COŚ, CO WYMAGA NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ INWESTYCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIURAWY WOREK to:

coś, co wymaga niekończących się inwestycji (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO WYMAGA NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ INWESTYCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.016

PĄCZKOWCE, SAMOZAPALENIE SIĘ, DOWCIPNIŚ, ENERGIA GEOTERMALNA, RODNIA, STARAJĄCY SIĘ, WOŁEK, AERODYNAMIK, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, TWARDA DUPA, KĄPIEL, MŁODZIEŻOWIEC, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, RZEŹNIK, SYLWETKA, ELITARYSTA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, ŁUSKA, ZAKĄTEK, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, WYWROTKA, DOMINO, AKUMULACJA, ZAKON ŻEBRZĄCY, ŻURFIKS, KAMICA, BEZCZUCIE, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZAKOCHANA, WŁOSKI, FOLIÓWKA, CZWARTY ŚWIAT, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, STACJA KOPULACYJNA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, APOGEUM, GNIOTOWCE, STOLARKA OTWOROWA, TURAS, KONWERGENCJA, GEN WĘDRUJĄCY, ANTYWESTERN, DOZORCA, WODA PO KISIELU, OOLIT, TRZASKOWISKO, DOMINANTA, ŁAGODNOŚĆ, DŁUGOSZPAR, OPTIMUM KLIMATYCZNE, POCKET PC, SHAPESHIFTER, RUCH PROSTOLINIOWY, RĄBEK, DOGI, CISOWCE, TRANSCENDENCJA, HEBRA, CIAŁO SZTYWNE, CWAJNOS, MORZE CZARNE, LITEWSKI, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, BIAŁY ROSJANIN, ORDYNACJA, NOSACZ, ROZŁUPNOGŁOWCE, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ZDERZENIE CZOŁOWE, SIKWIAKI, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, NIEPOKALANEK, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, PIRAMIDKA, ZŁUDNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, ORYNNOWANIE, BROŃ KONWENCJONALNA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, KOKTAJL, PRZEPOCZWARZENIE, POŚCIELÓWKA, OPŁATA, ERGOTERAPIA, MAIL, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, KLESZCZ, KWADRYPTYK, AKOMODACJA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, ODDZIELANIE, PROCES CHEMICZNY, NIESZABLONOWOŚĆ, TOPIALNIA, TEUTOŃSKI, ASFALTOBETON, TERMINAL NAFTOWY, SILNIK CZTEROTAKTOWY, ŁĄCZNIK, CZARNOKSIĘŻNIK, SIECI, WSTECZNOŚĆ, OSAD ABYSSALNY, BAR SAŁATKOWY, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, GNETOWE, ZNAMIĘ SPITZ, WKŁADKA, GOTHIC METAL, WOREK OSIERDZIOWY, STRZYKWY, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, HUTNICTWO, MONOCHROMATYZM, INCYDENTALNOŚĆ, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, ŁOPATECZKA, TUKAN, KOMPLEKS ARENOWY, APLEGIER, POTRZASK, LIMONIADA, OKOLICA SZLACHECKA, ZASTÓJ ŻYLNY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PARNIK, INSIMBI, INSTRUMENT SZARPANY, POJAZD, FEDERACJA, WIRTUOZOSTWO, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, NAKIEROWANIE SIĘ, GRZYBEK JAPOŃSKI, TAMARAW, NAŚLADOWANIE, WAPIENNIK, PŁOTKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, BALON, NIERUCHAWOŚĆ, RAK PRĘGOWATY, KLASTER, FARBIARSTWO, ODMIENNOŚĆ, SMUTY, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, INWENTOR, IGLICA, OPÓR WZNIESIENIA, UNTERWALDEN, SLEGA, DRWINA, ŁAŃCUSZEK, CERAMIKA SZNUROWA, DIAŁ, SWOJAK, ŁATWIZNA, ADWENTYSTA, OBLITERACJA, CZYNNIK NIECENOWY, SYROP, PARAMAGNETYK, SAMOGŁOSKA OTWARTA, PODSKÓRNIA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, SZKARŁUPNIE, KOALA, KONFESJONAŁ, WYNAJMUJĄCA, SŁOIK, TWARDY TYŁEK, KAPITAŁ, PIERWOTNIAK, UPADŁOŚĆ, SUSZARKA, PARTIA HISZPAŃSKA, TRZMIEL PARKOWY, SALA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, BASENIK, NAKRYCIE, UCHO, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ULOTKARZ, BATERIA ANODOWA, SEPTYMOLA, ARC SIN, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, REALIZM NAIWNY, VERTIKAL, PEWNOŚĆ, ROZŚWIETLACZ, OBŁOK OORTA, TELEWIZORNIA, KONIEC, MAŹ PŁODOWA, NACECHOWANIE, NAPŁYW, JAZDA, DZIANINA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, BEZCHMURNOŚĆ, OCTOWNIA, CHOROBA KUFSA, MECHANIKA PRECYZYJNA, MATERO, DEKANTER, NEOTENIA, SUPERKOMBINACJA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, OSOBOWOŚĆ, ŚMIERDZĄCE JAJO, RYSUNKI, SUMARYCZNOŚĆ, KAPOK, BUŁGARYSTYKA, KOGNITYWIZM, LOT ŚLIZGOWY, OŚWIETLENIOWIEC, ZAPAS, LEGENDA, NADGORLIWOŚĆ, BUTNOŚĆ, OSŁONICA, ANATOMIA WARSTWOWA, ABNEGATKA, STANDARDBRED, AMATOR, NIECHCIUCH, KAZUS, USKOK, GRABBE, MOST PONTONOWY, GORZELNICTWO, CZTERNASTKA, OBIEG PIERWOTNY, AWANTUROWANIE SIĘ, BINDOWNICA, JELEŃ DAVIDA, OPIEKUN, KOLIBER, BODZIEC BEZWARUNKOWY, JAMA OTRZEWNA, WIEŻA CIŚNIEŃ, HAFT KRZYŻYKOWY, IRAŃSKI, TASZYZM, EURYBIONT, BETKA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, MAŁY FIAT, FLUIDYZACJA, AZYL, CHĘTNY, KNAGA, PROKARBAZYNA, PAREMIOGRAFIA, KANCONETA, HYCEL, BEZKIERUNKOWOŚĆ, MIKROCHIRURGIA, GMINNOŚĆ, TEREN ZIELONY, MECHANIKA KWANTOWA, RZUT RÓWNOLEGŁY, ELEKTRODA KALOMELOWA, FALA, MARKETING RELACYJNY, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, PRINT, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SIEDZISKO, POTAJEMNOŚĆ, PORÓD KLESZCZOWY, LINIJKA, KARUZEL, NIEOCZEKIWANOŚĆ, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, PORA GODOWA, PONCZ, BOŚNIACKOŚĆ, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, WSZOŁY, ŚMIGŁO, WYMIANA, ŁACIŃSKOŚĆ, RÓJ, ZAWIŁOŚĆ, GAWOT, KANGUROSZCZUR, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ZŁOŻENIE POKŁONU, LOSOWANIE PROSTE, MŁODZIK, WELON, ?PAKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.016 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO WYMAGA NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ INWESTYCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO WYMAGA NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ INWESTYCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIURAWY WOREK coś, co wymaga niekończących się inwestycji (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIURAWY WOREK
coś, co wymaga niekończących się inwestycji (na 13 lit.).

Oprócz COŚ, CO WYMAGA NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ INWESTYCJI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - COŚ, CO WYMAGA NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ INWESTYCJI. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast