PUNKT PRZECIĘCIA SIĘ Z OSIĄ OPTYCZNĄ SOCZEWKI LUB UKŁADU OPTYCZNEGO PROMIENI, KTÓRE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD NIE ZMIENIAJĄ KIERUNKU, A DOZNAJĄ JEDYNIE PRZESUNIĘĆ RÓWNOLEGŁYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT WĘZŁOWY to:

punkt przecięcia się z osią optyczną soczewki lub układu optycznego promieni, które przy przejściu przez układ nie zmieniają kierunku, a doznają jedynie przesunięć równoległych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT PRZECIĘCIA SIĘ Z OSIĄ OPTYCZNĄ SOCZEWKI LUB UKŁADU OPTYCZNEGO PROMIENI, KTÓRE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD NIE ZMIENIAJĄ KIERUNKU, A DOZNAJĄ JEDYNIE PRZESUNIĘĆ RÓWNOLEGŁYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.375

NARTA WODNA, NEGACJONISTA, KONGLOMERACJA, LUFKA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, BRYZA, POKER DOBIERANY, WYCIĄG TOWAROWY, MIKSER, OWEROL, HODOWLA PIERWOTNA, KWARTET, EWALUACJA SPLOTOWA, WYKRYWACZ MIN, ŁUPACZKA, SEMITA, CMOKIERSTWO, GAWRON, TUBKA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, PISMO URZĘDOWE, AFERA, KRAWĘDŹ, GŁODOWANIE, RETENCJA, TWARDA DUPA, MIKS, SZUKACZ, SATELITA, FRYGOWIE, DEBILNOŚĆ, NALEŚNIK WIOSENNY, PŁYWACZEK, ORANT, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, EMISJA PIENIĄDZA, PAROWIEC, PIŁA, KOMA, SZAROTA BŁOTNA, MODERN, GONIEC, SEKTOR PRYWATNY, WEKA, ŚMICHY CHICHY, PRZEPAD, SKAŁA OSADOWA, KREWNY, KURANT, CYTADELA, SZLAUCH, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, SŁUPISKO, POSTÓJ LODOWCA, PUNKT ROSY, SIODŁO JUCZNE, KĄPIEL SŁONECZNA, BULLA, HEŁMOFON, DALMATYKA, WYSTRZAŁ, ZABYTEK, WARNIK, DRZEWIAK ZŁOTOGRZBIETY, SURF, DEPOZYT SĄDOWY, ŁUSKOWCE, OFENSYWA, CIAŁO, OPUST, NIESPRAWNOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, SEMESTR ZIMOWY, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, ŚWIADECTWO, GALAKTYKA, STARZEC, STRAPONTEN, KIJEK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, KAREL, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, MASKOTKA, OBRONA, KLEPKA, JATAGAN, BAKARAT, REDAKTOR TECHNICZNY, MISKA, ŁAJKA, AGENEZJA NERKI, KARCZMA PIWNA, BRYŁA SZTYWNA, DZIABKA, PARCELANT, NIEZGRABA, NAKIEROWANIE SIĘ, PUŁAP, CUDOWNY OWOC, MĘDRZEC, DZWONNICA, OPŁATA CZYNSZOWA, WAMPIR, RYGA, CYKL WEGETACYJNY, OSAD, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, GOŹDZIENIEC, AKCENCIK, LATIMERIA, GEREZA BIAŁOBRODA, PARADOKS, STAN WOJENNY, NARZĘDZIE, KUKŁA, AZJATYCKI TYGRYS, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ZASPOKAJANIE, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, POŚWIST, PALLADIANIZM, TROICK, NÓŻ RZEŹNICZY, RANDERS, PUNKT USŁUGOWY, ESCUDO, CIAŁO SZARE, KOŁATANINA, SAMBENITO, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, KARMA, ÚLAIRE, GRUBA KRESKA, SPOWIEDŹ, GRZYBEK HERBACIANY, REAKTYWACJA, CERATA, KASTA, ERUPCJA, AMEN, PRZEWRÓT, MRÓWKA ŻNIWIARKA, KONGA, AEDICULA, KRAJ NORDYCKI, TOKSEMIA, WYSPA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, STYGON, COOL JAZZ, ALLEL DOMINUJĄCY, CZARCIA MIOTŁA, GACEK WIELKOUCH, ZADRAPNIĘCIE, GARDA, ETYMOLOGIA LUDOWA, PELAGIAL, DZIAŁ WÓD, WIETRZENIE ORGANICZNE, MOPS, KONDOR, MONITOR, HIGHLAND, ROBUSTA, LOBOTOMIA, DIASTEREOIZOMER, OKLEPIEC, SZEREG, PORT MACIERZYSTY, MINERALIZACJA, MĄDRALIŃSKI, MCHY LIŚCIASTE, UDERZENIE, DZIURAWKA, DYWIZJA, WAGINA, PIASTA, TORPEDA LOTNICZA, ARTYKUŁ, MADRASA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, BUSINESSMAN, ANGIELSKI, WYŻYNY, EDYKUŁA, JANSENIZM, BARWA, OBELGA, MOTYLEK, WĘGLÓWKA, KOT, JĘZYK SOGDYJSKI, ACZYŃSK, BAZA ODSETKOWA, NITOWACZ, STYLO, INFOBOX, WYANDOT, ADIANTUM ROZWICHRZONE, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, HALSZTUCH, PRASOWANIE, PRZEPITA, BUTWA, BEZGUŚCIE, NAWÓZ SZTUCZNY, PURYNA, CHAŁUPNICA, WYRACHOWANIE, LANCET, SMYCZ, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, SMAR, EMBOLIZACJA, IKAR, ŻYWOPŁOT, NOWOGARD, PISTOLET, FILODENDRON, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, PRZEDMIOT, WIÓRY, AEDICULA, ULUBIENIEC, WIERSZ, STYR, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, SZEJK, DZIKI MIÓD, MAŁY PALEC, KUPON, KONTRAKT, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, DUET, PIERWODRUK, RECEPTARIUSZ, PROTETYKA, WAGONIK, TYFLOLOGIA, TWIST, OŁTARZYK, FIZYKA, BIEGUN, MECENAS, HLAK, HEBAN, DRZEWO KOSMICZNE, LALA, SZTUKA UŻYTKOWA, TRANSPARENT, SPÓDNICZKA, LITERA TEKSTOWA, ARENGA, MANEWR PRINGLE’A, COKÓŁ, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, MAŁŻEŃSTWO, PRZEJEŻDŻAJĄCY, ORION, LACHS, HARISSA, FORMIZM, MASTYGONEMA, CUDACZEK, INDYWIDUALIZM, OSOBA, PULARES, BODARZ, WELWET, MACZANKA, BURT, CIELENIE SIĘ LODOWCA, ÓSEMKA, SEKULARYZACJA, DNA MOCZANOWA, FIŃSKI, DOBRO INWESTYCYJNE, ANGLOSASKI, TAU, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, DOBRO NORMALNE, USŁUGA OBCA, DZBANEK DO ŚMIETANY, CIAPKAPUSTA, HYMN, MADONNA, ZATOKA, SOS MORNAY, AMPUŁKA, MAŁPOLUD, MONTAŻYSTA, TRUP, SKALICA, TAPETA, MRÓWKA FARAONA, PRZYPŁYW, RECEPTA PUNKTOWA, OZDOBNIK, ?BŁYSK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.375 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT PRZECIĘCIA SIĘ Z OSIĄ OPTYCZNĄ SOCZEWKI LUB UKŁADU OPTYCZNEGO PROMIENI, KTÓRE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD NIE ZMIENIAJĄ KIERUNKU, A DOZNAJĄ JEDYNIE PRZESUNIĘĆ RÓWNOLEGŁYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT PRZECIĘCIA SIĘ Z OSIĄ OPTYCZNĄ SOCZEWKI LUB UKŁADU OPTYCZNEGO PROMIENI, KTÓRE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD NIE ZMIENIAJĄ KIERUNKU, A DOZNAJĄ JEDYNIE PRZESUNIĘĆ RÓWNOLEGŁYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT WĘZŁOWY punkt przecięcia się z osią optyczną soczewki lub układu optycznego promieni, które przy przejściu przez układ nie zmieniają kierunku, a doznają jedynie przesunięć równoległych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT WĘZŁOWY
punkt przecięcia się z osią optyczną soczewki lub układu optycznego promieni, które przy przejściu przez układ nie zmieniają kierunku, a doznają jedynie przesunięć równoległych (na 12 lit.).

Oprócz PUNKT PRZECIĘCIA SIĘ Z OSIĄ OPTYCZNĄ SOCZEWKI LUB UKŁADU OPTYCZNEGO PROMIENI, KTÓRE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD NIE ZMIENIAJĄ KIERUNKU, A DOZNAJĄ JEDYNIE PRZESUNIĘĆ RÓWNOLEGŁYCH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PUNKT PRZECIĘCIA SIĘ Z OSIĄ OPTYCZNĄ SOCZEWKI LUB UKŁADU OPTYCZNEGO PROMIENI, KTÓRE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD NIE ZMIENIAJĄ KIERUNKU, A DOZNAJĄ JEDYNIE PRZESUNIĘĆ RÓWNOLEGŁYCH. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x