OSOBA NIEULECZALNIE CHORA, KTÓRA JEST KOMPLETNIE NIESAMODZIELNA; OKREŚLENIE DEPRECJONUJĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROŚLINKA to:

osoba nieuleczalnie chora, która jest kompletnie niesamodzielna; określenie deprecjonujące (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROŚLINKA

ROŚLINKA to:

w małej doniczce (na 8 lit.)ROŚLINKA to:

np. kiełkująca rzeżucha (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA NIEULECZALNIE CHORA, KTÓRA JEST KOMPLETNIE NIESAMODZIELNA; OKREŚLENIE DEPRECJONUJĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.246

SERBSKOŚĆ, IDYLLICZNOŚĆ, MODEL, NIEUCHRONNOŚĆ, KACERSTWO, DRYBLER, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, PRÓG PODATKOWY, SŁOIK, RUS, NUREK, CZTEROKROTNOŚĆ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, RZEŹWOŚĆ, ENERGIA, CELOWOŚĆ, ARMISTYCJUM, WIELKI BRAT, DOPŁATA OBSZAROWA, POJAZD SPECJALNY, KOZERA, ZORZA POLARNA, CZTERDZIESTKA, ZATRUDNIENIE, GRUNTÓWKA, KOMBATANT, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, SZCZAWIOWA, NEFELIN, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, PŁASKOZIEMCA, WOJSKO, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, MIKROWAGA, MGŁA WYKŁADNICZA, PARTER OGRODOWY, IRONICZNOŚĆ, RATING, GŁOWA DOMU, NIETAKTOWNOŚĆ, STEROWANIE HYDRAULICZNE, ORGIAZM, KLUBOWICZKA, MODRASZEK ORION, SPRAWDZIAN, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, SP. Z O.O, MUSTEL GWIAŹDZISTY, PRZYBLIŻENIE, LEGATISSIMO, PODATEK EKOLOGICZNY, MIEDZIORYT, GŻEL, HEGEMON, OMIEG GÓRSKI, ELEKTRON WALENCYJNY, TEORIA FISHERA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, STAŁA FARADAYA, REDAKTOR NACZELNY, CZEDAR, EPOPEJA HEROICZNA, KIJANKA, SERDECZNIK POSPOLITY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ŁOŻE ŚMIERCI, BIAŁORUSZCZYZNA, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, FIGLARNOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, GLINIASTOŚĆ, TUTORIAL, SYNEKURZYSTA, TANCERZ, WSPOMOŻYCIELKA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, NARAMIENNIK, PALMA, GRABIEŻCA, UKOŚNIKOWATE, SZKARADNOŚĆ, PELHAM, CIUĆMA, ŁASKAWCA, DIAFTOREZA, MELANCHOLIA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, ACHROMATYNA, PIEGUSEK, KASZLAK, APOLIŃSKOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, HORMON TROPOWY, DONOŚNIK, ADVERBIUM, KOCIA WIARA, WELON, RUCHY ROBACZKOWE, GŁUPTAK, SUBIEKT, LEPSZOŚĆ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, ROGATNIK, FORMAT BINARNY, OSZCZĘDNOŚĆ, KRAWĘŻNICA, SYGNATARIUSZ, NASADA, SZTYWNA SPACJA, DYGNITARZ, ŚLIZGAWKA, METR, ANIMATOR, NIECELOWOŚĆ, MLECZNIK, TOTUMFACKI, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, SEKUNDA, RELACJA LOGICZNA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, RYNSZTOK, SEMINARZYSTA, KONSEKWENTNOŚĆ, GUMKA, WSZECHNICA, GAŁĄŹ SKÓRNA, GRUPA NILPOTENTNA, REOSTAT, ZABAWA, KOSZATNICA, BONOŃCZYK, HEGEMON, SYNERGIZM, MEZOMORFIA, GARBNIK, ŁOWCA, ANIOŁ STRÓŻ, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, RADAR GEOLOGICZNY, SPÓDNICZYNA, PRACA, WŁÓCZĘGA, MASZYNA, HIPOTEZA SUSLINA, JĘZYKI KAUKASKIE, AZTREONAM, WYSTAWCA, WOLUNTARYZM, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, CZERWONKA, UPIĘKSZENIE, URZĄD SKARBOWY, NEGACYJNOŚĆ, NEOPOGAŃSTWO, BIEG DYSTANSOWY, PODDIALEKT, PŁUG WIRNIKOWY, DZIESIĘCIONOGI, PAROBEK, JAŁÓWKA, ECCHI, GRZYBIARZ, SZCZENIAK, RYMOPIS, WIĄZANIE ATOMOWE, DZWONECZNIK WONNY, NADWYŻKA KONSUMENTA, KWASORYT, ŚWIECA, DONICZKOWCE, LATAWICA, UNDEAD, FICZER, PASTA, FTYZJATRIA, KASZTAN, POLIHISTOR, PIERDU PIERDU, GRUBIANIN, SOS MALTAŃSKI, PORZĄDNOŚĆ, ŁASKA, WIECZNE PIÓRO, FIGURA, INFORMATOR, KANAŁ ŻEGLUGOWY, OBRABIALNOŚĆ, WARUNEK, KOMORNICA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, NEOPOZYTYWIZM, ANEMIK, MACIERZ KWADRATOWA, FAJTŁAPA, WOLANT, CIEMNA ENERGIA, WIRTUOZERSTWO, OPIEKUŃCZOŚĆ, WYDMIKUFEL, SŁUŻEBNIK, OKIENKO, PODSTAWA POTĘGI, KONIK, UBEZWŁASNOWOLNIONY, AKADEMIA, KOCIOŁ, KWADRATURA KOŁA, DZIKI ZACHÓD, PÓŁBÓG, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, NATRĘT, USTRÓJ NIEWOLNICZY, NAGANIACZ, SRALUCH, ZASZCZEPICIEL, POBUDKA, KWARTET, KOZA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, ZUCHWAŁOŚĆ, ANIMANDO, WSZETECZNOŚĆ, JAZ ZASTAWKOWY, ŚMIECIUCH, PALEOKLIMATOLOGIA, ŁAPACZ, ASTROGRAFIA, SZARADZISTA, PANIENKA, KANTOR, WIELKOROSJA, GORĄCZKA, DRAMAT GANGSTERSKI, AWANTURNICA, AGRAFA, KODOWANIE PREFIKSOWE, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, ZOOLATRIA, PIEGUS, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, SPEDYTOR, DROGA PUBLICZNA, ROZWAŻANIE, KETOZA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, WYTWÓRSTWO, KOORDYNATA, PODGRUPA NORMALNA, NACZYNIOWE, WALEC ELIPTYCZNY, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, SZCZURO-WIEWIÓRKA, PRZECZULICA SKÓRNA, CIEPŁA WDOWA, NAROŻNIK, WYSYPKA, DRESIARZ, PANNA, PAPROTNIKI, LEGITYMISTA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, HYDRA, ZEBRA STEPOWA, BEZDENNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, CHIMERA AMERYKAŃSKA, SŁUŻALEC, UCIECZKA, DZIEWCZYNIĄTKO, PEJZAŻ, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, GRA CYLINDRYCZNA, BIODRÓWKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PROSTY, FOLGA, TWARDZIEL, GOSPODARSTWO DOMOWE, KRĄGŁOŚĆ, ROZTWÓR WZORCOWY, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, ILUZORYCZNOŚĆ, KOZIBRÓD, UMOWA BUKINGOWA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, NIEZAWISŁOŚĆ, ZEKS, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, DZIECINNOŚĆ, GOOGLE, KRZYŻAK ROGATY, FREELANCER, ?ORIJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.246 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA NIEULECZALNIE CHORA, KTÓRA JEST KOMPLETNIE NIESAMODZIELNA; OKREŚLENIE DEPRECJONUJĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA NIEULECZALNIE CHORA, KTÓRA JEST KOMPLETNIE NIESAMODZIELNA; OKREŚLENIE DEPRECJONUJĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROŚLINKA osoba nieuleczalnie chora, która jest kompletnie niesamodzielna; określenie deprecjonujące (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROŚLINKA
osoba nieuleczalnie chora, która jest kompletnie niesamodzielna; określenie deprecjonujące (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA NIEULECZALNIE CHORA, KTÓRA JEST KOMPLETNIE NIESAMODZIELNA; OKREŚLENIE DEPRECJONUJĄCE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - OSOBA NIEULECZALNIE CHORA, KTÓRA JEST KOMPLETNIE NIESAMODZIELNA; OKREŚLENIE DEPRECJONUJĄCE. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x