POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ JEST LICZBA 2 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARYTMETYKA BINARNA to:

pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2 (na 17 lit.)DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY to:

pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2 (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ JEST LICZBA 2". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.811

SZKARADNOŚĆ, ROZSADNIK, FORMALIZM, KOLORYT LOKALNY, ANTAGONISTA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, ZWIĄZEK CHELATOWY, SKWAPLIWOŚĆ, SILNIK SZEREGOWY, CARAT, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, NIECHLUJNOŚĆ, OBCINAK, GÓGLE, TWARDA SPACJA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, ZUCHWAŁOŚĆ, KOSIARKA ROTACYJNA, MIĘSO RYBY, ANODA, CELOWOŚĆ, ROZDZIALIK, PORA, IGŁA, WYRAZ PODSTAWOWY, WYROSTEK RZĘSKOWY, CYWILNOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, PERFUMA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, SZEREG, TABLICA CAYLEYA, WYCZUWALNOŚĆ, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, SYMPOZJON, GAZ DOSKONAŁY, FIMBRIA, KOMPLEKS, HEBRA, MAJĄTEK OSOBISTY, ALBAŃSKI, FILTRACJA, SELENEK, POPRZEWRACANIE, CZEREMCHA, TERMOS BUFETOWY, BLICH, SZKOŁA PODSTAWOWA, OSNOWA GEODEZYJNA, POKOLENIE, WSIOK, ŻART, ANTYPERTYT, SUPERPOZYTYW, NUMEREK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, STYGOKSEN, FILTR CZEBYSZEWA, KOMIN PŁACOWY, ROBOTA, TERAPIA SYSTEMOWA, RAMIĘ, SŁOWO, FORUM, MAŁOŚĆ, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, DEFICYT BUDŻETOWY, FINEZYJNOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, DEBILNOŚĆ, CHOMIK EUROPEJSKI, JEZIORO DYSTROFICZNE, SWÓJ, START, RODZAJ LITERACKI, OPŁATA RYCZAŁTOWA, ZARZĄD, CHOROBA ZASADOWA, NIEWYRAŹNOŚĆ, SYSTEM PREZYDENCKI, DURNOWATOŚĆ, WIELKORUSKI, START MASOWY, ANTYKLINA, NITROZOBAKTERIA, KORAL MADREPOROWY, REFERENDUM LOKALNE, ŻARÓWKA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, AHISTORYCZNOŚĆ, SYSTEM ALARMOWY, ŁOPIAN, USTONOGI, KARBOKATION, KURDUPLOWATOŚĆ, REOSTAT, KANALIZA, AVIZO, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, LITERAT, JARZĄB GRECKI, SZLAK GRADOWY, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, OCZYSZCZANIE, ZACHYŁKA, CWANOŚĆ, KOŁCHOZ, GACEK SZARY, CHODZĄCA REGUŁA, SZCZĘKOT, LUTERANIZM, KIFOZA, COCKTAIL, JĘZYK SOGDYJSKI, CHOROBA LOKOMOCYJNA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, HOMERYDA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, KIERUNEK, NAPĘD TAŚMY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ANGLISTYKA, RAJ, STRETCH, DWUKOLOROWOŚĆ, CHALKOGRAFIA, DRAŻLIWOŚĆ, WÓZ SKARBNY, USTĘPLIWOŚĆ, PRZODOMÓŻDŻE, AUTOTELICZNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ODJEMNA, RECEPTYWNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, BIOFILNOŚĆ, ANDROID, HEIMAT, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, NIEDOKŁADNOŚĆ, RYNSZTOK, NIEGOTOWOŚĆ, MIECZ SZYBROWY, LONDYN, TEUTOŃSKI, GASTROFAZA, SYFEK, DZWONECZNIK WONNY, OCZKO, ULEGŁOŚĆ, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, PIENIĄDZ TOWAROWY, RONDELA, OTWARTOŚĆ, NIEKULTURALNOŚĆ, NADWYŻKA HANDLOWA, SUPOZYCJA, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, ZDRADZIECTWO, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, MOHORYCZ, SEZON, FLAGOWIEC, SYRENA OKRĘTOWA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, PENSJA, ROBOTA, TYMOLEPTYK, JĘZYK ALEUCKI, MAJEUTYKA, OKRES, ZAGĘSTNIK, REAKTOR GAZOWY, EKSTREMALNOŚĆ, IDEOGRAFIA, MOKRY SEN, WILCZE STADO, TAKIFUGU, RYNEK PIERWOTNY, GALERIA HANDLOWA, KICK BOXING, FINITYZM, NIESZABLONOWOŚĆ, ANTENA HELIKALNA, OLEJARZ, C, TYP GOSPODARKI, CZAS OCHRONNY, PEŁNIA, BERA, CENOBIORCA, RACHUNEK LAMBDA, PAPROCIE, KORONA CIERNIOWA, KWAŚNOŚĆ, ARENA, MOMENT, SILNIK GAZOWY, GRA POJEDYNCZA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MOL, SADYSTYCZNOŚĆ, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, PYRA, LICZBA UROJONA, EPAKTA, WYRAŹNOŚĆ, KWASICA, YGGDRASIL, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, TEST ZDERZENIOWY, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, OSTROŻNOŚĆ, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, FUNKCJA RZECZYWISTA, OBSZAR PENSEJSMICZNY, GNIAZDKO, ZBIEG, KANCIASTOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, DOBRODUSZNOŚĆ, BLADZIUCH, ARCYDZIELNOŚĆ, PODLEW, KAPUŚCISKO, PATRONKA, ROZWAŻNOŚĆ, KOLIDAR, GRZYBY ANAMORFICZNE, WREDOTA, BUJOWISKO, OPASANIE, OGNIWO BUNSENA, RYNEK PRODUCENTA, PROMOCJA, GOSPODARKA, SZTYLPA, CIEPŁOCIĄG, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, SYNONIMICZNOŚĆ, TWIERDZENIE SINUSÓW, STREFA HEADA, TAMARYNDA, KOLEJKA LINOWA, THRILLER, TYBETAŃCZYK, LIST GRATULACYJNY, SYSTEM NICEJSKI, ALBAŃSKOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, SILNIK NISKOPRĘŻNY, ZAKRĘT, ŚWIATŁO DZIENNE, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, CHIŃSKI, RELACJA LOGICZNA, BEZCHMURNOŚĆ, ŁASKAWCA, PANEK, STOPA, TELEMARK, PATRIARCHAT, TLENEK AZOTU, BOGATY, NUŻENIEC LUDZKI, MANIERYSTA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, REFLEKSYWNOŚĆ, POLIMORFIZM, MOWA, MAGIEL, NIENAGANNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, EDREDON, LAMUCKI, ASYLABIZM, WYWROTOWIEC, SECANS, NIEUPRZEJMOŚĆ, MODRASZEK KORYDON, HELING, DESPOTYZM, BRAMKARKA, HEADHUNTER, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, DZIURA, LIMFOCYT, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, INTERMEZZO, KANADYJSKI CUTTING HORSE, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, ?NIEDOKOŃCZONOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.811 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ JEST LICZBA 2 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ JEST LICZBA 2
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARYTMETYKA BINARNA pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2 (na 17 lit.)
DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2 (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARYTMETYKA BINARNA
pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2 (na 17 lit.).
DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY
pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2 (na 22 lit.).

Oprócz POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ JEST LICZBA 2 sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, W KTÓRYM PODSTAWĄ JEST LICZBA 2. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x