ETAP ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO W TZW. DOBIE STAROPOLSKIEJ, KTÓRĄ UMOWNIE WYZNACZA SIĘ MIĘDZY ROKIEM 1136 A PRZEŁOMEM XV I XVI WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAROPOLSKI to:

etap rozwoju języka polskiego w tzw. dobie staropolskiej, którą umownie wyznacza się między rokiem 1136 a przełomem XV i XVI wieku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ETAP ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO W TZW. DOBIE STAROPOLSKIEJ, KTÓRĄ UMOWNIE WYZNACZA SIĘ MIĘDZY ROKIEM 1136 A PRZEŁOMEM XV I XVI WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.846

ANATOMIA, DYSLEKSJA, NOZDRZE TYLNE, KOCIOŁ, BALZER, JAŚMIN, ROMANISTYKA, KAMICA MOCZOWA, KOLIBER, OKRĘT FLAGOWY, UCZNIAK, KRÓLIKARNIA, EPOS HOMERYCKI, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, GRA WSTĘPNA, LIMAKOLOGIA, RZEŚKOŚĆ, CEBER, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ASZKENAZKA, PŁYTKA NAZĘBNA, PÓJDŹKA, ODWAPNIENIE, WULGARYZM, FIRMA ZWROTOWA, WICIOWCE, SUCHA IGŁA, LIGOWIEC, SEPARATYZM, SAMOZAPŁON, MONOPOL, AMEBA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, FLUID, PUNKT KATECHETYCZNY, ZASOBY KOPALIN, MIASTECZKO ROWEROWE, ANGLISTYKA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, PROTROMBINA, KANONISTYKA, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA, BEZWŁADNOŚĆ, IZBA, TONIĘCIE, GŁOSKA PREPALATALNA, PUNKT ZEROWY, HERBATKA, CHIRURGIA URAZOWA, KONTAKT, MORALNOŚĆ, ANTENA DOOKÓLNA, SŁUP MILOWY, UŻĄDLENIE, WYCHOWANKA, WLANIE SIĘ, RZEŹNICZKA, WYCIĄG, KARTY, PODKOWA, ORLIK, SUSZARNICTWO, PROTOZOOLOGIA, NAWÓZ KATALITYCZNY, SZABROWNIK, BUDA, MORENA SPIĘTRZONA, WIEŻA STRAŻNICZA, POKŁAD, BAŁYK, OBRONA SŁOWIAŃSKA, RODZAJ, STOPA, HAMULEC SZCZĘKOWY, GRAFITYZACJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KATAKUMBY, SZTYCHARSTWO, RUCH HIPPISOWSKI, UXMAL, KĄT PIONOWY, JEDWABNIK, KROK NAPRZÓD, WOREK TRZEWIOWY, WARCHLAK, BOREWICZ, ZASIŁEK CHOROBOWY, AGENEZJA NERKI, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, PĘTAK, REJESTRACJA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, TYGIEL, GRAMATYKA GENERATYWNA, ANTYPARLAMENTARYZM, HORMON ANTYMILLEROWSKI, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, INWENTARZ ŻYWY, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, SZKOŁA PODSTAWOWA, LINKE, NORMALIZATOR, DYFERENCJACJA, WARS, ELEKTROLIT, POJEMNIK, ŚLĄSKI, RPG, SZAFARZ, DYFTERIA, CHAŁTURNIK, ROCZNIK, BARIATRA, MIASTECZKO, SYFEK, SKLEP WARZYWNY, BIAŁY TRĄD, JĘZYKI TURAŃSKIE, KANAŁ, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, PRĄD ZAWIESINOWY, TATERNIK, ROSA, SFERA, KOMBINACJA, EGZOTARIUM, PAKARZ, UMOWA O PRACĘ, KURECZKA, MASŁO CZOSNKOWE, MAJMA, ELEGIJNOŚĆ, NATURYZM, ALFABET LORMA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, KOPALNIA, JAMA OTRZEWNA, ŚRYŻ, ARTROZA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, TRZPIEŃ, BEZGŁOWOŚĆ, MONOCHROMATYZM, BLANKOWANIE, FILAKTERIE, ARAKAŃCZYK, NEKROFAG, DIZAJNERKA, ZRZĄDZENIE LOSU, UPADŁY ANIOŁ, LARWA, ANASTOMOZA, CENZOR, PRECYPITAT, SUPERNOWE, LEWOSKRĘT, DOTHRACKI, ZASADA EKWIPARTYCJI, PROKARBAZYNA, KANCONETTA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, TORBA, MURY JERYCHA, GATUNEK AGAMICZNY, APLIKACJA ADWOKACKA, WASAL, KUC DALES, MIARKA, KISZKA STOLCOWA, ZĘBNICA, REGENERATOR, MIGRACJA PLANETARNA, ULOT, SOK, SKLEPIENIE PALMOWE, CYKL OWULACYJNY, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ACEFALIA, ZMIERZCH, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, DEPRESJA, KAPRYŚNIK, ANTYROMANTYZM, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, DWUŚCIAN, GERIATRIA, AUTOGIEŁDA, ROKIETOWCE, DEWELOPER, WYPĘDZENIE, OPERA, MIS, AUTOBUS CZŁONOWY, SYRIUSZ, LUMP, GOLEN, FASHIONISTKA, GŁUPEK, PRÓŻNOWANIE, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, OSOBOGODZINA, SEMINARIUM, TERMOOBIEG, WYRĘBISKO, ZERÓWKA, FOXTROT, UCZENNICA, ROBER, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, OFICER NAWIGACYJNY, KRET, JESIOTR, NEOKONSERWATYZM, POWER, WIEK DOJRZAŁY, JEDWAB OCTANOWY, MASZYNA CIEPLNA, BIMBROWNIA, SZYNA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, BALDACH, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, MANIACZKA, ZŁOTY WIEK, ANATOMIA ROZWOJOWA, WSTECZNICTWO, SZLAUF, GNIAZDO SIEROCE, METOPA, GRUPA, ASCETA, ZAWIĄZEK, ELEKTRONIKA, PREPER, PROCES POSZLAKOWY, SKŁADOWA, ZIMNE NÓŻKI, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, MIESZALNIK, ROŻEN, WYJADACZ, DUSZA, GLONY, WAGA RZYMSKA, MIĘSIEŃ PIWNY, NIEUKONTENTOWANIE, ODEZWA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, WŁÓKNO, SILNIK BLIŹNIACZY, NIEZISZCZALNOŚĆ, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, WYBIEG, WIĘZADŁO, ORGANIZM WYŻSZY, KOMUNA MIEJSKA, WILK TASMAŃSKI, GŁOWIZNA, BOCZEK, KINDERBAL, SOLFUGI, SPADAJĄCA GWIAZDA, MAMELUK, PERFORACJA, KUNDMAN, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, USIŁOWANIE, NISKOŚĆ, KONTRGAMBIT GIANUTIO, KLĘSKA URODZAJU, MASOŃSKOŚĆ, FILER, FORNALKA, ŹRÓDŁO, LUZACKOŚĆ, RÓWNOLATKA, USTERKOWOŚĆ, KROWA, PARASZKA, PRZYGOTOWANIE, SEPARACJONIZM, KOLEGIUM, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, ELIMINACJE, GAŁĘZATKA KULISTA, JĘZYKOZNAWSTWO, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, JĘZYK CHIŃSKI, RÓJ, ULEGŁOŚĆ, KORWIN, BRETOŃSKI, USYTUOWANIE, KRYZA, ?KARTUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.846 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ETAP ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO W TZW. DOBIE STAROPOLSKIEJ, KTÓRĄ UMOWNIE WYZNACZA SIĘ MIĘDZY ROKIEM 1136 A PRZEŁOMEM XV I XVI WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ETAP ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO W TZW. DOBIE STAROPOLSKIEJ, KTÓRĄ UMOWNIE WYZNACZA SIĘ MIĘDZY ROKIEM 1136 A PRZEŁOMEM XV I XVI WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAROPOLSKI etap rozwoju języka polskiego w tzw. dobie staropolskiej, którą umownie wyznacza się między rokiem 1136 a przełomem XV i XVI wieku (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAROPOLSKI
etap rozwoju języka polskiego w tzw. dobie staropolskiej, którą umownie wyznacza się między rokiem 1136 a przełomem XV i XVI wieku (na 11 lit.).

Oprócz ETAP ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO W TZW. DOBIE STAROPOLSKIEJ, KTÓRĄ UMOWNIE WYZNACZA SIĘ MIĘDZY ROKIEM 1136 A PRZEŁOMEM XV I XVI WIEKU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ETAP ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO W TZW. DOBIE STAROPOLSKIEJ, KTÓRĄ UMOWNIE WYZNACZA SIĘ MIĘDZY ROKIEM 1136 A PRZEŁOMEM XV I XVI WIEKU. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x