RODZAJ DREWNA POWSTAJĄCY U ROŚLIN ROSNĄCYCH W KLIMACIE UMIARKOWANYM, KTÓRYCH CYKL WEGETACYJNY JEST PRZERYWANY NA OKRES ZIMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DREWNO LETNIE to:

rodzaj drewna powstający u roślin rosnących w klimacie umiarkowanym, których cykl wegetacyjny jest przerywany na okres zimy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ DREWNA POWSTAJĄCY U ROŚLIN ROSNĄCYCH W KLIMACIE UMIARKOWANYM, KTÓRYCH CYKL WEGETACYJNY JEST PRZERYWANY NA OKRES ZIMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.178

CZIP, KWASOTA, MODRASZEK REBELA, PRZYCZYNEK, ROŚLINY ZARODNIKOWE, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, KASZTAN, ARYTMETYKA BINARNA, NAPŁYW KORZENIOWY, FORMA DWULINIOWA, WYDRA, KARATE, PAKU CZARNOPŁETWY, WSPOMNIENIE, SYMPOZJON, OBSESYJNOŚĆ, KRZYŻ KOMANDORSKI, DESMATOZUCH, JĘZYK KIPCZACKI, HALKA, NAGANA, LEMING, ZAPORA MINOWA, APOLOGIA, LONT WOLNOTLĄCY, SATYRA, EUPELYKOZAURY, NOŻYCÓWKA, KANAŁ BURZOWY, ZABYTEK NIERUCHOMY, ZAPCHANIE DZIURY, GONDWANATYTAN, BAGDE, LEJEK, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, DYNAMICZNOŚĆ, STOLARKA BUDOWLANA, FITOGEOGRAFIA, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY, ZABÓR, KOZIBRÓD, NIEKROPIEŃ, SĘK OTWARTY, ŻNIWIARKA, REFORMATOR, KLISZKA, KOCIE OKO, KOSTKA, IZOFONA, ZDROJKOWATE, ŁOPIAN, PILARKA, DRAGA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, CZYR, BEZKLASOWOŚĆ, ORONGO, CHROPOWATOŚĆ, BUŁAWKA, MOSTEK TERMICZNY, ROPNICA, JURA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, CEKIN, WANIENECZKA, EGIROZAUR, ARGENTYNA, HARMONIKA, WOJSKA RAKIETOWE, ALLEN, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, TREPY, NOSIŁKI, GOŁODUPIEC, CIĘŻKOŚĆ, BARWICA, OKRES PRZEDRZYMSKI, DUMKA, EMENTALER, FILM PSYCHOLOGICZNY, IMPERTYNENCKOŚĆ, ABECEDARIUSZ, NOTOHIPSYLOFODON, PTASZNIK GIGANT, DROGOMISTRZ, KIELISZNIAK, OPASANIE, HIPSTER, BIOGEOCENOZA, SUWANY, FETYSZ, AGAR, TORFOWIEC, KOJARZENIE WSOBNE, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, PORÓD POŚLADKOWY, PROBANT, WIRTUOZERIA, SZABER, DRIP, KOD PREFIKSOWY, SOSNOWCE, NOWINKARSTWO, KULCZYBA WRONIE OKO, GORYCZAK, OFIAKODON, ODPAD POUŻYTKOWY, SPOTKANIE WARSZTATOWE, SILNIK PRZELOTOWY, ZARZUTKA, TAMBURA, PRAWO RYNKÓW, BATOŻYCA, KATEGORYCZNOŚĆ, BAZYLISZEK, GORE-TEX, , OGNIK SZKARŁATNY, TERMOMETR RNA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, MATATAN, SYMULACJONIZM, ELEMENT FLORYSTYCZNY, KARONGAZAUR, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, AUSTRALODOK, ORDYNARNOŚĆ, TWIERDZENIE REESA, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, ELEKTROFON, DETEKTOR AKTYWACYJNY, GRA CASUAL, FIKCJA LITERACKA, ROZTRUCHAN, TALERZ, LIMNOCHARYSOWATE, OGIEŃ OLIMPIJSKI, KRATA, KAPISZONOWIEC, KONOTACJA, GALASÓWKA, PALCÓWKA, DOBRO PRAWNE, JANUSZ, PRYZMA, EKSPARTNER, GODET, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, ANTYPOLSKOŚĆ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, PACHNOTKA, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, ODWRÓCONA HIPOTEKA, BANKIET, POLITYKA MIESZKANIOWA, SKALA, NIECHLUJNOŚĆ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, TRZYKROTKA Z RIO DE JANEIRO, JINLONG, PIONIER, KOMANDOR, HIPSYBEMA, OSADA, METANOGENY, ZASIŁEK OKRESOWY, CAP, BEANIA, KMIEĆ, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, TRZĘŚLICA TRZCINOWATA, JEZIORO RYNNOWE, MIÓD GÓRSKI, FITOASOCJACJA, REKINEK PSI, RETROGRADACJA, ZANOKCICA, WSCHODY, GADACZ, CHŁODZENIE ABLACYJNE, MAKRON, PUNA, KIEP, SEKSOWNOŚĆ, CYGANEK, KONTENER, PIESZCZOTA, KMINEK, BEZSIŁA, MIGDAŁ, ŻURAWIEC, WYRZUTNIA, SUROWOŚĆ, KUSTRZEBKA, SNIFTER, SUPERNOWA TYPU IB, KWARC MLECZNY, ŚWIADECTWO SZKOLNE, CZAS MĘSKI, ODMIENNY STAN, LODRANIT, ERGOMETR, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, RZEZ, AUTSAJDER, GNIOTOWNIK, MIKROPRĄD, KOŃ TRAKEŃSKI, SZMACIAK, VALYRIA, ATOL, LÓD, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, CHEMIA, LUGER, ŁUSKWIAK ZMIENNY, POSIEDZENIE NIEJAWNE, NIESTANOWCZOŚĆ, DWUWARSTWOWOŚĆ, ZOOFAGI, POLKA TRZĘSIONKA, NOSICIEL, SWÓJ, ALOKODON, WYBRANIEC, TIAMA, BUCZYNA, PROSTA, PORTFEL, ORZECH WŁOSKI, PIECHOTA WYBRANIECKA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, CIASNOŚĆ, PLUTOKRACJA, FASOLKA MUNG, FEERIA, ŁOPATONOS, ŚLUZ ROŚLINNY, SIEĆ ZASTAWNA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, ĆWIERĆWIECZE, TEATR MUZYCZNY, JĘZYCZEK, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, ŻYLAK, FAJNOŚĆ, SIATKOWIEC, PANIER, AUTOPARODIA, DOBOSZKA, GEOFIT, KHAAN, TRĘDOWNIKOWATE, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ŻŁÓB, KĘDZIERZAWKA, CYK, AMBROZJA, ROZTWÓR WZORCOWY, WYSOKI KOMISARZ, OLIWKA, BUKSZPAN, UT, EPOKA PALEOMAGNETYCZNA, SĄD SKORUPKOWY, BOCZNIK, GOLEC, MEZOZAUR, ETOLA, HIPOSTYL, CIELĘCY WIEK, TEK, DIABELSKOŚĆ, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PŁEĆ, ORONTIUM, LODY WŁOSKIE, BIAŁORUTENISTYKA, MEREŻKA, PEJSZANZAUR, STRZECHWOWCE, ŻEBRO, EMPORA, SURMA, SALAMI, AGONIA, SPÓJNIK, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, SEKCIARZ, NASOSZNIK TRZĘŚ, PUŚLISKO, NIEWRAŻLIWOŚĆ, BARANEK WIELKANOCNY, KAMIZELKA, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, KOMPUTER KWANTOWY, SPINING, ?CO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.178 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ DREWNA POWSTAJĄCY U ROŚLIN ROSNĄCYCH W KLIMACIE UMIARKOWANYM, KTÓRYCH CYKL WEGETACYJNY JEST PRZERYWANY NA OKRES ZIMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ DREWNA POWSTAJĄCY U ROŚLIN ROSNĄCYCH W KLIMACIE UMIARKOWANYM, KTÓRYCH CYKL WEGETACYJNY JEST PRZERYWANY NA OKRES ZIMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DREWNO LETNIE rodzaj drewna powstający u roślin rosnących w klimacie umiarkowanym, których cykl wegetacyjny jest przerywany na okres zimy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DREWNO LETNIE
rodzaj drewna powstający u roślin rosnących w klimacie umiarkowanym, których cykl wegetacyjny jest przerywany na okres zimy (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ DREWNA POWSTAJĄCY U ROŚLIN ROSNĄCYCH W KLIMACIE UMIARKOWANYM, KTÓRYCH CYKL WEGETACYJNY JEST PRZERYWANY NA OKRES ZIMY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - RODZAJ DREWNA POWSTAJĄCY U ROŚLIN ROSNĄCYCH W KLIMACIE UMIARKOWANYM, KTÓRYCH CYKL WEGETACYJNY JEST PRZERYWANY NA OKRES ZIMY. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x