CZŁONEK JAKIEJŚ GRUPY, ORGANIZACJI (NP. PARTII POLITYCZNEJ, FIRMY), KTÓRY JEST W PODESZŁYM WIEKU I MA PRZESTARZAŁE METODY, POGLĄDY, OPINIE, ZAJMUJĄCY POSADĘ CZY STANOWISKO, KTÓRE MOGŁBY OBJĄĆ KTOŚ MŁODSZY O BARDZIEJ NOWOCZESNYM STOSUNKU DO PEŁNIONEJ FUNKCJI I ZADAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEŚNY DZIADEK to:

członek jakiejś grupy, organizacji (np. partii politycznej, firmy), który jest w podeszłym wieku i ma przestarzałe metody, poglądy, opinie, zajmujący posadę czy stanowisko, które mogłby objąć ktoś młodszy o bardziej nowoczesnym stosunku do pełnionej funkcji i zadań (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁONEK JAKIEJŚ GRUPY, ORGANIZACJI (NP. PARTII POLITYCZNEJ, FIRMY), KTÓRY JEST W PODESZŁYM WIEKU I MA PRZESTARZAŁE METODY, POGLĄDY, OPINIE, ZAJMUJĄCY POSADĘ CZY STANOWISKO, KTÓRE MOGŁBY OBJĄĆ KTOŚ MŁODSZY O BARDZIEJ NOWOCZESNYM STOSUNKU DO PEŁNIONEJ FUNKCJI I ZADAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.356

CHOROBA PLUMMERA, WIRTUOZERSTWO, DUJKER KARŁOWATY, METROPOLIA, MONTAŻYSTA, PŁUGOWY, PRAWO POWIELACZOWE, BECZKA Z PROCHEM, STAŁA, PATRONAT, NEUROLINGWISTYKA, BASISTA, MIĘSO RYBY, ANGLOARAB SHAGYA, DIABEŁ TASMAŃSKI, NADMUCH, OBIEKT LINIOWY, COUNTRY, BLOK, GATUNEK PARASOLOWY, KURZA STOPA, POWÓD, LAKUNA, DESKRYPTOR, HEŁMIATKA, KUTER TRAŁOWY, MENADŻER, ZASADA MACHA, LEWOSKRZYDŁOWY, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ZDZIADZIENIE, KLASTER PRZEMYSŁOWY, BUDOWLANY, ODWRÓCONY DASZEK, STRZAŁOWY, PSIARKA, SAMOCZYSZCZENIE, TRANSLACJA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, CENA DUMPINGOWA, WYKONAWCA, ZESPÓŁ TURCOTA, BROWAR, NATARCZYWOŚĆ, FACSIMILE, TURBIT, FILTR POWIETRZA, LABORANT, ORGANISTA, HIPIATRIA, POCZĄTKUJĄCY, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, ROZPLOT, HEJNAŁ, MIARODAJNOŚĆ, MIKOŁAJCZYK, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, ASFALT, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, JĘZYK SANSKRYCKI, KANONISTYKA, BIURO PARLAMENTARNE, AUTONOMICZNOŚĆ, MAMUT JEFFERSONA, PARA UPORZĄDKOWANA, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, UDAWACZ, POKRYWA, ROK KOŚCIELNY, SPÓJNIK, AUREOMYCYNA, SZASTAZAURY, TUWIM, PARAMETR, ŁASZT, KOSZÓWKI, OGNIWO VOLTY, BARIERA WYJŚCIA, ROZRZUTKOWATE, TAMILKA, REGRESJA LOGISTYCZNA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, BIOSYNTEZA BIAŁKA, PRZEDSTAWIENIE, SMOLUCH, BUDOWNICTWO WODNE, NAROST, PODEJRZLIWIEC, CZEK PODRÓŻNICZY, DOKSOGRAF, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, PRZEKAZ, AMBONA, WANGA MASKOWA, MODERN, CYPRYSIK GROSZKOWY, RYT, LIGA, MINBAR, MALARZ, WYDAWNICTWO, SALUT, TRAWERS, SESKWITERPEN, STYL IZABELIŃSKI, PRODUCENT, DORSZ BAŁTYCKI, BYLEJAKOŚĆ, WRZÓD TWARDY, CIĄG SKOŃCZONY, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, DOKUMENTALISTYKA, JEŻOWIEC, HEGEMON, TON, GÓGLE, KOLORYMETRIA, PRZEWODNIK, HORMON STEROIDOWY, KOŃCÓWKA, UDAWACZKA, STEWIA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, CHOROWITOŚĆ, TAPIR WEŁNISTY, BEZPANCERZOWCE, MASZYNA ŻAKARDOWA, OJCIEC CHRZESTNY, SYNTEZA, RYGORYZM MORALNY, ALLOMETRIA, PAS, WINNY, PRZEJEŻDŻAJĄCA, POMPA STRUMIENIOWA, NIEREALNOŚĆ, KONTYNGENT, POSTRZELENIEC, WSPÓŁĆWICZĄCY, CHWIEJNOŚĆ, ARCHOZAUR, FABRYKATOR, UPROSZCZENIE, BASSANELLO, WSPÓŁUCZEŃ, ADRES ELEKTRONICZNY, ZAKŁAD HANDICAP, ZESTAWIENIE, PRODUKT GLOBALNY, OBRAZICIEL, MATERIALIZM DZIEJOWY, KWADRA, WNĘTRZNOŚCI, ESKIMOS, JEDNOIZBOWOŚĆ, OPINIA, CIĘŻKOŚĆ, ABSENCJA CHOROBOWA, WIELKA WOJNA KOZACKA, ZADUPIE, KĄPIEL POWIETRZNA, PROMIONEK, REALIZM, KONCENTRAT POMIDOROWY, ADIAFORA, PŁOMYK, ŻARÓWKA, KAKAO, REAKTOR GAZOWY, DEFENSOR, OSTRY DYŻUR, WIZUALIZACJA, KONSTYTUCJA, KODOWANIE SIECIOWE, ZDANIE JEDNOSTKOWE, MIŚ, TAGER, CETOLOGIA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, TENDENCJA ROZWOJOWA, CHRYZOTYL, AKCENCIK, STATYKA, JALABERT, POZYTYWIZM LOGICZNY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, FARBA KLEJOWA, LEJ DEPRESYJNY, WYRÓWNANIE, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, REFLUKS, MAGNES, ZAGRANIE, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, ZELATOR, PAKU CZARNOPŁETWY, ZWIASTUN, WYGNANIEC, ŁAŃCUCH, ZAĆMA STARCZA, JĘZYK AKADYJSKI, PRZESYP, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, GASKOŃCZYK, POPRZECZKA, NIEJAWNOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, SUTEK, ORATORIANIN, SYKOFANT, REEDUKATOR, KOŃ LEJCOWY, BUJOWISKO, GAŁĘŹNIK, WYSŁANNIK, OSPA WIETRZNA, BĘBENEK BASKIJSKI, GARDEROBA, NIEDOWIERZANIE, FILOLOGIA WŁOSKA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, DRABISKO, AUTOSZCZEPIONKA, KPINKARZ, NASTAWA, LUDOJAD, PIECZENIARZ, PRZYPAŁ, HOFMAN, SKOK SPADOCHRONOWY, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, SPOTKANIE WARSZTATOWE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, NEOROMANTYZM, OWCA JACOBA, PRZENIKLIWOŚĆ, LEK ANTYDEPRESYJNY, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, ANALIZA TECHNICZNA, SITO, WŚCIK DUPY, FOSFATAZA ALKALICZNA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, UZDROWICIEL, FISZBINOWCE, ZRZĘDNOŚĆ, AUGUR, DIAFTOREZA, TUTOR, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, BEZLOTKI, ZARYSOWANIE, UCHO IGIELNE, BAŁTYSTYKA, PRAKRYTY, AKTYWNOŚĆ, UCHO, BANIECZKA, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, ZABYTEK, AIDS, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, MOŻLIWOŚĆ, WYOBRAŻENIE, RESTAURACJA, KAMIZELKA KULOODPORNA, MATRYCA LOGICZNA, CHLORYN, KWAS DICHROMOWY, COCA-COLA, PRZEKŁADACZ, GRZEBIEŃ, BŁYSZCZ SREBRA, TAPIR KORDYLERYJSKI, REDLER, CHŁÓD, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ZAJĄKNIĘCIE, ISTOTA RZECZY, IGLICA, PLECHA, MOTOROWIEC, DŁUGOSZPAROWATE, OGNISKO WULKANICZNE, TREND BOCZNY, ADWOKAT DIABŁA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, CYGANKA, WIETRZNOŚĆ, HIPOTEZA, BEDŁKA MUCHOMOR, ?PRZYNALEŻNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.356 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁONEK JAKIEJŚ GRUPY, ORGANIZACJI (NP. PARTII POLITYCZNEJ, FIRMY), KTÓRY JEST W PODESZŁYM WIEKU I MA PRZESTARZAŁE METODY, POGLĄDY, OPINIE, ZAJMUJĄCY POSADĘ CZY STANOWISKO, KTÓRE MOGŁBY OBJĄĆ KTOŚ MŁODSZY O BARDZIEJ NOWOCZESNYM STOSUNKU DO PEŁNIONEJ FUNKCJI I ZADAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁONEK JAKIEJŚ GRUPY, ORGANIZACJI (NP. PARTII POLITYCZNEJ, FIRMY), KTÓRY JEST W PODESZŁYM WIEKU I MA PRZESTARZAŁE METODY, POGLĄDY, OPINIE, ZAJMUJĄCY POSADĘ CZY STANOWISKO, KTÓRE MOGŁBY OBJĄĆ KTOŚ MŁODSZY O BARDZIEJ NOWOCZESNYM STOSUNKU DO PEŁNIONEJ FUNKCJI I ZADAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEŚNY DZIADEK członek jakiejś grupy, organizacji (np. partii politycznej, firmy), który jest w podeszłym wieku i ma przestarzałe metody, poglądy, opinie, zajmujący posadę czy stanowisko, które mogłby objąć ktoś młodszy o bardziej nowoczesnym stosunku do pełnionej funkcji i zadań (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEŚNY DZIADEK
członek jakiejś grupy, organizacji (np. partii politycznej, firmy), który jest w podeszłym wieku i ma przestarzałe metody, poglądy, opinie, zajmujący posadę czy stanowisko, które mogłby objąć ktoś młodszy o bardziej nowoczesnym stosunku do pełnionej funkcji i zadań (na 12 lit.).

Oprócz CZŁONEK JAKIEJŚ GRUPY, ORGANIZACJI (NP. PARTII POLITYCZNEJ, FIRMY), KTÓRY JEST W PODESZŁYM WIEKU I MA PRZESTARZAŁE METODY, POGLĄDY, OPINIE, ZAJMUJĄCY POSADĘ CZY STANOWISKO, KTÓRE MOGŁBY OBJĄĆ KTOŚ MŁODSZY O BARDZIEJ NOWOCZESNYM STOSUNKU DO PEŁNIONEJ FUNKCJI I ZADAŃ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CZŁONEK JAKIEJŚ GRUPY, ORGANIZACJI (NP. PARTII POLITYCZNEJ, FIRMY), KTÓRY JEST W PODESZŁYM WIEKU I MA PRZESTARZAŁE METODY, POGLĄDY, OPINIE, ZAJMUJĄCY POSADĘ CZY STANOWISKO, KTÓRE MOGŁBY OBJĄĆ KTOŚ MŁODSZY O BARDZIEJ NOWOCZESNYM STOSUNKU DO PEŁNIONEJ FUNKCJI I ZADAŃ. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x