OSOBA, KTÓRA RYZYKUJE ŻYCIEM, PRZEKRACZAJĄC DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU, NAJCZĘŚCIEJ MOTOCYKLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAWCA NARZĄDÓW to:

osoba, która ryzykuje życiem, przekraczając dozwoloną prędkość podczas prowadzenia pojazdu, najczęściej motocyklu (na 13 lit.)DAWCA ORGANÓW to:

osoba, która ryzykuje życiem, przekraczając dozwoloną prędkość podczas prowadzenia pojazdu, najczęściej motocyklu (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DAWCA NARZĄDÓW

DAWCA NARZĄDÓW to:

człowiek, którego organy zostaną przekazane do przeszczepów po jego śmierci; najczęściej osoba ta wyraża zgodę (formalną lub nieformalną) na pobranie organów za życia (na 13 lit.)DAWCA NARZĄDÓW to:

osoba, która ryzykuje życiem, przekraczając dozwoloną prędkość podczas prowadzenia pojazdu, najczęściej motocyklu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA RYZYKUJE ŻYCIEM, PRZEKRACZAJĄC DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU, NAJCZĘŚCIEJ MOTOCYKLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.498

WATA, PHISHER, ZBIÓR, BAWÓŁ, OLEJ, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, CHLEBAK, GÓRNICZKA, RAK STRZAŁY, POKUŚNICA, SZUM, POZDROWIENIE, PIĘTNASTKA, GOSPODYNI DOMOWA, KOMPAKTOR, CHOROBA STARGARDTA, CENZURA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, BAJRONISTA, ŚLEPA PRÓBA, WINIARZ, WYCZESEK, KORONA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, BARWY PAŃSTWOWE, SZCZAWIK, TOWARZYSZ BRONI, EPISJER, WODZIARZ, TORUS, MIKROWAGA, POEMAT HEROICZNY, WIELORÓDKA, PRANIE, BOMBERKA, LUSTRATOR, DELFIN BUTLONOSY, WODZIREJ, KOMÓRKA, NIEPOROZUMIENIE, ULGA MELDUNKOWA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, MANIKIURZYSTKA, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, SIŁA, KRYTERIUM SAVAGE'A, NASŁANIEC, MODUŁ SERWISOWY, WŁÓKIENKO, ROGAL, ORGANOLOGIA, OWŁOSIENIE ŁONOWE, NAJEMCA, OSOBA, PRZEDSTAWICIEL, BIEG PRZEŁAJOWY, ŁATWOPALNOŚĆ, SEKRECJA, KOTWICA ZAPASOWA, DYPTYCH, ZAKŁAD HANDICAP, LEGUMINA, METODA PERKALA, KULTURA MINOJSKA, RÓJKA, PIECHUR, ANEKS KUCHENNY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, ZAJOB, ZAĆMA OKOŁOJĄDROWA, CENTRUM, AWANTURNICA, DOCISK, FAZA ROZKWITU, PRÓBA, RAKOWATOŚĆ PNIA, MAJSTER, DODATEK KOMPENSACYJNY, FILTR KUBEŁKOWY, GRZESZNIK, OKULARY, WYNAJEMCA, ORGANISTKA, TRZECIA CZĘŚĆ, TERATONA, CZEK BEZ POKRYCIA, BRZYDKIE KACZĄTKO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GALARETKA, REINSTALACJA, PRZYPOCHLEBCA, HERETYCZKA, KOSTKA, WYROBNICA, ZDROWY, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, LKM, WODA, AKADEMIA, MASA KAJMAKOWA, KONWERSATORIUM, FIRMÓWKA, DAWCA, WADA, KOKIETKA, WOLNY STRZELEC, ISKRA, BOCZEK, KWOKA, OBARCZENIE, HIPOMANIA, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, KASSAWA, OSĘKA, KONTENER, EROS, NAWIAS OSTROKĄTNY, DAMULKA, FELDMARSZAŁEK, ZMIANA WSTECZNA, CHRZESTNY, YOUTUBER, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, POMPIER, PŁAWACZKA, ALTERNARIOZA, MOCARZ, WODA ŚWIĘCONA, SADYSTA, MOCARZ, BLACKJACK, ANALFABETA, OFERTORIUM, BER, JUNTA, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, HAŃBICIEL, UKŁAD, ŻARTOWNIŚ, MIMOZA, BEZCZELNIK, BRODAWKA PŁCIOWA, EUROREALISTA, REPERTUAR DEBIUTOWY, SAMOZAPŁON, KOŃ BULOŃSKI, BAZYLIKA KATEDRALNA, ZAJĄKNIĘCIE, POKRZYWDZONY, LEMING, OFIARA, KOMPLEKS, ZACHOWANIE, PIERIEDWIŻNIK, ANATOMIA KLINICZNA, GWIAZDKA, DYSZA WYLOTOWA, LINA NOŚNA, NON-IRON, ADRIAN, WATAHA, ODCZYNIACZ, DOKSOLOGIA, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, ZWARCIE, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, LITERATURA, ZRANIENIE, IMPERATOR, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, TANCERKA, ZABÓJCA, PNEUMOGRAF, WIROSZYBOWIEC, PSTRYKACZ, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, ŁACIARZ, BRUZDA, PIĘĆDZIESIĄTKA, LINORYT, SZYCH, DŁAWIDUDA, TRASA KONCERTOWA, GEEK, PELOMEDUZOWATE, AGENT, ROZRZĄD, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, OPIEKUN PRAWNY, BARAN, BOZON W, FISKUS, BAJCZARZ, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, ZMIENNOKSZTAŁTNY, SILNIK STRUMIENIOWY, RESOR, OBUDOWA, WOBLER, WYRZUT SUMIENIA, RYJEC, SUCHORYT, MROCZEK PÓŹNY, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, BALECIK, DETALISTKA, ASOCJACJA, METAJĘZYKOWOŚĆ, MATERIAŁ, FANPAGE, POCZWARA, PINGLE, ŁĄCZNOŚĆ, GOŚĆ, USTAWODAWCA, ŁAŃCUCH EULERA, PIESZCZOCH, RESTAURATOR, ORGIAZM, GRINGO, SUPERNOWA TYPU IB, DYŻURNA, ŚWIATŁO AWARYJNE, BOLEC, DETALISTA, RADCA PRAWNY, NIEPRZYJACIEL, GALARETA WHARTONA, MAGISTER, KOLUMNA MARYJNA, STOPA REDYSKONTOWA, ŻEGLUGA TRAMPOWA, GÓRNIK, TUNICELA, TABLICA ROZDZIELCZA, MINIPIŁKA, MONARCHA, MAJÓWKA, PIERDU-PIERDU, AUTOMOBILISTA, MANEWR, ANTYPAPIEŻ, METALOWIEC, GAZ WULKANICZNY, HACZYK, GÓRMISTRZ, USTNIK, OBROŻA, ZAPRZĄG, CERKIEWNY, ALT, WSKAŹNIK, WYDRA, KAWIARKA, LAWA TRZEWIOWA, DANTEJSKA SCENA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DEALER, ŻŁOBECZEK, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, KOCIAK, BUKIET, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, UWIĘZIONY, DZIAŁ PERSONALNY, KURATOR, SYGNATARIUSZ, RZECZNIK, KRWIOPIJCA, MARUDA, PIEPRZ CZERWONY, CHARAKTERYSTYKA, BALOWICZ, SZEF KUCHNI, SODA, MISTRZYNI, KONSOLA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, BLOCKERS, DOKTÓR, JUNIORKA MŁODSZA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, WŁAZ, PRZYCZEPNOŚĆ, KOMERCJA, ŻEBRO, NOWICJUSZ, SKĄPIRADŁO, TRANSCENDENCJA, CHOROBA CSILLAGA, RACA, SŁUP, DYSGRAFICZKA, NAROCZNIK, ŁOWCA TALENTÓW, SPECJALISTA, ZAKŁADKA, RYBA WĘDROWNA, ?RAK KALIFORNIJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.498 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA RYZYKUJE ŻYCIEM, PRZEKRACZAJĄC DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU, NAJCZĘŚCIEJ MOTOCYKLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA RYZYKUJE ŻYCIEM, PRZEKRACZAJĄC DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU, NAJCZĘŚCIEJ MOTOCYKLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DAWCA NARZĄDÓW osoba, która ryzykuje życiem, przekraczając dozwoloną prędkość podczas prowadzenia pojazdu, najczęściej motocyklu (na 13 lit.)
DAWCA ORGANÓW osoba, która ryzykuje życiem, przekraczając dozwoloną prędkość podczas prowadzenia pojazdu, najczęściej motocyklu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAWCA NARZĄDÓW
osoba, która ryzykuje życiem, przekraczając dozwoloną prędkość podczas prowadzenia pojazdu, najczęściej motocyklu (na 13 lit.).
DAWCA ORGANÓW
osoba, która ryzykuje życiem, przekraczając dozwoloną prędkość podczas prowadzenia pojazdu, najczęściej motocyklu (na 12 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA RYZYKUJE ŻYCIEM, PRZEKRACZAJĄC DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU, NAJCZĘŚCIEJ MOTOCYKLU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OSOBA, KTÓRA RYZYKUJE ŻYCIEM, PRZEKRACZAJĄC DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU, NAJCZĘŚCIEJ MOTOCYKLU. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x