ŻABIRU AFRYKAŃSKI, EPHIPPIORHYNCHUS SENEGALENSIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA BRODZĄCEGO Z RODZINY BOCIANOWATYCH (CICONIIDAE), KTÓREJ JEST NAJWIĘKSZYM PRZEDSTAWICIELEM; ZAMIESZKUJE ŚRODKOWĄ I POŁUDNIOWĄ AFRYKĘ, OD CZADU, SUDANU, ETIOPII I KENII PO RPA, A TAKŻE ZACHODNĄ AFRYKĘ (GAMBIA, SENEGAL, WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOCIAN SIODLASTY to:

żabiru afrykański, Ephippiorhynchus senegalensis - gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny bocianowatych (Ciconiidae), której jest największym przedstawicielem; zamieszkuje środkową i południową Afrykę, od Czadu, Sudanu, Etiopii i Kenii po RPA, a także zachodną Afrykę (Gambia, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻABIRU AFRYKAŃSKI, EPHIPPIORHYNCHUS SENEGALENSIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA BRODZĄCEGO Z RODZINY BOCIANOWATYCH (CICONIIDAE), KTÓREJ JEST NAJWIĘKSZYM PRZEDSTAWICIELEM; ZAMIESZKUJE ŚRODKOWĄ I POŁUDNIOWĄ AFRYKĘ, OD CZADU, SUDANU, ETIOPII I KENII PO RPA, A TAKŻE ZACHODNĄ AFRYKĘ (GAMBIA, SENEGAL, WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.805

MĘTNOŚĆ, JABŁOŃ DZIKA, JODŁA SYRYJSKA, JER TWARDY, ŻÓŁTOPUZIK SMUKŁY, KERMESYT, NORMA KOLIZYJNA, KOMPARATYSTYKA, KOSIARKA ROTACYJNA, OLSZYNA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, BOROWIEC, WIRUS GORĄCZKI LASSA, ZANOKCICOWATE, MAKI, BETEL, KANAŁ, CERAPOD, AŁYCZA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ŻAGIEW RZĘDOWA, APROBACJA, HUBKA TRWAŁA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KIESZEŃ, TREPANG, MAŁPOŻER, TYGRYSKA BIAŁOCZUBA, RYDZ, WYSMUKLICA BIAŁOSKRZYDŁA, CZEKOLADA, LIMPRICHTIA DŁUGOKOŃCZYSTA, ORKA FAŁSZYWA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, LEWITA, GAMBUZJE, SZYSZEŃ SOSNOWY, FERGANOCEFAL, JABŁOŃ JAGODOWA, ALOKAZJA OLBRZYMIA, RETORYCZNOŚĆ, SARDYNELA MADERSKA, LIBERAŁ, AMUR CZARNY, GATUNEK HOLOCYKLICZNY, KASTANIETY, SZEŚCIAN, WIECHLINA ODLEGŁOKŁOSA, UNIKATOWOŚĆ, DENIALIZM, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, BINGO, LAMPA FLUORESCENCYJNA, GLOTTOCHRONOLOGIA, UHLA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GRZYB DĘBOWY, KUJA BŁĘKITNA, PETREL SAMOTNY, ASYSTA, MIEDNICA, HERMETYCZNOŚĆ, WYWÓD GENEALOGICZNY, PODATEK PROGRESYWNY, GREJPFRUT, JAŹWIEC, ŻÓŁW CHIŃSKI, POROBNICA MURÓWKA, KRWAWNIK SZAROZIELONY, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, INDEKS, DWUSTRONEK ZGIĘTOLISTNY, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, DEATH METAL, KOUTALIZAUR, RAJGRAS NIEMIECKI, MIODOJADEK OLIWKOWY, SZLAFROK, RYCINA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, BĄCZEK, ŻÓŁW PROMIENISTY, LEMUR CZERWONOBRZUCHY, SZCZUR, LATAWCE, TARCZEŃ WIRGIŃSKI, TARTAN, NACZYNIE WIEŃCOWE, ŻELATYNA, KAZUAR, WYRAFINOWANOŚĆ, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, WSTĘŻNICA, KRZYWOSZCZEĆ KRÓTKOLISTNA, PANIKA BANKOWA, DALIA PRZEDZIWNA, KOSTRZEWA POLESKA, WRÓBEL PALESTYŃSKI, NOSOROŻEC CZARNY, BIAŁY DZIEŃ, KORMORAN ETIOPSKI, SZAŁAŚNICTWO, PATYCZAK, PLAN PRZESTRZENNY, SUBSTANCJALNOŚĆ, HORMON STEROIDOWY, PLATYPTERYG, SYMPATYCZNOŚĆ, MOAK WYŻYNNY, WOSKOWATOŚĆ, CECHA RELEWANTNA, GŁÓG OSTROGOWY, JĘZYK ANGIELSKI, NACHALNOŚĆ, SZAFIREK ZŁOTOSTERNY, KARIAMA CZARNONOGA, BAWEŁNA, KINKAŻU, CZARNA KOMEDIA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ZNAKOMITOŚĆ, LASONÓG WIELKI, JUKKA ALOESOLISTNA, KIELICHOWIEC ZACHODNI, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, POLNIK ŚNIEŻNY, JODŁA JAPOŃSKA, ALTÓWKA MIŁOSNA, KOTIK, SER TYLŻYCKI, USŁUGOWOŚĆ, ZGROMADZENIE, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, MOTYLEK RAFOWY, MONARCHISTA, LEMUR KARŁOWATY, OŚ PORTALOWA, MUNDŻAK INDYJSKI, DOSADNOŚĆ, CYPRYSOWIEC LEYLANDA, SZCZEPONOGI, LEISZMANIOZA SKÓRNA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, LAMPA KARBIDOWA, KOLA, SUBTELNOŚĆ, PRZYMIOTNIK, TRZĘŚLIKOWCE, ALKANNA, DZIKIE WINO, GRÓB CIAŁOPALNY, ŻÓŁW RZECZNY, ŚMIETKA OZIMÓWKA, RPG, GĄSZCZAK RDZAWY, MARMOZETA BIAŁA, MAŁPY SZEROKONOSE, ŚWIERGOTEK, JEDLICA WIELKOSZYSZKOWA, LEPTONEKTES, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, DEBILNOŚĆ, ANALIZA KOSZTÓW, PETREL MADERSKI, BIEGACZ, DELFIN POŁUDNIOWY, SZTUKA NAIWNA, AGAR, MODRZEWNIK CHIŃSKI, COSINUS, WAŁKÓWKA, APEREA, RADCA, NORÓWKA WIELKORÓWNINNA, TORFOWIEC JENSENA, REKINEK NATALSKI, PIESZCZAK BARWNY, WIĄŚLOWATE, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, JEMIOŁUSZKA, JASKINNICA ŻÓŁTA, ZAPALCZYWOŚĆ, REPUBLIKA, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTOPASY, PANTERA ŚNIEŻNA, ŻWAWIK, KONWALIJKA, FREZJA POGIĘTA, SKRZYDŁOSZPON, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, KOPETONA, NEKTARYNKA MAŁA, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, JEHOLOPTER, DURNOŚĆ, ŻYWORÓDKA DWUSMUGOWA, NIEOCZEKIWANOŚĆ, HIPOTEZA HANDICAPU, WACHLAREK, PRAGERMAŃSKI, LISTKOGONKA UBOGA, MUNDANIA, RZEKOTKA SARDYŃSKA, CYKORIA KORZENIOWA, PIEPRZYCZNIK, GEKON SZCZEKAJĄCY, POROZUMIENIE PŁACOWE, CZAPLA ŚNIADA, DELFIN INDYJSKI, KATASTROFA BUDOWLANA, KAWA, PARMA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KACERSTWO, KODIEUM PSTRE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, KUKLIK MIĘKKI, TAMARYNDA, KLASA INTEGRACYJNA, ANTECEDENCJA, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, INSTRUMENT DREWNIANY, BOMBERKA, MODRASZEK IKAR, PODEJŹRZON MARUNOWY, KOLOKOLO, MYŚL, LIMETA KWAŚNA, KLECANKI, TURNIURZYK CZERWONOOKI, ZADANIE, KUKUŁKA CZUBATA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, POWYWRACANIE, KOŃ DOMOWY, BRODŹCZYK RUDOBREWY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, KLECANKA, GĘŚ ŁABĘDZIONOSA, APOKRYFICZNOŚĆ, MORFOLOGIA, DARLINGTONIA, JABŁOŃ KWIECISTA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, MAGNOLIA GÓRSKA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, PETREL DŁUGOSKRZYDŁY, HAJDUK, EUSTHENOPTERON, OFENSYWA, CZERNIEC, SERNIK, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, KORMORAN NIEBIESKOOKI, RZODKIEW, PRZEJRZYNKA MALUTKA, PRYNCYPAŁ, KARKOŁOMNOŚĆ, WODA PODSKÓRNA, RUDBEKIA, CALYPSO, GRUSZA SYRYJSKA, NIEWZAJEMNOŚĆ, MINÓG TRÓJZĘBNY, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, GŁADNIK, NIESTATECZNOŚĆ, KANIUK ZWYCZAJNY, AKSAMITKA DROBNA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PRZEZNACZENIE, ZASOBY, ASTER WIERZBOLISTNY, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, PYTONIAKOWATE, ENIGMATYCZNOŚĆ, PROTOZUCH, FAZA, TAPIRANGA, AGAPANT AFRYKAŃSKI, TRÓJLIST SIEDZĄCY, METAL PÓŁSZLACHETNY, DIALIZA POZAUSTROJOWA, RYDZ, STWARDNIENIE ROZSIANE, FAZA, DRZEWO KAMPESZOWE, CZOSNACZEK, TROGON KOSTARYKAŃSKI, BRAMA, MEDIANA, TYMIANEK, LENEK STOZIARN, KANNA, GŁOWIENKA, GLISTNIK POSPOLITY, ?OŻAGLOWANIE SKOŚNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻABIRU AFRYKAŃSKI, EPHIPPIORHYNCHUS SENEGALENSIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA BRODZĄCEGO Z RODZINY BOCIANOWATYCH (CICONIIDAE), KTÓREJ JEST NAJWIĘKSZYM PRZEDSTAWICIELEM; ZAMIESZKUJE ŚRODKOWĄ I POŁUDNIOWĄ AFRYKĘ, OD CZADU, SUDANU, ETIOPII I KENII PO RPA, A TAKŻE ZACHODNĄ AFRYKĘ (GAMBIA, SENEGAL, WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻABIRU AFRYKAŃSKI, EPHIPPIORHYNCHUS SENEGALENSIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA BRODZĄCEGO Z RODZINY BOCIANOWATYCH (CICONIIDAE), KTÓREJ JEST NAJWIĘKSZYM PRZEDSTAWICIELEM; ZAMIESZKUJE ŚRODKOWĄ I POŁUDNIOWĄ AFRYKĘ, OD CZADU, SUDANU, ETIOPII I KENII PO RPA, A TAKŻE ZACHODNĄ AFRYKĘ (GAMBIA, SENEGAL, WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOCIAN SIODLASTY żabiru afrykański, Ephippiorhynchus senegalensis - gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny bocianowatych (Ciconiidae), której jest największym przedstawicielem; zamieszkuje środkową i południową Afrykę, od Czadu, Sudanu, Etiopii i Kenii po RPA, a także zachodną Afrykę (Gambia, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOCIAN SIODLASTY
żabiru afrykański, Ephippiorhynchus senegalensis - gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny bocianowatych (Ciconiidae), której jest największym przedstawicielem; zamieszkuje środkową i południową Afrykę, od Czadu, Sudanu, Etiopii i Kenii po RPA, a także zachodną Afrykę (Gambia, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej) (na 15 lit.).

Oprócz ŻABIRU AFRYKAŃSKI, EPHIPPIORHYNCHUS SENEGALENSIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA BRODZĄCEGO Z RODZINY BOCIANOWATYCH (CICONIIDAE), KTÓREJ JEST NAJWIĘKSZYM PRZEDSTAWICIELEM; ZAMIESZKUJE ŚRODKOWĄ I POŁUDNIOWĄ AFRYKĘ, OD CZADU, SUDANU, ETIOPII I KENII PO RPA, A TAKŻE ZACHODNĄ AFRYKĘ (GAMBIA, SENEGAL, WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ŻABIRU AFRYKAŃSKI, EPHIPPIORHYNCHUS SENEGALENSIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA BRODZĄCEGO Z RODZINY BOCIANOWATYCH (CICONIIDAE), KTÓREJ JEST NAJWIĘKSZYM PRZEDSTAWICIELEM; ZAMIESZKUJE ŚRODKOWĄ I POŁUDNIOWĄ AFRYKĘ, OD CZADU, SUDANU, ETIOPII I KENII PO RPA, A TAKŻE ZACHODNĄ AFRYKĘ (GAMBIA, SENEGAL, WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ). Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x