KRZYWA W PRZESTRZENI METRYCZNEJ ZAWIERAJĄCA NAJKRÓTSZĄ DROGĘ POMIĘDZY DOWOLNYMI DOSTATECZNIE BLISKIMI SOBIE PUNKTAMI, KTÓREJ NIE DA SIĘ JUŻ WYDŁUŻYĆ Z ŻADNEJ STRONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LINIA GEODEZYJNA to:

krzywa w przestrzeni metrycznej zawierająca najkrótszą drogę pomiędzy dowolnymi dostatecznie bliskimi sobie punktami, której nie da się już wydłużyć z żadnej strony (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZYWA W PRZESTRZENI METRYCZNEJ ZAWIERAJĄCA NAJKRÓTSZĄ DROGĘ POMIĘDZY DOWOLNYMI DOSTATECZNIE BLISKIMI SOBIE PUNKTAMI, KTÓREJ NIE DA SIĘ JUŻ WYDŁUŻYĆ Z ŻADNEJ STRONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.068

NEUROEKONIMIA, ZGRAJA, MIERNIKOWCOWATE, ULTRAPRAWICA, OTWÓR STRZAŁOWY, CHOROBA RITTERA, PODSTRONA, ZATRACENIE, KRA, CIEMNICA, SZLAGIER, KASKADA, METAMERIA, BYKI, ANTARKTYKA, KOMEDIANTKA, ZASADA PODCZEPIENIA, MAK NISKOMORFINOWY, INDOEUROPEJCZYK, KRAJALNIA, LEMUR WARI, MIĘSO, REZERWACJA, ADWOKAT DIABŁA, PARGAMIN, WAGA RZYMSKA, VOTUM SEPARATUM, CZERWONOKRZEW, CHYBOTLIWOŚĆ, ZBIORNIK, ZATKANIE DZIURY, GAP, MROK, SNOBISTYCZNOŚĆ, MNICH, SZKŁO WENECKIE, NIENATURALNOŚĆ, SĄD POLUBOWNY, POWRÓT, GZY, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, DRUMFILL, STOS PACIERZOWY, GWIAZDKA, SPRZEDAŻ, KOLEJNA WODA PO KISIELU, RUGBY, KOSMOS, DEATH METAL, MANDARYŃSKI, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, MRÓWNIKI, OSTRONOS WORKOWATY, KRAKOWIAK, NAPIERANIE, RZUT WOLNY, ADRESAT NARRACYJNY, KLIKOWOŚĆ, TEMAT, ŚWIT KALENDARZOWY, SZTUKA NAIWNA, ODGRYWKA, AUDIOTEKST, PIEC TYGLOWY, AMONAL, WĘŻYK, BUCZYNA NIŻOWA, DŁUGOŚĆ, GANG, WÓR, ROOIBOS, WIATRAK, EGZOTARIUM, KWADRANTYDY, OPENER, REJON, WORKOWCE, PROPORZEC, SADZE, HIPPIS, SKANER, OBJĘTOŚĆ, MAORYSKI, SKLEPIENIE BECZKOWE, FREE JAZZ, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, AS SERWISOWY, ROŚLINA OKRYWOWA, ZAPISOBIERCA, LORD, TELEFON, GEOGRAFIA, VAT, ŻABA ŚMIESZKA, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, POPYT, BRZYTWA, HALON, OLIGOFAG, WIĄZANIE, PROGRAM TELEWIZYJNY, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, KLAPA, TOR, IZDEBNIK, BEZBRONNOŚĆ, RIEMANN, PROMOCJA, POLEWANIE SIĘ, SAMOZATRATA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, DŻINN, TELENOWELA DOKUMENTALNA, ASNYKOWIEC, KARAFKA, MEDYCYNA NUKLEARNA, POSKROMICIEL, GAZOWY OLBRZYM, ŻEGLARZ, LUSTRO, DZIEŃ, ROŻEK, MASŁO, WIKARYZM, KRANIOLOGIA, JUWENALIA, ZŁUDA, PUSZCZALSKA, GIBANIE, PIĘTKA, ŚCISŁOŚĆ, PEDOFILSTWO, KANCONETA, JASKINIA LODOWA, HERMENEUTYKA, GARDZIEL, MILREJS, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, CYFROWA LINIA ABONENCKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ZAMIENIALNOŚĆ, WODOCIĄGOWNIA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, STRUKTURA DECYZYJNA, HRABINI, PODKŁAD KOLEJOWY, ZŁO, STAWONOGI, ENERGIA WYMIANY, ZAPAŁKA, LINIA HODOWLANA, LEJ POLARNY, BREW, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, BIOGEOGRAFIA, IKONOGRAFIA, ZWÓJ RDZENIOWY, NAWŁOĆ, LAJKONIK, STEROWANIE KRZEPKIE, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, SOLANKA, REWANŻ, AMATOR, POZIOM, KOLUMNA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, REWERS, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, NEANDERTAL, KONKLAWE, FALA WZROSTOWA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, PRAWORĘKI, ZUPKA CHIŃSKA, WYRZEKANIE, TYFLOSOLIS, TAŚMA MAGNETYCZNA, INFLACJA PŁACOWA, WPŁYWOWOŚĆ, COSPAR, KONTRAKT, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, NOWOTWÓR ŁAGODNY, NIEWYPAŁ, STW, PRAWY SIERPOWY, ASTRONAWIGACJA, KOMORNIK, MINIANKIETA, RUSKI, HIPOSTYL, ARENGA, ROK SYDERYCZNY, NULLIPARA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, IMMUNOGENETYKA, FIRMAMENT, MOTYW, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ŚWIADOMOŚĆ, WIDEOKONFERENCJA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, ORLĘ, PRALNIA CHEMICZNA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, CICHA MSZA, ŁUK KLASYCZNY, HUCULSKI, JĘZYK DAHALIK, MONOTOPIZM, SURREALIZM, KANAŁ RODNY, NIEAKTUALNOŚĆ, EKONOMIA ROZWOJU, WYCZARTEROWANIE, SZLACHTA CHORĄGWIANA, ORNITOLOG, FILAMENT AKTYNOWY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, PERYGLACJAŁ, KATECHUMEN, BŁONICA GARDŁA, NACIEK, PŁYTKA NAZĘBNA, CYGANOLOGIA, KISZKA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, RARYTASIK, NAUKA PRZYRODNICZA, PROTEROZUCH, SUBSKRYPCJA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, RAGLAN, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, CYWIL, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, EKRANOPLAN, SUPERPAŃSTWO, WIEK NIEMOBILNY, PLOTER TNĄCY, PARTIA ROSYJSKA, ERUPCJA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, KONSERWATOR ZABYTKÓW, REPERTUAR, BABIE LATO, PLAC, CZYRAK GROMADNY, WIRTUALIZACJA, PODKOWA, PENTIMENTO, MOTYW, BOLIMUSZKA, ASCETA, KUC MERENS, BĄBEL SPEKULACYJNY, ŚWIĘTÓWKA, APOLOGETYK, SYMBOL NIEOZNACZONY, DZIEWIĄTA FALA, KARBOKSYLAZA, MARGINES, UROJENIE KSOBNE, PAROLATEK, GĘSTOŚĆ KRYTYCZNA, WIATROWISKO, WCIĄGARKA, SIŁA WYŻSZA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, GARBATY ANIOŁEK, WIĘŹBA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, IMMUNOONKOLOGIA, STARÓWKA, ZASADA DOMINA, PRUSACZKA, GRUPA ROZWIĄZALNA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KRACH, REJTERADA, SADOWNICTWO, NOCEK ORZĘSIONY, WSCHODEK, BIOLA, STARY MALUTKI, CIEMNA ENERGIA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, EKSPERT, SPOCZYNEK, ORTOPTYK, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ?KILBLOKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.068 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZYWA W PRZESTRZENI METRYCZNEJ ZAWIERAJĄCA NAJKRÓTSZĄ DROGĘ POMIĘDZY DOWOLNYMI DOSTATECZNIE BLISKIMI SOBIE PUNKTAMI, KTÓREJ NIE DA SIĘ JUŻ WYDŁUŻYĆ Z ŻADNEJ STRONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZYWA W PRZESTRZENI METRYCZNEJ ZAWIERAJĄCA NAJKRÓTSZĄ DROGĘ POMIĘDZY DOWOLNYMI DOSTATECZNIE BLISKIMI SOBIE PUNKTAMI, KTÓREJ NIE DA SIĘ JUŻ WYDŁUŻYĆ Z ŻADNEJ STRONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LINIA GEODEZYJNA krzywa w przestrzeni metrycznej zawierająca najkrótszą drogę pomiędzy dowolnymi dostatecznie bliskimi sobie punktami, której nie da się już wydłużyć z żadnej strony (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LINIA GEODEZYJNA
krzywa w przestrzeni metrycznej zawierająca najkrótszą drogę pomiędzy dowolnymi dostatecznie bliskimi sobie punktami, której nie da się już wydłużyć z żadnej strony (na 15 lit.).

Oprócz KRZYWA W PRZESTRZENI METRYCZNEJ ZAWIERAJĄCA NAJKRÓTSZĄ DROGĘ POMIĘDZY DOWOLNYMI DOSTATECZNIE BLISKIMI SOBIE PUNKTAMI, KTÓREJ NIE DA SIĘ JUŻ WYDŁUŻYĆ Z ŻADNEJ STRONY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - KRZYWA W PRZESTRZENI METRYCZNEJ ZAWIERAJĄCA NAJKRÓTSZĄ DROGĘ POMIĘDZY DOWOLNYMI DOSTATECZNIE BLISKIMI SOBIE PUNKTAMI, KTÓREJ NIE DA SIĘ JUŻ WYDŁUŻYĆ Z ŻADNEJ STRONY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x