JĘZYK Z RODZINY KECZUA, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE KECZUA; BYŁ JĘZYKIEM URZĘDOWYM IMPERIUM INKASKIEGO AŻ DO JEGO UPADKU, A PO KONKWIŚCIE DO JEGO ROZPOWSZECHNIENIA PRZYCZYNILI SIĘ MISJONARZE, PRZYJMUJĄC GO ZA OFICJALNY JĘZYK EWANGELIZACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KECZUA to:

język z rodziny keczua, którym posługują się Indianie Keczua; był językiem urzędowym imperium inkaskiego aż do jego upadku, a po konkwiście do jego rozpowszechnienia przyczynili się misjonarze, przyjmując go za oficjalny język ewangelizacji (na 6 lit.)KICZUA to:

język z rodziny keczua, którym posługują się Indianie Keczua; był językiem urzędowym imperium inkaskiego aż do jego upadku, a po konkwiście do jego rozpowszechnienia przyczynili się misjonarze, przyjmując go za oficjalny język ewangelizacji (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KECZUA

KECZUA to:

język z rodziny keczua, którym posługują się Indianie Keczua; był językiem urzędowym imperium inkaskiego aż do jego upadku, a po konkwiście do jego rozpowszechnienia przyczynili się misjonarze, przyjmując go za oficjalny język ewangelizacji (na 6 lit.)KECZUA to:

grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z RODZINY KECZUA, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE KECZUA; BYŁ JĘZYKIEM URZĘDOWYM IMPERIUM INKASKIEGO AŻ DO JEGO UPADKU, A PO KONKWIŚCIE DO JEGO ROZPOWSZECHNIENIA PRZYCZYNILI SIĘ MISJONARZE, PRZYJMUJĄC GO ZA OFICJALNY JĘZYK EWANGELIZACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.573

PANEW, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, PODNÓŻEK, MIODOJAD LEŚNY, ŻÓŁW OZDOBNY, EFEKT LENSE-THIRRINGA, KIRYS, LISTNIENIE, KACZKA JARZĘBATA, DRZEWICA KARAIBSKA, NIESŁUSZNOŚĆ, POLONIZATOR, LISOWCZYK, WAHACZ, MORŚWIN AZJATYCKI, BILBIL BIAŁOOKI, NEONTOLOGIA, SZPARAG, BER, ŻABUTI CZARNY, JĘZYK OMOTYCKI, DZIEWIĄTKA, EKONOMIA POZYTYWNA, PREZYDENCJALIZM, PASTISZ, RAJA BIAŁOPLAMA, WYKLINA ROCZNA, LISZAJ PŁASKI, BAŁAGULSZCZYZNA, SZABLA, LIRA, I WOJNA ŚWIATOWA, MALACHICIK CIEMNY, DEFERENT, DALIA AMGUEMSKA, BARTNIK, KAWALA, TINGEL-TANGEL, CZARNY PIOTRUŚ, PLEUSTOFIT, PORDZEWIACZ ŚLIWOWY, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, GŁADNIK MRÓWKOLUB, PORWAK, DZIOBAK, GETTO, OLIMPIADA, MARAKUJA, UKŁAD MOCZOWY, PRĄTNICZEK TĘPODZIÓBKOWY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, DRZEWIAK GOODFELLOWA, WITEŹ, AŁMA-ATA, ROZDANIE, WOJOWNIK, MIODÓWKA TRÓJBARWNA, ARMIA, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, ŚMIESZKA, KOLCOPIÓREK RUDY, BAJKOPIS, REGION WĘZŁOWY, FORMIZM, DŻDŻOWNICA, PRESTOZUCH, DZIWKA, PRAPŁETWIEC CZARNY, ŁODZIK, LIMETKA, ŻÓŁW KILOWATY, KUTER TORPEDOWY, PRAWO TALIONU, KLINIKA ABORCYJNA, BIAŁOSTEREK ZIELONY, ALMIK KUBAŃSKI, ASSAPAN, NASADA, RZYMSKI, PETREL SZAROBRZUCHY, PŁYWACTWO, GOTOWALNIA, POLIMER, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, IMIENNICTWO, CHŁODNICOWIEC, WIĆ ROŚLINNA, BIOLOG, KOLIGACJA, OTWARTOŚĆ, LASKA, TRAWNIKOWIEC POSPOLITY, WGŁĘBKA WĄSKOPŁATKOWA, GENTIL, POTPOURRI, REPETYCYJNOŚĆ, ANTYSYJONISTA, HALA TARGOWA, KARTOGRAFIA, REFLEKSOLOG, ZIEMNOKRASKA ŁUSKOWANA, SPAD, PIECZONKA, BYLICA, OPIEKA PALIATYWNA, PROTEZA, MUNGO, KOPARKA PODPOZIOMOWA, FARSI, GRA WYŚCIGOWA, PYTON, SKULICA, OSET HACZYKOWATY, GEODEZJA, DOSTĘP, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, PALCZYCHA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PSI GRZYB, GNIAZDO, CHIŃSKI, MIODOJADEK SREBRNOUCHY, RZEKOTKA WIELKA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, BORZEŚLAD, ROSZPUNKA BRUZDKOWANA, DUSZA, PROTETYKA, ŻYLAK, BOLIMUSZKA, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, NEURON LUSTRZANY, GANOIDY KOSTNE, PARAWANING, ENTOMOFAGI, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, WZROST, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, PIŻMÓWKI, TWARDY RESET, MIODÓWKA CZERWONOSKRZYDŁA, FLISAK, JODŁA BALSAMICZNA, MOMENT MINSKY'EGO, WODOSYTKA PŁASKOGŁOWA, SKOCZE, STYL ARTYSTYCZNY, ORNITOLOGIA, ASTER KICHAWCOWATY, ANGOL, THAULOW, SEMITA, DIALEKT, ŚWIERZBOWIEC PĘCINOWY, OGRZEWNICTWO, BIOTA, KĄTNIK ŚCIENNY, PAKA, FAMA, OBRZYD, CEBULA PERŁOWA, BABKA, TAMARINA, BERBERYS ZWYCZAJNY, SAMOZATRACENIE, MIODOJAD ATOLOWY, MIODOWIEC ZIELONY, DUSZA, DUR POWROTNY, CYNIA, VALLA, BRZEŻYCA, RZEPICHA WĘGIERSKA, LABORANT, KWAS MLEKOWY, RINOWIRUS, KANGUROSZCZUR, DZIERZYK DWUBARWNY, CUDA NA KIJU, RUDBEKIA OWŁOSIONA, MERZYK GWIAZDKOWATY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, POŁUDNIOWY ZACHÓD, ESTETYKA, SIEDMIOBÓJ, LISEK, GATUNEK KATADROMOWY, PIES, MOTYLEK, DEMOTYWATOR, PŁÓZ, GOLIAT PŁOCHLIWY, ROBOTA, MAMUT KOLUMBIJSKI, MAGELANKA SKALNA, GREKA, DROZD MODRAK, BRUZDKOWANIE, PÓJDŹKA, BÓBR ZWYCZAJNY, GMINNOŚĆ, PLĄS ZEBRA, PIKOMETR, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, BRZANKA PIÓROPUSZOWA, GWARA MIEJSKA, HYDROŻEL, BEZWŁADNOŚĆ, WNIEBOWSTĄPIENIE, KARCYNOLOGIA, KRUCZYNA JAWAJSKA, NASIĘŹRZAŁ, SZYBKA RANDKA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, ODPŁATA, RYSUNEK, CZUBATY PAWIAN, OPACTWO, WYPRAWIACZ, WĘŻOWIDŁA, KLĘK PROSTY, WYJADACZ, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, JEZIORO KOSMICZNE, CHASERKA, MAKAK JAPOŃSKI, ŻYWORÓDKA JEDNOPLAMKA, WYKLINA WIOTKA, WCIĄGARKA, SĘDZIOŁ MALABARSKI, STYL JOŃSKI, TOCJA, ŁYSAK, MISIOWÓZ, PROLEK, TROSKA, WIECZÓR PANIEŃSKI, SMOKING, ŚNIEŻNIK, HUBA, GĄGOŁ KRZYKLIWY, LÓD WŁÓKNISTY, INSTRUKCJA, ZWIERZĘTA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, MINIMALISTA, BOMBA TERMOJĄDROWA, JASKÓLAK, KINOMAN, MELISA, DZIERZBA CZARNOCZELNA, LYGODIUM KRĄŻKOLISTNE, SZURPEK ŚLICZNY, FATUM, FILANDER PRĘGOWANY, MAZURSKI, PRACE KONSERWACYJNE, LAS DRĄGOWY, SKRZECZEK OLBRZYMI, ZWIESINIEC DŁUGODZIÓBKOWY, SZPILKA, SYSTEM DECYMALNY, FENOLOGIA, UKŁAD HORMONALNY, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, NUMER DOSTĘPOWY, TRZEWIKODZIÓB, SZTUKA KRETEŃSKA, UKŁAD DOKREWNY, PANGOLIN, ZEBRA, WĄŻ BŁOTNY, WYPITEK, STADNIAK BIAŁOBREWY, SYRENA JASZCZUROWATA, METALOGIKA, ŁUSKIEWNIK, ŻMIJOWCOWATE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, DIMER, ŚWIERK KŁUJĄCY, DEKAL, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, PRAPŁAZIEC, POSTĘPOWANIE CYWILNE, CHOPIN, PROKSENOS, PACZKA, INDRYS, PODATEK MAJĄTKOWY, FLAMING MAŁY, ANGIELSKA FLEGMA, JĘZYK LATYNOFALISKI, KAŁAMASZKA, UKROP, ANAKONDA BOLIWIJSKA, ŻABOZĄB AŁATAUSKI, TABLICA, ?TWARDE LĄDOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.573 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z RODZINY KECZUA, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE KECZUA; BYŁ JĘZYKIEM URZĘDOWYM IMPERIUM INKASKIEGO AŻ DO JEGO UPADKU, A PO KONKWIŚCIE DO JEGO ROZPOWSZECHNIENIA PRZYCZYNILI SIĘ MISJONARZE, PRZYJMUJĄC GO ZA OFICJALNY JĘZYK EWANGELIZACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z RODZINY KECZUA, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE KECZUA; BYŁ JĘZYKIEM URZĘDOWYM IMPERIUM INKASKIEGO AŻ DO JEGO UPADKU, A PO KONKWIŚCIE DO JEGO ROZPOWSZECHNIENIA PRZYCZYNILI SIĘ MISJONARZE, PRZYJMUJĄC GO ZA OFICJALNY JĘZYK EWANGELIZACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KECZUA język z rodziny keczua, którym posługują się Indianie Keczua; był językiem urzędowym imperium inkaskiego aż do jego upadku, a po konkwiście do jego rozpowszechnienia przyczynili się misjonarze, przyjmując go za oficjalny język ewangelizacji (na 6 lit.)
KICZUA język z rodziny keczua, którym posługują się Indianie Keczua; był językiem urzędowym imperium inkaskiego aż do jego upadku, a po konkwiście do jego rozpowszechnienia przyczynili się misjonarze, przyjmując go za oficjalny język ewangelizacji (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KECZUA
język z rodziny keczua, którym posługują się Indianie Keczua; był językiem urzędowym imperium inkaskiego aż do jego upadku, a po konkwiście do jego rozpowszechnienia przyczynili się misjonarze, przyjmując go za oficjalny język ewangelizacji (na 6 lit.).
KICZUA
język z rodziny keczua, którym posługują się Indianie Keczua; był językiem urzędowym imperium inkaskiego aż do jego upadku, a po konkwiście do jego rozpowszechnienia przyczynili się misjonarze, przyjmując go za oficjalny język ewangelizacji (na 6 lit.).

Oprócz JĘZYK Z RODZINY KECZUA, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE KECZUA; BYŁ JĘZYKIEM URZĘDOWYM IMPERIUM INKASKIEGO AŻ DO JEGO UPADKU, A PO KONKWIŚCIE DO JEGO ROZPOWSZECHNIENIA PRZYCZYNILI SIĘ MISJONARZE, PRZYJMUJĄC GO ZA OFICJALNY JĘZYK EWANGELIZACJI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - JĘZYK Z RODZINY KECZUA, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ INDIANIE KECZUA; BYŁ JĘZYKIEM URZĘDOWYM IMPERIUM INKASKIEGO AŻ DO JEGO UPADKU, A PO KONKWIŚCIE DO JEGO ROZPOWSZECHNIENIA PRZYCZYNILI SIĘ MISJONARZE, PRZYJMUJĄC GO ZA OFICJALNY JĘZYK EWANGELIZACJI. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast