CZYNNOŚCI, KTÓRYCH CELEM JEST DOSTARCZENIE POKARMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARMIENIE to:

czynności, których celem jest dostarczenie pokarmu (na 9 lit.)ODŻYWIANIE to:

czynności, których celem jest dostarczenie pokarmu (na 10 lit.)ŻYWIENIE to:

czynności, których celem jest dostarczenie pokarmu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚCI, KTÓRYCH CELEM JEST DOSTARCZENIE POKARMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.175

NEFROLEPIS WYSOKI, EDESTYDY, SIECIARZ JASKINIOWY, ABSURD, BUMER, SPRAWNOŚĆ, RELACJA PEŁNA, ANTYLIBERALIZM, MURARKA RUDA, WANNA, KOMPARATYSTYKA, WANIENKA, BROŃ WODOROWA, KSOBNOŚĆ, MODRASZEK IKAR, NOŚNIK NARZĘDZI, POTENCJA, AWANGARDA, KOMPANIA WARTOWNICZA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, DELFIN BIAŁOBOKI, PÓŁOKRĄG, FIMBRIA, GLIKOZYD FENOLOWY, KOMPAKTOWOŚĆ, PRZETOKOWY, TANK, DYLATACJA CZASU, DIORAMA, DRUK OFFSETOWY, BOURBON, WYBUCHOWA ATMOSFERA, SOKOLE OKO, KREDYT HIPOTECZNY, SPRAWNOŚĆ, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, IZOLACJA AKUSTYCZNA, KOMÓRKA ZWOJOWA, PUPIL, UNIKATOWOŚĆ, KOPARKA CHWYTAKOWA, MAJKA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, ŻYWY POMNIK, TEKSTYLNY, SYMETRALNA, SOLIPSYZM, LEWAR, WODOPÓJKI, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, RUCH KRZYWOLINIOWY, CIĄG GEOMETRYCZNY, PREIMPLANTACJA, CIĘŻKOŚĆ, LICZBA NIEWYMIERNA, HOMINIDY, NAMOLNOŚĆ, CWANOŚĆ, PEDAGOGIKA SPECJALNA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, NUDYSTA, NIL, RZECZ, GOLONKA, SKALA RANKINE'A, OMNIPOTENCJA, OSNOWA GEODEZYJNA, KUC FELL, PODUSZKA, LIRYCZNOŚĆ, NIEODZOWNOŚĆ, TREPANG, NIEPOBOŻNOŚĆ, KIESZENIÓWKA, RZADZIZNA, TROLLING, WYDERKA, BRAT, MIKROSKOP OPTYCZNY, CZOŁO, NAPIS, IMITACJA, KOSTKA, IMPULS, DONICZKOWCE, CHRZAN, SPOT, NADZÓR BANKOWY, ZWODNICZOŚĆ, ŁUK KLASYCZNY, WIDZIMISIĘ, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, BYLICA POSPOLITA, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, STANOWCZOŚĆ, WIEK PROKREACYJNY, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, POLITYKA, BANKOWÓZ, PRACE USTAWODAWCZE, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, KREOLKA, BEZAN, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, POLE JEDNORODNE, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, ROZTROPEK, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, PRZYMUS ADWOKACKI, SEDNO, DŁUGOSZOWE, MAMUT POŁUDNIOWY, NADWYŻKA KONSUMENTA, KOGNICJA, CIOS, NIECIEKAWOŚĆ, CYGARETKI, ZASTÓJ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, FOLKSDOJCZ, ATUT, GRUPA ABELOWA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, OBOŹNY KORONNY, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, SAŁATA, MASTYGONEMA, TENDENCJA ROZWOJOWA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, KRETOWATE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ZAKRĘT, PUNKT OGNIOWY, PIASECZNICA, KASZANKA, OSTATNI, BIAŁY MURZYN, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, CHLUBNOŚĆ, ZASADA MACHA, NIEAKTYWNOŚĆ, PIĘCIORNIK SIWY, PRACOHOLIK, SYSTEM DZIESIĘTNY, WYRZUT SUMIENIA, CIRROCUMULUS, SANDAŁY, AZYDOTYMIDYNA, PILA, GAMONIOWATOŚĆ, GOOGLE INC, OGIER, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, ŚRUBOWIEC, GOTYCYZM, KOPARKA PODPOZIOMOWA, RATING, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, FAZA, PĘPAWA, KARMIN, PRZESTĘPNOŚĆ, GICZ, RELING, ŻARTOBLIWOŚĆ, TWIERDZA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, FILOZOFIA PRAWA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, JĘZYK GYYZ, MODULARNOŚĆ, CZERWONE CIAŁKO KRWI, WIOCHMEN, SYMETRIA, SUROWOŚĆ, CZASOWNIK MODALNY, PINIOR, PRECEDENSOWOŚĆ, HISTERYK, WIDŁOGONKA SIWICA, ATAK, ANTYLOPA KROWIA, NALEWKA, ECCHI, POCIĄG EKSPRESOWY, PALEOMAGNETYZM, PRZYGOTOWANIE, PONCZ, KOEDUKACYJNOŚĆ, PIGWA POSPOLITA, DRĘTWOTA, HURTNICA WSTYDLIWA, ODWRÓCONY DASZEK, FUNKCJA RZECZYWISTA, JEDNOSTRONNOŚĆ, TEORIA NAZW, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, POPULACJA STACJONARNA, UŁAMEK ZWYKŁY, KRUSZARNIA, CZORT, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, WOLE, DIABEŁ WCIELONY, ROK JUBILEUSZOWY, MODRASZEK REBELA, MAŁGORZATKA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, ZDERZAK, CZERWOŃCZYK UROCZEK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, ZŁOŻE KOPALINY, CHEMEX, ŻYŁKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ŻÓŁTAK, PROFESJONALNOŚĆ, OMIEG KAUKASKI, ANTECEDENCJA, ZNANOŚĆ, PIEPRZYCZNIK, HEAD HUNTER, KOD PREFIKSOWY, PAPROTNIK KOLCZYSTY, ŚWIADECTWO SZKOLNE, BŁĘDNIK KOSTNY, EKSPRESOWOŚĆ, ROZDZIALIK, WĘDZIDŁO, DŻDŻYSTOŚĆ, KWAS LIZERGOWY, CIASTKARZ, PLUSY, BETON STRUNOWY, FILTR BARWNY, CZEPIAKI, PRZYSPOSOBIENIE, GADATLIWOŚĆ, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, PUNKT BROCARDA, GRZYBY ANAMORFICZNE, PRZYMIERZE, USŁUGI NIEMATERIALNE, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, PLAKODONTY, BURRITO, SPIERDOLINA, PENDŻABSKI, OJCIEC CHRZESTNY, ZERO ABSOLUTNE, AWERSJA DO RYZYKA, EUROPEJSKOŚĆ, WIDŁOZĘBOWCE, PRZELUDNIENIE AGRARNE, WYZNANIE MOJŻESZOWE, AEROZOL, ODCISK PALCA, ANTYSZACHY, UDAR MÓZGOWY, POŚWIST, DŁUGOSZPAROWATE, POLISA LOKACYJNA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, PARANOJA, MUZYKA PROGRAMOWA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, RAMA, ANALIZA BILANSU, METYLDOPA, SOJA, PŁATNIK SKŁADEK, PASJONISTA, MASKA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PASTA, OGNIWO SREBROWE, OSTATECZNOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, HEADHUNTER, PORAŻENIE MÓZGOWE, SYSTEM DEDUKCYJNY, POWTARZALNOŚĆ, AKCJA IMIENNA, GRZYB TRUJĄCY, TRYB, BEZDENNOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PAKU CZARNOPŁETWY, TURBINA PELTONA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ROZSTAW BOŚNIACKI, HB, APEKS, HENNA, LINIA ŚNIEGU, ?WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.175 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚCI, KTÓRYCH CELEM JEST DOSTARCZENIE POKARMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚCI, KTÓRYCH CELEM JEST DOSTARCZENIE POKARMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARMIENIE czynności, których celem jest dostarczenie pokarmu (na 9 lit.)
ODŻYWIANIE czynności, których celem jest dostarczenie pokarmu (na 10 lit.)
ŻYWIENIE czynności, których celem jest dostarczenie pokarmu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARMIENIE
czynności, których celem jest dostarczenie pokarmu (na 9 lit.).
ODŻYWIANIE
czynności, których celem jest dostarczenie pokarmu (na 10 lit.).
ŻYWIENIE
czynności, których celem jest dostarczenie pokarmu (na 8 lit.).

Oprócz CZYNNOŚCI, KTÓRYCH CELEM JEST DOSTARCZENIE POKARMU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZYNNOŚCI, KTÓRYCH CELEM JEST DOSTARCZENIE POKARMU. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x