DREWNO, KTÓRE POWSTAJE NA POCZĄTKU OKRESU WEGETACYJNEGO, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ JAŚNIEJSZĄ BARWĄ, OBECNOŚCIĄ LICZNYCH WŁÓKIEN I CIENKIMI ŚCIANIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DREWNO WCZESNE to:

drewno, które powstaje na początku okresu wegetacyjnego, charakteryzujące się jaśniejszą barwą, obecnością licznych włókien i cienkimi ścianiami (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNO, KTÓRE POWSTAJE NA POCZĄTKU OKRESU WEGETACYJNEGO, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ JAŚNIEJSZĄ BARWĄ, OBECNOŚCIĄ LICZNYCH WŁÓKIEN I CIENKIMI ŚCIANIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.552

KAZUISTA, CHLEBEK PSZCZELI, ZNAJOMY Z WIDZENIA, KOLEJ LINOWA, STOPKA, VERTIKAL, POGOTOWIE, KOPROFAGI, LEPIARKOWATE, SEMANTYKA KOGNITYWNA, PUBLIKA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, CREPIDA, MAMUT CESARSKI, FILM PSYCHOLOGICZNY, CNOTA, WIDEŁKI HERETYKÓW, FARBA OLEJNA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, ROZDŹWIĘK, LANDARA, SURREALIZM, WURŚCIK, KRYMINAŁ, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WKŁAD, NARÓD, DEPRECHA, SMERFETKA, KRYPTOREKLAMA, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, POCZTA PRZYCHODZĄCA, ALIENISTA, DECENTRALIZACJA, ANTYCYPACJA, GETRY, DIABLĘ, UCZEŃ, DZIAŁANIE, KONWERTER, KOTWICZNIKOWCE, WYDARZENIE, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, SIATKOWIEC, KROSOWNICA WIZYJNA, ŚCIĘCIE, INICJATYWNOŚĆ, STOLARKA OTWOROWA, KRĘGOSŁUP, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, ROZMOWY W MAGDALENCE, KAPOK, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, OBSZAR ALIMENTACYJNY, KONSONANS, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, CAKE-WALK, JEŻ MORSKI, KWAZIKRYSZTAŁ, BAJRAM, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PODLIZYWACZ, KOD, CZYSTOŚĆ, CHODZĄCA DOBROĆ, INTERROGACJA, CZASOWNIK FRAZOWY, WYWÓD, ANTAŁEK, ZEBRA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, POTENCJAŁ DZETA, SKOCZNIA NARCIARSKA, SUSZARKA, WARAN GŁUCHY, MANDŻURSKI, ILUZJONIZM, GOT, KOSZYKARSTWO, TRENAŻER, CHIRURGIA URAZOWA, BYT, AWIATYKA, REGRESJA MORZA, COROCZNOŚĆ, REGRES, HOLENDER, KLON AFRYKI, REAKTOR, GATUNEK BLIŹNIACZY, WYROK, DYPTYCH, LAFIRYNDA, PĘCHERZYCA, GEOFAG, KISZKA STOLCOWA, ODBYTNICA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, FLISAK, DEZERCJA, SHAPESHIFTER, ABSOLUTYZACJA, HIGIENISTKA, TOPOS, NIEPOBOŻNOŚĆ, ŁAWKA REZERWOWYCH, IMIGRANTKA, BRUDNA ROBOTA, BROŃ TERMOJĄDROWA, PERKOZ, POROŚL, PINGWIN BIAŁOOKI, MĄCZKA KOSTNA, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, LAMBDA, WANIENECZKA, SZENILA, ASPIRANT, BROMELIA, PŁYN SUROWICZY, AKUSTYKA, NIEUCHWYTNOŚĆ, OBIEKTYW, PÓŁŚWIATEK, SSAK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ZENIT, METEOROID, BIEG PŁASKI, MIESZKALNOŚĆ, LANCRET, MATEMATYKA, POJEMNIK, NAHUATL, WORECZEK, SCHLANIE SIĘ, KAFLARZ, BIBLIOTEKA NAUKOWA, SIEDLISKO, CYKL MENSTRUACYJNY, ROMANISTYKA, NONET, PRZYROST, NAWÓZ KATALITYCZNY, OLEJARNIA, LAMPA KARBIDOWA, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, MYJNIA, UMOWA SPONSORSKA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, KOMÓRKA MATECZNA, SUBREGION, KOMFORT CIEPLNY, FALKON, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, TRZMIELOJAD, REPUBLIKA BANANOWA, WAŻNOŚĆ, OSAD, WYŁAM, ADRES INTERNETOWY, TEKST, NIEZAWISŁOŚĆ, GRAFIK, LOTNISKOWIEC ESKORTOWY, ŚMIESZKA, PIERDOLNIK, NIESTRAWNOŚĆ, LALKA, PARANOJA PIENIACZA, LĘDŹWIE, OTWORNICA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, FENICKI, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, ZĘBNICA, ZMIANA, ENCYKLOPEDYSTA, HISTORIA SZTUKI, PRZYBORY, POŻAR, PRZEGLĄDARKA, PEREŁKA, MODULARNOŚĆ, LITWAK, CHOROBA KUFSA, LENIWCE DWUPALCZASTE, BYLICA POSPOLITA, KRAJANKA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, NOWOZACIĘŻNY, OGRANICZENIE, GAWĘDA SARMACKA, PODUSZKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ZWINIĘCIE ŻAGLI, ŁOSKOT, PLOTER GRAWERUJĄCY, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, RESORT SIŁOWY, EFEKT, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, KOŃ TORYJSKI, PRZEKUPIEŃ, WYKRÓJ, INFLACJA UKRYTA, KANAPKA, WIBRATO, GUTAPERKOWE, ZIARNOJAD, JASION, ZOOLOGIK, KARAFKA, INTERWAŁ, WEKA, STYL IZABELIŃSKI, KOMEDIA NISKA, ZAKRYSTIA, MIKROSKOP SKANINGOWY, KOPIOWANIE, SYNGIEL, LARWA, POROŚLE, SAGAN, CHOROBA RITTERA, SZCZEP, SEGMENT SZYJNY, ZESTAW, ZAGWOZDKA, SASAFRZAN, MIŁOŚCIWOŚĆ, NABIEG KORZENIOWY, DIATERIA, NIEODZOWNOŚĆ, TEOLOGIA WYZWOLENIA, ROCKOWIEC, OPÓR, FLESZ, REZYGNACJA, NORMALIZATOR, KURNIK, BRODACZ MONACHIJSKI, UKŁAD ODNIESIENIA, STADIUM LARWALNE, LABORANT, UŁAMEK ZWYKŁY, GŁUPEK, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, ANGEOLOGIA, BULDOG, TAKT TRÓJDZIELNY, ŚCIANA, BADANIE JAKOŚCIOWE, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, SZPECIELE, BOJOWOŚĆ, SPORTÓWKA, BOHEMISTYKA, HUMOR, DIPOL ZAŁAMANY, HASŁO, ŚWIATŁO DROGOWE, DRAMAT, PANOPTIKON, SUPERKONTO, MIGRACJA PLANETARNA, SZORY, RYSOWNICA, SZMALEC, NIEDOROZWÓJ, KAMIEŃ SŁONECZNY, PRINSEPIA CHIŃSKA, BÓL, MANICURZYSTKA, HELIOFIZYKA, PRZEŁOM, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, SZKOCKI, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, KOŚĆ CZOŁOWA, ZDARZENIE, KONKURY, WZGLĄD, OLIMPIADA, GWAŁT, ZESTAWIK, DIAGNOSTA, GOTOWOŚĆ, KARTA SIECIOWA, TRZYNASTKA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, NIEOCZYWISTOŚĆ, RZEMIEŚLNICZEK, KRIOKOMORA, BARIERA JĘZYKOWA, KROWA, ?KOŃ PRZEWALSKIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.552 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNO, KTÓRE POWSTAJE NA POCZĄTKU OKRESU WEGETACYJNEGO, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ JAŚNIEJSZĄ BARWĄ, OBECNOŚCIĄ LICZNYCH WŁÓKIEN I CIENKIMI ŚCIANIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNO, KTÓRE POWSTAJE NA POCZĄTKU OKRESU WEGETACYJNEGO, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ JAŚNIEJSZĄ BARWĄ, OBECNOŚCIĄ LICZNYCH WŁÓKIEN I CIENKIMI ŚCIANIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DREWNO WCZESNE drewno, które powstaje na początku okresu wegetacyjnego, charakteryzujące się jaśniejszą barwą, obecnością licznych włókien i cienkimi ścianiami (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DREWNO WCZESNE
drewno, które powstaje na początku okresu wegetacyjnego, charakteryzujące się jaśniejszą barwą, obecnością licznych włókien i cienkimi ścianiami (na 13 lit.).

Oprócz DREWNO, KTÓRE POWSTAJE NA POCZĄTKU OKRESU WEGETACYJNEGO, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ JAŚNIEJSZĄ BARWĄ, OBECNOŚCIĄ LICZNYCH WŁÓKIEN I CIENKIMI ŚCIANIAMI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - DREWNO, KTÓRE POWSTAJE NA POCZĄTKU OKRESU WEGETACYJNEGO, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ JAŚNIEJSZĄ BARWĄ, OBECNOŚCIĄ LICZNYCH WŁÓKIEN I CIENKIMI ŚCIANIAMI. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x