CZYJEŚ OTOCZENIE, ŚRODOWISKO, W KTÓRYM FUNKCJONUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HORYZONT to:

czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HORYZONT

HORYZONT to:

okrąg powstały w wyniku przecięcia sfery niebieskiej na dwie części, wyznaczający granicę pomiędzy przestrzenią widoczną dla obserwacji i zasłoniętą przez Ziemię (na 8 lit.)HORYZONT to:

zakres, zasięg, granice czegoś, np. czyjejś wiedzy, zainteresowań (na 8 lit.)HORYZONT to:

ruchoma zasłona lub ściana w głębi sceny w teatrze, przedstawiająca niebo (na 8 lit.)HORYZONT to:

koło wielkie na sferze niebieskiej prostopadłe do pionu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYJEŚ OTOCZENIE, ŚRODOWISKO, W KTÓRYM FUNKCJONUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.644

TINTA, PŁOMIEŃ, PRALNIA, ZWICHNIĘCIE STAWU, SKLEP PAPIERNICZY, RYNEK KONTESTOWALNY, OGNISKO, ZAPAŚĆ, NIEWAŻKOŚĆ, SKŁAD WOLNOCŁOWY, CEWA, ŻABA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, HODOSKOP, TŁO, BEZPARDONOWOŚĆ, UMOWA O PRACĘ, NIEMIEC, NAWIS INFLACYJNY, MANUFAKTURA, KOMÓRKA KERRA, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, GALERIA HANDLOWA, CHŁOPIEC, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, BINDA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, FILOLOGIA POLSKA, INSTRUMENT DREWNIANY, ZADZIERZGNIĘCIE, KOKPIT, CECHOWNIA, PŁYTA GŁÓWNA, RUCH PRZYSPIESZONY, LAS DRĄGOWY, SZACHOWNICA, WYLĘGARNIA, PUŚLISKO, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, GALERIA SŁAWY, TEREN, SKŁAD PODATKOWY, JĘZYK FRYZYJSKI, PEPINIERA, MIKROFON WĘGLOWY, TECZKA PERSONALNA, SILNIK WIDLASTY, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, CYWIL, SZYBKOWAR, SFERA, INTERMEZZO, KRÓLICZARNIA, KLĘKANY, BŁYSTKA OBROTOWA, ALGEBRA BANACHA, ARYTMIA, SILNIK CZTEROSUWOWY, DZWONNICA, PODPORA, GÓRY, ZIMOWISKO, KWAS AZOTOWY, MODEL POINCARÉGO, DIEN, PENSJA, PLOTER PŁASKI, DWÓR, ŁĄCZNIK OLEJOWY, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, PRZESILENIE, CYNKOTYPIA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, SUWEREN, PENITENCJA, WANNA, FILOLOGIA WŁOSKA, KACAPSKI, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, PRZERWA ENERGETYCZNA, ALFABET WIĘZIENNY, PUNKT OGNIOWY, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, DOM ZDROJOWY, NAŚLADOWCZOŚĆ, GETTO SZCZĄTKOWE, GERMANISTYKA, NORMANDZKI, KACZKA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, CHROMATOGRAF GAZOWY, KAZAMATA, MORAWSKI, CHIŃSKA TORTURA WODNA, PEPINIERA, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, STÓŁ MONTAŻOWY, KAMIEŃ WĘGIELNY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, KSIĘGA INWENTARZOWA, MAKUMBA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, PINGWINARIUM, ANARCHIA, TOKAMAK, KOMORA GAZOWA, POSTERUNEK, SĄD GRODZKI, ODPŁYW, WSCHÓD, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KONFEKCJA, ARBORETUM, FICTIO PERSONAE, ŁOŻYSKO KULKOWE, OŚRODEK AKADEMICKI, ŁOŻENIE, KUKIEŁKA, CESARSTWO, METRYKA, PRĄD PRZEMIENNY, STREFA NUMERYCZNA, PRZEŁOM, OGRÓD DENDROLOGICZNY, AQUAFABA, FISHARMONIA, GEOGRAFIA FIZYCZNA, GALICYJSKI, POLONEZ, BACKGROUND, INTERFEROMETR LASEROWY, LAS MIESZANY, HELIOSFERA, SZLACHTUZ, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, BEZRADNOŚĆ, PROPAGANDÓWKA, USTERZENIE MOTYLKOWE, SCHRONISKO, LAMPA ELEKTRONOWA, HAMULEC KLOCKOWY, KLISZA, REAKTOR PRĘDKI, HEDONIZM ETYCZNY, IDEOGRAFIA, OPTY, GÓRKI, WUEF, CRASHTEST, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, WYCIĄG TALERZYKOWY, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, ECHOMETR, KOLOKACJA, MUZA, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, NONA, FILM ANIMOWANY, STOCZNIA, OBÓZ PRACY, PIEC TYGLOWY, WAPIENNIK, PANTALION, POŁĄCZENIE WCISKOWE, BOŻE NARODZENIE, BIEGUN MAGNETYCZNY, ZARZUELA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, ZDERZAK, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, NADLEŚNICZÓWKA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, AUTODESTRUKCJA, POKŁAD ŁODZIOWY, POLISA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, DEBIUT PÓŁOTWARTY, JĘZYK ANGIELSKI, KUŹNICA, SAMOUNICESTWIENIE, DŹWIGNICA LINOTOROWA, FATUM, OSCYLATOR, BRAMKA, DITLENEK WĘGLA, CIAŁKO ŻÓŁTE, SEZON, ASYSTA, KOLIDAR, WIGURA, PATRIARCHAT, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, GMERK, RUSZT, PÓŁMISEK, RELA, SYRENA OKRĘTOWA, PORZĄDEK LINIOWY, NIEDOCUKRZENIE KRWI, TRUST, CHIŃSKI, RUSKI, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, EKOLOGIA OPISOWA, GRAF PODSTAWOWY, DIALIZOTERAPIA, ONTOLOGIZM, KREDENS, NARNIA, RELIEF PŁASKI, KOD PREFIKSOWY, TRANZYSTOR POLOWY, MONOPOL, PASIECZYSKO, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, JARZYNIAK, ROZMNAŻALNIA, DIABELSKOŚĆ, SEROWNIA, KAMBUZ, MASELNICZKA, SPĘKANIE, IDIOFON, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DOWÓD APAGOGICZNY, SCENERIA, AZOTEK, KURDYJSKI, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, BAR TLENOWY, CZARCIE NASIENIE, WIRTUALIZACJA, BIGIEL, CHŁÓD, POLIEN, MANATKI, UKŁAD HETEROGENICZNY, KWASICA, WIESZCZBIARNIA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, RDZEŃ, KRATA, RÓJ WYSP, KADASTER, PROSTA, OBDUKCJA, KOMORA, OBIEG GWIAZDOWY, GAZ PIEPRZOWY, OPLUWACZ, STREFA EKONOMICZNA, FILTR BESSELA, SENAT, FILOLOGIA, PIONEK, ARKA, ANTYCYPACJA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, TACA, WERTEKS, LUŹNOŚĆ, HAMULEC TARCZOWY, PASOŻYT, KORSYKAŃSKI, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, FILOLOGIA ORIENTALNA, KLISZKA, POGROBOWISKO, PULPIT, ROZSADNIK, ATTACHAT, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, KROPLÓWKA, SIŁOWNIK, ALOCHTON, ABSOLUTYZACJA, GWARANCJA, OGNISKO, MASZT, JĘZYK FLEKSYJNY, ELEKTROFON, JĘZYK WOGULSKI, KROK DOSTAWNY, ŚLIZG, SEZON LĘGOWY, DZIEŃ OTWARTY, UJŚCIE, OKNO TEKTONICZNE, PRZYKRYWKA, MECHANIZM KORBOWO-WAHACZOWY, WĘGLARNIA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, KOSZYCZEK, TOREBKA, ?WYCIEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.644 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYJEŚ OTOCZENIE, ŚRODOWISKO, W KTÓRYM FUNKCJONUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYJEŚ OTOCZENIE, ŚRODOWISKO, W KTÓRYM FUNKCJONUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HORYZONT czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HORYZONT
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje (na 8 lit.).

Oprócz CZYJEŚ OTOCZENIE, ŚRODOWISKO, W KTÓRYM FUNKCJONUJE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZYJEŚ OTOCZENIE, ŚRODOWISKO, W KTÓRYM FUNKCJONUJE. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast