CYSTOPTERIS SUDETICA, CYSTOPTERIS LEUCOSORIA, CYSTOPTERIS LEPTOPHYLLA, CYSTOPTERIS PLATYPHYLLA, CYSTOPTERIS VULGARIS - GATUNEK PAPROCI; ROŚLINA TRWAŁA Z DŁUGIM KŁĄCZEM; ROŚNIE W CIENISTYCH LASACH W SUDETACH I KARPATACH, ORAZ BARDZO RZADKO NA NIŻU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROTNICA SUDECKA to:

Cystopteris sudetica, Cystopteris leucosoria, Cystopteris leptophylla, Cystopteris platyphylla, Cystopteris vulgaris - gatunek paproci; roślina trwała z długim kłączem; rośnie w cienistych lasach w Sudetach i Karpatach, oraz bardzo rzadko na niżu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYSTOPTERIS SUDETICA, CYSTOPTERIS LEUCOSORIA, CYSTOPTERIS LEPTOPHYLLA, CYSTOPTERIS PLATYPHYLLA, CYSTOPTERIS VULGARIS - GATUNEK PAPROCI; ROŚLINA TRWAŁA Z DŁUGIM KŁĄCZEM; ROŚNIE W CIENISTYCH LASACH W SUDETACH I KARPATACH, ORAZ BARDZO RZADKO NA NIŻU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.425

SŁOCZA CUKROWA, BĄK, BLESBOK, ZABIEG AGROTECHNICZNY, DELFIN NADOBNY, PŁAST BRZOZOWIEC, DZIĘCIOŁ WĄSATY, TRZMIEL KAMIENNIK, CYPRYSOWIEC LEYLANDA, CHUJ, CHOROBA FABRY'EGO, ŻABOZĄB AŁATAUSKI, STRZĘPLICA GRZEBIENIASTA, LEMUR ŁASICOWATY, MAK NIEBIESKI, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, SROMOTNIK WOALKOWY, PŁASZCZ, PĘTÓWKA MAJORSKA, TUSSOR, TRUSKAWKA, KOSTRZEWA POCHWIASTA, PEŁZAK ODMIENIEC, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, GOŹDZIEŃCZYK WYPRĘŻONY, TELEFONIA KOMÓRKOWA, ROPUCHA BLOMBERGA, SYNINGIA OKAZAŁA, HEBAN, BOA KRÓTKOOGONOWY, AMFIPRION, MOCZARA SIERPOWATA, NIZIOŁEK, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, ANDOTUKAN NIEBIESKI, ROPUCHA ZŁOCISTA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, TYGRYSKA BIAŁOCZUBA, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, RAMIENICA SZCZECINOWATA, WYSMUKLICA PODOBNA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, CZERNICA, GIBONY, PLASTYKA, ZŁOTY GRZYB, KICHA, KOBUZ, KRUCZYNA JARZĘBATA, GRZYB PIASKOWY, TRAWA, PRZEPIÓRNIK BIAŁOSKRZYDŁY, SOBACZA LILIJA, ORLICA ZGASIEWKA, ELFKA, OMIEG KOZŁOWIEC, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, LANCA, LITOSFERA, NAWAŁNIK AZORSKI, K.K, PAKULARKA, SOSNA AMERYKAŃSKA, TRÓJEDNIK POWABNY, CZAPLA OLBRZYMIA, TRZCIŃSKO, MIODÓWKA TRÓJBARWNA, OŚLICZKA WODNA, STOKŁOSA KOSTRZEBA, MASŁO, JĘZYK PORTUGALSKI, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, KACZUSZKA AUSTRALIJSKA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, CERATA, HAOMA, OGNIWO WODOROWE, SUCHONOS, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, KRZAKÓWKA RDZAWOBOCZNA, USIŁOWANIE, KRZYŻAK MOSTOWY, KRĘPNIK BIAŁOBREWY, LANGUSTA EUROPEJSKA, TSUNAMI, STADION, OBRYZG ŚWIERKOWIEC, OCZERET KALMUSA, TULIPAN GÓRSKI, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, FASOLA, TORFOWIEC NASTROSZONY, NIBYBIELISTKA SAUTERA, GUZ ŁAGODNY, ZASKRONIEC ŻMIJOPODOBNY, TORFOWIEC CIENIUTKI, LORA PRZEPASANA, HISPANIOLAK, RYSUNKI, STRZĘPLICA NADOBNA, PENIS, DRZEWICA WĘDROWNA, ŻÓŁW JANGCY, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, SOJA, TORREJA ORZECHOWA, ZWÓJKA SOSNÓWKA, GAŁGANT WIELKI, PŁETWIANKA DORII, TRZMIEL KOŁNIERZYKOWY, POLESIE, KOLCOLICZEK, AKSAMITKA LŚNIĄCA, ULĘGAŁKA, PILARZ POLNY, BOROWY, ASTURYJSKI, JĘDZA, ZWARCIE, MIAŁ, ŚWIERK DWUBARWNY, ALBATROS CZARNOBREWY, ZAWODNICA ŚWIERKOWA, WIECHLINA MOLINERIEGO, SZCZYPIOREK, ŚPIEWACZKA KRASNOGŁOWA, KOLIBER MODROGŁOWY, TEREBINT, BIELISTKA SINA, SMOG, STORNIA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, MAKROCZĄSTECZKA, RZEKOTKA OLBRZYMIA, TYTUŁ NAUKOWY, IBIS ANDYJSKI, MAGELANKA ZMIENNA, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, SKUFIA, LANCETOGŁÓW SZARY, GOMBROWICZ, KREW PĘPOWINOWA, GLEJCHENIOWATE, POPYT INWESTYCYJNY, KROKODYL FILIPIŃSKI, HAŁAŚNIK KRESKOWANY, BOŻE ZIÓŁKO, NARCYZ WONNY, KRÓTKODZIOBEK, ŚWIŃSKI RYJ, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, SELER NACIOWY, ROŚLINA SPOŻYWCZA, BYLINA, MIRT, KASZALOT MAŁY, GRZYB ZAJĘCZY, KAPITAŁ TRWAŁY, ŻABA DARWINA, WRÓBEL RUDOGŁOWY, MH, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, BĄCZEK AMERYKAŃSKI, DRASTYCZNOŚĆ, GOŁĘBIARZ, FAKOSZER, VORONET, TELEWIZJA KABLOWA, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, LIPKA, DZIERZBIK SZAROGŁOWY, KRWIŚCIĄG MNIEJSZY, OPOŃCZYK KRĘTOZARODNIOWY, GRZYB CHRONIONY, FILOZOFIA NAUKI, SYFEK, GADATLIWOŚĆ, TOJAD FISCHERA, PANGOLIN PIĘCIOPALCZASTY, PILAW, RAMIA, DŁUGOSZPON BIAŁOBREWY, SERBSKOCHORWACKI, WRÓBLICZKA, DELFIN GARBOGRZBIETY, FIGA, WYDATKI MAJĄTKOWE, MORS, PELIKAN CIEMNOSKRZYDŁY, KOSTRZEWA NITKOWATA, SROKACZ SZARY, KISIEL MLECZNY, KREWETKA ATLANTYCKA, RURA, ŚNIEŻYCZKA RIZEŃSKA, GÓWIENKO, PERKOZ BIAŁOCZUBY, KORNUTKA KOMONICOWA, DELFIN WYSMUKŁY, PETRELEK KRÓTKODZIOBY, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, PERMINWAR, SZYNSZYLA, MURENA GWIAŹDZISTA, GEGANIE, OSIOŁ AFRYKAŃSKI, PŁASKOMERZYK FAŁDOWANY, TETRA TĘCZOWA, CYRANECZKA ŻÓŁTODZIOBA, BENTLEY, RYBA AMFIDROMICZNA, WIDŁORÓG, ŚWIERK AJAŃSKI, WYDATEK INWESTYCYJNY, MANGABA ZWYCZAJNA, BRĄZACZEK AMETYSTOWY, WODZINCZYN, BURZYK BRUNATNY, TRZYKROTKA BIAŁOKWIATOWA, DUK WSPANIAŁY, MINÓG JAPOŃSKI, SOSNA BANKSA, KAPUCYNKA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, PAROZĄB MYLNY, NURZANIEC KAUKASKI, ROPUSZKA TYRREŃSKA, BANDERA, LILIJA, KUSACZ PSTRY, PSIZĄB HOWELLA, ANTYLOPA HUNTERA, SUZU, REPUBLIKA BURUNDI, CEDRÓWKA, POLARYZACJA ATOMOWA, GAELICKI, POŁOZ PSIOGŁOWY, MIODOJADEK OLIWKOWY, SŁONKA, WYKLINA TATRZAŃSKA, NUTRIA, CHELODYNA AUSTRALIJSKA, UKOŚNIK WSPANIAŁY, FERRYT, KROKODYLEK, JĘZYK FRYZYJSKI, OBROST, SROKACZ BIAŁORZYTNY, NIEDZIELNY KIEROWCA, ŻYWORÓDKA ENDLERA, RUMIANEK, CZAKRAM, MRÓWNIKOWATE, PARZĘCHLIN TRÓJRZĘDOWY, PIĘDZIK SIEWIERAK, LUPA, MUZYKA, KASZANA, MOLIK, CABAN, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, MOTYLEK TĘPY, HUTNICTWO, GŁOWNIA GUZOWATA, PITEKANTROP, SIT, BHARAL, DYLETANCTWO, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, PASZCZAK MARMURKOWY, WILEC NADBRZEŻNY, RAGI, PAWIE OCZKO, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, TAŃCOWNICA, OSTNICA SZOWITSA, CHEBD, SZAROTA LEŚNA, WILK, TRAMONTANA, DELFIN TROPIKALNY, ŻAGLOWIEC, SALWINIA MAŁA, TRZMIEL RDZAWOODWŁOKOWY, EXMOOR, ŚLEPOWRON, SILUMIN, BROMEK METYLU, JELEŃ SCHOMBURGKA, KOŁO, TEKTONIKA, OPOS, ZŁOTOKRET HOTENTOCKI, BARRAKUDA, TEKSZLA, ENZYM PROTEOLITYCZNY, ?TATARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.425 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYSTOPTERIS SUDETICA, CYSTOPTERIS LEUCOSORIA, CYSTOPTERIS LEPTOPHYLLA, CYSTOPTERIS PLATYPHYLLA, CYSTOPTERIS VULGARIS - GATUNEK PAPROCI; ROŚLINA TRWAŁA Z DŁUGIM KŁĄCZEM; ROŚNIE W CIENISTYCH LASACH W SUDETACH I KARPATACH, ORAZ BARDZO RZADKO NA NIŻU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYSTOPTERIS SUDETICA, CYSTOPTERIS LEUCOSORIA, CYSTOPTERIS LEPTOPHYLLA, CYSTOPTERIS PLATYPHYLLA, CYSTOPTERIS VULGARIS - GATUNEK PAPROCI; ROŚLINA TRWAŁA Z DŁUGIM KŁĄCZEM; ROŚNIE W CIENISTYCH LASACH W SUDETACH I KARPATACH, ORAZ BARDZO RZADKO NA NIŻU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPROTNICA SUDECKA Cystopteris sudetica, Cystopteris leucosoria, Cystopteris leptophylla, Cystopteris platyphylla, Cystopteris vulgaris - gatunek paproci; roślina trwała z długim kłączem; rośnie w cienistych lasach w Sudetach i Karpatach, oraz bardzo rzadko na niżu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROTNICA SUDECKA
Cystopteris sudetica, Cystopteris leucosoria, Cystopteris leptophylla, Cystopteris platyphylla, Cystopteris vulgaris - gatunek paproci; roślina trwała z długim kłączem; rośnie w cienistych lasach w Sudetach i Karpatach, oraz bardzo rzadko na niżu (na 17 lit.).

Oprócz CYSTOPTERIS SUDETICA, CYSTOPTERIS LEUCOSORIA, CYSTOPTERIS LEPTOPHYLLA, CYSTOPTERIS PLATYPHYLLA, CYSTOPTERIS VULGARIS - GATUNEK PAPROCI; ROŚLINA TRWAŁA Z DŁUGIM KŁĄCZEM; ROŚNIE W CIENISTYCH LASACH W SUDETACH I KARPATACH, ORAZ BARDZO RZADKO NA NIŻU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CYSTOPTERIS SUDETICA, CYSTOPTERIS LEUCOSORIA, CYSTOPTERIS LEPTOPHYLLA, CYSTOPTERIS PLATYPHYLLA, CYSTOPTERIS VULGARIS - GATUNEK PAPROCI; ROŚLINA TRWAŁA Z DŁUGIM KŁĄCZEM; ROŚNIE W CIENISTYCH LASACH W SUDETACH I KARPATACH, ORAZ BARDZO RZADKO NA NIŻU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast