MIEJSCE OGRODZONE NA POLU LUB W LESIE, W KTÓRYM ZAMYKA SIĘ ZWIERZĘTA NA LATO I DOI SIĘ JE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRĄGA to:

miejsce ogrodzone na polu lub w lesie, w którym zamyka się zwierzęta na lato i doi się je (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRĄGA

STRĄGA to:

bok strągi, czyli ogrodzenia, który ma wycięte otwory służące do przepuszczania owiec przy dojeniu (na 6 lit.)STRĄGA to:

otwarta szopa na górskim pastwisku, głównie przy bacówkach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE OGRODZONE NA POLU LUB W LESIE, W KTÓRYM ZAMYKA SIĘ ZWIERZĘTA NA LATO I DOI SIĘ JE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.413

AKT, BALERON, LINIA, NEPER, WIRTUOZOSTWO, PORZĄDEK DORYCKI, KOŃCÓWKA, BAGAZJA, KARBROMAL, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, ENCYKLOPEDYSTA, DEMONOLOGIA, WOSKOWNIA, SPŁUKIWACZ, WIGURA, KOD GRAYA, SOSJERKA, IMAGE, SPONTANICZNOŚĆ, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, KWASZONKA, EGZORCYZM, POLE BEZWIROWE, GIEZŁO, ZWIERANIE SZYKÓW, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, JAMRAJ, NAJEBANIE SIĘ, OSTRZAŁ, MOTYLEK, PAPIER WELINOWY, STYL KOLONIALNY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, MUZYKA, PŁOMIEŃ, MEADE, KARTAGIŃSKI, KABINA, GZA, ANETA, BRANSOLETA KRZYWICZA, MŁOT, CZUJNIK INDUKCYJNY, SUKIENNIK, ANDANTINO, MOLEKUŁA, NIEMOŻLIWOŚĆ, HIPOPOTAMOWATE, KOSMITA, RUTYNA, POLEW, CYKLOTYMIA, CIĄGOTY, WISZOR, RUGI, DACH NAMIOTOWY, WSTRZYMANIE, MASA SOLNA, CHOROBA PFEIFFERA, CHLAJNA, PŁOMYCZEK, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, PUSZKA, GNIAZDO, WIESZAK, DIAGNOZA, OSKARŻENIE, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, ZDZIERSTWO, SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, KOŁEK, CHAM, ARAUKARIA WYNIOSŁA, ANTROPOLOG KULTUROWY, OJCZYZNA, CAMORRA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, KOSTIUM, NATURA, ASTROTURFING, WILK PSZCZELI, ANTYSOWIETYZM, INTELIGENCJA WERBALNA, KLEJÓWKA, BIEGUN MAGNETYCZNY, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, PODWÓJNY TROCHEJ, GLIF, RUCH PRZYŚPIESZONY, OBROTNIK, PIZZER, MACIEJKA, JEDNOSTKA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, WIBROAKUSTYK, SKŁADAK, KAJAK, DYSZKANCIK, KAKAO, OPŁATA PROLONGACYJNA, NOK, KARTA WIZYTOWA, ROZŁOŻENIE SIĘ, BÓJKA, POLE, AMARANTOWOŚĆ, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, STRESIK, SIDA, KUC WALIJSKI, ANIOŁECZEK, EKLIPTYKA, WARAN BEZUCHY, BALON, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, KARETKA, WYGASZACZ, GORZKIE ŻALE, DITLENEK WĘGLA, ALGEBRA, WŁAŚCIWOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, JĘZYK PROTOSEMICKI, KAPSLA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, POJAZD CZŁONOWY, JEDNORAZOWOŚĆ, OSKARŻENIE PRYWATNE, CERWIDY, RULETKA, SŁOWIANKA, OPAS, INTELEKTUALIZM, CZUB, PODKŁADKA, PUNKTOWIEC, JĘZYK FLEKSYJNY, VIOLA BASTARDA, BYLICA POSPOLITA, SPŁATA BALONOWA, GŁODÓWKA, KAPTUR, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, BOMBIARZ, POŁAWIACZ, APLIKACJA ADWOKACKA, NOCEK ORZĘSIONY, INTENSJA, ZAKŁADKA, WYROCZNIA, DIALER, ZABIEG FIZYKALNY, SZYNA, ZAĆMIENIE, PAUTSCH, POGO, OCZKO, SENES, RICOTTA, KOMPARYCJA, PUB, INTERNAT, WYGŁAD LODOWCOWY, POLIMER, UWYPUKLENIE, ANAMNEZA, MARUDER, FARSA, KAPISZON, MUESLI, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, EKOSFERA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, GIDRAN, PRZYGOTOWALNIA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PRZEKUPIEŃ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, CIS POSPOLITY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, RACHUBA, NASIONO, SIEDEMDZIESIĄTKA, REKREACJA, SAJGONKA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ALGEBRA BANACHA, WELWET, MIARKOWNIK SPALANIA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, MISJA DYPLOMATYCZNA, SKRZELONOGI, GŁĘBSZE UCZUCIE, DOMICYL, STŁUCZENIE, RESPONDENT, NUMULIT, WOLA, NAPÓJ, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, BAZA ODSETKOWA, ULGA, OTWÓR KIERUNKOWY, ZAKON MNISZY, GAŁĘZATKA KULISTA, TARSKI, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, FRYSZERKA, ZATYCZKA DO USZU, SYSTEMATYKA, AEROCASCO, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ATRYBUCJA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, ŚLIZG, NIESPIESZNOŚĆ, PRZEPOCZWARZENIE, EKIPA, PUBLIKA, AKT, BIOENERGOTERAPIA, CEREMONIA, WASĄG, CIOTECZNY DZIADEK, BANK KOMERCYJNY, RZECZOWNIK, WRAK, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, KOMONICA, ŁUSKA, ROGAINING, AUTOPORTRET, FALA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, UCHLANIE SIĘ, CISZA PRZED BURZĄ, BAWÓŁ MINDORSKI, SYLWETA, NAPIERANIE, WĘGLOWODAN, IRRADIACJA, BŁONICA KRTANI, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, INSTRUMENT MECHANICZNY, ZAPONA, REP, SZOPKARZ, SZCZEP, EUROWIZJA, KORONA, PRAŻNIA, LINIA, GIEŁDA, STACJA REDUKCYJNA, PASOŻYT, REAKCJA JĄDROWA, PARALELIZM, UCHWAŁA, KLINKIER, KÓŁKO, ŁUSZCZYCA STAWOWA, BIOKOMINEK, GUZ KULSZOWY, GATUNEK CELOWY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, POTWIERDZENIE, ANTYPETRARKIZM, BENEFICJUM, ZGĘSTEK, PIĘTA ACHILLESA, DYLATACJA CZASU, DOM, ŚMIGŁO, RÓŻNICA, TINGEL-TANGEL, OBEJMA, KOZŁOWANIE, HAPTOBENTOS, NEOPOGANIZM, BAZYLIKA WIĘKSZA, FANATYZM, BRACTWO SZPITALNE, ZAPŁATA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, AMONIACZEK, SILNIK DOLNOZAWOROWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, KOMA, REGIMENTARZ, FILOLOGIA CHORWACKA, METRYKA, SOS MALTAŃSKI, NIMFAJON, WYRÓB CUKIERNICZY, WYPALANKA, ?WIELOPOSTACIOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.413 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE OGRODZONE NA POLU LUB W LESIE, W KTÓRYM ZAMYKA SIĘ ZWIERZĘTA NA LATO I DOI SIĘ JE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE OGRODZONE NA POLU LUB W LESIE, W KTÓRYM ZAMYKA SIĘ ZWIERZĘTA NA LATO I DOI SIĘ JE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRĄGA miejsce ogrodzone na polu lub w lesie, w którym zamyka się zwierzęta na lato i doi się je (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRĄGA
miejsce ogrodzone na polu lub w lesie, w którym zamyka się zwierzęta na lato i doi się je (na 6 lit.).

Oprócz MIEJSCE OGRODZONE NA POLU LUB W LESIE, W KTÓRYM ZAMYKA SIĘ ZWIERZĘTA NA LATO I DOI SIĘ JE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - MIEJSCE OGRODZONE NA POLU LUB W LESIE, W KTÓRYM ZAMYKA SIĘ ZWIERZĘTA NA LATO I DOI SIĘ JE. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast