWA, ISKRA, BUJAK, ŁĘG OLSZOWY, KLAUZULA UMOWNA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, DRYF GENETYCZNY, MAEWESTKA, NA PIESKA, ROSOŁEK, RESPONDENTKA, KOMBATANT, ODPUST, CIEMNY PRZEPŁYW, HORMON GONADOTROPOWY, RYNNA SUBGLACJALNA, SZCZĘKA, PIERWIASTEK, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, KWOTA CUKROWA, CIASTO, OŚ LICZBOWA, ORDA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, DEZINTEGRACJA SKAŁ, ZESPÓŁ LEŚNY, KARMA, CHOROBA KENNEDY'EGO, TORU, ZŁOTOGŁÓW, FULMAR ZWYCZAJNY, ALMIKI, ALBUMIK, KULTURA MATERIALNA, GALERIA, PODATEK OBROTOWY, BAT, UŁAMEK PIĘTROWY, FILEMON CZARNOLICY, KRYSTALIZACJA, DRUK, PODRYG, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, INWIGILACJA, PLOTER BĘBNOWY, OBRĘCZ, JADZICA, ŻAGIEW, TARCZA, PRZYSTAŃ MORSKA, SPECJALIZANT, TRYBUNAŁ, OGONEK, OTWARCIE RÉTIEGO, SOK JELITOWY, EXTRAKLASA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, INFLACJA KONSUMENCKA, MORGA, TYRAŃSTWO, OPIEKA PALIATYWNA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, ŁUPEK DACHOWY, GETER, FLAGA SYGNAŁOWA, DWUFAZOWOŚĆ, SERWETKA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PIEPRZ CZERWONY, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ANTYSYJONISTA, WYROCZNICA, CZAPRAK, ODBIÓR, GRUNT POD NOGAMI, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, ŚWIĘTE KOLEGIUM, POMYLENIEC, DOCHTÓR, KSYLOFAGIA, MIKOZA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, REPUTACJA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, MAZIÓWKA, STANOWISKO, HULAJPOLE, TELEWIZORNIA, MINIMALISTA, BODZIEC PODPROGOWY, CICHY WSPÓLNIK, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, KUBEŁ, BIAŁA KSIĘGA, ORLIK, ŻEBRO, OFICER, IDENTYFIKACJA, ÓSMY, OFENSYWA, TERAPIA ODRUCHOWA, BŁONA MIĘŚNIOWA, PAJACYK, KOSZYKARSTWO, SZYNOBUS, CHARAKTERYSTYKA, ASSAPAN, GWIAZDARZ, BEZSZELESTNOŚĆ, HIPISKA, SOS TATARSKI, KRATOWNICA, JĘZYK NANDORIŃSKI, DRZEWO, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, KRAKELURA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, KOMA, BETA BLOKER, ŁASKUN, ŚWIETLIK, HERETYCZKA, DYLATACJA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, REEDUKACJA, ZAKŁADZINY, PIEC TYGLOWY, WULKAN, STARUSZKOWIE, ESKADRA, SZMALCÓWKA, MELODRAMAT, METAMERIA, IMMUNITET KONSULARNY, ŁAWA, MIS, ABSYDA, ZYSK INFLACYJNY, OŚWIECICIEL, HIPERTRICHOZA, DZIWKARZ, OPASKA, PRZYDAWKA, MAŁY PODATNIK, BIOTA, KANADA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, OSIOŁ DOMOWY, BENEFICJENT, PODGRZEWACZ, LICENCJA POETYCKA, SER TOPIONY, UPADEK, DZIENNIKARZ, PROCENT SKŁADANY, TYKA, NIERUCHOMOŚĆ, PILOT, WELON, BEETHOVEN, LIST KREDYTOWY, JABŁOŃ KWIECISTA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, GŁOWNIA, PATRIARCHAT, POSIADY, ZASTAW SKARBOWY, NIEWYRAŹNOŚĆ, SERCE JASIA, MESJASZ, MAJOWY ROBOTNIK, WEKSEL WŁASNY, ZWIĄZEK REWIZYJNY, UPARTOŚĆ, STALNICA, DUSZA, ZEGAR WODNY, PUCHAR, PLATFORMÓWKA, REWITALIZACJA, MIKSER, PODKAST, POŻYTECZNOŚĆ, KWATERUNEK, WORKOWCE, TOR, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, WYRÓB TYTONIOWY, CIS, BZDURA, KOSZATNICZKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, KONWERGENCJA, INFLACJA AKADEMICKA, MIKROOTWÓR, PIANA, PĘTLA, MOKRY SEN, GATUNEK MIESZANY, TKACZ, NARZĘDZIE, DYL, SKLEP MONOPOLOWY, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, PANICZ, CZESKI BŁĄD, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, LUDWINÓW, OUDRY, IZOLACJONIZM, SPEDYTOR, RÓJ METEORÓW, PROSTOŚĆ, KONSULTANTKA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, MONOCHORD, DOŚWIADCZENIE, SEJM, WSPÓŁKRÓL, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, STWARDNIENIE ROZSIANE, OKRĘT SZPITALNY, JĄDRO CZERWIENNE, PRZEDMIOT, HELLENIZM, PRZESTRZEŃ LINIOWA, AGREGACJA, HENOCHIAŃSKI, PAWIE OKO, RENTA SZKOLENIOWA, POMIDOR, PŁACA MINIMALNA, MCLAREN, ANGELOLOGIA, ZAZDROSTKA, NIEBOSKŁON, BAGNIK ZDROJOWY, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, RÓŻA PUSTYNI, RANA POSTRZAŁOWA, KATECHUMEN, POLECANKA, SOLARIUM, GIERKA, KOSMONAUTA, UKŁAD NIESTACJONARNY, ZAJĘCZA WARGA, RÓWNIK, MEFLOCHINA, WZÓR JAWNY, SUKCESJA UNIWERSALNA, MATOWOŚĆ, TONUS MIĘŚNIOWY, BODZIEC, CHOROBA OLLIERA, GILOSZ, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, FRANCISZKANIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.371 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: punkt przecięcia się z osią optyczną soczewki lub układu optycznego promieni, które przy przejściu przez układ nie zmieniają kierunku, a doznają jedynie przesunięć równoległych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT PRZECIĘCIA SIĘ Z OSIĄ OPTYCZNĄ SOCZEWKI LUB UKŁADU OPTYCZNEGO PROMIENI, KTÓRE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD NIE ZMIENIAJĄ KIERUNKU, A DOZNAJĄ JEDYNIE PRZESUNIĘĆ RÓWNOLEGŁYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
punkt węzłowy, punkt przecięcia się z osią optyczną soczewki lub układu optycznego promieni, które przy przejściu przez układ nie zmieniają kierunku, a doznają jedynie przesunięć równoległych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT WĘZŁOWY
punkt przecięcia się z osią optyczną soczewki lub układu optycznego promieni, które przy przejściu przez układ nie zmieniają kierunku, a doznają jedynie przesunięć równoległych (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x