SPOSÓB WYRAŻANIA SIĘ, FORMUŁOWANIA WYPOWIEDZI W MOWIE LUB PIŚMIE, CHARAKTERYSTYCZNY DLA DANEGO CZŁOWIEKA, GATUNKU, EPOKI LUB SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ; STYL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK to:

sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, gatunku, epoki lub sytuacji komunikacyjnej; styl (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYK

JĘZYK to:

część ciała, silnie umięśniony narząd położony na dnie jamy ustnej u zwierząt i ludzi, będący narządem zmysłu smaku, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów i będący u ludzi jednym z najważniejszych narządów mowy (na 5 lit.)JĘZYK to:

system znaków dźwiękowych lub migowych i wtórnie pisanych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu; mowa, język naturalny (na 5 lit.)JĘZYK to:

utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka lub wyrażających jego emocje, często poprzez układ elementów rzeczywistości, któremu człowiek nadał jakąś - często symboliczną - treść (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska lub zawodu, w tym nie tylko gwara, socjolekt i profesjolekt, ale także kod, będący tzw. sztucznym językiem lub językiem programowania (na 5 lit.)JĘZYK to:

ukształtowanie geologiczne, fragment terenu przypominający kształtem język (na 5 lit.)JĘZYK to:

wydłużona i zakrzywiona część urządzenia, która kształtem przypomina język (na 5 lit.)JĘZYK to:

jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu (na 5 lit.)JĘZYK to:

miękki kawałek materii, który przypomina język swoją wiotkością (na 5 lit.)JĘZYK to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.)JĘZYK to:

podłużna, trójkątna flaga sygnałowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB WYRAŻANIA SIĘ, FORMUŁOWANIA WYPOWIEDZI W MOWIE LUB PIŚMIE, CHARAKTERYSTYCZNY DLA DANEGO CZŁOWIEKA, GATUNKU, EPOKI LUB SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ; STYL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.019

