PODMIOT WYRAŻONY RZECZOWNIKIEM (LUB INNĄ CZĘŚCIĄ MOWY) W DOPEŁNIACZU, WYSTĘPUJE PRZY ORZECZENIU WYRAŻAJĄCYM INFORMACJĘ O BRAKU LUB NADMIARZE (NP. ZABRAKŁO NAM MLEKA.) I PRZY ZAPRZECZONYM ISTNIENIU (NP. NIE MA JANKA.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODMIOT LOGICZNY to:

podmiot wyrażony rzeczownikiem (lub inną częścią mowy) w dopełniaczu, występuje przy orzeczeniu wyrażającym informację o braku lub nadmiarze (np. Zabrakło nam mleka.) i przy zaprzeczonym istnieniu (np. Nie ma Janka.) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODMIOT WYRAŻONY RZECZOWNIKIEM (LUB INNĄ CZĘŚCIĄ MOWY) W DOPEŁNIACZU, WYSTĘPUJE PRZY ORZECZENIU WYRAŻAJĄCYM INFORMACJĘ O BRAKU LUB NADMIARZE (NP. ZABRAKŁO NAM MLEKA.) I PRZY ZAPRZECZONYM ISTNIENIU (NP. NIE MA JANKA.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.351

PRZEBITKA, JĄKANIE TONICZNE, TRYBUT, NAUKA, KREPA, NOSZE, TERMOLOKATOR, KARTA, MIMETYZM FORMALNY, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, WOLTAŻ, TĘPICIEL, MYSZ KOLCZASTA, STRATY MORALNE, DERESZOWATY, SZPONA, ARENA, MISJONARZ, BEJCA, OLEJEK ETERYCZNY, GOŹDZIENIEC, DOŁEK, SZPAGIETKA BAHAMSKA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, PAZUR, PERKAL, PIĘCIORNIK SREBRNY, MOLESKIN, PARÓWKA, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, SYGNAŁ, FARSZ, OWOC RZEKOMY, KASETA, RUMIAN ŻÓŁTY, GAZOWY OLBRZYM, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PATENT, KONFISKATA, WIECZOREK POETYCKI, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, BYKI, KSIĘGA METRYKALNA, POLSKI-SLOWNIK.PL, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, NAZWA PUSTA, GRZYB JADALNY, KĄT OSTRY, DYRYGENTURA, WERYSTA, ABOLICJA, CZECZOTKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, POJAZD KOLEJOWY, OBYWATEL, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, SZKOŁA, KAPELMAJSTER, STROIK, SMOK, KOD IDENTYFIKACYJNY, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, NIECKA ARTEZYJSKA, CHARAKTERYSTYKA, OSA RUDAWA, TRAMONTANA, ZWIERZĘ, ANNA, PARTIA, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, AUTOTEMATYZM, LODÓWKA, AFRYKANIZOWANIE, SELEKCJA, KAMIZELKA, NAWÓZ SZTUCZNY, BALIA, RÓW, SOBÓR, MAGIEL, NAZWA PATRONIMICZNA, ADAPTOR, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, SZKIELET, CZYNNIK WYTWÓRCZY, STOŻEK WULKANICZNY, BOM, DROP, TECHNIKA OPERACYJNA, FOTOGRAM, DREN, GNÓJ, DREWNO KĘDZIERZAWE, USTRÓJ, BÓSTWO, RÓW MELIORACYJNY, PLEŚNIAK, TEŚCIK, FREON, CHŁOPOWINA, PARASOLOWIEC, STOPA, RYBA PO GRECKU, JĘZOR LODOWCOWY, KOMUNIKATYWNOŚĆ, STOLIK NOCNY, PĘPOWNIK, SIEĆ KOLEJOWA, BATERIA, MELON, WYRÓB MEDYCZNY, UMOWA WIĄZANA, GLACE, BILL, MAKROPOLECENIE, PODWOZIE, SZARPIE, KOŁPAK, KIEŁBACHA, PULARES, WRÓG, UPADEK, CZUBEK, JESIOTR OSTRONOSY, POTENCJAŁ ZETA, ARTUR, PĘCHERZ, ŚWIAT, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, TANIEC, GLIPTYKA, GŁOS, DWUCYFRÓWKA, MANSZETA, REPOZYCJA, KOMIZM, CENOTAF, ASEKURANT, KRĘG, KÓZKI, CHŁODNIK, PREFORMACJA, KONSERWA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, SAKI SZARA, WATA, MALUNEK, PORNO, DOMENA MAGNETYCZNA, TRIO, KASZA JĘCZMIENNA, LIMNIGRAF, STRZELECTWO SPORTOWE, KLEJNOTY KORONNE, DROGA GRUNTOWA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, SŁOWO POSIŁKOWE, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, ODWYKÓWKA, SZCZELINA LODOWCOWA, GRÓD, ILOŚĆ REFERENCYJNA, KOMUNIKATOR, PEŁZAK, SŁODKA BUŁKA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, POŻYCZKA, SZLAFROK, MIESZANIEC, PAPIER WELINOWY, SZCZUROJEŻ FILIPIŃSKI, WIELOKROTNOŚĆ, LUTNIA, WIEWIÓRKA RAFIOWA, TENUTA, CZESTER, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, KONTRAKT, MEDALION, DYBUK, ADIDASEK, CZAPLA CZARNOGŁOWA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, KLONOWANIE, FRONT CIEPŁY, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, MELUZYNA, SKANER BĘBNOWY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, OFENSYWA, KOPNIAK, KOLCZAKOWATE, RÓJKA, SUMA KONTROLNA, KARTA, BULLA, CZIN, SAGA, ALERT, WŁODARZ, SKOPEK, MUSLI, DZIRYT, REZEDA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, ZMIENNA ZWIĄZANA, OSTRONOS ATLANTYCKI, MATURKA, CHROBOTEK, FLUORESCENCJA, GEN LETALNY, GLORIA, MURZYSKO, MASZKARA, KRET, KONEW, KRÓLOWA RENET, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, KOREK, WITAMINKA, MITOSPOROWE, WYKŁADY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, ARKA, STRĄGA, ABIOGENEZA, SMREKUN, CIEMNOŚĆ, POWINOWACTWO CHEMICZNE, CEZURA, ŻABA ORANŻERYJNA, LIBERIA, KOSMITA, TACA, ALTANNIK KRÓLEWSKI, PASZTETOWA, DROBNICA, DYLIŻANS, ZBIOREK, MEDIATEKA, JEHOLOPTER, OBIBOK, SZYSZKA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, MALARZ, BANKSTER, PTASZNIK PIĘKNY, DYZARTRIA, DZIANET, TERMINAL PASAŻERSKI, POLE BITOWE, DYPODIA, CIAŁO NIEBIESKIE, ŁAMACZ, TRYSKAWKA SZKLANA, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, FETYSZYSTA, SZYFON, SPRAWA, NADZIENIE, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PTASZEK, KIMONO, BIAKS, SEWEL, SŁUCH ABSOLUTNY, SAKPALTO, CIASTO, WIDMO OPTYCZNE, ŚREDNIA KWADRATOWA, MISIÓWKA GOŁOTKA, ODROŚL, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, PRYZMA, LISTWA, JEŻYNA, MONARCHIA ELEKCYJNA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, INWENTARZ ŻYWY, ARMILLA, CIOTECZNY DZIADEK, FIGURA GEOMETRYCZNA, ROZDŹWIĘK, MINIATURA, KIEP, TRAFNOŚĆ, PODMIOT GOSPODARCZY, PEDERASTKA, SZALONA GŁOWA, MATRYKUŁA, WINYLEUM, AKT, ORYKS, ZANZA, NIEGOŚCINNOŚĆ, TERYNA, ŁOŻYSKO, GRINDWAL, ?RURA GŁOSOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.351 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODMIOT WYRAŻONY RZECZOWNIKIEM (LUB INNĄ CZĘŚCIĄ MOWY) W DOPEŁNIACZU, WYSTĘPUJE PRZY ORZECZENIU WYRAŻAJĄCYM INFORMACJĘ O BRAKU LUB NADMIARZE (NP. ZABRAKŁO NAM MLEKA.) I PRZY ZAPRZECZONYM ISTNIENIU (NP. NIE MA JANKA.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODMIOT WYRAŻONY RZECZOWNIKIEM (LUB INNĄ CZĘŚCIĄ MOWY) W DOPEŁNIACZU, WYSTĘPUJE PRZY ORZECZENIU WYRAŻAJĄCYM INFORMACJĘ O BRAKU LUB NADMIARZE (NP. ZABRAKŁO NAM MLEKA.) I PRZY ZAPRZECZONYM ISTNIENIU (NP. NIE MA JANKA.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODMIOT LOGICZNY podmiot wyrażony rzeczownikiem (lub inną częścią mowy) w dopełniaczu, występuje przy orzeczeniu wyrażającym informację o braku lub nadmiarze (np. Zabrakło nam mleka.) i przy zaprzeczonym istnieniu (np. Nie ma Janka.) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODMIOT LOGICZNY
podmiot wyrażony rzeczownikiem (lub inną częścią mowy) w dopełniaczu, występuje przy orzeczeniu wyrażającym informację o braku lub nadmiarze (np. Zabrakło nam mleka.) i przy zaprzeczonym istnieniu (np. Nie ma Janka.) (na 15 lit.).

Oprócz PODMIOT WYRAŻONY RZECZOWNIKIEM (LUB INNĄ CZĘŚCIĄ MOWY) W DOPEŁNIACZU, WYSTĘPUJE PRZY ORZECZENIU WYRAŻAJĄCYM INFORMACJĘ O BRAKU LUB NADMIARZE (NP. ZABRAKŁO NAM MLEKA.) I PRZY ZAPRZECZONYM ISTNIENIU (NP. NIE MA JANKA.) sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - PODMIOT WYRAŻONY RZECZOWNIKIEM (LUB INNĄ CZĘŚCIĄ MOWY) W DOPEŁNIACZU, WYSTĘPUJE PRZY ORZECZENIU WYRAŻAJĄCYM INFORMACJĘ O BRAKU LUB NADMIARZE (NP. ZABRAKŁO NAM MLEKA.) I PRZY ZAPRZECZONYM ISTNIENIU (NP. NIE MA JANKA.). Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast