ZAUTOMATYZOWANA CZYNNOŚĆ (SPOSÓB ZACHOWANIA, REAGOWANIA), KTÓRĄ NABYWA SIĘ W WYNIKU ĆWICZENIA (GŁÓWNIE PRZEZ POWTARZANIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAWYK to:

zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w wyniku ćwiczenia (głównie przez powtarzanie) (na 5 lit.)PRZYZWYCZAJENIE to:

zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w wyniku ćwiczenia (głównie przez powtarzanie) (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAWYK

NAWYK to:

zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w wyniku ćwiczenia (głównie przez powtarzanie) (na 5 lit.)NAWYK to:

mocne przyzwyczajenie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAUTOMATYZOWANA CZYNNOŚĆ (SPOSÓB ZACHOWANIA, REAGOWANIA), KTÓRĄ NABYWA SIĘ W WYNIKU ĆWICZENIA (GŁÓWNIE PRZEZ POWTARZANIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.769

WŁÓKA, GRÓB POBIELANY, RADIOWIEC, DZIEWIĘCIU, METODA TERMICZNA, BABA-JĘDZA, ALKA, EKLIPTYKA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, MANDALA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, CANON, ZORZA PORANNA, PODZIAŁ, REPUBLIKA, SKAŁKA, TACKA, KAZUISTA, INTERPRETACJA, FALKON, OBSADKA, FAKTURA, CALABAZA, KAPOTAŻ, KISZKA WĄTROBIANA, DYNAMIKA, FIZYKA ATOMOWA, WOODSTOCK, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, KUCZKA, SIANO, SUWNICA, KOSSAK, MIESZANKA BETONOWA, FOTEL ROZKŁADANY, REPOZYCJA, PREDESTYNACJA, PODAŻ, SPUST, KRYSZTAŁ, PÓŁSTRUNOWCE, POWIERNICTWO, ZGNILIZNA DREWNA, STARY LIS, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, PAPROĆ DRZEWIASTA, REAKCJA SPRAWCZA, RĘKAWEK, PATRON, HARDOŚĆ, STYCZNA, MATECZNIK, PĘTÓWKA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, OLEJOWIEC, SZYMPANS, SZTUKA KULINARNA, KRAJOBRAZ, CIASTO, SYNEKURZYSTA, ZBOCZENIE ZAWODOWE, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, DUPOLIZ, SER PODPUSZCZKOWY, KONTENER, ANTYNOMIA, RATUSZ, ZAMIENIALNOŚĆ, SYRENOWATE, MAŁY SZLEM, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, GOŃBA, BAWOLEC, PRACA DOMOWA, WRZECIENNIK, EKONOMIK, BOHATER, STARY WYGA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, WYŚWIĘCENIE, BINDA, LASKA, KOŃ FIORDZKI, EKSTRAKTYWNOŚĆ, TEORIA KOLEJEK, ŻYŁA NIEZGODNA, OBÓZ WĘDROWNY, PADŹ, ŻURNALISTA, ZAKRĘCENIE SIĘ, KAPITULACJA, DOCZESNA, ZACHÓD, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, WIECZNE PIÓRO, CZŁON POŚREDNI, APOLLIŃSKOŚĆ, KRZTUSIEC, NIEPOKORNOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, POST, KWARTALNIK, TERRANIE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, JĘZYK NAHUATL, FIZYKA MATEMATYCZNA, DZIARSKOŚĆ, TELETURNIEJ, ŚWIERK CZERWONY, UKŁAD MOCZOWY, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, PELAGIAL, POWIETRZE WENTYLACYJNE, GNIAZDO SIECIOWE, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, CUKRZYCA BRĄZOWA, MANIACZKA, TERMOMETR CIECZOWY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, PŁYWAK, KAWA ROZPUSZCZALNA, SZCZOTECZKA, MLECZ, KORYTO, ŻÓŁWIE MUŁOWE, WÓDKA, KSYLOFON, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ESCUDO PORTUGALSKIE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ZABUDOWA, KAKI, DOSTĘP, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, CUKIER LODOWY, METEOROLOGIA ROLNICZA, PSEUDOMORFIZM, STOPIEŃ FAHRENHEITA, PSAMMOFIT, SKLERODERMIA UKŁADOWA, ZESPÓŁ USHERA, IDEAŁ MAKSYMALNY, STRONA, BADANIE PODMIOTOWE, LIGOWIEC, PLATFORMÓWKA, KANAŁ NADGARSTKA, OBSERWACJA, HALLOTRON, DOMOKRĄŻCA, EGIDA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, PIANOLA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, WIELOETATOWOŚĆ, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, MOST, MOC WYTWÓRCZA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, MATEMATYKA, POWOLNOŚĆ, TAMARYNDA, CZARNA OSPA, MISIACZEK, GNIOTOWE, SEKRET, RUMBA, ORBITA PARKINGOWA, TYTUŁ NAUKOWY, WIĘZADŁO OBŁE, MERMOZ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PIERŚNICA, NAFTÓWKA, MIĘSO, TURMA, SUPERNOWA TYPU II, BRANIE ROZWODU, KARUZEL, OKRUSZYNKA, TWIERDZENIE CANTORA, KOLIBER, APLIKACJA, POWINOWATY, GRAFIKA, EDYL, EKRAN FLUORESCENCYJNY, OLEJE ŚWIĘTE, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, EURYBIONT, WIĄZANIE, IMPLANTACJA, APEKS, MOGIKAPPACYZM, SZABROWNIK, WIECZERNIK, LOGIKA DEONTYCZNA, CZASOWNIK PUNKTUALNY, SALON, ARCYDZIELNOŚĆ, DZIAD, GARDEROBA, HEMATOLOGIA, PROGRESJA, CYFRONIK, BOROWINA, PASIAK, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, FRAZA, PISANKA, MAHDI, ASTROCYT, ZYGOTARIANIN, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, ADAMÓW, KULTURA PIEŃKOWSKA, KREDYT KUPIECKI, GATUNEK AMFIDROMICZNY, KOPACZKA, KOMPOZYCJA, ZDZIERSTWO, ZWIĄZEK CHELATOWY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, PRZYZWOITOŚĆ, CZUBATY PAWIAN, WTYCZKA, DAMULA, CHEMIZACJA ROLNICTWA, CZEŁKOWSKA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, REZERWA, REAKCYJNA PRAWICA, NEUROEKONIMIA, MALAKOLOGIA, REPOWNIA, ŻÓŁTLICA, OKUPACJA, ILOCZAS, ŚMIGŁO, SYBERYJSKI, PERUKARSTWO, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, OSIEDLE, NIENOWOCZESNOŚĆ, ANTYPERSPIRANT, KLERYK, BŁĄD POMIARU, KURECZKA, NUDYZM, AUREOLA, ANGLIZOWANIE, CZAS TERAŹNIEJSZY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, SKARYFIKACJA, PIK, KOŚĆ CZOŁOWA, GEREZA BIAŁOBRODA, POWOŹNIK, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, EPOS HOMERYCKI, NIEBO, NOGAJOWIE, ANTYGRAWITACJA, HENOCHIAŃSKI, DEATH METAL, STAŁA KOSMOLOGICZNA, KOMPRESJA DYNAMIKI, LĘK, WSTYD, NAZWA ZWYCZAJOWA, TERGAL, ŚWIATŁOŚĆ, BRDA, AEROLOGIA, CHÓR, OBYWATEL ŚWIATA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, LEGANZA, SYJON, KOLKA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, NAWALANKA, TACHOGRAM, NASKÓREK, ANIOŁEK CHARLIEGO, CIŚNIENIE, POWTÓRKA, SZPULA, GLEBA, KSIĘGA AKCYJNA, PUNKT KATECHETYCZNY, SZWABSKI, LEGENDA, AUTOSZCZEPIONKA, SITCOM, DESPOCJA, POHYBEL, ?KONGO-BRAZZAVILLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.769 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAUTOMATYZOWANA CZYNNOŚĆ (SPOSÓB ZACHOWANIA, REAGOWANIA), KTÓRĄ NABYWA SIĘ W WYNIKU ĆWICZENIA (GŁÓWNIE PRZEZ POWTARZANIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAUTOMATYZOWANA CZYNNOŚĆ (SPOSÓB ZACHOWANIA, REAGOWANIA), KTÓRĄ NABYWA SIĘ W WYNIKU ĆWICZENIA (GŁÓWNIE PRZEZ POWTARZANIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAWYK zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w wyniku ćwiczenia (głównie przez powtarzanie) (na 5 lit.)
PRZYZWYCZAJENIE zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w wyniku ćwiczenia (głównie przez powtarzanie) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAWYK
zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w wyniku ćwiczenia (głównie przez powtarzanie) (na 5 lit.).
PRZYZWYCZAJENIE
zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w wyniku ćwiczenia (głównie przez powtarzanie) (na 15 lit.).

Oprócz ZAUTOMATYZOWANA CZYNNOŚĆ (SPOSÓB ZACHOWANIA, REAGOWANIA), KTÓRĄ NABYWA SIĘ W WYNIKU ĆWICZENIA (GŁÓWNIE PRZEZ POWTARZANIE) sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZAUTOMATYZOWANA CZYNNOŚĆ (SPOSÓB ZACHOWANIA, REAGOWANIA), KTÓRĄ NABYWA SIĘ W WYNIKU ĆWICZENIA (GŁÓWNIE PRZEZ POWTARZANIE). Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x