UKRAIŃSKI CHŁOP ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEWOZEM TOWARÓW, PRZEDE WSZYSTKIM SOLI, NA WOZACH ZAPRZĘŻONYCH W WOŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZUMAK to:

ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 6 lit.)KOŁOMYJEC to:

ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 9 lit.)SOLENIK to:

ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKRAIŃSKI CHŁOP ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEWOZEM TOWARÓW, PRZEDE WSZYSTKIM SOLI, NA WOZACH ZAPRZĘŻONYCH W WOŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.690

BRONTOZAUR, GRAFOLOGIA, CRIOLLO, RÓWNIA POCHYŁA, TORBACZE, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, POCHODZENIE, CZYNNIK PRODUKCJI, MOTYWIK, SPŁATA, GRZBIETORODY, ANALIZA KOSZTÓW, FARMAKOKINETYKA, PARKIET, BICIE POKŁONÓW, PODCHLEBSTWO, SPEAKER, TĘTNICA SKRONIOWA, ALGEBRA OGÓLNA, TWIERDZENIE ZERMELO, PROGRESJA, PRZEPYCHACZKA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, WIECZERNIK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, STYL WILHELMIŃSKI, STACJA, TRZMIELOJAD, GORETEKS, WYWROTKA, NIEKONSEKWENCJA, GERMANISTYKA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, FELINOLOGIA, MOWA, TEKST, POLITYKA KURSOWA, PAJĄCZEK, AZDARCHY, USZKO, JAMA PACHOWA, NOSACZ, KRAJE KOMUNISTYCZNE, REWANŻ, ILLOKUCJA, WARZONKA, TFILIN, FOTOGENICZNOŚĆ, GRUSZKA ZIEMNA, PISANKA, GHOUL, PANTOFAG, ANTYPERSPIRANT, CHOROBA BOSTOŃSKA, IDIOM, BIAŁA ŚMIERĆ, HIPPARION, DOBROTLIWOŚĆ, AERODYNAMIK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, POPRZEDNICZKA, JOŁOP, FIGURA DZIOBOWA, ŚMIGŁO, FURA, SAMOUK, ZWYCZAJOWOŚĆ, KĄPIEL, STOŻEK ŚCIĘTY, PRAWICA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ORGANOLOGIA, EPISTOLOGRAFIA, EKSTRADYCJA, CHOROBA DAVIDSONA, KROWA, ZUBER, OBJAWIENIE, METEOR, OKRĘT FLAGOWY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, DYLETANT, PARAPETÓWKA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, CHALKOGRAF, TOPIK, SPRZECIW, GATUNEK POGRANICZNY, WKRĘTKA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, IN MEDIAS RES, FORTUNA, KOLOKWINTA, BANDURA, HARD CORE, GUFFA, KONWERTOR, TASIEMIEC, MINA, TRZMIEL PARKOWY, KONFESJONAŁ, DZIAŁ PERSONALNY, FAZA, PŁOTEK, MUSICAL, FAMA, FUNKCJA BORELOWSKA, EROS, ZWÓJKI, PRZEWIJAK, MAREMMANO, MINIMALIZM, BAR TLENOWY, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, DZIURAWY WOREK, BYDLEŃ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, ZATOKA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, SKARANIE BOSKIE, WIDZENIE MASZYNOWE, SZWARCCHARAKTER, RYBA, POJAZD GĄSIENICOWY, PODSYP, MACZANKA KRAKOWSKA, BATON, MEZOSFERA, FASHIONISTKA, PADWAN, KONTRETYKIETA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, HYGROPSAMMON, LANGOSZ, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, OBSERWACJA, AFEKTYWNOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KAPITULANT, PACHISI, ZATRACENIE, SIATECZKA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, FREDRO, APLIKACJA, PRZYTOMNOŚĆ, PAPU, NADPŁYNNOŚĆ, PODZIELNIK, JAWAJSKI, GOTOWOŚĆ BOJOWA, MŁOTKOWY, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, WATAHA, OBSERWATORKA, OBRONICIEL, PŁETWA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, WALC WIEDEŃSKI, PRZYBŁĘDA, TEORIA GRAFÓW, AUTYZM DZIECIĘCY, CISOWCE, DRZEWOSTAN NASIENNY, KABINA STEROWNICZA, SINGIEL, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, START ZATRZYMANY, KORYNCKA, REDOWA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, WĄTEK, BIAŁY MARSZ, HELIOFIZYKA, RESTAURATOR, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, ZGIEŁK, KUFEL, PROSTE SKOŚNE, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, TROGLOFIL, PRZYRODA, BASEN OCEANICZNY, ODLEWNIA, FAŁD KORZENIOWY, PASIBRZUCH, SZWABSKI, INTERESOWNOŚĆ, WALOŃSKI, OPRYSZCZKA POSPOLITA, IZBA, BATYMETRIA, TREN, ZDZIADZIENIE, OSIEMNASTKA, KABINA, KOD BINARNY, GRZYBEK JAPOŃSKI, PIASEK BĄBLOWCOWY, STOPA, DŻIHAD, ŁONO ABRAHAMA, AHISTORYZM, WERBOWNIK, TEMPERAMENCIK, PROCES FIZJOLOGICZNY, JĘZYK BRETOŃSKI, BIEG ALPEJSKI, INSTAGRAMER, LENIWIEC BRUNATNY, KRA, CZYRACZNOŚĆ, STADION, DEMENTI, STOJAK, SPÓŁGŁOSKA USTNA, SOKOLE OKO, GALLIKANIZM, DIZAJN, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, ELOKWENCJA, CHORIAMB, HANDEL ZAMIENNY, POBIAŁKA, SKOK, FIŃSKI, RPG, ZAPASY, MONTAŻYSTA, ARCTG, WSPÓŁUCZENNICA, HAJDUK, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, KENIJSKI, ZMYWACZ, WAPER, KROK PÓŁROZKROCZNY, PRZEŚLIZG, POCZUCIE, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, ORKIESTRA KAMERALNA, BŁAGALNIK, NACIECZENIE, BRAT, OKRES INTERGLACJALNY, LICA, ZACHOWANIE, WYŁAWIACZ TALENTÓW, NEUROEKONIMIA, GASTRONOM, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, PĘCHERZYK, WYŚCIGI, PAS, OPIEKA SPOŁECZNA, WICEHRABIA, FYKOLOGIA, NOSOWOŚĆ, OBRONA STREFOWA, ADŻAPSANDAŁ, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, RADYKALNA PRAWICA, PRZEZNACZENIE, ALBULOKSZTAŁTNE, OKRES, LISOWCZYK, ZDRADA, PRZYLEPKA, KUŚNIERCZYK, FILOZOFIA PRZYRODY, ZAZDROŚĆ, TYTAN, KOŃ APPALOOSA, DARŃ, SUTERENA, TBV, JEDNOKOMÓRKOWIEC, EFEKT SORETA, FINAŁ, PIĘTNO, DOKUMENTALISTYKA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, POSYŁKA, ARYTMETYKA, ROSA, MIEJSCE, ZMARZLUCH, ŁATEK, PISARZ, KESON, KANAŁ, CIEMNOBLASZEK, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, UCZENNICA, ?PRZEDSTAWIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.690 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKRAIŃSKI CHŁOP ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEWOZEM TOWARÓW, PRZEDE WSZYSTKIM SOLI, NA WOZACH ZAPRZĘŻONYCH W WOŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UKRAIŃSKI CHŁOP ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEWOZEM TOWARÓW, PRZEDE WSZYSTKIM SOLI, NA WOZACH ZAPRZĘŻONYCH W WOŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZUMAK ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 6 lit.)
KOŁOMYJEC ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 9 lit.)
SOLENIK ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZUMAK
ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 6 lit.).
KOŁOMYJEC
ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 9 lit.).
SOLENIK
ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 7 lit.).

Oprócz UKRAIŃSKI CHŁOP ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEWOZEM TOWARÓW, PRZEDE WSZYSTKIM SOLI, NA WOZACH ZAPRZĘŻONYCH W WOŁY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - UKRAIŃSKI CHŁOP ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEWOZEM TOWARÓW, PRZEDE WSZYSTKIM SOLI, NA WOZACH ZAPRZĘŻONYCH W WOŁY. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast