CZŁOWIEK NIEPRZYDATNY DLA SWOJEGO OTOCZENIA, TAKI, KTÓRY NIC NIE ROBI, TYLKO SIĘ OBIJA, WAŁĘSA SIĘ BEZ CELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIBOK to:

człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 6 lit.)OBIJACZ to:

człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 7 lit.)OBIPIĘTA to:

człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 8 lit.)PRÓŻNIAK to:

człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 8 lit.)WAŁKOŃ to:

człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBIBOK

OBIBOK to:

człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 6 lit.)OBIBOK to:

leser, wałkoń (na 6 lit.)OBIBOK to:

na pracę patrzy z niesmakiem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK NIEPRZYDATNY DLA SWOJEGO OTOCZENIA, TAKI, KTÓRY NIC NIE ROBI, TYLKO SIĘ OBIJA, WAŁĘSA SIĘ BEZ CELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.522

JĄDRO SOCZEWKOWATE, PLZ, PĘTLA HENLEGO, FTYZJATRIA, ROLA, TUNEZYJSKI, HAZUKA, CHEMIA OBLICZENIOWA, ŚMIECIÓWKA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, LAMA, GOŁĄBEK, WIDELEC, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, ANTAŁECZEK, SATURN, EURYBIONT, STARY WRÓBEL, BUSZ, LUZ, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, ANTYKATOLIK, KCIUK NARCIARZA, DNI STUDENTA, ZAKURZENIE, BEYER, ZASŁONA DYMNA, REUMATOLOGIA, MONOTELETA, KABALARZ, GŁĘBINA, FARMA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, DOBÓR PŁCIOWY, BOMBA WODOROWA, KOBIECOŚĆ, ŁASICA, MARSZ, FALKON, ROZKOSZNIK, ZATRACENIE, KMIOT, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, NADZIEMNOŚĆ, EPISTEMOLOGIZM, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, SŁUŻBA KOŚCIELNA, KRATA, ALIENACJA RODZICIELSKA, ZARZĄDZENIE PROJEKTEM, TUŃCZYK, CYKL WEGETACYJNY, PĘCHERZYK, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, AUTOBUS CZŁONOWY, BALANTIDIOZA, RUROWNIA, WSPOMINKI, BIEŻNIK, KLINOPIROKSEN, OBORA DWORSKA, NATURYZM, POMYŁKA FREUDOWSKA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, PROTOBUŁGAR, OCZKO, MONARCHISTA, BEZCZELNIK, ANGLISTA, PUNKT POMIAROWY, OKNO DIALOGOWE, SIECZKA, KUFEL, OIOM, KRAKER, ODĘCIE, KAMORA, ARESZT TYMCZASOWY, RAJ UTRACONY, ARACHNOLOGIA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, BURAK, LITEWSKI, TELEWIZORNIA, GRUPA WAROWNA, WYDAWNICTWO SERYJNE, MASŁO CZOSNKOWE, ZAPORA, AUTUNIT, LALKARSTWO, WIĆ ROŚLINNA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, POCIĄG OSOBOWY, WAFELEK, MIKROSOCZEWKA, LESOTYJCZYK, NUMER, DYPTYCH, KOLOROWY, GRAF EULEROWSKI, KONWENCJA, WZORZEC UMOWNY, KREDYT KONSUMENCKI, NIEOKREŚLENIE, IMPLEMENTACJA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, NALEGANIE, HWOZDOWNIA, DETAL, OKOT, NIEDOŁĘGA, ORGAN, SZYPLIN, BUTELKA MIAROWA, SZAŁAPUTA, SZARA MYSZ, DOWÓD POŚREDNI, GASTROENTEROLOGIA, ZWARCIE, SAMOUK, ROZLUŹNIENIE, KURATELA, GRUPA NILPOTENTNA, NERKA RUCHOMA, CIELĘCINKA, TREPANGOWCE, OPTIMUM KLIMATYCZNE, NIEMY, WIEK POPRODUKCYJNY, LAMPA NERNSTA, ZUPA, MILANOWIANIN, ZBIORNICZEK NASIENNY, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, KOZIARZ, KOBIECOŚĆ, ASD, EKSPEDYCJA, KOPALNIA OTWOROWA, SZTYWNA SPACJA, GÓRALSKOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, ANIOŁ, WIHAJSTER, METAMERIA, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, SUPERKLIENT, KARTON, INDUSTRIALIZACJA, NERCZYŁUSK, PEJZAŻ, ANALIZA FUNDAMENTALNA, JEZIORO RAMIENICOWE, ZADRAPNIĘCIE, WOREK, MORAWSKI, KAZUISTA, NEOTENIA, APOSTATA, TRZASKOWISKO, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, OŚCIEŻNICA, BIEDA, FILIPOWIANIN, ROZWAŻANIE, ZŁUDA, SIEDLISKO, PIEPRZ CZERWONY, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, MYKOLOGIA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, BEZPRZEWODOWOŚĆ, GEREZA KRÓLEWSKA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, MAMMOLOGIA, BAJT, KOLARSTWO GÓRSKIE, FOXTROT, ZRAZÓWKA, FANDANGO, WODOCIĄGOWNIA, CHONDRYT, TAŚMA MONATAŻOWA, TWORZYWO, LANSJER, CHŁOPIĘ, ZASTRZAŁ, MEZOSFERA, ARDEN, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, MATOWOŚĆ, ZSYP, PRZĘDZIWO, INWESTYCJE, CZARNA MAGIA, BIURO PERSONALNE, LUKRECJA, SYNANTROP, ŁÓŻKO PIĘTROWE, SEKTOR PUBLICZNY, BRAMKA HONOROWA, DROBNOMIESZCZANIN, KRYZYS, MISTRZOSTWO, TARŁO, MOL, RWANDYJCZYK, WINDAWA, OBRÓT PUBLICZNY, PINGWIN RÓWNIKOWY, ZEGAR ATOMOWY, POLITYKA PRYWATYZACYJNA, KUPON, POLAK, OCHOTNIK, BIOLOGICZNOŚĆ, PANTOFAG, KOKS, JASKINIA LODOWA, STACJA POMP, HYDROPOLIP, DZIEWCZĘCOŚĆ, NAPAD, FIGURA, PLANETARIUM, KOOPERANT, REKTOR, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ŻAGIEW, NIKARAGUAŃCZYK, KAMIKAZE, CYNKOTYPIA, DOWÓD WPROST, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, FARMA, PLAYER, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, CZTERDZIESTKA, BEDŁKA FIOLETOWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, AKADEMIA, PENETRACJA GENU, WIZYTA STUDYJNA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, WARSTWA KULISTA, WASĄG, WSZARZ, POLIGEN, SPÓŁGŁOSKA USTNA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, CZESKI FILM, ANALIZA WYPUKŁA, YOUTUBE, JEDNOKROTNOŚĆ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, OKTET, WYCHOWAWCZYNI, BRĄZ, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KASBA, PRAWOSKRĘT, PRZEBIEG, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, ZDOBYWCA, SONAR, WAMPIRZYCA, ZASIEDLENIE, LAKUNA, LICZMAN, BEYLIZM, KRYSZTAŁEK, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, PODWIELOKROTNOŚĆ, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, KRZEW OZDOBNY, CZWÓRNIAK, PRANKSTER, ZUPA NA GWOŹDZIU, PAJĄCZEK, ROSZCZENIOWOŚĆ, MARANTA, ODPRAWA CZASOWA, PRZEWODNICZKA, KOSMOLOGIA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, MIENIE ZAMIENNE, BRAMA TRIUMFALNA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, PAREMIOGRAFIA, EXPAT, KREWETKA ELEGANCKA, TERMINAL KONTENEROWY, GORZKIE ŻALE, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, SZYSZKA, SIAD TURECKI, ?NASTAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.522 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK NIEPRZYDATNY DLA SWOJEGO OTOCZENIA, TAKI, KTÓRY NIC NIE ROBI, TYLKO SIĘ OBIJA, WAŁĘSA SIĘ BEZ CELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK NIEPRZYDATNY DLA SWOJEGO OTOCZENIA, TAKI, KTÓRY NIC NIE ROBI, TYLKO SIĘ OBIJA, WAŁĘSA SIĘ BEZ CELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIBOK człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 6 lit.)
OBIJACZ człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 7 lit.)
OBIPIĘTA człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 8 lit.)
PRÓŻNIAK człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 8 lit.)
WAŁKOŃ człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIBOK
człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 6 lit.).
OBIJACZ
człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 7 lit.).
OBIPIĘTA
człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 8 lit.).
PRÓŻNIAK
człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 8 lit.).
WAŁKOŃ
człowiek nieprzydatny dla swojego otoczenia, taki, który nic nie robi, tylko się obija, wałęsa się bez celu (na 6 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK NIEPRZYDATNY DLA SWOJEGO OTOCZENIA, TAKI, KTÓRY NIC NIE ROBI, TYLKO SIĘ OBIJA, WAŁĘSA SIĘ BEZ CELU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - CZŁOWIEK NIEPRZYDATNY DLA SWOJEGO OTOCZENIA, TAKI, KTÓRY NIC NIE ROBI, TYLKO SIĘ OBIJA, WAŁĘSA SIĘ BEZ CELU. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x