PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM CZYNNIKIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST MIESZANINA GAZÓW (SPALIN I PARY WODNEJ) WYRZUCANA POZA KADŁUB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘDNIK GAZODYNAMICZNY to:

pędnik okrętowy, w którym czynnikiem wytwarzającym siłę poruszającą jednostkę pływającą jest mieszanina gazów (spalin i pary wodnej) wyrzucana poza kadłub (na 20 lit.)PĘDNIK GAZOODRZUTOWY to:

pędnik okrętowy, w którym czynnikiem wytwarzającym siłę poruszającą jednostkę pływającą jest mieszanina gazów (spalin i pary wodnej) wyrzucana poza kadłub (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM CZYNNIKIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST MIESZANINA GAZÓW (SPALIN I PARY WODNEJ) WYRZUCANA POZA KADŁUB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.042

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, KATASTROFA NATURALNA, OGNISKO, WIEK POPRODUKCYJNY, GÓRY, C, PUNKT APTECZNY, MECZ MISTRZOWSKI, WSZECHMOCNOŚĆ, KNAJPA, ŚLEPY STRZAŁ, SZTANGA, ANAMNEZA, CHOLINOLITYK, PRZEWODNICA, ODCHYLENIE, ROZWIĄZŁOŚĆ, TUTORIAL, OMIEG ZACHODNI, MELINA, ZADZIERZGNIĘCIE, CNOTA, WENESEKCJA, NEUTRALIZACJA, FERMENTOR, RĘKAWICZNIK, TRWAŁOŚĆ, SPÓŁKA-CÓRKA, DZIESIĄTKA, GORĄCZKA, KOLCZATKOWATE, BEZRADNOŚĆ, ZBRODNIA, GLINIASTOŚĆ, POLITYKA DYSKONTOWA, SEROCZEŃ, PĘPAWA, HORYZONT, GRUPA LIEGO, KOSZT MARGINALNY, NAPASTLIWOŚĆ, PLAKODONTY, SKUN, PODIUM, TRYB, INFA, RONDO, PANEL ADMINISTRACYJNY, PRZEWÓD ODGROMOWY, DERYWAT MODYFIKACYJNY, UTARG PRZECIĘTNY, ZASTRZALIN TOTARA, NOWICJUSZ, LOGIKA KIERUNKOWA, NIEWAŻKOŚĆ, MISIACZEK, MAŚLAK CZERWONY, BROŃ AUTOMATYCZNA, MAMUCIA SKOCZNIA, KRUPNIK, ANTYSZACHY, CUDZOŁOŻNOŚĆ, LINIA LOTNICZA, RYNEK WEWNĘTRZNY, BREST, JĘZYK GURAGE, POPULARNOŚĆ, LAMBADZIARA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, PŁONINA, ANAEROBIOZA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, OPONA BEZDĘTKOWA, SKLEP PAPIERNICZY, WYSOKI KOMISARZ, OSTROSŁUP FOREMNY, FRYSZERKA, GWASZ, GERMAŃSKI, TAUTOCHRONA, GRZECH PIERWORODNY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, SIMOLESTES, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KWASZARNIA, OKRES SKŁADKOWY, KLIN, WSKAŹNIK, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, TANK, DYSK OPTYCZNY, TYŁOZGIĘCIE MACICY, DZIÓB, GODZINA WYCHOWAWCZA, HERMETYCZNOŚĆ, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, NADWYŻKA KONSUMENTA, UMOWA ZLECENIE, TOTALIZATOR, SŁOWO MASZYNOWE, OBLIGACJA KOMUNALNA, LEGALIZACJA PONOWNA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, POLITYKA SPÓJNOŚCI, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, MEGAPOZYTYW, SEPTYMA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, ŚLIZG, SILNIK OBCOWZBUDNY, WARZYWO, PAŹDZIOR, REALGAR, ATRAKCYJNOŚĆ, POKRZYWDZONA, MYDELNICZKA, JĘZYK ŻYWY, MODYFIKACJA, PLAC MANEWROWY, PRZECZULICA, BIRIANI, PANTALON, OGNIWO MOKRE, OBLAT, BIELINEK RUKIEWNIK, BYSTRZAK, ATLANTYDA, MASIELNICZKA, TURYSTYKA KONNA, POKŁAD, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, AUREOMYCYNA, CIAŁO AMORFICZNE, MOCNA STRONA, KODOWANIE SIECIOWE, ILUZJONIZM, TURANIZM, DURNOŚĆ, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, RAGLAN, KSIĘGA INWENTARZOWA, GRUCZOŁ MLECZNY, MAKUMBA, BILANS CZYNNY, WOLUNTARIAT, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, CZEREŚNIAK, USTERZENIE RUDLICKIEGO, PROWINCJA, GRZYB TRUJĄCY, TRYNITARIANIZM, NUMER GEOGRAFICZNY, KONOTACJA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, REIFIKACJA, JODŁA SYBERYJSKA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, UKŁAD ODNIESIENIA, ODBÓJ, ONR-OWIEC, SSAKI JAJORODNE, GOTYCYZM, PROTOROZAUR, GEOCENTRYZM, KOZIOŁ EUROPEJSKI, GWINT STOŻKOWY, PIERWOMSZAKOWCE, CZAS FIZYCZNY, JOŁOP, ZDATNOŚĆ, ŁASKAWCA, DWA OGNIE, POROŚL, KASKADA, CECHOWNIA, PASTERSKOŚĆ, ROSA, ZNANOŚĆ, KLAWISZ FUNKCYJNY, ETIOPSKI, GOSPODARKA KOMUNALNA, DOBRO PRAWNE, GRAFIKA WARSZTATOWA, BODY PAINTING, MIEDZIANE CZOŁO, KECZUP, DRAŻLIWOŚĆ, SIŁA NABYWCZA, TWARDE LĄDOWANIE, SILIKON, UJŚCIE, SUFRAGANIA, PŁASKOZIEMCA, REGRESJA LOGISTYCZNA, AFRYKAŃSKI, PĘPAWA DWULETNIA, ANIMACJA, WYJADACZ, DIAPSYDY, PASJONAT, UNISTOR, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, OZONOSFERA, POTAŻ KAUSTYCZNY, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, REKREACJA, UKRAIŃSKOŚĆ, ILUZORYCZNOŚĆ, MODELOWOŚĆ, TECHNOKRATA, POWYWRACANIE, TOWARZYSTWO, SŁODKA IDIOTKA, KWADRATNIKOWATE, PAKA, SURFAKTANT, LINEARNOŚĆ, PORZĄDEK PUBLICZNY, NĘDZA, FAŁSZYWOŚĆ, SAMOGRAJ, MALUCZKOŚĆ, ETYKA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, PROCH BEZBŁYSKOWY, FERMION CECHOWANIA, KRĘGOWIEC, EPKA, BEZLOTKI, TWIERDZENIE SINUSÓW, JASTRZĘBI NOS, WŁÓKNO, MODUŁ MIESZKALNY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, TAJEMNICZOŚĆ, KABINA RADIOWA, TRAWA KANARYJSKA, TRANSPARENTNOŚĆ, MONTAŻ, KADASTER, PIT, PROSIAK, AGRESYWNOŚĆ, NIEOCZEKIWANOŚĆ, MODRASZEK BAGNICZEK, SYSTEM JĘZYKOWY, MEDIALNOŚĆ, REJESTR KARNY, MAGISTRALA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, KOMANDOR, TON, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, KUCHNIA, GLINIANE RĘCE, PRZEDMURZE, PRĘDKOŚĆ, CIEMNA ENERGIA, KOŁOWIEC, LICZEBNOŚĆ, BANANOWIEC, UZBROJENIE, PODZIEMIE, EMPORIUM, RÓW IRYGACYJNY, WODA HIPEROSMOTYCZNA, DINOCERAT, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, ŻÓŁTY KARZEŁ, OBIEG PIENIĄDZA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, KATECHISTA, NASŁUCHOWIEC, DOKUMENT, MURZYN, KREMOGEN, PION, GÓRALKI, KONTRDEMONSTRACJA, BUŁGARSKI, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, CEMENTOWE BUTY, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, RAK SZLACHETNY, GMINA GÓRNICZA, EMENTALER, FILOLOGIA KLASYCZNA, SUFFOLK, BAŁKAŃSKOŚĆ, KABRIOLET, WIĄZANIE ATOMOWE, DOSTĘP WARUNKOWY, GABLOTA, MUZA, ?ROBOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.042 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM CZYNNIKIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST MIESZANINA GAZÓW (SPALIN I PARY WODNEJ) WYRZUCANA POZA KADŁUB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM CZYNNIKIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST MIESZANINA GAZÓW (SPALIN I PARY WODNEJ) WYRZUCANA POZA KADŁUB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘDNIK GAZODYNAMICZNY pędnik okrętowy, w którym czynnikiem wytwarzającym siłę poruszającą jednostkę pływającą jest mieszanina gazów (spalin i pary wodnej) wyrzucana poza kadłub (na 20 lit.)
PĘDNIK GAZOODRZUTOWY pędnik okrętowy, w którym czynnikiem wytwarzającym siłę poruszającą jednostkę pływającą jest mieszanina gazów (spalin i pary wodnej) wyrzucana poza kadłub (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘDNIK GAZODYNAMICZNY
pędnik okrętowy, w którym czynnikiem wytwarzającym siłę poruszającą jednostkę pływającą jest mieszanina gazów (spalin i pary wodnej) wyrzucana poza kadłub (na 20 lit.).
PĘDNIK GAZOODRZUTOWY
pędnik okrętowy, w którym czynnikiem wytwarzającym siłę poruszającą jednostkę pływającą jest mieszanina gazów (spalin i pary wodnej) wyrzucana poza kadłub (na 19 lit.).

Oprócz PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM CZYNNIKIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST MIESZANINA GAZÓW (SPALIN I PARY WODNEJ) WYRZUCANA POZA KADŁUB sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PĘDNIK OKRĘTOWY, W KTÓRYM CZYNNIKIEM WYTWARZAJĄCYM SIŁĘ PORUSZAJĄCĄ JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ JEST MIESZANINA GAZÓW (SPALIN I PARY WODNEJ) WYRZUCANA POZA KADŁUB. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x