ALWALKERIA - RODZAJ DINOZAURA, JEDEN Z NAJSTARSZYCH TEROPODÓW; ŻYŁ W OKRESIE PÓŹNEGO TRIASU NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO WRAZ ZE SSAKOKSZTAŁTNYMI GADAMI, KTÓRYMI ZAPEWNE SIĘ ŻYWIŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALWALKERIA to:

Alwalkeria - rodzaj dinozaura, jeden z najstarszych teropodów; żył w okresie późnego triasu na terenach subkontynentu indyjskiego wraz ze ssakokształtnymi gadami, którymi zapewne się żywił (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALWALKERIA - RODZAJ DINOZAURA, JEDEN Z NAJSTARSZYCH TEROPODÓW; ŻYŁ W OKRESIE PÓŹNEGO TRIASU NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO WRAZ ZE SSAKOKSZTAŁTNYMI GADAMI, KTÓRYMI ZAPEWNE SIĘ ŻYWIŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.815

LAMPA NAFTOWA, KACZKA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, HEKSAPTYK, POZŁOTNICTWO, MIASTECZKO ROWEROWE, KLAUZULA HORNA, PATRON, TAKKA, GNIOTOWE, ŹDZIERSTWO, CHRYSTOFANIA, ORLOG, KRAV MAGA, TANATOPSYCHOLOGIA, LITERATURA PIĘKNA, STAN ŚREDNI, ROK OBROTOWY, RUCH PROSTOLINIOWY, GZY, SKRZYNIA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, TEOGONIA, KOSMOFIZYKA, HIACYNT, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, SYGNAŁ, ROZTWÓR BUFOROWY, DRAMAT EPICKI, ŻYWIOŁ, CERKIEWNY, MAŁPA WĄSKONOSA, SAMOZAPŁON, ZUPA Z GWOŹDZIA, KLIMUK, WICIOWIEC, ISTOTA BIAŁA, TRYBADYZM, PASZA TREŚCIWA, ORLIK, CHAŁTUROWIEC, TURANIZM, DNIÓWKA, LODEN, CZWÓRCZAK, ŻYŁA ŁOKCIOWA, SZCZERBIEC, SPRZEDAŻ, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, BESTIA, FRYS, ANTYWESTERN, ŚWIĄTKI, JANUS, INOZAUR, PILAR, ŁOŻYSKO WAHLIWE, PRZEGLĄD, PRYNCYPIALISTKA, OŻENEK, HOPKINS, TURANIEC, TENDENCJA, STOLICA, WJAZD, UWAGA, TYRANIA, PÓŁROZKROK, GLINKA KAOLINOWA, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, PROWANSALSKI, SAMOLOT BOMBOWY, PAMIĘĆ RUCHOWA, WORLD OF WARCRAFT, ŚCIESKA, ODLEWARKA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, RUBEL, EKSPLOZJA, LOTNICTWO, MUCHY W NOSIE, MORZE CZARNE, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ŁOŚ, LODY AMERYKAŃSKIE, MYSZ WERTYKALNA, SAPKA, MIĘSIEŃ POCHYŁY, GOTÓWKOMAT, NALEŚNIK, ZDUN, SZASTAZAUR, CHOROBA KAHLERA, INTERTYP, ŻUBR KARPACKI, DZIAŁ PERSONALNY, SKOCZKOWE, MIZDRA, BALERON, MODNIARZ, ORDYNACJA, GIBON HULOK, DODATEK BRANŻOWY, PRZEGUB, TRZOGONY, GOTOWOŚĆ BOJOWA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, KONFIGURACJA, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, LAGOZUCH, ŚLIZGACZ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, WIZAŻYSTKA, CIAŁO SZTYWNE, JĘZYK GALICYJSKI, SEZON REGULARNY, OPERA BUFFO, KUCHENKA ANGIELSKA, STOSUNEK, MIŚ, SUMA ZEROWA, IMMUNOGENETYKA, KIRGISKI, DERMATOLOGIA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, SHONEN-AI, TARANTELLA, EKWIPARTYCJA, GANGSTERSTWO, INWALIDA WOJSKOWY, EGZAMIN POPRAWKOWY, BOURBON, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, KRAMNICA, RZEZ, CUKIER MLEKOWY, CROSSING-OVER, UŁAMEK PIĘTROWY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, LUGIER, KOŃ ARDEŃSKI, TREPY, TECZKA, BROŃ CHEMICZNA, KOMEDIA GRECKA, NAUKI GEOLOGICZNE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, SŁUCH ABSOLUTNY, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, ŻYWICZLIN, MARAZUCH, DRUGI ŚWIAT, NOSACZ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ATMOSFERA NORMALNA, IZOENZYM, WYDAWNICTWO SERYJNE, OPOSUM, TUŁACZ, RYZYKO KREDYTOWE, ADAT, DWUKADŁUBOWIEC, FUNT ANGIELSKI, HERBATNICA, SIATKOWIEC, WACHLAREK, OPERA, BUFET, FREZARKA, EFEKT PRIMAKOFFA, BIELIŹNIARSTWO, KĄTNIK WIĘKSZY, DIAKON, KANARKI KSZTAŁTNE, CNOTLIWA ZUZANNA, HOMOLOGIA, LABORATORIUM GALENOWE, MANIERYZM, AERODYNAMIKA, KREWETKA ELEGANCKA, SOLARKA, ŻNIWIARKA, TURBINA CIEPLNA, LIŚĆ ZŁOŻONY, DOMINIUM, M, BUSINESS PLAN, NIEPOPULARNOŚĆ, OBÓJ MYŚLIWSKI, FILAMENT AKTYNOWY, ŻURFIKS, SHIMMY, RYBA PO GRECKU, MANDARYŃSKI, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, ZHAFTOWANIE SIĘ, ZAGRODA, AMORTYZACJA, ZADRAPNIĘCIE, CZEPEK, KRZYŻ KOMANDORSKI, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, KARATE TRADYCYJNE, ŻURAWINA, CHONDRYTY, SEMINARZYSTA, KOMA, ASTURYJSKI, STATEK, POCIĄG POSPIESZNY, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, KUBICKI, BICIE POKŁONÓW, ALIENACJA POLITYCZNA, STRÓJ PLAŻOWY, SZALOTKA, GRZYB SKALNY, KRUPCZATKA, EMPIRE, SIŁOWNIK, KARTUSZ, PIEPRZ, ZRZECZENIE SIĘ, DRZEWO, ALTANNIKI, PSYCHIATRIA, BOROWIEC, WESTERN, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ARCHEODONTOZAUR, SZCZOTECZKA, WURŚCIK, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, MARKETING PARTNERSKI, HARD CORE, MORS, TARCZA KONTYNENTALNA, CHIMICHANGA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, RURALISTYKA, JAKUZA, ZAWIĄZEK, POKÓJ LEKCYJNY, BOĆWINA, RANA WYLOTOWA, OTWÓR WYLOTOWY, KOALICYJKA, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, SKIP, POWINOWACTWO OSIOWE, PROTETYKA, SIZAL, MOTYWIK, ROCK, SEJSMOMETRIA, ALIENACJA, KUPA, LYSITHEA, SOCJOPATOLOGIA, FILANDER OKULAROWY, SARAFAN, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, NIEMIEC, GWIAZDKA, PROCYNOZUCH, BOBO, SIDEROPS, ORNITOLOGIA, KACZENICA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, HOMAR EUROPEJSKI, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, GRA SIECIOWA, DZISIEJSZOŚĆ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, LABORKA, ANTAŁEK, KAROLINGOWIE, WALABIA BENNETTA, NIEWYRAŹNOŚĆ, SANIE, CEREMONIA, STAROUKRAIŃSKI, KANTYLENA, LINKA, MLEKO, ORLIŃSKI, NAPAD, BRĄZOWNIK, ŚCIGAŁKA, PEŁNIA, OXFORD, OPONA, TETHYS, SZARDŻA, PARK PRZEMYSŁOWY, ZŁOTA KSIĘGA, ?PRZEDMURZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALWALKERIA - RODZAJ DINOZAURA, JEDEN Z NAJSTARSZYCH TEROPODÓW; ŻYŁ W OKRESIE PÓŹNEGO TRIASU NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO WRAZ ZE SSAKOKSZTAŁTNYMI GADAMI, KTÓRYMI ZAPEWNE SIĘ ŻYWIŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALWALKERIA - RODZAJ DINOZAURA, JEDEN Z NAJSTARSZYCH TEROPODÓW; ŻYŁ W OKRESIE PÓŹNEGO TRIASU NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO WRAZ ZE SSAKOKSZTAŁTNYMI GADAMI, KTÓRYMI ZAPEWNE SIĘ ŻYWIŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALWALKERIA Alwalkeria - rodzaj dinozaura, jeden z najstarszych teropodów; żył w okresie późnego triasu na terenach subkontynentu indyjskiego wraz ze ssakokształtnymi gadami, którymi zapewne się żywił (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALWALKERIA
Alwalkeria - rodzaj dinozaura, jeden z najstarszych teropodów; żył w okresie późnego triasu na terenach subkontynentu indyjskiego wraz ze ssakokształtnymi gadami, którymi zapewne się żywił (na 10 lit.).

Oprócz ALWALKERIA - RODZAJ DINOZAURA, JEDEN Z NAJSTARSZYCH TEROPODÓW; ŻYŁ W OKRESIE PÓŹNEGO TRIASU NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO WRAZ ZE SSAKOKSZTAŁTNYMI GADAMI, KTÓRYMI ZAPEWNE SIĘ ŻYWIŁ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ALWALKERIA - RODZAJ DINOZAURA, JEDEN Z NAJSTARSZYCH TEROPODÓW; ŻYŁ W OKRESIE PÓŹNEGO TRIASU NA TERENACH SUBKONTYNENTU INDYJSKIEGO WRAZ ZE SSAKOKSZTAŁTNYMI GADAMI, KTÓRYMI ZAPEWNE SIĘ ŻYWIŁ. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x