JAKAŚ CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ (CZŁOWIEK MUSI Z NIĄ ŻYĆ), KTÓRA PRZYSPARZA WIELU KŁOPOTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKLEŃSTWO to:

jakaś cecha człowieka, której trudno się pozbyć (człowiek musi z nią żyć), która przysparza wielu kłopotów (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEKLEŃSTWO

PRZEKLEŃSTWO to:

to, że ktoś kogoś przeklął (działanie słowami), życzył mu źle, może to stanowić obciążenie w czyimś życiu, może być przyczyną jego nieszczęść (na 12 lit.)PRZEKLEŃSTWO to:

wulgaryzm używany jako wykrzyknik, tzn. jako niezależne lub samodzielne wypowiedzenie (na 12 lit.)PRZEKLEŃSTWO to:

figura retoryczna polegająca na użyciu wykrzyknienia będącego wyrazem oburzenia i życzeniem niepowodzenia, klęski, złego losu dla obiektu przeklinanego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKAŚ CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ (CZŁOWIEK MUSI Z NIĄ ŻYĆ), KTÓRA PRZYSPARZA WIELU KŁOPOTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.923

DEMON, ROPUCHY NOSATE, MIESIERKA LUCERNÓWKA, TAŚMA, KORNWALIJSKI, MAŹ PŁODOWA, PAŃSTWO UNITARNE, PALEONTOLOGIA, KORYTO, AL SECCO, ZESTAW, ZWODZICIEL, NADSCENIE, GRZBIET, STYKÓWKA, FALA ODBITA, GATUNEK INWAZYJNY, SYRENOWATE, BARIATRA, ZNAMIĘ SPITZ, WAGON, WODY ŚRÓDLĄDOWE, FRYGIJCZYCY, UCHWYT NOŻOWY, KRĄŻENIE OGÓLNE, POTOP, INDYWIDUALNOŚĆ, GULASZ, BARIERA, ŁUSKA, DOBRO, JAGIELLON, REJESTR KARNY, KUNA, WŁÓKNO WĘGLOWE, ELEKTROSTATYKA, NIDERLANDCZYK, ZAPARZACZKA, KREOLKA, ZADŁAWIENIE, CZERSKA, AGREGATY PIENIĘŻNE, DRĘTWOTA, BIBLIOTEKA RUCHOMA, UKŁAD NIEINERCJALNY, AFRYKAŃSKI, LUFA, SPRZEDAWCA, ESTOŃCZYK, GDERLIWOŚĆ, FAB LAB, ŚPIEWAK, BÓJKA, SOFISTA, PACAN, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, PIERSIĄTKO, PITEKANTROP, ANTYNATURALIZM, CYKLOP, SZORY, FILEMON SZARY, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, WYGON, UKŁAD WIELOKROTNY, TRYNIDADCZYK, BAŁKAŃCZYK, FISZBINOWCE, SKOK, AIDEOLOGICZNOŚĆ, GUMOWE UCHO, LEASING LOMBARDOWY, GMINA GÓRNICZA, ROŚLINA FIKCYJNA, PIĘTA, NIENAUKOWIEC, ROZMOWY W MAGDALENCE, ZATRUDNIONA, SACHARYD, ILOCZYN WEKTOROWY, UCZELNIA, KOŃ KARABACHSKI, CHODZĄCY SZKIELET, SIŁA SPOKOJU, PŁASKONOS, BIAŁOGŁOWA, MOTYLEK, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, CUMULUS, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, PŁOMIEŃ, ENERGETYKA WODNA, SZATA, ŚCIANA, KOCIA KOŁYSKA, KSIĘGOWA, ŁAPSERDAK, ANTYTRYNITARZE, NIEREGULARNOŚĆ, CYGARETKI, AKADEMIA, ODPŁYW, CYKL, PRAWO MORSKIE, KOŚĆ ŁZOWA, SYLWETA, MIĘSOŻERSTWO, TAKTYKA, EMALIA, DYPLOMATKA, WALTORNIA, BOJOWOŚĆ, JĘZYK KENTUM, PÓŁCZŁOWIEK, BĄK, HIPIATRIA, NOWA TWARZ, WOJSKA PANCERNE, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, PLAC, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, MORA, NIEPOROZUMIENIE, ZAPACH, MELEPETA, BLASZKA, FARBA KLEJOWA, CIĘŻKA DUPA, KOSTIUMERNIA, CENZOR, USTNOŚĆ, BARBARYZM, KULTURA, ARANŻER, WNĘTRZNOŚCI, DECYMA, WIARUS, SYSTEM KONSORCYJNY, OKRES INTERGLACJALNY, ILUWIUM, SOLARKA, ŻAŁOBA, REAKCJA ODWRACALNA, PANOWANIE, SPIRALA HIPERBOLICZNA, INSZA INSZOŚĆ, OBRONA PIRCA, KOKILARZ, SONDA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, WORECZKOWY, ANTYLITERATURA, PŁASKOZIEMCA, SAROS, SIKA, SŁOŃCE, GRUNT, ODLEWNIA, TEREN, PIECZYNG, ROZCHÓD, SPADKODAWCA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, RELA, BAJEREK, DOJŚCIE, APTEKA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, ZDERZENIE CZOŁOWE, BALANS, ROZSZCZEPIENIE WARGI, CERTACJA, WAHLIWOŚĆ, GRAF PLANARNY, ASTROSPEKTROSKOPIA, PLANSZA, OSTATNIA, MISIEK, LOJALIZM, NORNIK PÓŁNOCNY, ZAPALENIE, UCHAL, SYLABA OTWARTA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, LASECZKA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, REWIZOR, OKRES WEGETACYJNY, ZLEWKA, KASA CHORYCH, WYBIERACZ, CZYNNIK ONKOGENNY, NADZIENIE, PISARZ, KAPILARNOŚĆ, KLASA INTEGRACYJNA, SKRZELONOGI, SYNANTROPIZACJA, FELLINI, JOGURT, NADZWYCZAJNOŚĆ, CZARNA SOTNIA, PRZEŻYCIE, STACJA REDUKCYJNA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, KOLANO, ŚLIZG, COROCZNOŚĆ, SZMALCÓWKA, SZPADRYNA, TARCZA, RÓJ, CIEMNOBLASZEK, ARMIA ZACIĘŻNA, SFIGMOMANOMETR, SZKOŁA, ZDRADA, JAWAŃCZYK, FORMUŁA LOGICZNA, EPIMYTHION, PROŚCIUCH, OBLECH, PRZYJACIÓŁKA, SZPIEG GOSPODARCZY, STOPIEŃ HARCERSKI, PŁYTA KORKOWA, RÓŻA, MORFOFONEMIKA, RYBA, EKONOMIA ROZWOJU, TRUST, POJAWIENIE SIĘ, WŁOCH, KOBIECOŚĆ, TEKSAŃCZYK, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, TOKARKA KŁOWA, PAZIOWATE, WAN, WYPRYSK KONTAKTOWY, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, TRYUMFATOR, CHOROBA KAHLERA, APLET, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, SHOUNENAI, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, GRAFIKA, ROMANSOPISARZ, WYBIJACZ, REPRESJA, HERMETYCZNOŚĆ, POZIOM, CZTERDZIESTKA, ONDYNA, STRZĘP LUDZKI, DERBY, PRAWO FIZYKI, DACH NAMIOTOWY, REFLEKTOR, IMPREGNATOR, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, CZEPEK, DOOM METAL, TUNDRA, PŁÓD, ODLEWNIK, GRECKI, FURIOSO, FIRMA ZWROTOWA, BLADA TWARZ, PŁYTKA CHODNIKOWA, PIGMEJ, NABIEG KORZENIOWY, MOST, MARKETING PARTNERSKI, PRZECIWSTAWIENIE, CZARNY FILM, SZÓSTKA, PUDŁO, MORTAL KOMBAT, GALIARDA, KWADRA, TUŁACZ, KOŁO, SPECJALNY, KRAJE, RESPONSORIUM, ACEFALIA, SUBTELNOŚĆ, RYTM ASYMETRYCZNY, FILM SAMURAJSKI, POZABIBLIJNOŚĆ, TURANIEC, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, REAKCJA, ?ŚREDNIÓWKA ŻEŃSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.923 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAKAŚ CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ (CZŁOWIEK MUSI Z NIĄ ŻYĆ), KTÓRA PRZYSPARZA WIELU KŁOPOTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKAŚ CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ (CZŁOWIEK MUSI Z NIĄ ŻYĆ), KTÓRA PRZYSPARZA WIELU KŁOPOTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKLEŃSTWO jakaś cecha człowieka, której trudno się pozbyć (człowiek musi z nią żyć), która przysparza wielu kłopotów (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKLEŃSTWO
jakaś cecha człowieka, której trudno się pozbyć (człowiek musi z nią żyć), która przysparza wielu kłopotów (na 12 lit.).

Oprócz JAKAŚ CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ (CZŁOWIEK MUSI Z NIĄ ŻYĆ), KTÓRA PRZYSPARZA WIELU KŁOPOTÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JAKAŚ CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREJ TRUDNO SIĘ POZBYĆ (CZŁOWIEK MUSI Z NIĄ ŻYĆ), KTÓRA PRZYSPARZA WIELU KŁOPOTÓW. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast