CZĘŚĆ MASZYNY PAPIERNICZEJ, Z KTÓREJ POD CIŚNIENIEM WYPŁYWA STRUMIEŃ WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRYSKAWKA to:

część maszyny papierniczej, z której pod ciśnieniem wypływa strumień wody (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRYSKAWKA

TRYSKAWKA to:

prosty przyrząd laboratoryjny służący do podawania małych lub średnich ilości płynu metodą natryśnięcia strumieniem pod lekkim ciśnieniem, ale bez precyzyjnego odmierzania ilości (na 9 lit.)TRYSKAWKA to:

mały zewnętrzny otwór skrzelowy występujący u wielu gatunków ryb kostnochrzęstnych i niektórych spodoustych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MASZYNY PAPIERNICZEJ, Z KTÓREJ POD CIŚNIENIEM WYPŁYWA STRUMIEŃ WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.530

SYFON, PRĄD ELEKTRYCZNY, KOREK, KUREŃ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, MASKARADA, SERIA KWALIFIKACYJNA, KLAUZURA, WOSKOWOŚĆ, PITA, REKORDER, HEŁM TURNIEJOWY, POMPA STRUMIENIOWA, LIMBUS, WIEK, ZGROMADZENIE, ŻALE, ALTERNAT, PIERWSZA KOMUNIA, SŁONIARNIA, CZARNA ROBOTA, RDZEŃ, STAN OSTRZEGAWCZY, ŻYZNOŚĆ WODY, KARLIK SZPONIASTY, TREPAK, TEMPERATURA ROSY, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, KRĄŻENIE PŁUCNE, PALOLO, SZLAUF, SŁOMIANA WDOWA, MODUŁ SERWISOWY, CO, NUMER DOSTĘPOWY, YURI, NAPLECZNIK, MIKRONEZJA, PRZEDNÓŻEK, SOŁECTWO, BRZECZKA PIWNA, SPADKOBIERCA, WYTWÓRSTWO, KANALIZACJA DESZCZOWA, KONTAKT, CHŁOPAK DO BICIA, MITSUBISHI, PRZYNALEŻNOŚĆ, NIEOBFITOŚĆ, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, REAKCJA SPRAWCZA, WOREK, DRZEWO OWOCOWE, PRIORYTET, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, SZKAPLERZ, STROFA, RZEŹBA, ZŁOTA FUNKCJA, EPOKA, KONCERT, OKRĘŻNICA, MAGNEZJA, ZAKOLE, PARAFRAZA, BATYPELAGIAL, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ŁOKIEĆ TENISISTY, AKCENCIK, OPUSZKA WĘCHOWA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, BLEŻNIA, KOPALINA LECZNICZA, CHARLESTON, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, FOTOKSIĄŻKA, NARAMIENNIK, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, MASZYNA INDUKCYJNA, BRUDNA BOMBA, LUSTRO FENICKIE, KOLEJ ŻELAZNA, MEMBRANA, BIOTOP, RYFLA, KOMORA MINOWA, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, JELEŃ BIAŁOWARGI, ANEKS, STOPA FUNDAMENTOWA, GOSPODARZ DOMU, OSTRONOS DŁUGOPŁETWY, PRZEPUKLINA UDOWA, ŻUWACZKA, TRAWERS, BALONET, PONUR, BATOMETR, ŚWISTUŁA, ZAWŁOKI, KLOCEK, NIEBOSKŁON, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ORCZYCA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, POSTĘP BIOLOGICZNY, CENA WYWOŁAWCZA, SKALA BLUESOWA, WĘZEŁ, GILOTYNA, LISOWCZYK, LITERAT, EKOSFERA, WIATRÓWKA, ODZIOM, CHOROBA PERTHESA, RETENCJA, BITWA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ŚCIANA WSCHODNIA, ŁATA, DWA OGNIE, PRZEWÓD, WIDEŁKI, ŚLUZA WAŁOWA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, ODPOWIEDŹ ODPORNOŚCIOWA, PAWLACZ, UMOWA O DZIEŁO, CZASZA, STOPIEŃ WODNY, PAMPANGA, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, POMPA ŁYDKOWA, MONOPOL, WSTECZNICTWO, TORPEDA AKUSTYCZNA, MINA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, NAPIĘTEK, ŻŁÓB POLODOWCOWY, CZERWIOCH, WARUGA, KOLUMNA MARYJNA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, DIAFRAGMA, PŁYWAK, LENIOWATE, MIECZNIK, PODSYP, WEDYZM, CZOŁO, OKRES WEGETACYJNY, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, FILTR KUBEŁKOWY, KARDAMON, BUZKASZI, PSYCHOBIOGRAFIA, TRYSKAWKA, GOSPODARKA WODNA, KELWIN, ROZDRABNIACZ, ZALESIE, KORONA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, JACHT ŻAGLOWY, ZESPÓŁ, TUŁÓW, MUNSZTUK, DIU, GRUNWALD, KANAŁ, PRZĄŚLICA, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, WASAL, DREWNIAK, NAWAŁNIK WILSONA, SPŁACHEĆ, CHOROBA ORMONDA, RYSOWNICA, KADŹ ZALEWNA, SKURWYSYN, ZAWIKŁANIE, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, BATALION WARTOWNICZY, CIAŁKO X, NANERCZ, ŚCIANA SZKIELETOWA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, STÓJKA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, ZALĄŻNIA, OCEAN, WEZBRANIE, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, FOKA, NADAWA, PUŁAP STATYCZNY, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, MALINIAK, KORONA, VOLKSDEUTSCH, POPELINA, CZARNA KSIĘGA, SWAP WALUTOWY, KOLĘDOWANIE, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, WALOŃSKI, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, MULTANY, PATROLOWIEC, OSETIA, ELEWON, CZERPNIA WODY, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, PRZEWÓD WODOCIĄGOWY, CZERPARKA, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, TEZA, SPIRYTUS SALICYLOWY, POLĘDWICA, DUPA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, PRĄD MORSKI, WITRYNA, CHA-CHA, PLEZJOPLEURODON, FILOZOFIA RELIGII, WNĘKA WĄTROBY, RUDA, JAKLA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, ŁOPATKA, MOWA POGRZEBOWA, POLARYZACJA JONOWA, TWÓR, ZWIERZĘ DOMOWE, BRYT, RAJA SIWA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, DROBNIACZKOWCE, OBRĘCZ BARKOWA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, IROKEZ, PŁONIWOWCE, KONIEC, WIERZCHOŁEK, RĘKA, DAMARA, LEMIESZ, MAPA GEOLOGICZNA, STYL DWORKOWY, ODZIOM, RUBRYKA, MATISSE, TURBINA OSIOWA, STOSINA, PŁOZA, SAMOTRAWIENIE, CHOROBA KAWASAKI, KYNOTERAPIA, ROTOR, OBSADA, SĄD PODKOMORSKI, VOLTEARA, CHOROBA OLLIERA, HERMENEUTYKA, FOTEL ROZKŁADANY, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, WIERTŁO, CECHA DYSTYNKTYWNA, NAPÓR, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, KLESZCZE, KWADRAT MAGICZNY, TEMPERATURA KELVINA, ROBOTY PRZYMUSOWE, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, TRIESTEŃSKA, GZYMSIK, DZIELNICA, ŁUPINA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ZRAZOWA, SZKODA MAJĄTKOWA, KOPIEC, REPRYZA, MATAMATOWATE, HORMON STEROIDOWY, CHOROBA DUHRINGA, REMONT BIEŻĄCY, ARCHOZAUROMORFY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, KONDYGNACJA, WYGŁOS ABSOLUTNY, ?NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.530 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MASZYNY PAPIERNICZEJ, Z KTÓREJ POD CIŚNIENIEM WYPŁYWA STRUMIEŃ WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MASZYNY PAPIERNICZEJ, Z KTÓREJ POD CIŚNIENIEM WYPŁYWA STRUMIEŃ WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRYSKAWKA część maszyny papierniczej, z której pod ciśnieniem wypływa strumień wody (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRYSKAWKA
część maszyny papierniczej, z której pod ciśnieniem wypływa strumień wody (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MASZYNY PAPIERNICZEJ, Z KTÓREJ POD CIŚNIENIEM WYPŁYWA STRUMIEŃ WODY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZĘŚĆ MASZYNY PAPIERNICZEJ, Z KTÓREJ POD CIŚNIENIEM WYPŁYWA STRUMIEŃ WODY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast