CZĘŚĆ PERSONELU INSTYTUCJI LUB FIRMY, ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGIWANIE URZĄDZEŃ LUB LUDZI (KLIENTÓW BĄDŹ PETENTÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSŁUGA to:

część personelu instytucji lub firmy, odpowiedzialna za obsługiwanie urządzeń lub ludzi (klientów bądź petentów) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBSŁUGA

OBSŁUGA to:

wykonywanie pracy polegające na realizowaniu zadań przez pracownika względem petentów lub klientów firmy bądź instytucji (na 7 lit.)OBSŁUGA to:

wykonywanie czynności niezbędnych do właściwego działania danego urządzenia (na 7 lit.)OBSŁUGA to:

personel lokalu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PERSONELU INSTYTUCJI LUB FIRMY, ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGIWANIE URZĄDZEŃ LUB LUDZI (KLIENTÓW BĄDŹ PETENTÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.253

KIŚĆ, HALOGENEK ALKILOWY, GRUCZOŁ ROZRODCZY, DANSKER, RADA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, KSIĘGA HODOWLANA, GWAJAK, JEDWAB OCTANOWY, ANIOŁEK CHARLIEGO, ASTROTURFING, PRĄTNIKOWCE, REKWIZYCJA, TOR, ICHTIOFAUNA, PRAWO ZATRZYMANIA, TYMBALIK, WINDA, DECHA, KITAJ, ĆWICZENIA, SZKLANY SUFIT, FLEBODIUM ZŁOCISTE, KOŁNIERZ, ODDZIAŁ, BIEG PRZEŁAJOWY, PODOKARP, PANTALONY, GABINET, PIRANIA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, WAGNER, KONCENTRAT, SERPENTYNA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, OSTRA AMUNICJA, KATAFALK, PIÓRO, PESZT, DOKTOR, MOST PONTONOWY, DEMONTAŻ, WSPÓLNOTA, MAKINTOSZ, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ZAPALENIE, ORLĘ, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, DZYNDZEL, PRZEPAD, SAUTE, PIELGRZYM, KROK NAPRZÓD, RZEPKA, FUNKCJA, RÓŻOWA LANDRYNKA, NIEWOLNIK, LINIA SPEKTRALNA, AKROBACJA, PRZEWIDYWANIE, BUM, HAPPY HOUR, KAMERA, PIESZEK, KILOMETR NA SEKUNDĘ, HIPODROM, PAS POOPERACYJNY, KLAPKA, SIATKA, PRZEDROŚLE, ASCEZA, MRAD, STRZAŁKA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, ZAKRĘT, CIELICZKA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, KLAMRA, DUPKA, KAFTAN, WARKOCZ, MILCZĄCA ZGODA, KARRUKA, BULAJ, PRZERYWACZ, DŻEM, OŚWIADCZENIE, TYKA, FEJHOA, MANICA, SIEROTA ZUPEŁNY, SZKIELET, STILON, KIERKI, SALA, HYDROFON, OCEMBROWANIE, SKANDYNAWSKOŚĆ, GRAMOWID, SYSTEM SYMBOLICZNY, JAN, TWARZ, WYRÓB TYTONIOWY, SYSTEM ENERGETYCZNY, LOJALISTA, SKOPEK, KOTLARNIA, NAPÓJ, POCHODNIK, PIERŚ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, COKÓŁ KONTYNENTALNY, PRZYSZŁOŚĆ, BOM, PIEZOMETR, POSZEWKA, MELASA, MARKIZA, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, DOLNOPŁAT, OLTP, PUPCIA, ROSZCZENIE REGRESOWE, BARK, PLEŚNIAK, ZDENERWOWANIE, BALSAM, SIWAK, ANDROID, GRADUAŁ, ZAWIŁOŚĆ, PODATEK TONAŻOWY, POWSINOGA, POSTĘP TECHNICZNY, WŁADZUCHNA, TRZYNASTKA, SAMPAN, INFOBOKS, WIDZOWNIA, ANTYKWARK, NAKŁAD, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, EMISJA WTÓRNA, SKAJLAJT, SZMAT, HLAK, MARINA, PŁUCA, GWAŁT, KOTERIA, TERYNA, SKORUPA ZIEMSKA, RASTER, TĘPOLISTKA, BŁĄD ATRYBUCJI, PATRON, DRUGIE DNO, TONAŻ, WIWAT, OPŁATA ADIACENCKA, ESDEK, SZASZŁYKARNIA, TOPENANT, KET, OC, LIST ZASTAWNY, OBUCH, FIZJOLOGIA, ŁZAWNIK, JAŁOWIEC POSPOLITY, KWARTAŁ, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, BAGAŻOWY, CZARKA, DASHI, STREAMING, DYSCYPLINA, ASOCJALNOŚĆ, STANDARD EMISYJNY, FARMAKOTERAPIA, KIEŁZNO, MYŚL, ZACHÓD, TROP, TYP, EMAKIMONO, CHEKKER, KARTANA, POKÉMON, LITOSFERA, PRZYSIÓŁEK, EKSPANDER, SAMOCHODZIARZ, ZAKWAS, TELEKONWERTER, FOTOJONIZACJA, GODZINA, DZIECIACZEK, BAZA TRANSPORTOWA, SIEDZISKO, OPAD, PLATFUS, STAN POSIADANIA, CZŁON PODRZĘDNY, SPOIWO BUDOWLANE, METODA KARTOGRAMU, PASIERB, POPRZEDNIK, JĘZYK, FANTOM, ŻÓŁW OLIWKOWY, BUTYL, SŁODZIAK, ŻUŻLOBETON, CZĘŚĆ WSPÓLNA, OFICER NAWIGACYJNY, DUET, GAMA, HACJENDER, DEINSTALACJA, SPÓD, IZBA ROZLICZENIOWA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, SYNTETYK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, GENERACJA, PINGLE, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, SUW, CIAŁO MIGDAŁOWATE, GALÓWKA, FOKI, PANEWKA, PRÓBKA, ANGINA MONOCYTOWA, ŁĄCZNIK, OMEN, PRZECIWUTLENIACZ, STOPA, OPERATOR, STALLA, PIERWSZA DAMA, OCHRONA, MÓŻDŻEK, KOŁPAK, KOMANDOR, PEDOFILIA, HERB, FLEGMA, NULLIPARA, IDEAŁ PIERWSZY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, CZARNY DĄB, JELEŃ WSCHODNI, WYJEC CZERWONY, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, PURUSZA, PANKREATYNA, DZIERŻAK, FACSIMILE, MECHANIZM ODPALAJĄCY, DRAPIESTWO, GERMAŃSKOŚĆ, MALARSTWO FIGURATYNWE, WANIENECZKA, BIAŁE MIĘSO, BUDOWLA OBRONNA, NOS, PLANETKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, WSTĘP, KORYFEUSZ, SKAŁA MAGMOWA, DRYBLING, ŁĄCZNOŚĆ, KOZIA NÓŻKA, TWINNING, RADA, RZECZ, ZASUWA, TINA, KOJARZENIE, POTENCJAŁ, KAUKAZ, SPAMIK, DZIAŁ, PIŁA, SPÓJNIK WYNIKOWY, WOLNY ZAWÓD, MAJDANIARZ, BEZGŁOŚNOŚĆ, PRZECIER, WYBRYK NATURY, MAJĄTEK NIERUCHOMY, BOMBA WODOROWA, NEOGOTYK, POMYŁKA, WYPALANKA, ?TURBULENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.253 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PERSONELU INSTYTUCJI LUB FIRMY, ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGIWANIE URZĄDZEŃ LUB LUDZI (KLIENTÓW BĄDŹ PETENTÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PERSONELU INSTYTUCJI LUB FIRMY, ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGIWANIE URZĄDZEŃ LUB LUDZI (KLIENTÓW BĄDŹ PETENTÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSŁUGA część personelu instytucji lub firmy, odpowiedzialna za obsługiwanie urządzeń lub ludzi (klientów bądź petentów) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSŁUGA
część personelu instytucji lub firmy, odpowiedzialna za obsługiwanie urządzeń lub ludzi (klientów bądź petentów) (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PERSONELU INSTYTUCJI LUB FIRMY, ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGIWANIE URZĄDZEŃ LUB LUDZI (KLIENTÓW BĄDŹ PETENTÓW) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZĘŚĆ PERSONELU INSTYTUCJI LUB FIRMY, ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGIWANIE URZĄDZEŃ LUB LUDZI (KLIENTÓW BĄDŹ PETENTÓW). Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x