W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAF to:

w uproszczeniu - zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRAF

GRAF to:

rodzaj wykresu obrazującego zależność między jakimiś wielkościami (na 4 lit.)GRAF to:

tytuł szlachecki (odpowiednik polskiego hrabiego)w dawnych Niemczech i innych krajach pozostających kiedyś pod panowaniem Świętego Cesarstwa Rzymskiego: Holandii, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Danii (na 4 lit.)GRAF to:

pisarz niemiecki (1894-1967); powieści antywojenne i krytykujące mieszczaństwo; „Jesteśmy więźniami”, „Spokojny człowiek” (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.744

KOPIA, HELIOFIZYKA, INFORMATYKA KWANTOWA, KORDYT, PSYCHODYDAKTYKA, ŻALE, SKARYFIKACJA, TŁOK, PŁEĆ, SZTUKA KONCEPTUALNA, ZGRYWA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, KONFIGURACJA, IMPULS, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PERCHA, APOGEUM, MANIKIURZYSTKA, MOLOSY, LIGA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, BICIE CZOŁEM, NAPŁYW, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, GNICIE, ŁAŃCUSZEK, LENIWCOWATE, KAMERDYNER, GRAF PŁASKI, ARCHITEKT WNĘTRZ, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, KLEKOTKA, BLIŹNIACZOŚĆ, ZMAGANIA, MUSICAL, FALOWNIK PRĄDU, LEJ, HIPSOMETRIA, MASZYNA TURINGA, MŁOTNIK, MEANDER, TYFLOPEDAGOGIKA, GNETOWE, POJAWIENIE SIĘ, PIECZONKA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, ULOTKARZ, SZPIK, LITOGRAFIA, STUDENT, HANDLARKA, DZIUPLA, LEUMAFIT, FENICKI, KAMIEŃ MILOWY, POCZEKALNIA, AGRESOR, KOPARKA POPRZECZNA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, ZATRZYMANIE, SSAKI WŁAŚCIWE, CHASERKA, PLAMA, SZCZUR WĘDROWNY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, NIEUKONTENTOWANIE, SPICIE SIĘ NA UMÓR, BIUSTONOSZ, PORYWCZOŚĆ, ASPIRATA, PULPIT, PROMINENT, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, RURA CROOKESA, CHARAKTERYSTYKA, WERTIKAL, SUWNICA, ZARODNIKOWCE, WSPÓŁBRZMIENIE, TRADYCYJNOŚĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, AGENEZJA, LAWINA GRUZOWA, UNDULIPODIUM, WYROBNICA, KUCHNIA, SIEDZISKO, JEDNOSTKA INFORMACJI, WYRĘB, NIEMOŻEBNOŚĆ, ZASTRZYK, KOLEJKA, REGRESJA PROBITOWA, TRZEŹWOŚĆ, PRZODEK, ŁOWCZY, PÓŁMISEK, DRAWIDYJSKI, OBORA DWORSKA, ZAUROPODOMORFY, TALMUDYSTKA, DALEKOWIDZTWO, TYLCZAK, ANTIFA, STRATUS, WIELKA STOPA, EPIGENEZA, BIEGANINA, CYKL, NIEGOSPODARNOŚĆ, UBRANIÓWKA, NERWICA NIEDZIELNA, GRECKI, SAMOGŁOSKA DŁUGA, WOLA, EWANIELIA, ALNICO, MIGELITKA, BOKSERKA, FIRMAMENT, OFICER NAWIGACYJNY, OBRZYD, CHOLEWKA, JELEC, CLARINO, DROGA KOŁOWA, KRASNAL, OGNIWO ZASADOWE, INFORMACJA POUFNA, ODKRYCIE DUSZY, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, PANEWKA, NOZDRZE TYLNE, FORTEL, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, BASEN, CZARNE KINO, METALMANIA, ZDRADA, SATELITA GEOSTACJONARNY, NAHUATL, TRYBADYZM, LUD, PARKIETAŻ PENROSE'A, SZCZĘŚCIARA, FLAMBIROWANIE, ZJAWISKO KERRA, ORZEŁ, OMACNICA, LANE CIASTO, MIENIE, PARASZA, AFERA, CIEMIĘŻYCA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, CHOROBA DUCHENNE'A, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, GEOLOGIA PODSTAWOWA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, FILEMON BIAŁOKARKOWY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, MONOCHORD, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, SPACJA, PIĘTRO, MOTYLEK, ZBIÓR, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ZAKŁADKA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KANCLERZ FEDERALNY, LINA PORĘCZOWA, PIĘTA, AEROLOGIA, PASIECZYSKO, PALEMONETKA ZMIENNA, MAFIA, ANTYNATURALIZM, GABINET LUSTER, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, KASKADA, PORÓD LOTOSOWY, FOCH, OBÓZ KONDYCYJNY, RAJTUZY, PARODIA, JEDENASTKA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, RONDO, DROŻNOŚĆ, SMOKING, GÓRNICTWO OTWOROWE, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, GOSPODARKA PLANOWA, JANOWIEC, ZWIĄZKOWIEC, OGNISKO, KANCELISTA, WŁÓKIENNICTWO, WALIDACJA KRZYŻOWA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, FALAKA, ROZNOSICIEL, POSKRZYP, AFTERPARTY, RZEMIEŚLNICZEK, ZHAFTOWANIE SIĘ, TYTAN, ŚWIĄTYNIA, SZMELC, KOMETA, MŁODA PARA, LEŃ, PRAWA CZŁOWIEKA, GÓWNOZJADZTWO, PEDOFIL, SUBTELNOŚĆ, KONTRAMARKARNIA, RZUTKA, AUTOSKLEP, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SETKA, FUZJA KONGLOMERATOWA, OBRAZ POZORNY, SZCZELINA BRZEŻNA, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, POSTERUNEK, KORONKA, BIZNESIK, ZAŁAM, DOROBEK, EGZOTYK, KŁAJPEDA, CZAPKA NIEWIDKA, NIEWIDKA, KORONA, CÓRKA ŚMIECIARZA, ALBAŃSKI, EKSTRAKLASA, KARMIDŁO, ZAGADKA, NARZUT, BRUZDKOWANIE, NIEPOWODZENIE, ZERÓWKA, KWALIFIKACJA, FUNK ART, DYSPROPORCJA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, ZWÓJKI, SZAKAL, BIEG, ATTACHAT, KIJ, OCHRONA, CZAS NIEOZNACZONY, WALKA, SECESJONIZM, LAICKOŚĆ, BATALION, STRUNOOGONOWE, GRAMATYK, KARKAS, BACHATA, ZAWIĄZEK, SAMOGŁOSKA, OZDOBA, PODPAŁ, KOMPLEKS, HEBRAJSKI, ACHEIROPOIETOS, KONKLAWE, PSAŁTERZ, PÓŁNOC, TAKTYKA, KLIMAKS, ZAMIENIALNOŚĆ, FONETYKA AKUSTYCZNA, DNA, FUNDUSZE, NIEWYPŁACALNOŚĆ, PUŁAPKA KREDYTOWA, ZAUROPTERYGI, BARONIĄTKO, AMYLOFAGIA, OBLITERACJA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, BEZDNO, PODKORA, GIGANT, POETYKA, SYSTEM LICZBOWY, LINIA CZYSTA, OBIEGNIK, MASTOLOGIA, BITNOŚĆ, ACYDURIA MEWALONIANOWA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, ?ŁĄCZE ABONENCKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.744 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAF w uproszczeniu - zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAF
w uproszczeniu - zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (na 4 lit.).

Oprócz W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - W UPROSZCZENIU - ZBIÓR WIERZCHOŁKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POŁĄCZONE KRAWĘDZIAMI W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDA KRAWĘDŹ KOŃCZY SIĘ I ZACZYNA W KTÓRYMŚ Z WIERZCHOŁKÓW. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x