Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: UKRAIŃSKI CHŁOP ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEWOZEM TOWARÓW, PRZEDE WSZYSTKIM SOLI, NA WOZACH ZAPRZĘŻONYCH W WOŁY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZUMAK to:

ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 6 lit.)KOŁOMYJEC to:

ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 9 lit.)SOLENIK to:

ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKRAIŃSKI CHŁOP ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEWOZEM TOWARÓW, PRZEDE WSZYSTKIM SOLI, NA WOZACH ZAPRZĘŻONYCH W WOŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.571

GANG, UKŁAD INERCJALNY, SPACJA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, CYGARNICA, POWSTANIE LISTOPADOWE, CIAŁO SZTYWNE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, BLUSZCZ, TURANIZM, PERKOZ BIAŁOCZUBY, POJAZD, POPYT ELASTYCZNY, GEOELEKTRYKA, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, KRĘG SZCZYTOWY, SYSTEMATYKA, WZGLĄD, OBÓZ KONDYCYJNY, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, KRYSTALIZACJA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, OCEANOTECHNIKA, BĘCNIĘCIE, ŁADOWNIK, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, FAJCZARNIA, PIONEK, SAMOCHWALCA, GEKON, OSKARŻONY, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, MECENASKA, FRANCA, APOSTOŁ, KURIER TATRZAŃSKI, ALIENACJA POLITYCZNA, EMALIA, GAŁĘZIAK, ORIENTACJA, PODRÓŻ, MONOGENEZA, MCV, SAMORZUTNOŚĆ, MIGELITKA, PASYWIZM, PRUSACZKA, POCISK SMUGOWY, WIRTUALIZACJA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, KUFEL, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, GEODEZJA OGÓLNA, ARC SIN, TRASZKA SARDYŃSKA, ODŁAM, HEKTAR PRZELICZENIOWY, BALANTIDIOZA, CZUWANIE MODLITEWNE, STOPNICA, DYGNITARZ, MISTERIUM, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, SIATKA CENTYLOWA, ŚRODKOWOŚĆ, KATEGORIA GRAMATYCZNA, SIŁACZ, ŻÓŁTLICZKA, KOPALNIA, ZAKON CZYNNY, TEMPERATURA CURIE, FOSFATAZA ALKALICZNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, FLOKUŁY, WIECZÓR, BYLICA BOŻE DRZEWKO, TERRARYSTA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, DAMA, NIRWANA REZONANSOWA, KĄPIEL LECZNICZA, BARIS, WIERTNIK, GEODEZJA LEŚNA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, REJON, PALMA KRÓLEWSKA, NARYS KWIATOWY, CHAŁUPNIK, MIRAŻ, ORNITOLOG, WYCIĄG TALERZYKOWY, ASTRONOM, PROMINENT, KREOLSKI HAITAŃSKI, EURYTOP, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, NAKŁAD POŁOWOWY, WEGETARIANIN, PRACOWNIA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, PLANKTON, PASKARSTWO, ZALEWA, DNA, HALLING, ODCIEŃ, IRANISTAŃSKI, WICIOKRZEW, POŁYKACZ, KWALIFIKACJA PRAWNA, STAN, MOSTEK SCHERINGA, KURATORKA, LÓD FIRNOWY, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, PRZECIEK, DEGRESJA PODATKOWA, KOROWÓDKI, PLATAN, HELIOFIT, MIKROFON DYNAMICZNY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, WORECZKOWY, NEANDERTALCZYK, ROZŁUPNOGŁOWCE, KALEJDOSKOP, TELEGRAFIA, LEPIARKOWATE, GOGLE, JĘZYK BRETOŃSKI, DZIAŁANIE, JONOFOREZA, DRAPIEŻNOŚĆ, WALOŃSKI, NAPŁYW, RUCHLIWOŚĆ, SOS NEAPOLITAŃSKI, MCLAREN, POTPOURRI, FENETYKA, DRAMAT OBYCZAJOWY, SZWABSKI, PRZEKRASKA, EDYKUŁ, NEUROCHEMIA, KASA ZAPOMOGOWA, PLEBS, FOKSTROT, OBSERWACJA, PRZETARG OGRANICZONY, JOGURCIK, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ODBÓJ, WAGON PULMANOWSKI, WYDATEK KONSUMPCYJNY, CELTYJKA, KAFETERIA OTWARTA, TAKTYKA, CZOŁO LODOWCA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, NIEOBLICZALNOŚĆ, ODBIJANIE SIĘ, OPOŃCZYKOWCE, TARCZA KRYSTALICZNA, PEGAZ, PODPINKA, HERBATNICA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, ASD, BEZJĘZYKOWE, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, API, PORĘCZE, ZASADA D'ALEMBERTA, REFLEKSOLOG, REGENERATOR, KORSYKAŃSKI, MATERIALIZM EKONOMICZNY, MUFLA, INFLACJA OTWARTA, KRENAL, PLAN OGÓLNY, GEN WĘDRUJĄCY, ŚLONSKI, RZEZAK, MUSICAL, TEOGONIA, POMPIER, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ROPNIAK, WYNURT, DESOCJALIZACJA, ZBÓJNIKOWATE, FTYZJATRA, RADIOBIOLOG, AKUMULATORY, PASZTETNIK, DECYMA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, UKŁAD CIAŁA, BUDA, CELEBRACJA, HYLOFIL, LAS DRĄGOWY, ZESPÓŁ DRAVET, MANIKIURZYSTKA, PUNKT KATECHETYCZNY, KARTY, PSYCHIATRIA, PREZENTER, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, TYRANIA, OCHOTNIK, KANAPKA, MIASTECZKO, RYNEK, WYGŁAD LODOWCOWY, ELEKTROLIT, DYNAMIKA, INLET, ARCHAISTA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, NOUMENON, GRUPA KARBOKSYLOWA, PARTIA WŁOSKA, RAKOWATOŚĆ, ETOLOGIA, CIĘŻAR DOWODU, NABIEG KORZENIOWY, ZASADA PODCZEPIENIA, WYSPA, OKRĄGŁOŚĆ, KOSTKA BRUKOWA, WOŁEK, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, WYPUSTEK, KINOMANIAK, PĄCZEK, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, SIEĆ WAN, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, SZEŚCIOBÓJ, MIKSER PLANETARNY, POPITA, ODKRYTY ATAK, FOSFORESCENCJA MORZA, ADŻAPSANDAŁ, TRZMIELOJAD, WIDEŁKI, KANTONIERA, GASKONADA, PARNOŚĆ, GEKON PAZURZASTY, RADIOWIEC, WIZA IMIGRACYJNA, GNIAZDO NASIENNE, RPG, MIKROMIKRON, SKŁAD WOLNOCŁOWY, POKRZYK, EKLIPTYKA, SZPICAK, KONIK DULMEŃSKI, OBRZĘKI, PINGWIN ADELI, NEWTON, ASOCJACJA GWIAZD, TEST, PRACOWNIK LEŚNY, DŻINGEL, JABŁKO ADAMA, SKOCZNIA, ZAUWAŻALNOŚĆ, RYBA ŁAWICOWA, WALKA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, HEPTAPTYK, SKLEP MONOPOLOWY, AUTSAJDER, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, LINIA ŚNIEGU, DYSKALKULIA GRAFICZNA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, WYCISK, ŁACIŃSKOŚĆ, SZPRYCKA, FAKT NAUKOWY, MA, ZWARCIE SZYKÓW, PŁOMYCZEK, MARABUT, ZABAWA, POSTĘP TECHNICZNY, ZANOKCICA CIEMNA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, SEKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.571 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UKRAIŃSKI CHŁOP ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEWOZEM TOWARÓW, PRZEDE WSZYSTKIM SOLI, NA WOZACH ZAPRZĘŻONYCH W WOŁY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
czumak, ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 6 lit.)
kołomyjec, ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 9 lit.)
solenik, ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZUMAK
ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 6 lit.).
KOŁOMYJEC
ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 9 lit.).
SOLENIK
ukraiński chłop zajmujący się przewozem towarów, przede wszystkim soli, na wozach zaprzężonych w woły (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x