W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAF to:

w uproszczeniu - zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRAF

GRAF to:

rodzaj wykresu obrazującego zależność między jakimiś wielkościami (na 4 lit.)GRAF to:

tytuł szlachecki (odpowiednik polskiego hrabiego)w dawnych Niemczech i innych krajach pozostających kiedyś pod panowaniem Świętego Cesarstwa Rzymskiego: Holandii, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Danii (na 4 lit.)GRAF to:

pisarz niemiecki (1894-1967); powieści antywojenne i krytykujące mieszczaństwo; „Jesteśmy więźniami”, „Spokojny człowiek” (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.744

REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, HUMANIZM, PARASZYT, BIEDRONKA, PRZEWODNICZKA, BIAŁE WINO, OJCZYZNA, ZMAGANIA, PRÓŻNIAK, CUDOTWÓRCZYNI, OCEANOTECHNIKA, SPRAWDZIAN, AFERA ROZPORKOWA, WYŁAM, ŻURAWINA, BANDYCKOŚĆ, WINA NIEUMYŚLNA, MYDLARZ, KAMIEŃ OZDOBNY, CHUTLIWOŚĆ, ZDOBYWCA, ZAKŁAD PRACY, MONOFAGI, NIEDYSPONOWANIE, ZAGADKA, MISKA, SZOK, ARPEGGIO, PASCHA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, WYSIĘK, TUNEZYJSKI, ZMIERACZEK NADMORSKI, PRZEDMIAR, DYSTYCH, PRERAFAELITA, TENDENCJA, ARETOLOGIA, GĘSIARZ, BRUDNICA NIEPARKA, OBRONA BAŁTYCKA, BASISTA, SKRĘTKOWCE, BIZNESWOMAN, FUZJA POZIOMA, HISTORIA SZTUKI, SENAT, KOMISUROTOMIA, ZAJĄKNIĘCIE, POZA, KOMANDYTARIUM, TETRAPTYK, MANIPULATOR, INWENTARZ ŻYWY, NIENARUSZALNOŚĆ, CHOROBA FRIEDREICHA, AUDIOTEKST, UCHO IGIELNE, PROZIAK, BIAŁKO PERYFERYJNE, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, RADIOBIOLOG, NIEPODZIELNOŚĆ, SYTUACJA DECYZYJNA, CHOROBA CAROLEGO, PARA ZASAD, MYŚLICIEL, ERA MEZOZOICZNA, ARMIA, PROKSEMIKA, GINEKOMASTIA, INTERPRETACJA, LOG, NIEODZOWNOŚĆ, REZYGNACJA, PŁYWACZEK, OKRUSZYNKA, MIĘDZYŻEBRZE, PRZECHOWALNICTWO, RZECZY OSTATNIE, PŁUG KOLEŚNY, SIEĆ NIWELACYJNA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, VIP, ODPŁATA, ARESZT, SEJM, PERIOD, FILEMON SZARY, ROKIETOWATE, STÓŁ GIMNASTYCZNY, POWTARZALNOŚĆ, KARMAN, TEGOROCZNOŚĆ, PRZEDSTAWIENIE, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, ŁAWICA SKALNA, PIÓRNIK, KATAKAUSTYKA, LETARG, REPUBLIKA BANANOWA, ZAWODOWSTWO, EGZEKUCJA KOMORNICZA, WCINKA, PRAWO DŻUNGLI, KARBIDÓWKA, OSTANIEC KRASOWY, ANTROPOLOG KULTUROWY, STAW OSADOWY, FEININGER, DUK, DWUSETKA, ADRES FIZYCZNY, TRENAŻER, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ZDANIE APODYKTYCZNE, FLORYSTA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PISMO RYSUNKOWE, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, ENDOPSAMMON, DUPOLIZ, POLANIE, STULEJARZ, CHŁONIAK BURKITTA, PRYSZNIC, IRAŃSKI, TEMPERATURA CURIE, SPRAWDZIAN, KOLARSTWO GÓRSKIE, BURSZTYNNIK, ROZMOWY W MAGDALENCE, KLAPA, AKAPIT, INGRESJA MORSKA, PASIAK, PREPAID, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, BREK, OŚRODEK, PRZYPŁYW, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, POKŁAD GÓRNY, STĘPKA PRZECHYŁOWA, PŁETWA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, SAMIEC, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, BAJT, LEMING, DEPRECHA, KOPROFIL, SPIĘTRZENIE, PRZYBŁĘDA, ZESTAWIK, ZAPIS, BAT, CYKL, APANAŻE, NIECHCIUCH, SKAŁA OSADOWA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, MONILOFITY, HRABIA, BRAZYLIJSKI, SUTEK, REDUKCJA, STREFA EKONOMICZNA, SZPIK KOSTNY, ZAKOLE, KOMUNIKACJA, UZUS, DOBRO NORMALNE, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, ROŚLINY TELOMOWE, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, BREW, WIATRAK, BATALION, DŻINGIEL, WZGLĄD, SONDA, HALOTRON, ALERGEN POKARMOWY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ŻÓŁTA KARTKA, SKORPIONY, WAGA SZALKOWA, NADPŁYNNOŚĆ, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, WRZENIE, STREFA PODKOSZOWA, AUTOTELICZNOŚĆ, PLEWA, TEORIA PERTURBACJI, KARELIA, KONTUR, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, REPERTUAR, DRAPIEŻNOŚĆ, MATEMATYK, STYL WILHELMIŃSKI, BIEDASZYB, TERCJA OBRONNA, STARORUSKI, PATOFIZJOLOGIA, SILNIK SPALINOWY, TAFTA, POLSKI, WYGIĘCIE, TYRYSTOR, CZYRAK GROMADNY, KURS, NAROST, MAKAKOKSZTAŁTNE, ASCETA, INSZA INSZOŚĆ, GRAFIKA, GUZEK MONTGOMERY'EGO, IRRADIACJA, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, KRATKA KSIĘCIA WALII, SIŁA WYŻSZA, PUNKT ZEROWY, KOSZATNICZKA, ZWARCIE SZEREGÓW, WĘZEŁ CIEPLNY, OTĘPIENIE, KRĄŻEK PRZESUWNY, FUTURE PROGRESSIVE, MOST PONTONOWY, CZEKOLADZIARNIA, OBSERWACJA, OGRÓD NATURALISTYCZNY, RYNEK PODSTAWOWY, MISKA, GOMORA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, EKSHIBICJONISTKA, SOLFUGI, PERFORMATYWNOŚĆ, WOLA, SŁOIK, PŁAZY BEZOGONOWE, ŚLIZGAWKA, WYBORY POŚREDNIE, KWINTET SMYCZKOWY, MORS, TEREN, KONSERWIARNIA, KŁOPOTANIE SIĘ, WIDZENIE BARWNE, ORTOCENTRUM, ORKIESTRA SYMFONICZNA, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PRZECIWNAKRĘTKA, ADAPTACJA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, HEWEA, MOŻLIWOŚĆ, TENDENCJA, TKANKA MIĘŚNIOWA, LEGWAN GŁUCHY, INWESTYCJA, WŁÓKNO, AEROLOGIA, FETYSZYZM TOWAROWY, PEGMATYT, DIODA, STRZELNICA, ORLEŃ, STATEK GŁĘBINOWY, KOD, JĘZYK PRASEMICKI, CZARNY SZLAK, LICZBA CAŁKOWITA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, OKLUZJA, DOBRO VEBLENA, BIEŻNIK, USUWISKO, BUŁAT, ANALIZA KOSZTÓW, JELEŃ MILU, GENEZA, SZKOŁA PODSTAWOWA, DEGRADACJA, PORUSZENIE, PIĘKNODUCH, BALANSJER, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, OBIEKT MOSTOWY, SIEDZISKO, KWIAT, BUŁCZARKA, ?MYJNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.744 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAF w uproszczeniu - zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAF
w uproszczeniu - zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (na 4 lit.).

Oprócz W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast