OSOBA, KTÓRA WYPOWIADA SIĘ W CZYIMŚ IMIENIU; POSTAĆ, KTÓRA PRZEDSTAWIA PUNKT WIDZENIA AUTORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORTE-PAROLE to:

osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA WYPOWIADA SIĘ W CZYIMŚ IMIENIU; POSTAĆ, KTÓRA PRZEDSTAWIA PUNKT WIDZENIA AUTORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.895

KOMUNA MIEJSKA, WĄCHACZ, WOJSKA PANCERNE, PANECZEK, PRZEBIERANIEC, BEZAWARYJNOŚĆ, RODZIC CHRZESTNY, WKŁAD GRUNTOWY, KOKSOCHEMIA, KOD ALFANUMERYCZNY, PRUSACZKA, CHEMIA KWANTOWA, EWOKACJA, ASFALT, SYNKOPA, BARYCENTRUM, PIĘTKA, SETER, LAMPA PUNKTOWA, ZIARNOJAD, PRZYPADEK, POWIEŚCIOPISARZ, FREE JAZZ, OSIEDLE MIESZKANIOWE, WAGON DOCZEPNY, NADNOSIE, HELMINTOLOGIA, SKLEPIKARZ, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, ŚRODEK TRWAŁY, STATYSTYKA MATEMATYCZNA, CEGŁA LICÓWKA, RADIOWIEC, GREKA, KOMPRESJA IMPULSÓW, EN GRISAILLE, PENITENCJARYSTYKA, MOSTOWNICZY, SZALKA, FOTOGRAF, PROWENIENCJA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KOŚCIÓŁ UNICKI, ATLANTYDA, PASTA, KOŁOWRÓT, PŁUG, SOTELO, PATELNIA, DŻIHAD, PERIODONTOLOGIA, KOSMOFIZYKA, STOPA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, MASOŃSKOŚĆ, SUBKULTURA, KĄPIEL, KWIATEK, DROGA POŻAROWA, ROBUSTA, DM, DIAKON, KAPITULANT, AKUMULATORY, ORGANIZM MODELOWY, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, MIKROSKOP SKANINGOWY, CIĄŻA SPOŻYWCZA, SZCZOTKARZ, MŁYNEK, TEORIA GIER, PACHNOTKA UPRAWNA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, MAKAK JAPOŃSKI, KABLOOPERATOR, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, INTERVIEW, DYNAMIZM, ICHNOLOGIA, MIĘSO, DWUŚCIAN, STARAJĄCY SIĘ, STRES, TRAFIKA, WSZY, GOŁĄBEK, CHŁOPEK ROZTROPEK, STATYK, PUSTAK, POSIADACZ ZALEŻNY, LATAJĄCY DYWAN, TEATR ELŻBIETAŃSKI, DEPUTAT, GAWIALOWATE, NAUKA ŚCISŁA, ŚCIANKA, NURNIK, NAJDA, TOWARZYSZ BRONI, WYDAWNICTWO SERYJNE, POLE, PSYCHIATRYK, ABNEGATKA, KASA, AFEKTYWNOŚĆ, DELEGACJA, ROŚLINA GÓRSKA, FILOZOFIA NAUKI, CHOPIN, SPÓDNICZKA, AKCJA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, DELEGAT, FERMENTACJA MLEKOWA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, HOBBISTA, INSTANCJA, BĘBNICA, FEBRA, GRYMAŚNICA, POCISK ARTYLERYJSKI, BAR, PRZECHERA, LAMPA CROOKESA, GLOTTODYDAKTYKA, LEŃ, BASEN MODELOWY, SEMAFOR, JAZ RUCHOMY, CHOROBA BUSCHKEGO, POJAZD, WYCIĄG TOWAROWY, PRZEKRASKA, WIDOWNIA, TEORIA KOLEJEK, SŁOWOTWÓRSTWO, BĄK, NUMER, PODMIOT, OWCA, FOKMASZT, ZASTÓJ ŻYLNY, KOREKTOR, PLANETA SKALISTA, PŁYTA KORKOWA, MASŁO, PALIWODA, WYROK, DRUH, PSYCHOLOGIA, TYP ORIENTALNY, SAMURA, CYSTOLIT, ESSEŃCZYCY, HIENA CMENTARNA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, PAN STOP, KIFOZA, DWORAK, WENEROLOGIA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, SWAT, OGNISKO, TEKST JAWNY, TRZON MACICY, BIOBIBLIOGRAFIA, EGZEKUTYWA, REZYDENT, WINDA, AEDICULA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, MARUDA, ORANT, BIEG PATROLOWY, WENTYLACJA, MDK, OPIEKA TERMINALNA, ODEZWA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, KOŃ ARABSKI, MAGNES, CYGARETKI, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, DOMOKRĄŻCA, WĘZEŁ ZWYKŁY, POBLISKOŚĆ, PŁETWA, KROWA, RURALISTYKA, ASTROLOGIA, POGOTOWIE, WIBRACJA, POMAGACZ, STREFA PODMIEJSKA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, ODWIETRZNIK, OJCZYZNA, PODDIALEKT, OBÓZ KONDYCYJNY, NIEODZOWNOŚĆ, WSPÓŁWYZNAWCA, SEZON REGULARNY, SKÓRNIK, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, LEWAREK, PINGWIN RÓWNIKOWY, REWIR, TELEKONFERENCJA, DRĄŻEK POGO, OZDOBNICA WIĘKSZA, MŁAK, DETEKTYW, GÓWNOJAD, PAULINIA, AMAZONKA, CHOROBA TANGIERSKA, SIDLISZ PIWNICZNY, SAMOUPROWADZENIE, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, DIUK, FALA, ŚREŻOGA, MIKOLOGIA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, BIODOSTĘPNOŚĆ, SUŁTANIT, TWÓRCZOŚĆ, MIĘTA KĘDZIERZAWA, CZERPACZ, TYLCZAK, ŁAZĘGA, FOTOGRAFIA CYFROWA, YOUTUBER, SKRĘCANIE, ZESZYT W KRATKĘ, POJNIK, ISLANDZKI, METEOR, MEDYCYNA SPORTOWA, TABLOIDYZACJA, LUZACKOŚĆ, ŻARŁOK, BOROWODOREK, PEDOFIL, OBŁONIAK ZŁOŚLIWY, JAŚ WĘDROWNICZEK, PRYZMA, INICJATYWNOŚĆ, SZEW PODNIEBIENNY, RUMBA, UKŁAD HORMONALNY, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, FIZJOPATOLOGIA, AEROLIT, OBOWIĄZEK SZKOLNY, LUFKA, PARNOTA, PIJAWKA, POSTAĆ, ORBITA, PRÓŻNIAK, MATNIA, STOPKA, KOMISJA BUDŻETOWA, TYRANIA, UPOWAŻNIENIE, KARPLE, MIESIĘCZNIK, BIAŁA GORĄCZKA, BEZDEŃ, SAMOUCZEK, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, POLONIZATOR, DÓJKA, WIKTYMIZACJA, KĄPIEL, FIGURA DZIOBOWA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, NUMULIT, EROZJA WSTECZNA, FOXTROT, SWAWOLNIK, KONIEC, NOWA, OMACNICA, STREFA PODKOSZOWA, ANTYGRAWITACJA, DYFUZOR, ETANERCEPT, MIKROGRAFIA, SZKOŁA, PUNKT PROGRAMU, SZALONA GŁOWA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, MIMETYZM, ?ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA WYPOWIADA SIĘ W CZYIMŚ IMIENIU; POSTAĆ, KTÓRA PRZEDSTAWIA PUNKT WIDZENIA AUTORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA WYPOWIADA SIĘ W CZYIMŚ IMIENIU; POSTAĆ, KTÓRA PRZEDSTAWIA PUNKT WIDZENIA AUTORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORTE-PAROLE osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORTE-PAROLE
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora (na 12 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA WYPOWIADA SIĘ W CZYIMŚ IMIENIU; POSTAĆ, KTÓRA PRZEDSTAWIA PUNKT WIDZENIA AUTORA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OSOBA, KTÓRA WYPOWIADA SIĘ W CZYIMŚ IMIENIU; POSTAĆ, KTÓRA PRZEDSTAWIA PUNKT WIDZENIA AUTORA. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x