LEGAT PAPIESKI, PEŁNIĄCY RÓWNOCZEŚNIE STAŁĄ MISJĘ DYPLOMATYCZNĄ; STAŁY SZEF MISJI DYPLOMATYCZNEJ STOLICY APOSTOLSKIEJ PIERWSZEJ KLASY I JEDNOCZEŚNIE PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY PAPIEŻA JAKO GŁOWY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W PAŃSTWIE, Z KTÓRYM STOLICA APOSTOLSKA UTRZYMUJE STOSUNKI DYPLOMATYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NUNCJUSZ to:

legat papieski, pełniący równocześnie stałą misję dyplomatyczną; stały szef misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej pierwszej klasy i jednocześnie przedstawiciel dyplomatyczny papieża jako głowy Kościoła Rzymskokatolickiego w państwie, z którym Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (na 8 lit.)NUNCJUSZ APOSTOLSKI to:

legat papieski, pełniący równocześnie stałą misję dyplomatyczną; stały szef misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej pierwszej klasy i jednocześnie przedstawiciel dyplomatyczny papieża jako głowy Kościoła Rzymskokatolickiego w państwie, z którym Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NUNCJUSZ

NUNCJUSZ to:

legat papieski, pełniący równocześnie stałą misję dyplomatyczną; stały szef misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej pierwszej klasy i jednocześnie przedstawiciel dyplomatyczny papieża jako głowy Kościoła Rzymskokatolickiego w państwie, z którym Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (na 8 lit.)NUNCJUSZ to:

stały przedstawiciel dyplomatyczny Watykanu przy rządzie jakiegoś państwa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEGAT PAPIESKI, PEŁNIĄCY RÓWNOCZEŚNIE STAŁĄ MISJĘ DYPLOMATYCZNĄ; STAŁY SZEF MISJI DYPLOMATYCZNEJ STOLICY APOSTOLSKIEJ PIERWSZEJ KLASY I JEDNOCZEŚNIE PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY PAPIEŻA JAKO GŁOWY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W PAŃSTWIE, Z KTÓRYM STOLICA APOSTOLSKA UTRZYMUJE STOSUNKI DYPLOMATYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.624

KOŃ HUCULSKI, THAGARD, KOSMEA, ODPUST, PODZIAŁ, WIRGINIA, MATMA, EPICYKL, CIAPATY, EIMERT, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, WILLAERT, PROGRESISTA, TRANSCENDENTALISTA, SZLARA, CHIRURGIA, PAS, HELIOCENTRYZM, HAMULEC CIERNY, HELSINKI, ZALEŻNOŚĆ, BUDA, ŻÓŁW DIAMENTOWY, ACEFALIA, CZŁOWIEK CZYNU, PEKINKA, KOMISARZ WOJSKOWY, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, BURGRAF, PATOFIZJOLOGIA, ANTYPAPIEŻ, HALOGENEK ALKILOWY, STREFA KONWEKTYWNA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, CYTOSTOM, BANANOWIEC, LIST APOSTOLSKI, DECROLY, HISTORIA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, PTERION, OCTOWNIA, OPERA, GAROWNIA, GENDER, BILOKACJA, STAŁA MICHAELISA, SCHAFFER, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, TERMOS BUFETOWY, KOK, AGENT, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, RODAMINA, KRAMNICA, KAJMAN KARŁOWATY, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, CYKORIA KORZENIOWA, DESPOCJA, PRZYSPOSOBIENIE, ALBERTA, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, DEGRADACJA, SIKORY, PAPIEŻ, PROMIEŃ, MEMBRANOFON, RZEP, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, BAMBOCJADA, KEFIA, HONIARA, PAŁA, KINSZASA, STREFA RELAKSACYJNA, SMOLEŃSK, STAŁY LĄD, KALEJDOSKOP, KRYSZTAŁEK, POKOLENIE KANAPKOWE, HISTORYZM, HEBRAJCZYK, CASTING, KORYTARZ POWIETRZNY, AMEBA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, KRÓLEWIEC, KEFIJA, WERYSTA, HENDRIX, WIELKOMIEJSKOŚĆ, CZAS WOLNY, PSEUDOBIELICA, DŻELADA, AKADEMIK, SYF, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ROBAK PŁASKI, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, RELATYWIZM, REAKCJA WYPROSTNA, GRUBODZIÓB ZWYCZAJNY, NOSACZ MENTAWAJSKI, MILLENIALS, MANEŻ, OWAL CASSINIEGO, TEATR ULICZNY, TEATR CIENI, POETYKA, BASKIJKA, PALMA, KRYKIET, TURMA, OCIEKACZ, BEZGŁOWOŚĆ, AGGIORNAMENTO, GRA NIESKOŃCZONA, SAMOZNISZCZENIE, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, DOGMATYZM, KAPOK, SELEWINKA, DIALOG SPOŁECZNY, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, DOM MIESZKALNY, PIEC INDUKCYJNY, IZBA, SŁUP ENERGETYCZNY, TONALNOŚĆ, TASSO, LOFIKS, PRZECZULICA, JĘZYK INDOEUROPEJSKI, OŚ ŚWIATA, TABLICA PRAWDY, PAPIERNICZY, KAIR, ASFALT, PRZEWÓD JEZDNY, IKONOGRAFIA, PIES DO TOWARZYSTWA, SZLACHCIC CHODACZKOWY, BOWLS, OGRÓDEK JORDANOWSKI, MILANO, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, TOCZEK, STRZEMIĘ, DZIEDZICTWO, DRUK ROZSTRZELONY, ŻYWIEC, NUMEA, TEREN, LIST KREDYTOWY, MEPROBAMAT, PADWAN, DOMEK, ANONEK, FLUOROURACYL, ANOMALIA MAGNETYCZNA, MELODIA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, SIKKIM, MACICA PERŁOWA, NORMANDZKI, OPAT, DWUTLENEK WĘGLA, KLASY, NERCZYŁUSK, KRÓLIKARNIA, KLEJNOTKI, OBSZAR WIEJSKI, RAKOWSKI, BARI, HAWAJSKI, DOM WIELORODZINNY, SADNIK, WIELKANOC, LOTNY FINISZ, ULICA, GRUPA TOPOLOGICZNA, PLAC MANEWROWY, PRZEKRYCIE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, MAYUZUMI, KRĄP, KORNET, CZARNE ZŁOTO, PRASŁOWIANIN, HAWANKA, SUZA, PĘCHERZYK PŁUCNY, SALA GIMNASTYCZNA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, OKRES ZASIŁKOWY, LEGAT, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, ORLICJA, PÓŁWYSPIARZ, ECHOLOT, PROLETARIUSZKA, ZUNI, FILTR BESSELA, ROZTOCZNICA NAGA, POLE BITOWE, CIĄG GEOMETRYCZNY, DRAMAT GANGSTERSKI, TRACZ AMERYKAŃSKI, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, PROLETERIATCZYK, WYŚWIETLARNIA, ŁOŻYSKO TOCZNE, PRZEMIANA IZENTROPOWA, PRZENIEWIERSTWO, GABINET LUSTER, SCHILLER, LARY, GOŁYSZEK CHIŃSKI, PRINSEPIA CHIŃSKA, CYKLAMINAN, AZOTAN(III) AMYLU, NEPALI, SKRZELONOGI, MISIEK, LANDINO, TEREN, PRACA, ETYKA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, PRZEKAŹNIK BUCHHOLZA, NABÓJ, AUSTRIA, FEERIA, GESNER, PŁOMIEŃ, POKÓJ WIADOMOŚCI, PORA, OFLAG, OLIWNIK, BEMOL PODWÓJNY, GEOGRAFIA, HESJA, POŁOŻENIE, KORZONEK NERWOWY, SEKUNDOGENITURA, POSEŁ, SLAWISTYKA, KURATOR SĄDOWY, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, BARTOLOZZI, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, SPEKTAKL BALETOWY, FLAK, RYNEK PIENIĘŻNY, AARAU, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, VIGNY, ZIMMERMANN, BODZIEC WARUNKOWY, PRZEDMURZE, WYROCZNICA, PRANK, REFLEKSYWNOŚĆ, PLAZMA, LOB, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, TRANZYSTOR OSTRZOWY, AEROFON, INKWIZYCJA, LĄG, KOSTUR, EMPORA ORGANOWA, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, OTCHŁAŃ, KAPTUR, GETRY, PUNKT ROSY, PALCAT, BAWÓŁ KAFRYJSKI, STOLICA REGIONU, LATERAN, MARKETING INWAZYJNY, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, FANON, HYDROZOL, KORNET, FILOLOGIA NIEMIECKA, BARINAS, RYTM SWOBODNY, GRUPA LIEGO, KONGRUENCJA, ELEMENT GRZEJNY, HALES, BULLA, OLSEN, NADREPREZENTACJA, VERACRUZ, ?PÓŁTUSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.624 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEGAT PAPIESKI, PEŁNIĄCY RÓWNOCZEŚNIE STAŁĄ MISJĘ DYPLOMATYCZNĄ; STAŁY SZEF MISJI DYPLOMATYCZNEJ STOLICY APOSTOLSKIEJ PIERWSZEJ KLASY I JEDNOCZEŚNIE PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY PAPIEŻA JAKO GŁOWY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W PAŃSTWIE, Z KTÓRYM STOLICA APOSTOLSKA UTRZYMUJE STOSUNKI DYPLOMATYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEGAT PAPIESKI, PEŁNIĄCY RÓWNOCZEŚNIE STAŁĄ MISJĘ DYPLOMATYCZNĄ; STAŁY SZEF MISJI DYPLOMATYCZNEJ STOLICY APOSTOLSKIEJ PIERWSZEJ KLASY I JEDNOCZEŚNIE PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY PAPIEŻA JAKO GŁOWY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W PAŃSTWIE, Z KTÓRYM STOLICA APOSTOLSKA UTRZYMUJE STOSUNKI DYPLOMATYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NUNCJUSZ legat papieski, pełniący równocześnie stałą misję dyplomatyczną; stały szef misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej pierwszej klasy i jednocześnie przedstawiciel dyplomatyczny papieża jako głowy Kościoła Rzymskokatolickiego w państwie, z którym Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (na 8 lit.)
NUNCJUSZ APOSTOLSKI legat papieski, pełniący równocześnie stałą misję dyplomatyczną; stały szef misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej pierwszej klasy i jednocześnie przedstawiciel dyplomatyczny papieża jako głowy Kościoła Rzymskokatolickiego w państwie, z którym Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NUNCJUSZ
legat papieski, pełniący równocześnie stałą misję dyplomatyczną; stały szef misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej pierwszej klasy i jednocześnie przedstawiciel dyplomatyczny papieża jako głowy Kościoła Rzymskokatolickiego w państwie, z którym Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (na 8 lit.).
NUNCJUSZ APOSTOLSKI
legat papieski, pełniący równocześnie stałą misję dyplomatyczną; stały szef misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej pierwszej klasy i jednocześnie przedstawiciel dyplomatyczny papieża jako głowy Kościoła Rzymskokatolickiego w państwie, z którym Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (na 18 lit.).

Oprócz LEGAT PAPIESKI, PEŁNIĄCY RÓWNOCZEŚNIE STAŁĄ MISJĘ DYPLOMATYCZNĄ; STAŁY SZEF MISJI DYPLOMATYCZNEJ STOLICY APOSTOLSKIEJ PIERWSZEJ KLASY I JEDNOCZEŚNIE PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY PAPIEŻA JAKO GŁOWY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W PAŃSTWIE, Z KTÓRYM STOLICA APOSTOLSKA UTRZYMUJE STOSUNKI DYPLOMATYCZNE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - LEGAT PAPIESKI, PEŁNIĄCY RÓWNOCZEŚNIE STAŁĄ MISJĘ DYPLOMATYCZNĄ; STAŁY SZEF MISJI DYPLOMATYCZNEJ STOLICY APOSTOLSKIEJ PIERWSZEJ KLASY I JEDNOCZEŚNIE PRZEDSTAWICIEL DYPLOMATYCZNY PAPIEŻA JAKO GŁOWY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W PAŃSTWIE, Z KTÓRYM STOLICA APOSTOLSKA UTRZYMUJE STOSUNKI DYPLOMATYCZNE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x