GLORIETA, LOŻA PRASOWA, KORPUS, SZALKA, ANAMNEZA, KOPIAŁ, OBSERWACJA, CZERWONAK, PATOMORFOLOGIA, TĘGORYJEC, HACEL, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PĘCHERZ, RODZINA PATCHWORKOWA, MINIATURA FORTEPIANOWA, FRAKCJA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ETIOLOGIA, MISTERIUM PASYJNE, CYBERNETYZACJA, GREK, CYTOKININA, ZABIEG FIZYKALNY, HARMONIJKA USTNA, AKINEZJA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, SPREJ, PEWNOŚĆ, KOŁNIERZYK, WYRAZISTOŚĆ, MANGOSTAN, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, HIPOTEZA ZEROWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, DEKIELEK, APOKRYFICZNOŚĆ, LYGODIUM JAPOŃSKIE, OBIEG PIENIĄDZA, KANGUR, BOKSERKA, OWCE, PERSPEKTYWA, BESZAMEL, CIENKA SKÓRA, ALPAGA, JĘZYK, KRASNOLUDZKI, BRUDY, CZARNY FILM, DERYWAT SYNCHRONICZNY, SZPATUŁKA, PALIWO SILNIKOWE, ARSENAŁ, WARTOWNIA, TYFUS PLAMISTY, DIETA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, KLINOPIROKSEN, METAMERIA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, KODYFIKATOR, BECZKA Z PROCHEM, ASOCJALNOŚĆ, MUS, WĘŻOWNIK, GRZEBIENIARZ, NIEPOWODZENIE, CHOMIK DŻUNGARSKI, KAPELUSZ, NANDU ANDYJSKIE, KNEBEL, NIECZUCIE, POGODNOŚĆ, TOPIELISKO, KACOWE, AMEBA, TRUSIĄTKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, KURZ, WIDŁOGONEK, GAZ BOJOWY, JĘZYK MANSYJSKI, HIPOTERAPEUTA, GRZYB PASOŻYTNICZY, KRAINA, ZRĄB TEKTONICZNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, WIR POWIETRZNY, SYGNAŁ ZIELONY, CIS, MRÓWKA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, INDEKS, KUPON, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, POKŁAD PANCERNY, KOZACZKA, BLOK RYSUNKOWY, NIEDOPUSZCZENIE, ROZBRATEL, KABINA RADIOWA, SKUTEK PRAWNY, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, ZAGADKA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, HANDEL ZAGRANICZNY, KANCONETA, JĘZYK KENTUM, ZAMEK, ŻUBR WĘGIERSKI, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, OSADY DENNE, REKLAMIARZ, LAPIS-LAZULI, BRYZOMANCJA, GINECEUM, PISANKA, BRZMIENIE, STRZELEC WYBOROWY, CYTOWALNOŚĆ, AGENDA, GURU, SPOWINOWACONY, ZAPRZĘG, MAIL, ATOL, STEK, PRZEDGÓRZE, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, TREŚĆ, ATRAKTANT, TESTAMENT, CHMURNOŚĆ, SŁUŻKA, FTYZJOLOGIA, TRUD, FATYGANT, DŻDŻOWNICA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, KLIKER, BANALNOŚĆ, POLE, STAŻ ABSOLWENCKI, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, NORWESKI, BOJOWNIK, TRÓJSTRONNOŚĆ, ZMAGANIA, KAND, ALGOLOGIA, PÓŁKOLONIE, BANDYCTWO, PRZECIWNAKRĘTKA, HANAFITA, KONTROLA, EPOLET, HARROD, ZIELONKA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, INKRUSTACJA, ŚWIATOWOŚĆ, SMUŻKA, POKŁAD DOLNY, BIAŁY ŚPIEW, CELT, ANTYCYPACJA, ROZKRUSZ, CHIRURGIA ESTETYCZNA, TRZYKROTNOŚĆ, MEKSYKANKA, FIVE O'CLOCK, PODPINKA, CASTING, POTWORKOWATOŚĆ, STEWIA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, KRZYŻ MALTAŃSKI, TRÓJA, FORMACJA SKALNA, PODPIS CYFROWY, BIZNESMEN, BILTONG, SZPARAG, DESKARZ, BASISTA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, BRUZDKOWANIE, UŻĄDLENIE, BAŃKA, TERCET, CZYNNIK ENDOGENICZNY, VOLKSDEUTSCH, CEROWNIA, SLADEK, STRUNOOGONOWE, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, DRABIK DRZEWKOWATY, WYNACZYNIENIE, JAKUBKA, TAŚMOWY, WSKAZÓWKA, SKLERODERMIA, TEŚCIK, RĄBANKA, LOŻA HONOROWA, DOKTORAT HONOROWY, ABORYGENEK RDZAWY, BABKA, AUTOHEMOTERAPIA, KRENELAŻ, BADANIE PRZESIEWOWE, POLAK, CZYNELE, ANTAGONIZM, ASYSTA GRAWITACYJNA, KRUPNIK, MAK, JĘZYK LUKSEMBURSKI, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ENERGIA GEOTERMALNA, CZARCIA MIOTŁA, TERAPIA SZOKOWA, ŁASKOTKI, MIKROWENTYLACJA, WYPADEK PRZY PRACY, EKSHIBICJONISTKA, STRZELNICA SPORTOWA, INTERPRETACJA, ROZSTRZYGNIĘCIE, REZONANS, MEDALION, MŁOTNIK, LORD, KOMORA, ARIA, MODEL DECYZYJNY, PLAN MOBILIZACYJNY, OWOCARSTWO, PRZEKAZ, NIEŚPIESZNOŚĆ, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, ŻONISKO, CZARNE, TRÓJSKOK, SITO, SZEW PODNIEBIENNY, NAKŁADKA, FRATER, MOST PONTONOWY, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ŚMICHY CHICHY, CYKL METONA, ROK LITURGICZNY, RZEKOTKA KRZYŻOWA, PIĄTKA, PODSADKA, SKRZYDŁO, FECHMISTRZ, ŚWINKA MORSKA, STAŁOŚĆ, KARA GŁÓWNA, FRONT STACJONARNY, FAŁSZYWY PROROK, GRUCZOŁ MLECZNY, PRĄD STAŁY, DROGI RODNE, METODA AGLOMERACYJNA, WICELIDER, RZUT ROŻNY, DYNAMIZM, OPARY, KATECHEZA, PREZENTER, MARKOTNOŚĆ, PILOT DOŚWIADCZALNY, PLACEK, ROZŁÓG, ROZTROPNOŚĆ, ZESTAWIK, SKRADANKA, POJAZD, ZAPARCIE, AMONIACZEK, CHANSON, EFEKT, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, ORCZYK, ROZBUDOWA, GADŻETOMANIA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, FALKA COIFLET, POLE, MOTYW, POSREBRZANIE, SERIAL DRAMATYCZNY, WIHAJSTER, ?JAMA USTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.019 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB WYRAŻANIA SIĘ, FORMUŁOWANIA WYPOWIEDZI W MOWIE LUB PIŚMIE, CHARAKTERYSTYCZNY DLA DANEGO CZŁOWIEKA, GATUNKU, EPOKI LUB SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ; STYL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB WYRAŻANIA SIĘ, FORMUŁOWANIA WYPOWIEDZI W MOWIE LUB PIŚMIE, CHARAKTERYSTYCZNY DLA DANEGO CZŁOWIEKA, GATUNKU, EPOKI LUB SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ; STYL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, gatunku, epoki lub sytuacji komunikacyjnej; styl (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK
sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, gatunku, epoki lub sytuacji komunikacyjnej; styl (na 5 lit.).

Oprócz SPOSÓB WYRAŻANIA SIĘ, FORMUŁOWANIA WYPOWIEDZI W MOWIE LUB PIŚMIE, CHARAKTERYSTYCZNY DLA DANEGO CZŁOWIEKA, GATUNKU, EPOKI LUB SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ; STYL sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SPOSÓB WYRAŻANIA SIĘ, FORMUŁOWANIA WYPOWIEDZI W MOWIE LUB PIŚMIE, CHARAKTERYSTYCZNY DLA DANEGO CZŁOWIEKA, GATUNKU, EPOKI LUB SYTUACJI KOMUNIKACYJNEJ; STYL. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast