CHWYT, PRZY KTÓRYM RĘCE ZWRÓCONE SĄ DŁOŃMI NA ZEWNĄTRZ, KCIUKAMI DO ŚRODKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACHWYT to:

chwyt, przy którym ręce zwrócone są dłońmi na zewnątrz, kciukami do środka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHWYT, PRZY KTÓRYM RĘCE ZWRÓCONE SĄ DŁOŃMI NA ZEWNĄTRZ, KCIUKAMI DO ŚRODKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.056

RZUT STEREOGRAFICZNY, OBIERACZKA, BUCHTA, WALEC HIPERBOLICZNY, MINISTERSTWO, LAMPAS, CZARCIE NASIENIE, PIEC DYMARSKI, WJAZD, ŚLIZG, OPŁOMKA, GALERNIK, LOGIKA ALGORYTMICZNA, KWADRATURA, BODZIEC WARUNKOWY, PRZYCHODNIA, AUTYZM, DYFUZOR, PRZESIĘK, SKŁAD PODATKOWY, NARYS POLIGONALNY, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, JĘZYK ŻYWY, DIARCHIA, POGOTOWIE, MARKIER, RZEŹNIA, ADIUTANT PRZYBOCZNY, DEKAL, OBLEW, STARA ŚPIEWKA, PALARNIA, OKNÓWKA, MASZYNA ŻNIWNA, NOTA PROTESTACYJNA, ZAKOPCENIE, MOHORYCZ, PRĄD ZAWIESINOWY, BIEG BEZPOŚREDNI, OKIENKO, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, LIST PRZEWOZOWY, PUNKT POMIAROWY, AGREGATY MONETARNE, BETONOWE BUTY, TUBA, PIEC ŁUKOWY, SEZON LĘGOWY, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, NADZORCA SĄDOWY, OFICJAŁ, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, WYTAPIALNIA, ARKA, BULINA, MIKROKOMÓRKA, OPUST, UKŁAD DYSKRETNY, MOTYLEK, BEZRADNOŚĆ, FOSA ORKIESTROWA, BIOLA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, DIALIZA, KRENAL, BRÓG, SIAD PROSTY, JORDANEK, BIEGUN POTYLICZNY, POKÓJ LEKCYJNY, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, ADRES ELEKTRONICZNY, ZAKŁAD HANDICAP, WRZAWA, RYNEK KASOWY, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, TYGIEL, PROTEZA WOKALICZNA, RADIOKABINA, KNYP, TACA, ROSYJSKI, STOLIK, DUSZA CZYŚĆCOWA, SKAJLAJT, SISAK, TURKI WIELKANOCNE, SYLFIDA, DWUNASTA, ODWYKÓWKA, APLANAT, KWAS AZOTOWY, ECHOMETR, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, KŁOSEK, KOMUNA, SALTEN, KECZUA, TANECZNOŚĆ, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, SILNIK DWUTAKTOWY, PÓŁSANATORIUM, WIĄŚLOWATE, SAROS, ŁAGIER, KWAS, HELIOSFERA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, KOLIZJA DROGOWA, KOKILKA, IMACZ, PUNKT WĘZŁOWY, LICZNIK PRĄDOWY, CIASTECZKO KSIĘŻYCOWE, OGNIWO SUCHE, ŁAŃCUSZEK, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, HAMERNIK, KIZIEK, ODBIÓR, PŁÓCIENNICA, MASZT, KOLEJKA LINOWA, POLIGYNANDRIA, SKLEP ZOOLOGICZNY, ZABAWA, ZBIORNICZEK NASIENNY, KERKRADE, BUFOR, ŁÓDŹ LATAJĄCA, KOŁEK, ZADUPIE, DRUŻBA, STYL GRZBIETOWY, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, PIEC KAFLOWY, POLISA, BODY PAINTING, TRIO, ZOOLOGIK, POSTĘP ARYTMETYCZNY, MODYFIKACJA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, STREFA KONWEKTYWNA, OLEJARNIA, WIDZOWNIA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ŁOŻYSKO WALCOWE, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, CYKLON, TŁO, RUDNIK, OPIŁKI, FISHARMONIA, PLAZMA, KONWENT, KRZYWA BALISTYCZNA, KOZIOŁ, SPINAKER, HPA, KIEROWCA TESTOWY, WIEK EMERYTALNY, EPICYKL, AWUNKULAT, KANAŁ ŻEGLOWNY, KALININ, PROBIOTYK, KOMISARZ, ROZSADNIK, KONWIKT, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, WERSJA LEKTORSKA, NEFROSTOMIA, SKARBNIK, METKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, ALGEBRA LOGIKI, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, DEPESZA GRATULACYJNA, KOLEŃ WIELKOOKI, ŚRODEK, MEMBRANOFON, RZUT WOLNY, KALETA, KOZIOŁEK MATOŁEK, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, KISZKA, TARAN, KOLKA JELITOWA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, ŁUSZCZARNIA, NAPA, PAMIĘTNIK, REKTYFIKACJA, CZYSZCZALNIA, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, ASEKURANT, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, KOD JĘZYKOWY, GAMBIT MASONA, WSKAŹNIK, KOTLET, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, MŁOCKARZ, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, OBOWIĄZEK WIZOWY, RYNEK WEWNĘTRZNY, KULTURA KOMÓRKOWA, MONTOWNIA, GLINIANE RĘCE, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, RĘKA, TURYSTYKA KONNA, KASETA, KOMISJA, FILOLOGIA ANGIELSKA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, STUPOR, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, BUDOWA, BAKTERIE DIAZOTROFICZNE, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, KASKADA, DRZWI HARMONIJKOWE, KWADRATURA, WIĄZANIA, OŚRODEK WYŻOWY, OKRES ZASIŁKOWY, TLENEK AZOTU, PODEST, KLAKSON, POINT AND CLICK, SIEKACZ, SIWAK, JAJCE, MARTYNGAŁ, MODEL HERBRANDA, ALOCHTON, ROŚLINA DARNIOWA, LĘK, ZESPÓŁ ROTORA, TERMOS BUFETOWY, ODPOWIEDZIALNY, NEUWIED, SEKRECJA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, GARNUSZEK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, WILCZE STADO, OPTYKA GEOMETRYCZNA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ECHOSONDA, ZJAWISKO THOMSONA, SEJM, HULA, PUNKT MOTORYCZNY, NIT, KUC NEW FOREST, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, HARMONIJKA, KOMENDA, SAROS, NACZYNIE DEWARA, PIERWSZY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, KARBOKATION, PRAGMATYKA, SUSZARKA, OKAP, PODIUM, KLIMAT MONSUNOWY, NADTLENEK, MECHANIZM ODPALAJĄCY, CEWKA MOCZOWA, MASA SPOCZYNKOWA, KUNA, POLIOLEFINA, GOSPODARZ, OKNO AKTYWNE, PRZYWODZICIEL WIELKI, CHWYT, DACH, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, MIJANY, RADIO TAXI, BLOKADA, TURECKI, NARAMIENNICA, OBRĘCZ, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, IDIOFON, WYROK SKAZUJĄCY, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, ?WOJNA DOMOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.056 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHWYT, PRZY KTÓRYM RĘCE ZWRÓCONE SĄ DŁOŃMI NA ZEWNĄTRZ, KCIUKAMI DO ŚRODKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHWYT, PRZY KTÓRYM RĘCE ZWRÓCONE SĄ DŁOŃMI NA ZEWNĄTRZ, KCIUKAMI DO ŚRODKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACHWYT chwyt, przy którym ręce zwrócone są dłońmi na zewnątrz, kciukami do środka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACHWYT
chwyt, przy którym ręce zwrócone są dłońmi na zewnątrz, kciukami do środka (na 7 lit.).

Oprócz CHWYT, PRZY KTÓRYM RĘCE ZWRÓCONE SĄ DŁOŃMI NA ZEWNĄTRZ, KCIUKAMI DO ŚRODKA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CHWYT, PRZY KTÓRYM RĘCE ZWRÓCONE SĄ DŁOŃMI NA ZEWNĄTRZ, KCIUKAMI DO ŚRODKA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x