WBP - RASA ŚWINI DOMOWEJ, KTÓRA UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ W WYNIKU WIELOLETNIEJ HODOWLI ŚWINI WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ (WBA) I BIAŁEJ OSTROUCHEJ (WYHODOWANEJ W NIEMCZECH Z WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ Z DOLEWEM KRWI ŚWINI ŚREDNIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA to:

wbp - rasa świni domowej, która ukształtowała się w wyniku wieloletniej hodowli świni wielkiej białej angielskiej (wba) i białej ostrouchej (wyhodowanej w Niemczech z wielkiej białej angielskiej z dolewem krwi świni średniej białej angielskiej) (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WBP - RASA ŚWINI DOMOWEJ, KTÓRA UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ W WYNIKU WIELOLETNIEJ HODOWLI ŚWINI WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ (WBA) I BIAŁEJ OSTROUCHEJ (WYHODOWANEJ W NIEMCZECH Z WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ Z DOLEWEM KRWI ŚWINI ŚREDNIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.457

GRUPA ETNICZNA, BRYTYJSKOŚĆ, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, JEDENASTKA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, FAKTOR, OŚRODEK, SWEET, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, BATYMETRIA, ZJADACZ, FANATYZM, ŻELE, SHAPESHIFTER, OBERHOF, LAY, DZIEŻKA, KAWALERIA, ABNEGATKA, TECHNIKA OLEJNA, KOPALINA SKALNA, ŁEB NA KARKU, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, BURGRAF, BAŁAGUŁA, KOŻUSZYSKO, KAZUISTA, KONDOMINIUM, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, KRET, OFIAKOMORFY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, UNNA, KUPA, OSIEDLE, MARSZ, POŁOŻENIE, SĘKACZ, SOKÓŁ LEŚNY, WĘDROWNOŚĆ, BETON ŻUŻLOWY, GLINIANE RĘCE, HUCUŁ, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, SUPORT, TERASA, WAPIENNIK, OKRES, ŁAZANKI, SEKCIARSTWO, KOLBA, REKLAMANT, STAŁA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, UKŁAD HORMONALNY, ŚWINIARKA, MIENIE ZAMIENNE, ANOMALIA MAGNETYCZNA, BIOSFERA, KWASZARNIA, SZORTHORNY, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, APLEGIER, POKÓJ LEKCYJNY, SPECJALISTA, WYMIOTY, CIOS PROSTY, PRĄD GALWANICZNY, KORBACZ, MOC, RADIOELEKTRYKA, WALASEK, MOTYW, JAMNIK, FLUWIOGLACJAŁ, MOHORYCZ, MASZYNA WYCIĄGOWA, WULWODYNIA, PRZEDPOLE, KARDAMON, PAUPER, STYLIKOWCE, PODKATEGORIA, DROGI RODNE, EGERIA, ZUPA NA GWOŹDZIU, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, ANKIETOWANY, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, DERBY, WYRACHOWANIE, ROZWÓJ ZARODKOWY, WIELKA BRYTANIA, FIZJOPATOLOGIA, TERMOGRAM, SERIALIZM, SNUTKA GOLIŃSKA, KRYSTALIZACJA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, RETRAKCJA, VOLKSDEUTSCH, TAPIR CZARNY, TRZEŹWOŚĆ, FLIRCIARA, AERODYNAMIKA, HERBATA BIAŁA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, ZAĆMIENIE, LÓD WŁÓKNISTY, INTERPRETACJA, WESTERN, RULETKA, BRANIE PRZYKŁADU, ILLOKUCJA, NASTROSZ LIPOWIEC, SAMOTNA MATKA, OSET SIWY, KRUCZYNA WIELKA, EKSPERTKA, OBSZAR, KOPROFAG, SWOJAK, AUTSAJDER, NABYTEK, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ENERGIA GEOTERMALNA, GŁOGOWIEC, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, DOBA, FREIBERGER, REALIZM MAGICZNY, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KAPISZONÓWKA, STRÓJ WIECZOROWY, PORNOGRAFIA TWARDA, ŚLIWA WĘGIERKA, TRZECIE OKO, KRYSZTAŁ, WZROST GOSPODARCZY, LUBASZKA, ASTROLOGIA, DĘTKA, STROIK, KING, SCYT, TOROS, OBEJMA, BYSTROŚĆ, UKRES, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, PALISADA, ROŚLINA FOSYLNA, SAMODZIERŻCA, ZROBIENIE RUCHU, POJAZD SILNIKOWY, ŁAŃKA, ŻARŁACZ, ELEKTRONIKA, PROMINENCJA, LENIWIEC BRUNATNY, ZAŚCIANEK, WYWROTKA, KISIEL, WYWROTKA, BADANY, PIEZOMAGNETYK, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ŚWIATŁO DZIENNE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, MIEDNICZKA, AMORY, TRAF, STOSUNEK PRZERYWANY, MAORYJSKI, BÓBR, GRUBY ZWIERZ, ZDATNOŚĆ, OBSZAR ALIMENTACYJNY, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, MNOŻNA, MOTYLEK, KOKOSZ, DZIADZIENIE, ŁOWCA TALENTÓW, ZESTAWIENIE, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, BYTOWNIT, PRZEŚLADOWANIE, INTUICYJNOŚĆ, ARGENTYNOZAUR, ROZSADNIK, JADŁOSPIS, JASŁO, ISTOTA ZBITA, BIOGERONTOLOGIA, JURA POLSKA, KOPROFAGI, USTAWA PRAGMATYCZNA, MAGNEZJA BIAŁA, AMANT, WODA PO KISIELU, GEN SKACZĄCY, SEKTOR PUBLICZNY, ŻABKA, AGNOSTYCYZM, KAPOK, SZANIEC, WSZECHMOC, CIĄGUTEK, RADIACJA ADAPTATYWNA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, DIAGRAM KWIATOWY, LIDO, SZAJBUSKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, BEDŁKA FIOLETOWA, POLITYKA BUDŻETOWA, GAZ ELEKTRONOWY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KŁOSEK, ŻYWIOŁOWOŚĆ, DOJŚCIE, ELITARYSTA, CZERNINA, DERBY, BIGOS, MASA KAŁOWA, PULPIT, BAR MICWA, NIEWIDKA, SETER, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, BOCZNIAK, GOSPODARKA RYNKOWA, HOMOGENIZATOR, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, RUDZIK, PROSTNICA, KNEBEL, SMAR MASZYNOWY, CZŁOWIEK PIÓRA, KĄT PEŁNY, LEBIODA, MIĘKISZ POWIETRZNY, MIEDNICA, MASTOLOGIA, SERDECZNIK POSPOLITY, PODUSZKOWIEC, LEWOSKRZYDŁOWY, PLEŚNIAWKA, PRZYTULIA, NIEOBLICZALNOŚĆ, DOMINACJA PEŁNA, INFORMACJA, AFRODYZJE, ZARZUCAJKA, MODEL REDUKCYJNY, PRZYTUŁEK, UMBRA, NOC, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KONTRDEMONSTRACJA, PUNKT, NASADA, ALIENISTA, DELAWIRDYNA, TELEFON ZAUFANIA, LĄG, ADAPTER CUMOWNICZY, GŁAGOLICA, ALTANNIK ŻÓŁTOSKRZYDŁY, DROGA KROPELKOWA, GROTESKA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, BIUSTONOSZ, PLANKTON, WKRĘTKA, NAPALENIEC, BAJECZNOŚĆ, TURBINA RUROWA, ŚWIT CYWILNY, AKWARYSTYKA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, JUDASZ, SFERA GWIAZD STAŁYCH, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, TRÓJKĄT EULEROWSKI, CZAS, SARONG, SZORSTKOŚĆ, ETERYCZNOŚĆ, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, ELMERA, TEREN ZIELENI, PRÓŻNOWANIE, GAJOWIEC ŻÓŁTY, ?KOŃ TORYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.457 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WBP - RASA ŚWINI DOMOWEJ, KTÓRA UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ W WYNIKU WIELOLETNIEJ HODOWLI ŚWINI WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ (WBA) I BIAŁEJ OSTROUCHEJ (WYHODOWANEJ W NIEMCZECH Z WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ Z DOLEWEM KRWI ŚWINI ŚREDNIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WBP - RASA ŚWINI DOMOWEJ, KTÓRA UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ W WYNIKU WIELOLETNIEJ HODOWLI ŚWINI WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ (WBA) I BIAŁEJ OSTROUCHEJ (WYHODOWANEJ W NIEMCZECH Z WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ Z DOLEWEM KRWI ŚWINI ŚREDNIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA wbp - rasa świni domowej, która ukształtowała się w wyniku wieloletniej hodowli świni wielkiej białej angielskiej (wba) i białej ostrouchej (wyhodowanej w Niemczech z wielkiej białej angielskiej z dolewem krwi świni średniej białej angielskiej) (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA
wbp - rasa świni domowej, która ukształtowała się w wyniku wieloletniej hodowli świni wielkiej białej angielskiej (wba) i białej ostrouchej (wyhodowanej w Niemczech z wielkiej białej angielskiej z dolewem krwi świni średniej białej angielskiej) (na 23 lit.).

Oprócz WBP - RASA ŚWINI DOMOWEJ, KTÓRA UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ W WYNIKU WIELOLETNIEJ HODOWLI ŚWINI WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ (WBA) I BIAŁEJ OSTROUCHEJ (WYHODOWANEJ W NIEMCZECH Z WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ Z DOLEWEM KRWI ŚWINI ŚREDNIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WBP - RASA ŚWINI DOMOWEJ, KTÓRA UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ W WYNIKU WIELOLETNIEJ HODOWLI ŚWINI WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ (WBA) I BIAŁEJ OSTROUCHEJ (WYHODOWANEJ W NIEMCZECH Z WIELKIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ Z DOLEWEM KRWI ŚWINI ŚREDNIEJ BIAŁEJ ANGIELSKIEJ). Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x