RODZAJ RUCHU, W KTÓRYM CIAŁO PORUSZA SIĘ RUCHEM PROSTOLINIOWYM PO PEWNYM ODCINKU; KIERUNEK RUCHU NIE ULEGA ZMIANIE, NATOMIAST JEGO ZWROT ZMIENIA SIĘ CYKLICZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUCH POSUWISTO-ZWROTNY to:

rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ruchem prostoliniowym po pewnym odcinku; kierunek ruchu nie ulega zmianie, natomiast jego zwrot zmienia się cyklicznie (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ RUCHU, W KTÓRYM CIAŁO PORUSZA SIĘ RUCHEM PROSTOLINIOWYM PO PEWNYM ODCINKU; KIERUNEK RUCHU NIE ULEGA ZMIANIE, NATOMIAST JEGO ZWROT ZMIENIA SIĘ CYKLICZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.092

NIEODPORNOŚĆ, OBER, METKA, AFRYKANISTYKA, PRALKA, TRAWA PASTEWNA, MIKROFILM, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, WIECZNE NIEODDANIE, NAPROMIENNIK, MIESIĘCZNIK, DUPOLIZ, PODPINKA, IMPERFEKCJA, AULOS, GRYKA, MARCOWY KAWALER, SŁOWO, UMOWA O PRACĘ, TEORIA DOWODU, RTS, KARATE, LUKSEMBURSKI, ORGANISTRUM, AKTUALIZM, KOSTIUM, KAZIRODCZOŚĆ, KASA, KRWIOBIEG PŁUCNY, NIEŻYJĄCY, CIEPŁE LODY, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, DNA MOCZANOWA, KRAWAT, STRZAŁKA, CZĘSTOKÓŁ, WYŁAWIACZ, URODA, OKRES LITERACKI, ADAPTACJA SPOŁECZNA, UTYLITARYZM, NAJEMNICTWO, TOR WODNY, CIASTO SKALNE, BAR, CZIP, SERDAK, ATŁASEK, PCHŁA MORSKA, LORA, TEATR MUZYCZNY, BIEDAK, MISIURKA, DEMISEKSUALIZM, KLASA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, DOTHRACKI, NUMIZMATYKA, SAMOPAŁ, ROZTOPY, HETEROSFERA, PIASTUN, DROGA LOTNICZA, SZWARCCHARAKTER, AGENT, SEJM PACYFIKACYJNY, PRINCESSA, JAGIELLON, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, PROSTA, UPADEK, AWANGARDA, STEP IRLANDZKI, EXPAT, BADIAN, JASZCZUR, CYKL GOSPODARCZY, ZAWSZELA, MATECZNIK, GIL, OPTIMUM KLIMATYCZNE, RAM, POLIFONIA, NIESPORCZAKI, KOLORYT, REKOLEKTA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, NAWALANKA, LEJEK, SPOLEGLIWOŚĆ, TRASZKA SARDYŃSKA, HAMULEC TAŚMOWY, KONTROSKARŻENIE, WSCHODOZNAWSTWO, GRA RPG, NIEPARZYSTOKOPYTNE, FRYWOLITKA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, PRZEMIANA ODWRACALNA, MŁYN, KOMPENSATOR CIEPLNY, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, NIESZLACHETNOŚĆ, WIDEŁKI, STRUKTURALISTKA, ŁAPADŁO, WOJSKA RAKIETOWE, SZYBKA RANDKA, RELIEF PŁASKI, ANTYPSYCHOLOGIZM, FILIPIN, OPOZYCJA, WŁAZ, OURANOZAUR, AHINSA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, JĘZYKI URALSKIE, PROFESOREK, PANAFRYKANIZM, OŚ STRZAŁKOWA, NIEBOSZCZYK, RZĘSA, CIĘŻKOŚĆ, PODKŁAD, TEATR LALEK, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, PRUSAK, DYPTYK, LANSJER, OSIEDLENIEC, ESESMANKA, DAR, KRYPTODEPRESJA, CZUJNIK KONTAKTOWY, MEMORIAŁ, ACHELOMA, BĄBELEK, LEJ DEPRESYJNY, AUSTRONEZYJCZYK, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, VACATIO LEGIS, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, PANDA, ANIMAG, KLERYK, CYJANOŻELAZIAN, TAKT, IMIĘ, OPRYSZCZKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, ISLANDZKI, STOSUNEK PRZERYWANY, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, MIRAŻ, TORFOWISKO WYSOKIE, SUPERTOSKAN, KARCZMA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, RAFIA, NACZYNIAK GRONIASTY, TOPIK, PSYCHODYDAKTYKA, WŁOSKOWATOŚĆ, MNICH, DOMINIUM BRYTYJSKIE, AUT BRAMKOWY, ALGEBRAIK, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, WYMIOCINY, AFEKTYWNOŚĆ, PIOSENKA AKTORSKA, KASZA PERŁOWA, BIKORN, KOSZYCZEK, HAK, COKÓŁ, FALKA COIFLET, KAWALER, BIURO, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, SILNIK PRZELOTOWY, TECZKA PERSONALNA, PROSTOWNIK SELENOWY, OŚRODEK, SZYBKOWAR, HALON, CHAM, PRZEPLOTNIA, ŚREŻOGA, PROTETYKA, METEORYTYKA, RYNEK KONTESTOWALNY, MURARKA, BAJT, ZWYŻKA, DZIENNIK URZĘDOWY, ACEFALIA, BIUROKRACJA, NIEPIŚMIENNY, CEDARPELTA, PAS KOALICYJNY, MEDRESA, CHOROBA REUMATYCZNA, METODOLOGIA, NASTAWANIE, ODBŁYŚNIK, STRZELEC POKŁADOWY, MARKER NOWOTWOROWY, PRZYNĘTA, PROTEKCJONIZM, KOLEJKA GONDOLOWA, KUKICHA, SŁOWACKI, DOWÓD APAGOGICZNY, ŁÓŻECZKO NADZIEI, PŁYTA KORKOWA, ETOLA, KĄPIEL SŁONECZNA, OGNISKO, BEDŁKA, BETON SPRĘŻONY, PARAMENTY, ZAWIKŁANIE SIĘ, ZESTAWIENIE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, DIAKON, WISKOZA, ANTYEGALITARYZM, RYBA MASŁOWA, DERKA, RZEMLIK, PINAKOID, ŁUSKA, DYWIZJON RAKIETOWY, RUCH PIESZY, SYN MARNOTRAWNY, NIEDZISIEJSZOŚĆ, KWINTET FORTEPIANOWY, CIAŁKO, PLACÓWKA RODZINNA, CZŁON POŚREDNI, NASTROSZ LIPOWIEC, KONICZYNKA, POMPIER, PUZZLE, SKALEŃ AWENTURYNOWY, EMYDOPS, CZARNE KINO, TER, NIEDOROZWÓJ, CZAPKA WĘGIERSKA, ŁAWA RZĄDOWA, GEOGRAFIA, KRAWCOWA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, RIST, PROTETYKA, KIEP, CHEMIA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, BYK, KRAJ ALPEJSKI, TABAKIERA, ZIMÓWKA, PŁYWANIE, BOCZNIAK, PODSEKTOR, FOTOGENICZNOŚĆ, PLANETA, MOHRG, POKOLENIE, WULKAN, ZACZEPNOŚĆ, WODA, PRZEDSZKOLE, OSZLOCH, MAŁYSZOMANIA, DIARTROGNATUS, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, SEKURYT, ENDOPSAMMON, SODOMA I GOMORA, DEWELOPER, POST, HEBAN, NALOT, STONÓG SZORSTKI, STREFA CZASOWA, PATRON, BREZYLKA, ELASMOZAUR, PYRY, ROŚLINA FOSYLNA, TĘCZANKA NIEBIESKA, ?PONĘTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.092 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ RUCHU, W KTÓRYM CIAŁO PORUSZA SIĘ RUCHEM PROSTOLINIOWYM PO PEWNYM ODCINKU; KIERUNEK RUCHU NIE ULEGA ZMIANIE, NATOMIAST JEGO ZWROT ZMIENIA SIĘ CYKLICZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ RUCHU, W KTÓRYM CIAŁO PORUSZA SIĘ RUCHEM PROSTOLINIOWYM PO PEWNYM ODCINKU; KIERUNEK RUCHU NIE ULEGA ZMIANIE, NATOMIAST JEGO ZWROT ZMIENIA SIĘ CYKLICZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUCH POSUWISTO-ZWROTNY rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ruchem prostoliniowym po pewnym odcinku; kierunek ruchu nie ulega zmianie, natomiast jego zwrot zmienia się cyklicznie (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUCH POSUWISTO-ZWROTNY
rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ruchem prostoliniowym po pewnym odcinku; kierunek ruchu nie ulega zmianie, natomiast jego zwrot zmienia się cyklicznie (na 21 lit.).

Oprócz RODZAJ RUCHU, W KTÓRYM CIAŁO PORUSZA SIĘ RUCHEM PROSTOLINIOWYM PO PEWNYM ODCINKU; KIERUNEK RUCHU NIE ULEGA ZMIANIE, NATOMIAST JEGO ZWROT ZMIENIA SIĘ CYKLICZNIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RODZAJ RUCHU, W KTÓRYM CIAŁO PORUSZA SIĘ RUCHEM PROSTOLINIOWYM PO PEWNYM ODCINKU; KIERUNEK RUCHU NIE ULEGA ZMIANIE, NATOMIAST JEGO ZWROT ZMIENIA SIĘ CYKLICZNIE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x