TAKSON OBEJMUJĄCY TYLKO JEDEN PRZYPORZĄDKOWANY TAKSON NIŻSZY, NP. RODZINA DO KTÓREJ NALEŻY TYLKO JEDEN RODZAJ LUB RODZAJ, DO KTÓREGO NALEŻY JEDEN GATUNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAKSON MONOTYPOWY to:

takson obejmujący tylko jeden przyporządkowany takson niższy, np. rodzina do której należy tylko jeden rodzaj lub rodzaj, do którego należy jeden gatunek (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKSON OBEJMUJĄCY TYLKO JEDEN PRZYPORZĄDKOWANY TAKSON NIŻSZY, NP. RODZINA DO KTÓREJ NALEŻY TYLKO JEDEN RODZAJ LUB RODZAJ, DO KTÓREGO NALEŻY JEDEN GATUNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.362

ŁÓDŹ OKRĘTOWA, SELEKCJA, CZARODZIEJSTWO, KREWETKA PŁYWAJĄCA, ROZKRUSZKI, FETYSZYSTA, KAPITEL, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, EGIDA, SSAK ŁOŻYSKOWY, PRANKO, BAKENBARDY, PODSKOCZEK MYSZOWATY, BARAŃCZAK, CMOKIER, PELAGRA, PASSIFLORA, DZIWOOK GÓRSKI, CHŁODNIK, DOLINA U-KSZTAŁTNA, ŁODZIKOWATE, PTASZNIK TYGRYSI, ŚWIATŁO, BYDLĘCA GĘBA, PLACEK ZBÓJNICKI, DRAPIEŻNIK, POŁYKACZ, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PIĘTA ACHILLESOWA, PELIKAN BRUNATNY, BURZYK CZARNY, PTIFURKI, GRUSZA WIERZBOLISTNA, TOWIAŃSZCZYZNA, ORLICZKA DŁUGOLISTNA, BARETKA, HACJENDA, JAN, DRZEWICA PLAMISTA, KUNINGAMIA CHIŃSKA, TYK, TARANTELLA, UNIKAMERALIZM, BATALION WARTOWNICZY, ODCIĄG, ORGANUM, WYDERKA, KUCHCIK, CIELENIE LODOWCA, BOB, NERECZNICA POŚREDNIA, KARŁOWATOŚĆ, TAMA, GORZKI RYDZEK, JEDWABNIK, POLNIK ZIEMNOWODNY, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, KONGER WSCHODNI, KAPITANIA GENERALNA, MYSZ ZAROŚLOWA, SYCZEK, CYTWARNICA, STADNIAK RDZAWY, NAWAŁNIK BURY, DEFENSYWNOŚĆ, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, BIELISTKA, NADWYŻKA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, OSĘKA, BOKS GARAŻOWY, PUDU SZATANEK, RZEŹ NIEWINIĄTEK, DUSZA, ORTALION, ŚWIATŁO, PRZEWÓD, REKIN BRĄZOWY, SYFON, IGŁAWA CHILIJSKA, SILUOZAUR, KARTY, OBLĘŻENIEC, ŚWIERGOTKA OGNISTOBRZUCHA, JEŻOGŁÓWKA ZAPOZNANA, MISTERIUM ORFICKIE, SKRZYDLIK ARNOLDA, CHLEB PYTLOWY, TUAN, OBSADA, HUTNIK, GRUSZA DROBNOOWOCOWA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, RAMA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, KOLOKACJA, PUSTACZARKA, MINIKOSZYKÓWKA, STYL TOSKAŃSKI, BILBIL ŻÓŁTOGARDŁY, REGULACJA CEN, KRWAWNIK SUDECKI, KRWAWNIK KICHAWIEC, FLAŻOLET, KONSOLETA, UDANOCERATOPS, DROP, ALPAKA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, EKSPLOATACJA, NOSIŁKI, PYTON BREDLA, BEZRĄBEK, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, CENZUS MAJĄTKOWY, OBRZEŻKI, ŚWIERK SERBSKI, OSTROLOT MASKOWY, ASTER DŁUGOLISTNY, EGZOCENTRYZM, SKAT, OGNIK, ODRUCH, KAJMAN SZEROKOPYSKI, GALARETA, CZERWONIEC, GOLDEN, BIAŁE TANGO, REKINEK NATALSKI, ŁATA, TORBACZE, ALT, POLE BRODMANNA, ŚWIERK KANADYJSKI, MODROPLAMEK, BĄK AUSTRALIJSKI, BATTLEDRESS, KLISZA, ALBARELLO, PRZESŁONA, SUTASZ, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, TEATR, OKRĘŻNOŚĆ, KORALICOWIEC KOSMATY, ALGA, FLORYDZKIE DRZEWO ŚWIĘTE, ZNAK, OLEFINA, PTAKI RAJSKIE, BUCZYNA NIŻOWA, ACID WESTERN, SERNIK, DZIECIACZEK, PASTERNAK, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, BATON, KALENDARZ, MELUZYNA, HARD CORE, ZAPISOBIORCA, MILCZĄCA ZGODA, TREND ROZWOJOWY, DRUK ULOTNY, PARY TANECZNE, SALWINIA KUKUŁKOWATA, METALICZNOŚĆ, PODWOIK BAŁTYCKI, BIEG PRZEZ PŁOTKI, PODATEK PROGRESYWNY, ŻABA OGONIASTA, IRRADIACJA, ABANDON, POKAZ, ZABIEG FIZYKALNY, KORPUS NAWOWY, DUK, VERROCCHIO, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, EMERYTURA POMOSTOWA, RZUT OSZCZEPEM, IDIOMAT, KANAŁOPATIA, LIBELLA, POTENCJAŁ, DOBRO FINALNE, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, TRANSURAN, SŁUPOZĘBNE, ŁUT, POTRÓJNOŚĆ, FOCH, MONOGAMIA, AKADEMIK, SAUTE, BOM ŁADUNKOWY, ZNAMIĘHALO, TABLOIDYZACJA, ŚLEDŹ PATAGOŃSKI, MÓR, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, KRÓWKA, BOLIMUSZKA JESIENNA, ZIMOWIT MIESZAŃCOWY, CZEP, POSKOCZ, CHRUST, SUCHOWIEJ, SYNTAKTYKA, MŁYNEK, STORCZYK BAŁTYCKI, DEMOBILIZACJA, KOMPATYBILNOŚĆ, NAKRĘTKA, MUŁOWCOWATE, ZNACZENIE, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, KŁĘBOSZ BIAŁOBRZEGI, WEZWANIE DO ZAPŁATY, WYJAZD, POLOWANIE, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, BAZA TRIANGULACYJNA, TRACZ DŁUGODZIOBY, FRAKCJA, BYLICA SKALNA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, WINYLEUM, STOKÓWKA CIEMNOGŁOWA, BAKTROZAUR, BAZA ODSETKOWA, DŁUGOSZOWATE, ZWARCIE DRZEWOSTANU, KOŚNIK CZUBATY, ANTENA TUBOWA, WIEWIÓRECZNIK SUDECKI, RÓŻOWATE, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, GOLEC, CZYNNIK BIOTYCZNY, WALC WIEDEŃSKI, RASOWOŚĆ, WSPÓLNOTA, MŁAK, KLAPECZKA, SIOSTRA, DRZEWO SAGOWE, FLOTA, EODICYNODON, BAT, PÓŁROZKROK, ALAKTAGA, MAKAK MANGA, BIEGUN GALAKTYCZNY, POŻYCZKA, PLISZKA SIWA, POMURNIKI, WALC, LEJNOŚĆ, MMO, ZAPONA, DZIERZYK MODROOKI, LORIKA CZERWONOBRODA, PYŁKOJAD BIAŁOGARDŁY, TORFOWIEC ŚRODKOWY, GNÓJ, ANTABA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, TANTNIŚ KRZYŻOWIACZEK, KORMORAN CZARNOSZYI, TITR, ATAK RAKIETOWY, WZORZEC ANALITYCZNY, LICZARKA, BORDO, SEN, IBIS REUNIOŃSKI, HEDONIZM, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, BANER, ŻÓŁTOSKÓRY, ARTYKULATOR, OCHRONNIK, KOD GENETYCZNY, CENZURA, GLIF, ADVOCATUS DIABOLI, ŁOPATA, LISTEWKOWIEC SIEDZĄCY, TONIN, ROLETKA, FAŁDOWNIK RZEMIENNY, JER MIĘKKI, OKTET, JEVONS, CZERNICZKA, GRZYBY ANAMORFICZNE, KIEŁBAŚNICA, PRUSAK, ?ZWÓJKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.362 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKSON OBEJMUJĄCY TYLKO JEDEN PRZYPORZĄDKOWANY TAKSON NIŻSZY, NP. RODZINA DO KTÓREJ NALEŻY TYLKO JEDEN RODZAJ LUB RODZAJ, DO KTÓREGO NALEŻY JEDEN GATUNEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKSON OBEJMUJĄCY TYLKO JEDEN PRZYPORZĄDKOWANY TAKSON NIŻSZY, NP. RODZINA DO KTÓREJ NALEŻY TYLKO JEDEN RODZAJ LUB RODZAJ, DO KTÓREGO NALEŻY JEDEN GATUNEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAKSON MONOTYPOWY takson obejmujący tylko jeden przyporządkowany takson niższy, np. rodzina do której należy tylko jeden rodzaj lub rodzaj, do którego należy jeden gatunek (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAKSON MONOTYPOWY
takson obejmujący tylko jeden przyporządkowany takson niższy, np. rodzina do której należy tylko jeden rodzaj lub rodzaj, do którego należy jeden gatunek (na 16 lit.).

Oprócz TAKSON OBEJMUJĄCY TYLKO JEDEN PRZYPORZĄDKOWANY TAKSON NIŻSZY, NP. RODZINA DO KTÓREJ NALEŻY TYLKO JEDEN RODZAJ LUB RODZAJ, DO KTÓREGO NALEŻY JEDEN GATUNEK sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - TAKSON OBEJMUJĄCY TYLKO JEDEN PRZYPORZĄDKOWANY TAKSON NIŻSZY, NP. RODZINA DO KTÓREJ NALEŻY TYLKO JEDEN RODZAJ LUB RODZAJ, DO KTÓREGO NALEŻY JEDEN GATUNEK. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast