ZWIĄZEK CHEMICZNY, ORGANICZNY (NP. JODEK METYLU) LUB NIEORGANICZNY (NP. JODEK POTASU), W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM JODU POŁĄCZONY JEST Z ATOMEM O NIŻSZEJ ELEKTROUJEMNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JODEK to:

związek chemiczny, organiczny (np. jodek metylu) lub nieorganiczny (np. jodek potasu), w którym przynajmniej jeden atom jodu połączony jest z atomem o niższej elektroujemności (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JODEK

JODEK to:

... srebra, do zasiewania chmur (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY, ORGANICZNY (NP. JODEK METYLU) LUB NIEORGANICZNY (NP. JODEK POTASU), W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM JODU POŁĄCZONY JEST Z ATOMEM O NIŻSZEJ ELEKTROUJEMNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.978

OFICJALNOŚĆ, CZERWONA KRWINKA, PUDU SZATANEK, BRAK, FUNKCJA ACKERMANNA, PASKUDNIK, JEZIORO WYTOPISKOWE, KWAS FOLIOWY, KAFAR, KLINKIER, PAPROTNICA GÓRSKA, MATA, EKSPRESOWOŚĆ, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, STOLIK, WYWIAD, BOMBA BURZĄCA, HIPERATOM, REPREZENTACJA, TRUDNOŚĆ, NERW, KONCYLIACJA, PERMISYWNOŚĆ, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, STREFA EURO, POLISA UBEZPIECZENIOWA, ZACIĘCIE, HISTORIA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, KOKPIT, DANIEL DUBICKI, CZYN, LEGALIZACJA PONOWNA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, LEBERWURST, KOCIOŁ FLUIDALNY, GEJOSTWO, ORZECHÓWKA, AGENDA, NIEDODMA PŁUC, INSTRUMENT STRUNOWY, HINAJANA, KANAŁ BURZOWY, SZLACHAR, PRZEPLOTNIA, TURECCZYZNA, ŚNIEG, GONDOLA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWA, PRAWORZĄDNOŚĆ, AKINEZJA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PÓŁKOLONIA, AKRYL, KNOCKDOWN KARATE, SERENADA, PRÓBA NUKLEARNA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, FAZA, TECHNIKA ANALOGOWA, PORCYJKA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, POMOC, GRZYB ZŁOTAWY, ZMYWACZ, OCHRONA ŚRODOWISKA, KRYSTALOMANCJA, MATRYKUŁA, TĘSKNOTA, PROTAGONISTA, WYSPIARSKOŚĆ, DNA, UWE, BAZYLIKA KATEDRALNA, SZALKA PETRIEGO, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SKRZYPY, NUCZA, SACHARYD, JUDASZ ISKARIOTA, WALKA, WODOROTLENEK SODOWY, ARTYKULATOR, BEZLIST, SWÓJ, KABINA STEROWNICZA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, SEMINARIUM, PODTLENEK AZOTU, FONDUE CZEKOLADOWE, PEPIK, AGREGAT, KLAUZULA UMOWNA, WYTWÓRNIA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, PARK PRZEMYSŁOWY, ZAWŁOKI, REZERWA, JINZHOU, JĘZYK HAUSA, SZCZUR TUNELOWY, BENGALSKI, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, BIEG PATROLOWY, SEGMENT, ULEGŁOŚĆ, IMPERIUM GHISCARI, STATYSTA, PUNKTOWIEC, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, BEZCELOWOŚĆ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ATRYBUCJA, PLUGAWOŚĆ, PRZEDMIOT, NAWÓZ ORGANICZNY, JĘZYK KIPCZACKI, WYKUSZ, PALMETA, MEZOMORFIA, KLON, TELEWIZJA REPERTUAROWA, PODIUM, PARCIAKI, PROBLEM BAZYLEJSKI, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, ELASTOMER, HURTNICA WSTYDLIWA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, KARDAMON, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, SKŁAD, PSEUDOPAŁANKOWATE, POLISA LOKACYJNA, KALIPSO, DELIKT KONSTYTUCYJNY, RADIANT, BROKAT, WODOPÓJKI, OGRÓD DENDROLOGICZNY, PŁYWACZEK, NIERÓWNOŚĆ, CYNKOTYPIA, TRĄBKA, MIGDAŁ, KOMORA PŁYWAKOWA, PYTANIE, FUNKCJONALIZM, ZDRADZIECTWO, TIOSÓL, ROZWIDLACZ, SZKIELET, ZBROJA KRYTA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, TURBINA PAROWA, SOPRANISTA, REŻYSER, ALIANT ZACHODNI, DRAMAT HISTORYCZNY, BETON JAMISTY, DYWERSJA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, LUTNIA, MROŹNIA, NÓŻ DO CHLEBA, KOLORYT, TYRAŃSTWO, FILOLOGIA NIEMIECKA, MANEŻ, WYDAJNOŚĆ, PACZKA, KANAŁ, KINOTEATR, KOLEJKA GÓRSKA, OBŁO, SKAFANDER, ARKUSZ DRUKARSKI, IZOCYJANIAN, PSEUDOMORFIZM, PRANKO, PRZEWIELEBNOŚĆ, ZABURZENIE UROJENIOWE, DZIEŃ OTWARTY, KOLIZJA DROGOWA, PALEOZOOLOGIA, MECENASKA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, RELING, DIPLOPIA, DWUKROTNOŚĆ, FILM ANTYWOJENNY, EPOKA INDUSTRIALNA, SKÓRKA, SITNIK, SZOK CENOWY, OSTROSŁUP FOREMNY, ANAEROBIOZA, LISIURKA, BORZEŚLAD ZWISŁY, LIROGON WSPANIAŁY, HIPOKRYTA, TABLICA, LASSO, CZERWONY, SUPERTOSKAN, MISTRZU, NAGOŚĆ, RZĄDNOŚĆ, KATOLICKOŚĆ, M, KLAPKA, ZAGRYWKA, MASELNICZKA, SZAGRYN, KRUCHOŚĆ, BARYCENTRUM, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, PSYCHOSOCJOLOGIA, SZMELC, TERMINAL, DŻDŻYSTOŚĆ, TRĄDZIK, JAZ, DZIKA KARTA, GRUPA FOKUSOWA, EDAMMER, SZYBKOWAR, GOŹDZIANKA, ŁUSKA, NARNIA, PILOT, BAJER, KAWA ROZPUSZCZALNA, PALIWO KOPALNE, CUKIER WANILIOWY, AMUR, AMONIACZEK, GABINET LUSTER, GENERAŁ, GREJ, MAKABRA, ROLADA, ROSTBEF, DWÓJECZKA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, IMPLEMENTACJA, BŁYSK, OCZKO W GŁOWIE, ARABIKA, PŁUCZKA, PROFIT, RURA WYDECHOWA, KWADRATNIKOWATE, TEST ATOMOWY, PSYCHUSZKA, BABINIEC, MINOCYKLINA, JĘZYK URZĘDOWY, ODRUCH BEZWARUNKOWY, BEZGŁOWOŚĆ, PRZYŚPIEW, ORBITA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, PODATEK TONAŻOWY, KRZEMIAN WSTĘGOWY, KANONIK, WZIĘCIE POD WŁOS, MAZUREK, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, WRĘGA, SILNIK ZAMKNIĘTY, MIEDNICZKA NERKOWA, GAŁĄŹ, ŁÓDŹ PILOTA, RABACIK, PORT, ARMIA, GRZYBY ANAMORFICZNE, SZYSZKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, FROTKA, MROK, AUSZPIK, AKRYLONITRYL, STYGOKSEN, OLEJ Z OLIWEK, OBWIĄZKA, GŁOŚNOŚĆ, NISZA, KALKA TECHNICZNA, ŁADNA HISTORIA, WIRTUOZERSTWO, PCHACZ, MASZYNOWNIA, NIALA, DYSPEPSJA, ?GABINET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY, ORGANICZNY (NP. JODEK METYLU) LUB NIEORGANICZNY (NP. JODEK POTASU), W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM JODU POŁĄCZONY JEST Z ATOMEM O NIŻSZEJ ELEKTROUJEMNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY, ORGANICZNY (NP. JODEK METYLU) LUB NIEORGANICZNY (NP. JODEK POTASU), W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM JODU POŁĄCZONY JEST Z ATOMEM O NIŻSZEJ ELEKTROUJEMNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JODEK związek chemiczny, organiczny (np. jodek metylu) lub nieorganiczny (np. jodek potasu), w którym przynajmniej jeden atom jodu połączony jest z atomem o niższej elektroujemności (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JODEK
związek chemiczny, organiczny (np. jodek metylu) lub nieorganiczny (np. jodek potasu), w którym przynajmniej jeden atom jodu połączony jest z atomem o niższej elektroujemności (na 5 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY, ORGANICZNY (NP. JODEK METYLU) LUB NIEORGANICZNY (NP. JODEK POTASU), W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM JODU POŁĄCZONY JEST Z ATOMEM O NIŻSZEJ ELEKTROUJEMNOŚCI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY, ORGANICZNY (NP. JODEK METYLU) LUB NIEORGANICZNY (NP. JODEK POTASU), W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM JODU POŁĄCZONY JEST Z ATOMEM O NIŻSZEJ ELEKTROUJEMNOŚCI. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast