DACH DWU- LUB CZTEROSPADOWY, W KTÓRYM KAŻDA Z POŁACI SKŁADA SIĘ CO NAJMNIEJ Z DWÓCH CZĘŚCI WYDZIELONYCH ZAŁAMANIEM, USKOKIEM, GZYMSEM LUB ŚCIANKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DACH ŁAMANY to:

dach dwu- lub czterospadowy, w którym każda z połaci składa się co najmniej z dwóch części wydzielonych załamaniem, uskokiem, gzymsem lub ścianką (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DACH DWU- LUB CZTEROSPADOWY, W KTÓRYM KAŻDA Z POŁACI SKŁADA SIĘ CO NAJMNIEJ Z DWÓCH CZĘŚCI WYDZIELONYCH ZAŁAMANIEM, USKOKIEM, GZYMSEM LUB ŚCIANKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.463

JASKÓŁKA, PRZYWÓZ, FORMA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, PIZZERIA, WISZOR, ŻABA DALMATYŃSKA, SMOCZA KREW, NIEOCZYWISTOŚĆ, HELING, OKRES NOWORODKOWY, CZYSZCZARNIA, ZARZUCAJKA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, KARTAGIŃSKI, SKOK, LIPA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, ROŻEK, BEZA, KOŃ APPALOOSA, MATRONA, OSKARŻENIE, JĘZYK TAGALSKI, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, RYTM, MAPA, FAKSYMILE, JEDNOSTKA NAUKOWA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, WPUST, BACH, SHONEN-AI, KABINA, PRZYPŁYW, POMURNIK, HADŻ, ŁUK, CHOROBA RUBARTHA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, SMOLUCH, PRZEDŁUŻACZ, SAMOGŁOSKA, DYMKA, GENUA, NADZORCA SĄDOWY, CELIBAT, MONTAŻ, WEKTOR, PUNKT GASTRONOMICZNY, KALENICA, KORONA, SAMOUNICESTWIENIE, MŁODZIEŃCZOŚĆ, GRIGORIJ POTIOMKIN, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, MATECZNIK, ODPŁATA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, MECENAT, ESKORTA, KASZUBKA, POLSKOŚĆ, MECZ, KAMIEŃ, BINDA, KAWA MIELONA, MANATY, JELEC, CYGANKA, KOALICJANT, POWAGA, POPIELNIK, AWANTUROWANIE SIĘ, CZŁOWIEK PIÓRA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, LAMPA NAFTOWA, SZATA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, FRAKCJA, RADIOBIOLOG, PAROWIEC, GOŚĆ, TIPI, BASZTAN, KACAPSKI, STROLLER, SERCÓWKA, IMPRESJA, PTASZYNA, TAKSON MONOTYPOWY, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, SUBIEKTYWISTA, CHOCHOŁEK, ROZTOPY, LUCERNA, ERA AFITYCZNA, FANTOM, KUPER, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, TRÓJKĄT, TOM, KARLIK WIĘKSZY, BALET, KONTENER, KUPNO, POWSTANIE, CYPR, CIŚNIENIE, MIOPATIA ALKOHOLOWA, OSTRY DYŻUR, CYKL EKONOMICZNY, MASA SPOCZYNKOWA, KOMA, INFORMACJA, PŁYTA PILŚNIOWA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, FAZA ANALNA, BENCHMARK, ZASTRZYK, DEINSTALACJA, KEM, PĘDRAK, OSKÓREK, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PIĘCIOGROSZÓWKA, BLIŹNIACZOŚĆ, HARD CORE, BARCHAN, BARWY PAŃSTWOWE, WANIENKA, TSUNAMI, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, DOMINACJA PEŁNA, OŚLA CZAPKA, ASIEJEW, KOSMOS, NAWÓJ, INSTANCJA, ZAŻALENIE, BAZA TRANSPORTOWA, PLANETOIDA, PIKA, BIBUŁKARKA, DRUGA BRODA, KALWARIA, OBŻER, TYKA, STRZAŁ, PROTETYKA, SELSYN, PATOGENICZNOŚĆ, MARKETING PARTNERSKI, EXPRES, ŁUPEK BENTONITOWY, BATALION, TYTOŃ, ODPŁYW, ASTRAGAL, MLEKO, POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, IMPRESYWNOŚĆ, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, SASZETKA, MENUET, RODODENDRON, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, INTERNUNCJUSZ, OSTRY KURS, KOCIOŁ, HB, MIKOZA, PIEC, INWOLUCJA, WĘZEŁ KOLEJOWY, KAPLICA CHRZCIELNA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, KONKURS, MURMAŃSK, NARKOLEPSJA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, TALERZE, IZOLATKA, KACZKA, FAŁD, MATOWOŚĆ, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, TYMPANON, SAGAN, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, GOŁĄBECZEK, OKA, GRYZIPIÓREK, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, NIEDBAŁOŚĆ, OBIBOK, OPAŁ, STADIONIK, GEOGRAF, OBIEG GWIAZDOWY, PORÓD KLESZCZOWY, KOSMETYK, GOŹDZIK, GRUNCIK, NUGAT, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, PERIOD, KONCERT, TAMILSKI, WSTECZNICTWO, ASTRONOM, WARIACJE, ANATOMIA, STEROWNIK URZĄDZENIA, DOLOT, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, NIEBIOSY, ENDOPSAMMON, ZAUWAŻALNOŚĆ, MINISTERSTWO, BEARS, PĘTLA, NAKŁADKA, KOGUT GALIJSKI, BANDOLIER, ŁOWCA, ŻAREŁKO, PEPINIERA, GĘBA, STRZAŁ, OPERA, MIGRACJA PLANETARNA, KRATKA, ZASUWNICA, GALISYJKA, NARYS KWIATOWY, RETENCJA, KISIEL, KACZAN, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, SPRAY, DOKTOR, ASYSTA, WŁADZUCHNA, NAPAŚĆ, STEREOTAKSJA, WEGETACJA, BARWA POCHODNA, LIST PASTERSKI, POJAZD CZŁONOWY, GRUBA RYBA, OWCE, DWUCUKIER, KARTUZJA, NEPAL, IDEAŁ PIERWSZY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, POPRZEDNIK, WYSEPKA, MISKA, KULTURA MATERIALNA, STOWARZYSZENIE, KSIĘGA METRYKALNA, ROZROST, MEANDER, DRZWI HARMONIJKOWE, PLUTON, HANOWER, KONSTABL, EONIZM, WZNIESIENIE, MASZYNA DO PISANIA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, PLUJKA, ELEGIA, KRUSZYNA, KAUCZUK BUTYLOWY, RDZA, PAS POOPERACYJNY, BUKACIARNIA, PAŃSTWO TOTALITARNE, DRUT, ŁUŻYCKI, OWOC, FORMACJA, LIS POSPOLITY, OBRÓT SPECJALNY, KLOZET, IMID, ROZLUŹNIENIE, DEZABIL, PAPUGA, INFORMACJA, HIPOTEKA, IGŁY, IKAR, WINIETA, MUR, ?ORGANDYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DACH DWU- LUB CZTEROSPADOWY, W KTÓRYM KAŻDA Z POŁACI SKŁADA SIĘ CO NAJMNIEJ Z DWÓCH CZĘŚCI WYDZIELONYCH ZAŁAMANIEM, USKOKIEM, GZYMSEM LUB ŚCIANKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DACH DWU- LUB CZTEROSPADOWY, W KTÓRYM KAŻDA Z POŁACI SKŁADA SIĘ CO NAJMNIEJ Z DWÓCH CZĘŚCI WYDZIELONYCH ZAŁAMANIEM, USKOKIEM, GZYMSEM LUB ŚCIANKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DACH ŁAMANY dach dwu- lub czterospadowy, w którym każda z połaci składa się co najmniej z dwóch części wydzielonych załamaniem, uskokiem, gzymsem lub ścianką (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DACH ŁAMANY
dach dwu- lub czterospadowy, w którym każda z połaci składa się co najmniej z dwóch części wydzielonych załamaniem, uskokiem, gzymsem lub ścianką (na 10 lit.).

Oprócz DACH DWU- LUB CZTEROSPADOWY, W KTÓRYM KAŻDA Z POŁACI SKŁADA SIĘ CO NAJMNIEJ Z DWÓCH CZĘŚCI WYDZIELONYCH ZAŁAMANIEM, USKOKIEM, GZYMSEM LUB ŚCIANKĄ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DACH DWU- LUB CZTEROSPADOWY, W KTÓRYM KAŻDA Z POŁACI SKŁADA SIĘ CO NAJMNIEJ Z DWÓCH CZĘŚCI WYDZIELONYCH ZAŁAMANIEM, USKOKIEM, GZYMSEM LUB ŚCIANKĄ. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast