ZDOBIONA TRUMNA W KSZTAŁCIE SKRZYNI CERAMICZNEJ LUB KAMIENNEJ, DEKOROWANA TECHNIKĄ MALARSKĄ LUB RZEŹBIARSKĄ, ZNANA OD CZASÓW STAROŻYTNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SARKOFAG to:

zdobiona trumna w kształcie skrzyni ceramicznej lub kamiennej, dekorowana techniką malarską lub rzeźbiarską, znana od czasów starożytnych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SARKOFAG

SARKOFAG to:

zwierzę odżywiające się nieżywymi, lecz jeszcze nierozkładającymi się zwierzętami i roślinami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOBIONA TRUMNA W KSZTAŁCIE SKRZYNI CERAMICZNEJ LUB KAMIENNEJ, DEKOROWANA TECHNIKĄ MALARSKĄ LUB RZEŹBIARSKĄ, ZNANA OD CZASÓW STAROŻYTNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.027

ORDYNACJA PROPORCJONALNA, ZAJĄKNIĘCIE, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, OPĘTANIE, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ANORAK, TAŚMA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, LEK CYTOSTATYCZNY, SYGNAŁ, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, OBUWIE, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, CERKIEW, SEJSMOGRAM, BUTLA GAZOWA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, KOŁO SEGNERA, DROBINA, UDAR, STUPOR, CZOP, ŚCIĘCIE, ŻEL, PŁASKOSZ, CIOTECZNY DZIADEK, FRONTALE, SZYNA, UKŁAD URBANISTYCZNY, GOSPODARZ DOMU, POCISK ODŁAMKOWY, PAPROĆ WODNA, HABANERA, KUTER UZBROJONY, GRZYB PASOŻYTNICZY, DZIWKARZ, OSPAŁOŚĆ, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, FAŁ, POMROK, GETTO ŁAWKOWE, OKRĘT ARTYLERYJSKI, PUDER, LICZKO, INTERES PRAWNY, DRABINOWIEC MROCZNY, KULA, KOMIZM, KIEŁZNO, WODZIK, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, TUNIKA, MILANEZ, AEDICULA, ZŁOTOGŁÓW, KATAKUMBY, LAKIER, KOLORY NARODOWE, REMITENT, SUROWOŚĆ, STRATA, ZAĆMIENIE, KILIM, MERKURY, MARSZAŁEK, HOLK, HUCULSKI, STREFA RYFTU, ARABIKA, WYGŁAD TEKTONICZNY, STAN, INWEKTYWA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, SWORZEŃ, WROTA, STOŻEK NAPŁYWOWY, KRYZYS KATATYMICZNY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, PIKSEL, AKOMPANIAMENT, PANTOGRAF, JEMIOŁA, DYWIZJA, BALAST, OSTINATO, POZIOM, UWŁOSIENIE, TONAŻ, KURWIARZ, TRUMNA, KAMICA MOCZOWA, TEMBR, STOPA DOCHODU, PIĘĆDZIESIĄTKA, GUMKA, FOTO, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, ŚRUBOWIEC, STOWARZYSZONY, WAHADŁO, OWCE, SILOS ZBOŻOWY, PANSEKSUALIZM, MOZAIKA, TEATRZYK, KOLUMNA, PERŁOWIEC, PASOŻYT, CIERPLIWOŚĆ, DUCH OPIEKUŃCZY, CYMA, ŚWIEŻAK, WISZNICA, MUR, WOLNY ZAWÓD, IZBA, FORMA DRUKOWA, WALKA, PATRZAŁKI, OKUCIE, GRAJCAR, SAKRAMENT, NIENARUSZALNOŚĆ, KANAŁ, NARTOW, GRYPS, FERRYT, UGNIATARKA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, VADEMECUM, JEDNOSTKA NAUKOWA, PROGRAM, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, GNIEW, DRZEWCE, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, OBSESJA, TREPY, RESPIRATOR, WELUR, RUCH PRZYŚPIESZONY, ABSYDA, SOSNA GÓRSKA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, ZESPOLENIE, AROMAT, WARSZTAT STRATEGICZNY, SYNONIM TAKSONOMICZNY, JAMES, MURZYŃSKOŚĆ, PRZEBIERANIEC, MUCHINA, TEMAT, STAN, FELER, DYKTATORSTWO, WŁOSKOŚĆ, PŁUCZKA WIERTNICZA, SERCÓWKA, CHOINKA, EWALUACJA SPLOTOWA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, LAMBREKIN, GAMBIT, INDEKSACJA, DZIEDZICZNOŚĆ, MUZA, MASYW GÓRSKI, RELACJA BINARNA, HERB, NISKOROSŁOŚĆ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, RUSKI, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, STAUROPIGIA, NAGOLENNIK, SIARKOSÓL, BRZĘKACZ, PROMENADA, PAJA, NOK, ORTOGRAFIA, ŚWIAT DYSKU, SMALCZYK, FALA, SAKPALTO, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, CUDZOŁOŻNICA, WYDERKA, DZIENNIK URZĘDOWY, KONTROLER, WYMIANA, KARTA, ANTYKADENCJA, PADAŁKA, PROJEKT, FROTTOLA, OPALENIZNA, BLOKADA EKONOMICZNA, SZCZOTECZKA, DANINA, TYTULATURA, NEKROPOLIA, EMERYTURA POMOSTOWA, WYCHÓD, SMUŻ, MAPA MENTALNA, KOMPLANACJA, ROSZCZENIE REGRESOWE, PANDANOWIEC, KRYZA, KACOWE, ANTYOKSYDANT, AWERSJA DO RYZYKA, OCZY, MAŁPI GAJ, SZTUCIEC, LAMA, INTERPRETACJA, BENEDYKCJA, PLASTYKA, PUNKT KATECHETYCZNY, MUSZLA KLOZETOWA, RUG, KRAWAT, TAPETA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, SYRENA, ANGIELCZYK, ROZPAD, MORENA CZOŁOWA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, ANTAGONIZM, DZIADZIENIE, SKAŁA ALITOWA, KAROTENOID, CAP, PRAWO MAJĄTKOWE, SIEROTA ZUPEŁNY, PEDOFILIA, KARB, TWARDE LĄDOWANIE, SECIK, APOLOGIA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, SIECZKA, KLAKSON, MAŁA OJCZYZNA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, ANTROPOZOONOZA, CYNGIEL, EUCHARYSTIA, KACZKA, PLOMBOWIEC, SAJAN, ADADŻIO, KOZIOŁ, WOTUM, ZJAWISKO BARKHAUSENA, DRYBLAS, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, PIKA, SZAL, PERCEPAN, HACZYK, MARSKOŚĆ, RYT, PŁYTKA POSADZKOWA, KROPIELNICA, SATELITA, BRYZOL, ODZYSK, REŻIM, USKOK, GALASÓWKA, OKRĄGŁOŚĆ, USŁUGODAWCA, FACET, WEREŻKA, EFEKT SNOBA, TRÓJKĄT, CALYPSO, STARTER, ROBOTY PRZYMUSOWE, ZEZWŁOK, INWOLUCJA, ASESOR, KORZENIE, MASWERK, TELEKONWERTER, SQUATTER, PROCES GEOLOGICZNY, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, REGENERACJA, KUCIE, SZCZOTKA, KARYKATURALNOŚĆ, KOŁO, ?TEMPERATURA MROZU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.027 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOBIONA TRUMNA W KSZTAŁCIE SKRZYNI CERAMICZNEJ LUB KAMIENNEJ, DEKOROWANA TECHNIKĄ MALARSKĄ LUB RZEŹBIARSKĄ, ZNANA OD CZASÓW STAROŻYTNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOBIONA TRUMNA W KSZTAŁCIE SKRZYNI CERAMICZNEJ LUB KAMIENNEJ, DEKOROWANA TECHNIKĄ MALARSKĄ LUB RZEŹBIARSKĄ, ZNANA OD CZASÓW STAROŻYTNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SARKOFAG zdobiona trumna w kształcie skrzyni ceramicznej lub kamiennej, dekorowana techniką malarską lub rzeźbiarską, znana od czasów starożytnych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SARKOFAG
zdobiona trumna w kształcie skrzyni ceramicznej lub kamiennej, dekorowana techniką malarską lub rzeźbiarską, znana od czasów starożytnych (na 8 lit.).

Oprócz ZDOBIONA TRUMNA W KSZTAŁCIE SKRZYNI CERAMICZNEJ LUB KAMIENNEJ, DEKOROWANA TECHNIKĄ MALARSKĄ LUB RZEŹBIARSKĄ, ZNANA OD CZASÓW STAROŻYTNYCH sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ZDOBIONA TRUMNA W KSZTAŁCIE SKRZYNI CERAMICZNEJ LUB KAMIENNEJ, DEKOROWANA TECHNIKĄ MALARSKĄ LUB RZEŹBIARSKĄ, ZNANA OD CZASÓW STAROŻYTNYCH. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x