LICZBA OKREŚLAJĄCA, ILE PROTONÓW ZNAJDUJE SIĘ W JĄDRZE DANEGO ATOMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICZBA ATOMOWA to:

liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZBA OKREŚLAJĄCA, ILE PROTONÓW ZNAJDUJE SIĘ W JĄDRZE DANEGO ATOMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.052

HOHENZOLLERNOWIE, DOBRY ZNAJOMY, BÓL, TWIERDZENIE ZERMELO, GORZELNIA ROLNICZA, WĘZEŁ ZARODKOWY, ODKRYCIE, GATUNEK INWAZYJNY, FLISAK, NIEPRZYJACIEL, MONARCHIANIZM, POPRZEDNICA, WOŁOSKI, ADLER, SMAR MASZYNOWY, MIĘTA KĘDZIERZAWA, TERCJA OBRONNA, BRODACZ MONACHIJSKI, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, OŚRODEK AKADEMICKI, SZEREG HOMOLOGICZNY, ŁOKIEĆ TENISISTY, TECHNIKA OLEJNA, BIBLIOTEKA GENOWA, OBCIĄŻNIK, KOKILKA, ODJEMNA, PRZODEK, RADIOGALAKTYKA, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, WIZJER, LICZBA PIERWSZA, OKRUSZEK, OZIMINA, ENERGIA GEOTERMALNA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, ZESPÓŁ TUMARKINA, SARABANDA, ŻÓŁTACZKA, POZBYWANIE SIĘ, OLEJ SMAROWY, ERA AFITYCZNA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, POŁOŻNICTWO, ZUPA Z GWOŹDZIA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, ŻELAZNE PŁUCO, MEJLOWANIE, OSOBISTOŚĆ, POLSKOŚĆ, PRĄD STAŁY, SPIRALA HIPERBOLICZNA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, CHRZAN, LUSTRO, INDOS, TŁO, ROZPIERACZ, FAUNISTYKA, ZESPÓŁ DRAVET, MYSZ ZAROŚLOWA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KOMBINACJA, TYFLOPEDAGOGIKA, BOTULIZM PRZYRANNY, ŁUPEK, ŻABA, GALARETKA, CZEPNOŚĆ, BIAŁA DIETA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, SUFFOLK PUNCH, CHEMIA NIEORGANICZNA, POMPA GŁĘBINOWA, CHOROBA ZARAŹLIWA, LICZBA ZŁOŻONA, NABYTEK, JEŻOWCE, ZNACZENIE, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, KOCIEŁ, CHRONICZNOŚĆ, PINGWIN ADELI, KOZIOŁ, CHOROBA FONGA, GLIZA, TEMPO, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, TACIERZYŃSKI, FILM PŁASZCZA I SZPADY, SPÓŹNIALSTWO, WETERYNARKA, FOTEL ROZKŁADANY, IZOLATKA, SUBKONTRAKT, PRZELOT, PODKŁADKA, GEODETA, SZATA GRAFICZNA, OSTRYGOJAD, SZTAJEREK, RUCH RELIGIJNY, MATOWOŚĆ, EUCHARYSTIA, PIJALNIA, MECHANIKA NIEBA, DOBB, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, OBROŻA, SEPTYMOLA, DELFIN, ŚLIZGAWICA, SŁÓWKO, ZADRAPANIE, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, NALOT, STROLLER, OBWÓD REZONANSOWY, AKREDYTOWANIE SIĘ, GROOMING, MUSZLA, ZUPKA CHIŃSKA, UNIKAMERALIZM, AKCENT, PIJAWKA, METATEZA, SAWANTYZM, ODGRYWKA, SKANDYNAWISTA, INDYWIDUALNOŚĆ, DNA MOCZANOWA, MARSZ, JAŚMIN, DAMULKA, WYSPA WULKANICZNA, WZROST, AEROLOGIA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, MIRAŻ, EROZJA GENETYCZNA, TEMPERATURA CURIE, ALARM SZALUPOWY, CZUMAK, EWOKACJA, OSTROKÓŁ, EFEKT ZATŁOCZENIA, RPG, DWUDZIESTA CZWARTA, DRAMAT HISTORYCZNY, CIĘŻAR DOWODU, PANEL ADMINISTRACYJNY, PAKARZ, ZACHOWANIE, PANAMA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, KONTEMPLATOR, HALABARDA, ŚWIATŁO ZIELONE, PŁETWA, LITEWSKI, TRANSPOZYCJA, GALIARDA, TELLUREK, RĘCZNOŚĆ, TEMAT, ATOMISTA, WOK, MIĘSO, CZĄSTKA, POLSKI, SZMALCÓWKA, POZWANY, BAR MICWA, CZARNA REAKCJA, BIBUŁKARKA, BUJDA NA RESORACH, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, KOMEDIALNIA, AMBIPLAZMA CIĘŻKA, MIS, WSPÓŁUCZEŃ, KUC MERENS, WEZWANIE, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, MIRAŻ, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, BATERIA, CMENTARZ GRZEBALNY, AUTOHEMOTERAPIA, KAROLINGOWIE, NARZĘDZIE, STYL FORMULARNY, DEZINSTALACJA, IMIĘ, INFOBOX, OBSŁUGIWANIE, NAPIERANIE, CHOCHOŁ, SŁUPEK, WYTAPIALNIA, GRUBA ZWIERZYNA, RYNEK LOKALNY, SILNIK SPALINOWY, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, GNIAZDO NASIENNE, REGLAN, ROZWÓJ, OBSADA ETATOWA, OGON, MILCZĄCA ZGODA, BIEGUN GALAKTYCZNY, INCYDENTALNOŚĆ, BÓB KOŃSKI, SZYMEL, RUCH, AKCJA, ŚRODKOWOŚĆ, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, TERENOZNAWCA, MROCZEK POSREBRZANY, DISACHARYD, IMMUNOPATOLOGIA, WOLNY ZAWÓD, ŻÓŁW PROMIENISTY, TRUFLA, ZWROT, WŁÓKNIAK MIĘKKI, OSZOŁOM, CYKLON, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, SKŁADANKA, ORGANIZM MODELOWY, PRAWOZNAWCA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, STYL IZABELIŃSKI, SCHWANNOMA, ESKORTA, NASTAWNOŚĆ, HARMONIJKA USTNA, BRZEG, SUPERNOWE, NADZIEJA MATEMATYCZNA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, AKOMODACJA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, RADIANT, HEBAN, ALTERNARIOZA, ODRUCH RZEPKOWY, IMID, JURYSDYKCJA, BOJOWOŚĆ, OCHOTNIK, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, PISMO WĘZEŁKOWE, KOŻUSZYSKO, MOŁOTOW, PRZYPŁYW, KOSZT RODZAJOWY, KARKAS, PATYK, POWTARZALNOŚĆ, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, ZYGOTARIANIN, RASZKA, KONSONANTYZM, APLEGIER, BINDA, MIŁOŚĆ, REPOZYCJA, KOD ALFANUMERYCZNY, KOSZATNICZKA, KOŃ BERBERYJSKI, DYPTYCH, NIEDYSKRETNOŚĆ, BAJDA, MORESKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MIŚ, KK, ZWÓJKI, INSTAGRAMERKA, SZYSZKA, PRZECIĘTNIACTWO, WKŁAD, GĄSKA ZDRADLIWA, KRAKELURA, BABA JĘDZA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, DOBRO PUBLICZNE, KULTURA JĘZYKA, WĄŻ, KOŃ LUZYTAŃSKI, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, PARLAMENT, ?DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.052 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LICZBA OKREŚLAJĄCA, ILE PROTONÓW ZNAJDUJE SIĘ W JĄDRZE DANEGO ATOMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LICZBA OKREŚLAJĄCA, ILE PROTONÓW ZNAJDUJE SIĘ W JĄDRZE DANEGO ATOMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICZBA ATOMOWA liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICZBA ATOMOWA
liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu (na 13 lit.).

Oprócz LICZBA OKREŚLAJĄCA, ILE PROTONÓW ZNAJDUJE SIĘ W JĄDRZE DANEGO ATOMU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - LICZBA OKREŚLAJĄCA, ILE PROTONÓW ZNAJDUJE SIĘ W JĄDRZE DANEGO ATOMU. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast